Anda di halaman 1dari 37

DISEDIAKAN OLEH :

C.RAVICHANDRAN GPK KOKURIKULUM

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG


STRUKTUR ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM

Pengetua Hjh Mazlah Binti Hussein GP Kanan HJh Norseha Binti Manaf GPK Kokurikulum En C.Ravichandran GPK HEM Hjh. Nor Azian Binti Osman

Setiausaha Sukan En. Badrolhisham bin Penyelaras Sukan dan Permainan Guru Rumah Sukan Kejohanan Sukan Olahraga Merentas Desa Guru Pasukan Sekolah MSSD, MSSS, MSSM Excellence Sport Bola Sepak Bola Baling Bola Keranjang Bola Sepak Bola Jaring Bola Baling Bola Keranjang Badminton Pengawas Sukan Sepak Takraw Kabaddi Kriket Hoki Sofbol

Setiausaha Kokurikulum Pn. Fatimahwati Binti Awang Samah


Penyelaras Persatuan & Kelab Penyelaras Badan Penyelaras Kelab HEM

Persatuan Bahasa Melayu Persatuan Bahasa Inggeris Persatuan Bahasa Cina Persatuan Bahasa Tamil Persatuan Geo/Sejarah Persatuan Sains / Math Persatuan Agama Islam Persatuan KHB

Akademik

Kadet Polis Kadet Bomba Bulan Sabit Merah Pandu Puteri Pergerakan Puteri Islam Kadet Remaja Sekolah Pengakap Karate do Taekwando Silat

SLAD PROSTAR PRS Kelab Pencegah Jenayah Sekolah (KPJS) SPBT Setiausaha Koperasi

Penyelaras Dokumentasi

Hobi / rekreasi
Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

Fotografi Keceriaan Komputer Kebudayaan Rakan Muda Setia &

Penyelaras RIMUP

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG 48000 RAWANG, SELANGOR. D.E

Falsafah Unit Kokurikulum SEMEKAR

Untuk melahirkan pelajar-pelajar yang sedar bahawa pencapaian kecemerlangan serta pembudayaan kegigihan, ketahanan mental serata fizikal, kemuliaan rohani dan penghayatan nilai-nilai murni adalah berterusan demi melahirkan ahli-ahli masyarakat yang unggul yang bakal menangani masa depan bangsa dan negara.

VISI Semekar mencapai Kecemerlangan pada tahun 2015 MISI Kecemerlangan sahsiah melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni Kecemerlangan akademik melalui peningkatan prestasi Kecemerlangan Kokurikulum melalui penglibatan aktif sukan, permainan dan persatuan Kecemerlangan prasarana melalui program penglestarian 3K

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

1. PENDAHULUAN
0
SEMEKAR, merupakan sebuah Sekolah yang bertanggung jawab bukan hanya semata-mata untuk mencapai kecemerlangan akademik anak-anak didiknya, tetapi juga memupuk dan menerapkan sahsiah mereka yang cemerlang. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang yang optima serta memberi kegembiraan dan kesejahteraan. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang menjadi wadah untuk meningkatkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari aspek psikomotor, kognitif dan afektif. Setiausaha Kokurikulum bertanggungjawab kepada GPK Kokurikulum untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum. Bidang kokurikulum merangkumi pengurusan aktiviti sukan dan permainan, persatuan dan kelab, serta unit badan beruniform dan koperasi sekolah.

2. MATLAMAT
Aktiviti Kokurikulum , Semekar adalah dengan matlamat untuk: 1 2.1 Mengadakan satu sistem Pendidikan menyeluruh dengan tujuan melahirkan bakal-bakal pemimpin negara bertaraf dunia yang beriman, beradab, taat setia, bertanggungjawab , berdisiplin, jujur dan bersih, disamping mempunyai ciri-ciri intelek, logik, berdikari dan berimaginatif. 2 3 4 2.2 2.3 2.4 Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti yang diceburi. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar. Mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang bermakna dan berfaedah.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

3. OBJEKTIF
Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara, Perancangan Strategik Kokurikulum , Semekar adalah bertujuan untuk: 3.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang tersusun dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri, sekolah, masyarakat dan negara. 3.2 Untuk meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara 3.3 Meningkatkan keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan sosial, jasmani, minat dan bakat pelajar ke arah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara , Pengisian Wawasan Pendidikan Negara dan Wawasan Negara. 3.4 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat 3.5 Meningkatkan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru dan kakitangan, sekolah dengan ibubapa dan masyarakat

4. PEMANTAUAN
0 4.1 1 2 4.2 Pemantauan aktiviti kokurikulum adalah dilakukan dengan bantuan Penyelaras Sukan & Permainan, Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Badan Beruniform. Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek: 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 Kehadiran/Keahlian Penyertaan/ Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perjalanan Aktiviti Kokurikulum Kewangan Matlamat/Objektif Perlembagaan/ Peraturan Disiplin dan Keselamatan Tenaga Luar 5

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

5.

PERANCANGAN STRATEGIK 5.1 BIDANG TUGAS: PENGURUSAN SUKAN DAN PERMAINAN 5.1.1 MATLAMAT i. ii. iii. iv. v. Untuk membentuk satu pasukan sukan dan permainan yang berkaliber dan dapat menaikkan nama sekolah. Melahirkan ahli sukan/ pemain sekolah yang cergas dan berkebolehan dalam permainan dan sukan. Melahirkan ramai ahli sukan/ pemain sekolah yang mewakili daerah/ negeri dalam MSSD,MSSS,MSSM dan SUKMA. Mendedahkan pelbagai permainan dan sukan di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Menanamkan kesedaran positif terhadap sukan di kalangan pelajar-pelajar dan sukan dianggap sebagai keperluan jasmani dan rekreasi.

