Anda di halaman 1dari 9
9 1103/2 5 Soalan 4 : Novel [15 markah] Jawab soalan-soatan di bawah ini berdasarkan novel-novel yang berikut (i) Di Hadapan Pulau karya A. Samad Said (ii) Putera Gunung Tahan karya Ishak Haji Muhammad Huraikan peristiwa yang menunjukkan keprihatinan