5.1.2 OBJEKTIF

I. Membolehkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam permainan / sukan serta meningkatkan prestasi mereka. II. Membolehkan pelajar-pelajar mengetahui tentang strategi dan peraturan permainan/sukan. III. Melahirkan pemain/ ahli sukan yang berdisiplin dan bertanggungjawab. IV. Mewujudkan satu pasukan permainan / olahraga yang berwibawa, mantap, bersemangat, mahir dari segi taktik dan mampu memberi tentangan hebat kepada pihak lawan. V. Membolehkan pasukan sukan / pemain sekolah , menjadi johan dalam pertandingan peringkat MSSD. VI. Mengenalpasti pemain / ahli sukan yang berpotensi dan menggalakkan mereka mewakili sekolah, Daerah dan Negeri. vii. Membolehkan pelajar-pelajar mengurus serta mengelolakan pertandingan antara rumah atau kelas dengn baik.
5.1.3 PERMASALAHAN

i Pelajar yang sama merupakan pemain dan ahli sukan sekolah. ii Pelajar yang sama terlibat dalam lebih daripada satu permainan. Ini menimbulkan perebutan pemain untuk permainan tertentu seperti bola Sepak dan bola Baling. iii Tidak ramai pelajar terlibat secara aktif apabila berada di Tingkatan 3 & 5. iv Guru penasihat kurang mahir / berpengalaman dalam permainan / sukan yang dipertanggungjawabkan. v Pelajar kurang mahir dari segi teknik dan strategi permainan. Pemain terlalu bergantung kepada jurulatih. vi Kurang mempunyai ketahanan dan keyakinan diri terutama semasa menghadapi tekanan dalam sesuatu pertandingan penting. vii Tekanan daripada ibubapa yang lebih menitikberatkan pencapaian akademik
Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG

ANALISIS SWOT
KEKUATAN/STRENGTH D A L A M A N
S1. Bilangan pelajar melebihi 2000 orang S2. Ramai pelajar yang berminat menyertai kegiatan kokurikulum S3. Sekolah menyediakan pelbagai kegiatan mengikut komponen dalam unit. S4. Sokongan dan dokongan kuat dari pengetua S5. Para guru bersedia untuk menambah ilmu melalui kursus berkaitan. S6. Mempunyai sistem penyampaian maklumat yang teratur S7. Pertemuan antara pentadbir, guru dan pelajar secara berkala . S8. Potensi dan bakat pelajar mudah diketengahkan

KELEMAHAN/WEAKNESS
W1. Kekurangan guru yang berkemahiran mengikut bidang. W2. Mengetuai sesuatu pasukan tanpa pengetahuan yang lengkap W3. Tidak ramai pelajar yang terlibat aktif dalam sukan/Permainan,Persatuan/Kelab dan Unit Beruniform W4. Perancangan guru tidak mantap dan kolektif. W5. Kurang Kemahiran dan ketahanan emosi di kalangan pelajar W6. Tiada kemudahan pengangkutan awam terutamanya di kawasan Rawang Perdana. W6 Kawasan padang sekolah yang kurang kondusif

PELUANG/OPPORTUNITIES L U A R A N
1. 2. 3. Mendapat sokongan yang padu dari pihak PIBG,JKKK pihak GO serta NGO dan orang kampung Pertemuan di antara pengetua, pihak pentadbir mudah berlaku Para pelajar bebas memilih penyertaan mereka dalam mana mana komponen dalam aktiviti kegiatan kokurikulum sekolah Sistem ganjaran boleh meningkatkan tahap penyertaan murid ( Sistem Merit ) T1. T2. T3. T4. T5.

ANCAMAN/THREAT
Tarikan dari pusat siber dan membeli-belah Lebih fokus kepada kelas tution luar. Ibu bapa lebih mementingkan akademik Sukar mendapatkan maklumat dari penjaga murid. Cabaran dari sekolah menengah yang berhampiran

4.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

5.1.4 STRATEGI i ii Merancang program menyeluruh pendedahan dan penglibatan latihan berterusan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Menjemput pakar-pakar yang mahir di dalam bidang sukan dan permianan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar akan masa depan sukan di alaf baru. iii Menggalakkan pertandingan peringkat rumah dan kelas untuk mencungkil lebih ramai bakat-bakat baru. iv Memberi insentif/bantuan kepada pelajar-pelajar yang mewakili sekolah atau negeri agar mereka lebih komited. v Mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan dengan pasukan luar untuk mendapatkan pengalaman dalam permainan vi Mengutamakan latihan-latihan berbentuk kemahiran. vii Menyediakan lebih banyak kemudahan kepada pelajar yang berpotensi. viii Memberi pendedahan tentang kemahiran asas sukan / permainan kepada pelajar tingkatan 1 melalui mata pelajaran PJK ix Mengadakan pasukan pelapis. 5.1.5 I. PROGRAM

FASA 1 (SEBELUM PERTANDINGAN) i Pembinaan kecergasan fizikal, penumpuan kepada daya tahan fizikal dan kemahiran-kemahiran asas. ii Pertandingan antara rumah sukan dan kelas. (SEMASA PERTANDINGAN)

II. FASA 2 i ii

Mengekalkan tahap kecergasan dan fizikal Meningkatkan persefahaman kumpulan / kerjasama kumpulan iii Mengadakan perlawanan persahabatan dan strategi permainan iv Penyertaan pertandingan (SELEPAS PERTANDINGAN)

III. FASA 3 ii iv

i Latihan ringan Permainan rekreasi iii Menganjurkan pertandingan untuk mencungkil bakat-bakat baru Mengadakan pertandingan persahabatan.
8

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

Pelan strategik pengurusan Kokurikulum 2011-2015 Program Pengurusan Kokurikulum 1. Meningkatkan kualiti pengurusan ketiga-tiga bidang iaitu - Sukan dan permainan - Pasukan pakaian seragam - Persatuan dan kelab Objektif Strategi Pelaksanaan Jangkamasa pelaksanaan Pelaksana Pemantauan Penilaian

1. Fail / Manual pengurusan. 1. Memastikan semua guru dapat menjalankan tugas dengan cekap dan berkesan. 2. Takwim tahunan / jadual waktu gerakkerja / aktiviti / lokasi disediakan. 3. Disket, buku laporan disediakan dan dilengkapkan oleh guru 4. mesyuarat kokurikulum 2 kali. 5. mesyuarat jawatankuasa 2 kali. 6. Kursus Ladap Koku Januari Januari Januari / Julai Januari / Jun Januari / Jun Januari Mac GPK Kokurikulum Setiausaha sukan Pengurus pasukan / jurulatih Ketua guru rumah Pengetua Setiausaha sukan Pengurus pasukan/ jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga Penasihat Kelab sukan/Permainan GPK Kokurikulum Diisi selepas selesai aktiviti.

1. Meningkatkan
kebolehan mengurus AJK Tertinggi tara

1. Mengenalpasti penceramah dan fasilitator. 2. Mengenalpasti peserta, kemudahan dan tempat.

GPK Kokurikulum

Diisi selepas selesai aktiviti.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

Program

Objektif 1. Mengendalikan Buku Laporan dan Fail Kewangan

Strategi Pelaksanaan 1. Mengenalpasti penceramah dan fasilitator. 2. Mengenalpasti peserta, kemudahan dan tempat

Jangkamasa pelaksanaan Mac

Pelaksana Guru-guru penasihat persatuan

Pemantauan GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum

Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti.

Memastikan semua pelajar dapat kemudahan peralatan

1. Mengenalpasti senarai bahan yang perlu ditambah 2. Menyelenggara bahan. 3. Sistem peminjaman bahan. 4. Bilik pengurusan stor dan stok sukan.

Januari Oktober

Guru penasihan persatuan Setiausaha Sukan

GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum

Diisi selepas selesai aktiviti.

Mengiktiraf dan menghargai kehadiran, pengurusan dan pencapaian pelajar dan guru dalam kegiatan kokurikulum. Menanam kesedaran / kepentingan aktiviti kokurikulum kepada diri pelajar. Menanamkan minat kepada aktiviti kokurikulum.

Mengenalpasti pemenang.

Oktober

GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum

Pengetua GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum

Post Mortem

2. Pelaksanaan Hari
Kokurikulum

1. Edaran maklumat semasa pendaftaran pelajar. 2. Taklimat semasa Minggu orientasi. 3. Mesyuarat agung persatuan 4. Hebahan dan pengumuman.

Januari Januari / Februari

GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Guru Penasihat

GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

10

Program Menambah bilangan pelajar terlibat dalam Sukan/permainan dan yang berjaya dalam peringkat Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa

Objektif Program Kecemerlangan

Strategi Pelaksanaan 1. Latihan asas dan sesi latihan tambahan. 2. pertandingan antara rumah / kelas dan badan beruniform 3. Pemilihan peserta lebih teliti menerusi uji bakat dan latihan. 4. pertandingan / perlawanan MSSD MSSS MSSM

Jangkamasa pelaksanaan Januari hingga Oktober

Pelaksana Guru-guru penasihat Semua pelajar

Pemantauan GPK Kokurikulum Guru-guru penasihat

Penilaian

SUKMA.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

11

5.1.6

PENCAPAIAN DAN PELUNJURAN PERMAINAN DAN OLAHRAGA 2010 / 2011


2010 2011 MSSM SUKMA / ASEAN MSSD MSSNS MSSM SUKMA / ASEAN

BI L 1.

SUKAN / PER MAIN AN OLAHRAGA BOLA SEPAK

PASUKAN Bawah 15 th. Bawah 18 th. Bawah 18 th. Bawah 15 th. Bawah 18 th. Bawah 15 th. Bawah 18 th. Bawah 15 th.

MSSD Ke-9 Ke-9 S/Akhir 2nd. rd 2nd. rd 2nd.rd N.Johan ketiga

MSSS

2 3

BOLA JARING
BOLA BALING

BADMINTON Bawah 18 th. Bawah 15 th. Bawah 18 th. Bawah 15 th.

SOFBOL BOLA KERANJANG CATUR PETANQE KRIKET

ketiga

7 8 9 10

ketiga Bawah 18 th. Bawah 15 th. Bawah 18 th. Bawah 18 th. Bawah 18 th. ketiga Johan

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

12

5.1.7

Jadual Aktiviti dan Pelaksanaan


JADUAL PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN PASUKAN PERMAINAN SUKAN AKTIVITI Lantikan Pengurus J X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X F M A M J J O S O N D KOS

Olahraga

Sepak Takraw
Bola Jaring Catur Bola Keranjang Pentanqe

Lantikan Jurulatih Pemilihan Pemain Utama Pemilihan Pemain Pelapis Latihan Asas dan keahiran Latihan Intensif Motivasi Menyertai Pertandingan Post mortem Mesyuarat Agung

Sofbol Bola Sepak Bola Baling Badminton

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

13

Pelan strategik pengurusan sukan 2010 Bidang Pelan Strategik Pengurusan Olahraga Matlamat Menjadikan sukan olahraga sebagai acara sukan yang membawa manfaat kepada pembangunan insan pelajar. Objektif 2. Menambah bilangan ahli 3. Penyertaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 4. Menambah pengetahuan pelajar tentang olahraga 5. Menarik minat pelajar dalam sukan olahraga. Sukan tara Menjadikan acara ujian tara sebagai acara yang dapat membawa manfaat kepada pembangunan pelajar 2. mengukur pencapaian pelajar dalam acara larian, lompatan, lempar cakera dan lompat tinggi. 3. Penyertaaan yang menyeluruh di kalangan pelajar Strategi Pelaksanaan Tempoh 20102015 Pelaksana Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga Pemantauan Diisi selepas pemantauan Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti.

1. Latihan kecergasan 2. latihan bebanan 3. latihan daya tahan 4. latihan kelembutan 5. latihan ketangkasan 6. pertandingan antara rumah 7. penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi.

1. Latihan kecergasan 2. latihan bebanan 3. latihan daya tahan 4. latihan kelembutan 5. latihan ketangkasan 6. pertandingan antara rumah 7. penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi.

2010 -2015

Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga

Diisi selepas pemantauan

Diisi selepas selesai aktiviti.

4. menambah
bilangan pelajar yang berjaya mendapat markah penuh dalam Sukan tara
Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

14

Bidang Pelan Strategik

Matlamat

Objektif

Strategi Pelaksanaan

Tempoh

Pelaksana

Pemantauan

Penilaian

Merentas Desa

Menjadikan acara Merentas desa sebagai acara yang dapat membawa manfaat kepada pembangunan pelajar

2. Penyertaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 3. Menarik minat pelajar menyerti acara merentas desa

1. latihan kecergasan 2. latihan bebanan 3. latihan daya tahan 4. latihan kelembutan 5. latihan ketangkasan 6. pertandingan antara rumah 7. penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi.

2010 -2015

Setiausaha sukan Pengurus pasukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga

Diisi selepas pemantauan

Diisi selepas selesai aktiviti.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

15

Plan Strategik Pengurusan Kokurikulum 2010 2015 ( Permainan )

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

16

Bidang Pelan Strategik Menjadikan sukan permainan bola sepak,Bola Baling, dan Bola Keranjang, sebagai acara sukan yang membawa manfaat kepada pembangunan diri insan murid

Matlamat Menjadikan permainanpermainan ini sebagai acara sukan yang membawa manfaat kepada pembangunan insan pelajar.

Objektif 6. Menambah bilangan ahli 7. Penyertaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 8. Menambah pengetahuan pelajar 9. Menarik minat pelajar dalam permainanpermainan. 5. mengukur pencapaian pelajar dalam acara larian, lompatan, lempar cakera dan lompat tinggi. 6. Penyertaaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 7. menambah bilangan pelajar yang berjaya mendapat markah penuh dalam Sukan tara

Strategi Pelaksanaan

Tempoh 20102015

Pelaksana Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga

Pemantauan Diisi selepas pemantauan

Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti.

1. penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi. 2. Menubuhkan pasukan sekolah dan pelapis tahun 2010-2015. a. L18 b. L15 3. Menyediakan peralatan yang sesuai dan berkualiti. 4. Menyediakan peruntukan kewangan.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

17

PELAN TAKTIKAL PEMAJUAN SEKOLAH : PENGURUSAN KO KURIKULUM 2011-2015 ( PERMAINAN)


Program Objektif Program Strategik Pelaksanaan (Projek) Aktiviti Jangka masa pelaksanaan Kumpulan Sasaran TOV (bil, % kos gred) ETR (bil, % kos gred) Pelaksanaan Penilaian

Menjadikan sukan permainan bola sepak,Bola Baling, dan Bola Keranjang, sebagai acara sukan yang membawa manfaat kepada pembangunan diri insan murid

1, Menerapkan kemahiran permainan bola sepak, bola baling dan Bola Keranjang. 2. Mengadakan pertandingan antara rumah sukan 3. Menubuhkan pasukan sekolah dan pelapis tahun 2011-2015. a. L18 b. L15

1. Menubuhkan pasukan rumah sukan : a. L 18 b. L 15 2. Menubuhkan pasukan sekolah dan pelapis 3. Mengadakan pertandingan antra rumah. 4. Pertandingan persahabatan 5. Menyediakan peralatan yang sesuai dan berkualiti. 6. Menyediakan peruntukan kewangan.

1. Pemilihan pelatih 2. Latihan kecerdasan 3. Latihan kemahiran 4. Pertandingan antara rumah sukan. 5. Pertandingan persahabatan. 6. Penyertai kejohanan peringkat MSSD.

Januari November (2011-2015)

Semua murid

1. Setiausaha 2. Guru penasihat 3. Pengurus pasukan 4. Jurulatih 5. Ketua guru rumah 6. Ahli pasukan 7. Ahli kelab

1. Pencapaian dalaman berdasarkan : a. kecerdasan b. kemahiran 2. Berdasarkan keputusan pertandingan antara rumah sukan dan Kejohanan MSSDGombak,MSSS dan kebangsaan.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

18

5.2 BIDANG TUGAS :

PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN

5.2.1

MATLAMAT

Membimbing pelajar-pelajar SMK Rawang agar menjadi warga negara yang dapat memberikan sumbangan yang berfaedah kepada sekolah, masyarakat , agama dan negara.Membimbing sahsiah pelajar sekolah yang cemerlang di samping kecemerlangan akademik.
5.2.2 OBJEKTIF

Meningkatkan prestasi pelajar-pelajar dalam pertandingan-pertandingan yang disertai sekurang-kurangnya pada peringkat Naib-Johan. ii Membolehkan pelajar-pelajar memaksimumkan penggunaan masa yangberfedah dan mendapat kemahiran tertentu. iii Memberi peluang kepada pelajar menyerlahkan bakat dan sifat kreatif mereka dalam bidang penulisan, bahas, pidato, pantun, deklamasi sajak dan sebagainya. iv Membolehkan pelajar menguruskan persatuan / kelab, pertandingan , pameran dan pertunjukan. v Memupuk sifat-sifat murni seperti bertolak ansur, bekerjasama, bertanggungjawab, hormat menghormati, berdaya saing tinggi dan berdisiplin
5.2.3 PERMASALAHAN

Sukar mendapatkan kehadiran yang penuh, kerana ramai ahli yang terlibat dengan tuition dan lain-lain yang memerlukan mereka membuat latihan intensif. ii Ada antara ahli yang menyertainya bukan kerana minat. Oleh itu, kehadiran dan penglibatan mereka agak tidak memuaskan.
5.2.4 STRATEGI

5.2.1 Mengadakan program-program khas untuk pertandingan-pertandingan peringkat negara. 5.2.2 Menjemput tenaga pengajar yang mahir dari luar untuk mengajar, membimbing, memudahcara serta menunjukkan teknik / kemahiran tertentu dalam penulisan, berpidato, berbahas dan sebagainya. 5.2.3 Mendapatkan rakaman pita video tentang kemahiran tertentu seperti bahas, pidato, forum, choral speaking dan lainlain untuk mendedahkan teknik / kemahiran sedemikian kepada ahli-ahli. 5.2.4 Menggalakkan ahli-ahli menyertai pertandingan dalam atau luar sekolah.
5.2.5PENCAPAIAN DAN PELUNJURAN PERSATUAN DAN KELAB 2010 - 2011
Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

19

2010 BIL 1 PERSATUAN / KELAB AGAMA ISLAM Majlis Tadarus Alquran 1. Tilawah Alquran 2. Syarahan Agama 3. Hafazan 4. Pertandingan Khat 5. Nasyid KOPERASI 1. Kuiz Koperasi DEBAT BAHASA INGGERIS 1.Bahas B. Inggeris 2. Bahas Piala DEBAT BAHASA MELAYU 1. Bahas Bahasa Melayu Ppm 2. Bahas Piala Menteri Besar 3..Bahas Piala Jemputan Uia PERSATUAN B. MELAYU Forum Remaja Pidato Piala Diraja Pesta Pantun PERSATUAN BAHASA INGGERIS Pertandingan Drama Bahasa Inggeris Pertandingan Scrabble KELAB KEUSAWANAN Kuiz Pengguna PERSATUAN SAINS & MATEMATIK Pertandingan Projek Sains Kejuruteraan Negeri Pertandingan Teknologi Pelancaran Roket
Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

2011
Peringkat Kebangsaan Peringkat Daerah Peringkat Negeri Peringkat Zon Peringkat Kebangsaan

Peringkat Daerah

Peringkat Negeri

Penyertaan N.Johan Johan Johan ketiga

Ketiga

Ketiga N.Johan Penyertaan Penyertaan

penyertaa n ketiga ketiga ketiga ketiga

2 3

N Johan N Johan N Johan N.Johan N.Johan N.Johan Ketiga penyertaan penyertaan Ketiga N.Johan

6 7

20

2010 BIL 8 9 PERSATUAN / KELAB KELAB IT Maxis/Star - cyberlinq KANIVAL SLAD Pertandingan Dikir Barat Pertandingan Nasyid BRIGED SENI Tarian Nyayian Solo Koir Kompang
Peringkat Daerah Peringkat Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Daerah Peringkat Negeri

2011
Peringkat Zon Peringkat Kebangsaan

Ketiga Saguhati Johan Ketiga Penyertaan Penyertaan

Johan

10

Johan Johan

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

21

JADUAL PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN PASUKAN KELAB / PERSATUAN Kelab AKTIVITI Lantikan Pengurus Lantikan Jurulatih Pemilihan Pendebat Utama Pemilihan Pendebat Pelapis Latihan Asas dan keahiran Latihan Intensif Motivasi Menyertai Pertandingan Post mortem Mesyuarat Agung J X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X F M A M J J O S O N D KOS

Persatuan Akademik Kelab Kebudayaan Keceriaan Rukun Negara Pencegahan Jenayah Fotografi Rakan Muda

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

22

Pelan Strategik Pengurusan Kelab dan Persatuan 2011 Bidang Pelan Strategik Bahas B. Inggeris ( Hari Kecemerlangan Sekolah ) Matlamat Menjadi johan Negeri Memahirkan komunikasi pelajar menggunakan bahasa Inggeris Objektif 1. Melahirk an pelajar yang berketrampilan berbahasa. 2. Berani meluahkan idea. 3. Bersema ngat untuk bertanding Strategi Pelaksanaan 1. han berterusan. lati Tempoh 2011 -2015 Pelaksana Jurulatih pasukan Guru debat dan bahas bahasa iInggeris Penyelaras debat Guru kanan kokurikulum Pemantauan Diisi selepas pemantauan Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti.

2. me ngundang jurulatih yang berwibawa. 3. me nyediakan kemudahan untuk berlatih. 4. mantauan dan motivasi yang berterusan 1. berterusan. pe

Bahas Bahasa Melayu

Menjadi johan Negeri Memahirkan komunikasi pelajar menggunakan bahasa Melayu

1. Melahirk an pelajar yang berketrampilan berbahasa. 2. Berani meluahkan idea. 3. Bersema ngat untuk bertanding

latihan

20112015

Jurulatih pasukan Guru debat dan bahas bahasa Melayu Penyelaras debat Guru kanan kokurikulum

Diisi selepas pemantauan

2. mengu ndang jurulatih yang berwibawa. 3. menye diakan kemudahan untuk berlatih. 4. pemant auan dan motivasi yang berterusan 1. latihan berterusan. 2. mengundang 2011

Diisi selepas selesai aktiviti.

Pertandingan Kuiz

Menjadi Johan Kebangsaan dalam Kuiz.

1.

Pelajar belajar mengadaptasi skrip dalam kehidupan.

Jurulatih pasukan Guru drama

Diisi selepas pemantauan

Diisi selepas selesai aktiviti.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

23

Bidang Pelan Strategik

Matlamat

Objektif 2. Latihan yang konsisten. 3. Menanamkan 3.semangat patriotisme 4. Dorongan yang berterusan.

Strategi Pelaksanaan jurulatih yang berwibawa. 3. menyediakan kemudahan untuk berlatih. 4. pemantauan dan motivasi yang berterusan 1. Pemilihan lagu yang sesuai. 2. Latihan yang konsisten 3. Dorongan yang berterusan 4. Kemudahan latihan yang baik 5. Bekerjasama dalam kumpulan

Tempoh

Pelaksana yang rajin dan komited Guru kanan kokurikulum

Pemantauan

Penilaian

Pertandingan Nasyid

Johan Kebangsaan

Menjadi Johan kebangsaan. 2. Menyemai budaya bersih dalam hiburan 3. Menyampaika n dakwah melalui lagu

1.

2011

Jurulatih pasukan Guru drama yang rajin dan komited Guru kanan kokurikulum

Diisi selepas pemantauan

Diisi selepas selesai aktiviti.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

24

5.3 BIDANG TUGAS: 5.3.1 i ii iii iv v 5.3.2 i ii iii iv

PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM

MATLAMAT Melahirkan pelajar bertanggungjawab dan berdisiplin. Melatih pelajar menggunakan masa lapang dengan baik dan berfaedah. Melatih bakat kepimpinan di kalangan pelajar. Membolehkan pelajar berinteraksi secara harmoni antara satu sama lain. Membolehkan pelajar mewakili sekolah hingga ke peringkat negeri, kebangsaan mahupun antarabangsa. OBJEKTIF Pelajar dapat menggunakan masa lapang dengan baik. Pelajar dapat mengasah bakat kepimpinan mereka. Pelajar dapat melatih diri untuk bertanggungjawab dan berdisiplin. Pelajar dapat melakukan kerja-kerja amal dan kebajikan. Pelajar dapat melatih diri sayang-menyayangi antara satu sama lain dan menghargai hak

orang lain.

v Meningkatkan prestasi pelajar dalam pertandingan yang disertai sekurang-kurangnya pada peringkat Naib Johan. 0 5.3.3 PERMASALAHAN

i ii
1 2 3 5.3.4

Sukar mendapatkan pakaian seragam yang lengkap/mencukupi kerana agak mahal. Ada antara pelajar yang menyertainya bukan kerana benar-benar minat menyebabkan kehadirannya kurang memuaskan. STRATEGI

i Memperbanyakkan pertandingan antara Unit Beruniform di peringkat sekolah seperti perkhemahan, kawad dan lain-lain. ii Mendapatkan jurulatih bertauliah dari luar sepereti pihak polis, bomba dan lain-lain. Memberi peluang kepada pelajar-pelajar menyertai seberapa banyak pertandingan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.
iii Mendapatkan penaja bagi membantu pelajar-pelajar kurang berkemampuan untuk membeli pakaian seragam yang lengkap.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

25

5.3.5

PENCAPAIAN DAN PELUNJURAN BADAN BERUNIFORM 2011 -2015

2010 BIL BADAN BERUNIFORM Peringkat Daerah Peringkat Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Daerah

2011 Peringkat Negeri Peringkat Kebangsaan

KELAB TAE KWANDO Kejohanan Tae-Kwando

3 4 5

KADET POLIS Pertandingan Kawad Kaki Ngo KADET BOMBA Pert. Kawad KakI KADET REMAJA SEKOLAH Pert. Kawad Kaki Pertandingan Kebudayaan Johan Penyertaan Penyertaan Naib Johan Penyertaan Penyertaan N.Johan Ketiga Johan Johan N Johan Penyertaan N Johan Penyertaan Johan

6 7 8 9

PENGAKAP Kawad Kaki NGO PANDU PUTERI Pertandingan kawad kaki PUTERI ISLAM (Hari Puteri) BSMM

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

26

2010 10 KARATE DO

2011

Pelan Strategik Pengurusan pasukan Badan Beruniform 2011 Bidang Pelan Strategik Pengurusan KADET POLIS Matlamat Menjadikan Kadet yang berdisiplin memamuhi peraturan. Menjadi pembantu kepada aktiviti keselamatan sekolah. Melahirkan insan yang lebih seimbang. Objektif 1. M enjadi johan pertandingan kawad peringkat kebangsaan. 2. M enyediakan insan yang lebih matang dan bersedia untuk negara. Strategi Pelaksanaan 1. latihan yang berterusan melalui jurulatih bertauliah dari pasukan polis. 2. menyediak an kemudahan yang diperlukan. 3. Sistem latihan yang baik 4. Sokongan pihak sekolah yang tidak berbelah bahagi 5. Kem latihan dan kemahiran yang sesuai. latihan yang berterusan melalui jurulatih bertauliah dari pasukan polis. 2011 -2015 Pelajar kadet Guru penyelaras Jurulatih bertauliah Guru kanan Kokurikulum. Diisi selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. Tempoh 2011 -2015 Pelaksana Pelajar kadet Guru penyelaras Jurulatih bertauliah Guru kanan Kokurikulum. Pemantauan DIisi selepas pemantauan Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti.

3.
erdisiplin dan mematuhi peraturan sekolah.

KADET REMAJA SEKOLAH

Menjadikan Kadet yang berdisiplin memamuhi peraturan. Menjadi pembantu kepada aktiviti keselamatan sekolah.

Menjadi johan pertandingan kawad peringkat kebangsaan.

menyediakan kemudahan Menyediakan yang diperlukan. insan yang lebih matang dan bersedia Sistem latihan yang baik untuk negara.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

27

Bidang Pelan Strategik

Matlamat Melahirkaninsan yang lebih seimbang.

Objektif

Strategi Pelaksanaan Sokongan pihak sekolah yang tidak berbelah bahagi .

Tempoh

Pelaksana

Pemantauan

Penilaian

Berdisiplin dan

mematuhi peraturan sekolah.

SILAT

Menjadikan insan yang berdisiplin memamuhi peraturan. Menjadi pembantu kepada aktiviti keselamatan sekolah.

Mahir mempertahankan diri Sentiasa bersedia untuk menjaga keselamatan. Berdisiplin dan mematuhi peraturan

Latihan dan kefahaman tentang disiplin. Latihan yang konsisten Jurulatih yang berwibawa. Pemantauan yang berterusan

2011

Jurulatih Guru penyelaras GPK kokurikulum

Disis selepas pemantauan

Diisi selepas selesai aktiviti.

SEPULUH HAK PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM


1. Hak 2. Hak 3. Hak 4. Hak 5. Hak 6. Hak 7. Hak 8. Hak 9. Hak 10. Hak

untuk mengambil bahagian. untuk mengambil bahagian bersesuaian dengan kebolehan dan kematangan masing-masing. untuk mendapat bimbingan dan kepimpinan daripada orang dewasa yang berpengalaman. untuk bermain sebagai seorang kanak-kanak atau remaja dan bukannya seperti orang dewasa. untuk berkongsi kepimpinan dan dalam membuat keputusan. untuk melibatkan diri dalam persekitaran yang selamat dan sihat. untuk membuat persediaan yang sewajarnya sebelum penyertaan. untuk mendapat peluang yang adil dan saksama untuk berusaha ke arah kejayaan. untuk dilayan sebagai individu yang bermaruah. untuk mendapat keseronokan apabila terlibat dalam aktiviti sukan.
28

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

SASARAN KERJA TAHUNAN 2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM BIL


1

AKTIVITI
Menyediakan analisa pencapaian kokurikulum 2011 bagi peringkat daerah, negeri dan kebangsaan bagi perkara berikut Sukan dan permainan Kelab dan Persatuan Badan Beruniform Koperasi SMK Rawang Berhad Program Pengantarabangsaan. Penyelidikan dan Pembangunan Majalah Khidmat Masyarakat.

KUANTITI KOS
Sekali

JADUAL PELAKSANAAN
Januari

CATATAN

Menyediakan Perancangan Program Kecemerlangan Kokurikulum Tahun 2011 bagi : Sukan dan permainan Kelab dan Persatuan Badan Beruniform Koperasi SMK. Rawang Berhad Program Pengantarabangsaan

Sekali

Januari

Akan disiapkan selepas Mesyuarat Guru 1/2011 ( Minggu Pertama Januari )

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

29

BIL

AKTIVITI
Penyelidikan dan Pembangunan Majalah Khidmat Masyarakat.

KUANTITI KOS

JADUAL PELAKSANAAN

CATATAN

Mengurus dan Menyelaras Program Kokurikulum

i.

Taklimat Kokurikum Pelajar Tingkatan Peralihan dan 1 Khususnya permainan utama seperti Bola Sepak dan Bola Keranjang

Dis 2010 Berterusan 2 kali Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali Sepanjang tahun Sekali Januar i Awal dan semester 1 dan 2 Januari Sepanjang tahun Sepanjang tahun Januari

ii. Sesi pemilihan pemain baru ( pelapis / bakat baru

iii. Mesyuarat Induk Kokurikulum iv. Memilih ahli jawatankuasa v. Taklimat pemilihan dan pendaftaran kokurikulum vi. Menetukan jadual aktiviti kokurikulum. vii. Kursus Pengurusan Kepimpinan ( Pengerusi , Setiausaha, Bendahari dan guru persatuan )

viii. Menentukan semua stok dan peralatan disimpan


dengan baik dan rekod dikemaskinikan ix. Menyediakan draf surat akuan kokurikulum x. semakan untuk semua tingkatan untuk tingkatan lima ( 5 )

Menyediakan anggaran pendapatan dan perbelanjaan tahunan berdasarkan peruntukan yang ada.

xi. Menentukan keselamatan pelajar semasa aktiviti dijalankan. xii. Kursus Ladap Kokurikulum untuk guru

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

30

BIL
4

AKTIVITI
Pelaksanaan dan pemantauan Program Kokurikulum 4.1 Sukan dan Permainan 4.1.1 4.1.2 Latihan rumah dan permainan Kejohanan olahraga Kejohanan Olahraga MSSD Pertandingan permainan peringkat MSSD, MSSS, MSSM Pertandingan Piala Futsal dan Bola baling Pertandingan Bola Keranjang Pertandingan Antara rumah.

KUANTITI KOS

JADUAL PELAKSANAAN

CATATAN

Sepanjang tahun Sekali Mengikut peringkat Mengikut peringkat Sekali Julai Sepanjang tahun. Februari Mac Sepanjang tahun JK Pengelola

4.1.3 4.1.4
4.1.5 4.1.6

4.1.7

4.2 Kelab dan Persatuan 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4. 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 Perjumpaan dan aktiviti kelab Pertandingan drama bahasa inggeris Hari koperasi Hari Kecemerlangan Kokurikulum Karnival bahasa ketiga Pertandingan, kuiz dan pidato umum. Pertandingan muzik. Pertandingan tilawah al Quran Pertandingan Inovasi sains Pertandingan debat Mengikut peringkat Julai Mengikut peringkat Sekali sebulan Sekali Sekali Sepanjang tahun Februari

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

31

BIL
4.3 Badan Beruniform Perjumpaan ahli 4.3.2

AKTIVITI

KUANTITI KOS
Sepanjang tahun Sepanjang tahun Mengikut peringkat Sekali

JADUAL PELAKSANAAN

CATATAN

Mei dan oktober

Pertandingan peringkat daerah, negeri dan kebangsan.

Pertandingan kawad kaki Perkhemahan kokurikulum.

Sepanjang tahun April

5 6

Menganalisa Pencapaian Kokurikulum 2010 Penghargaan dan Penganugerahan 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Badan Beruniform Terbaik Kelab Terbaik Sukan dan Permainan Terbaik Pencapaian Kokurikulum Terbaik Keseluruhan Pencapaian Negeri & Kebangsaan

Dua kali

Akhir semester 1 Akhir semester 2

Menghantar setiap laporan ke PPD.

Sekali Sekali Sekali Sekali Berdasarkan Pencapaian Sekali Akhir semester 2

Menyediakan post Mortem dan program tindak susulan kokurikulum bagi tahun 2011

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

32

CARTA GANT UNIT KOKURIKULUM SEMEKAR 2011

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

AKTIVITI
Mesy Induk JK Kokurikulum Mesy Pembangunan Kokurikulum Pelaporan Tahunan Taklimat Kokurikum Pelajar Tingkatan 1 dan Peralihan Taklimat pemilihan dan pendaftaran kokurikulum Kursus Pengurusan Kepimpinan ( Pengerusi , Setiausaha, Bendahari dan guru persatuan ) Pengurusan Stok & Inventori Perkembangan Staf Ladap Kokurikulum Kursus kepegawaian/kejurulatihan Klinik kecemerlangan Kokurikulum Menyediakan draf surat akuan kokurikulum Anggaran Pendapatan Dan Perbelanjaan Latihan Permainan/Sukan Latihan Unit Berunifom

BULAN
JAN X X X X x x x x X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X x X X x x x x x x x x X FEB MA C APR MEI JUN X JUL OG O SEP OKT X NO V DIS

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

33

BIL 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

AKTIVITI
Kejohanan Olahraga Sekolah Pertandingan sukan dan Permainan Pertandingan kelab dan Persatuan Hari Kokurikulum Merentas Desa Sekolah Hari Kecemerlangan Kokurikulum Perkhemahan unit Beruniform Hari koperasi Sukan Tara Menganalisa Pencapaian Kokurikulum 2011 Penganugerahan & Penghargaan Program Kem Bakat Post Mortem Dan Program Tindak Susul Kokurikulum

BULAN
JAN FEB MA C x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x APR MEI JUN JUL OG O SEP OKT NO V DIS

x x

Disediakan oleh C.Ravichandran GPK Kokurikulum Semekar

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

34

ANGGARAN PERBELANJAAN DAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM 2011

ANGGARAN PERBELANJAAN DAN SUMBER SUKAN DAN PERMAINAN 2010 BIL 1 2 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AKTIVITI BOLA KERANJANG BOLA SEPAK BOLA BALING BOLA JARING OLAHRAGA MERENTAS DESA CATUR SOFBOL SEPAK TAKRAW BADMINTON KABADDI KRIKET MINGGU KOKURIKULUM Program KEM BAKAT JUMLAH RM11400.00 RM1000.00 RM 500.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 100.00 RM1000.00 RM 500.00 PERALATAN RM1000.00 RM1500.00 RM1000.00 RM 400.00 RM4000.00 LATIHAN/ PERTANDINGAN RM 500.00 RM1000.00 RM1000.00 RM 400.00 RM1500.00 RM 400.00 RM 400.00 RM 800.00 RM 300.00 RM 500.00 RM 100.00 RM 500.00 RM 500.00 RM 500.00 RM8400.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1300.00 AKTIVITI SEKOLAH RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 JUMLAH RM2500.00 RM3500.00 RM3000.00 RM1800.00 RM6500.00 RM 400.00 RM2400.00 RM2300.00 RM1500.00 RM1700.00 RM1200.00 RM2500.00 RM2000.00 RM1500.00 RM32800.00

ANGGARAN PERUNTUKAN PERSATUAN DAN KELAB 2011


Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

35

BIL 1 2 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 P.SENI

AKTIVITI

AKTIVITI DALAMAN RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM3000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM2000.00

PERTANDINGAN

LAIN-LAIN RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00

JUMLAH RM1200.00 RM1200.00 RM1200.00 RM1200.00 RM1200.00 RM1200.00 RM1200.00 RM1200.00 RM1200.00 RM1200.00 RM1200.00 RM1200.00 RM1200.00 RM1200.00 RM1200.00 RM1200.00 RM1200.00

FOTOGRAFI KECERIAAN BAHASA TAMIL SAINS & MATEMATIK BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS BAHASA CINA KELAB RUKUN NEGARA KELAB PENCEGAH JENAYAH RAKAN MUDA KELAB KEBUDAYAAN GEOGRAFI/SEJARAH KOMPUTER SLAD PROSTAR RIMUP

JUMLAH

RM19000.00

RM20400.00

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

36

ANGGARAN PERBELANJAAN UNIT BERUNIFORM 2011 PERALATAN/ BAHAN RM 300.00 RM 500.00 RM 300.00 RM 500.00 RM 200.00 RM 300.00 AKTIVITI DALAMAN RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM 300.00 RM 300.00 RM1000.00 RM 400.00 RM1400.00 RM21500.00 RM1000.00 RM1000.00 RM1000.00 RM2300.00

BIL 1 2 3. 4. 5. 6 7 8 9 10

AKTIVITI BSSM KADET POLIS PUTERI ISLAM KADET REMAJA SEKOLAH SILAT PANDU PUTERI TAEKWONDO KADET BOMBA PENGAKAP KARATE DO

PERTANDINGAN RM1000.00 RM1500.00 RM 500.00 RM1500.00 RM 500.00 RM1000.00 RM 400.00 RM1000.00

LAIN-LAIN

JUMLAH RM2300.00 RM3000.00 RM1800.00 RM3000.00 RM1700.00 RM2300.00 RM1400.00 RM2300.00

Perancangan Strategik Kokurikulum 2011 SEMEKAR

37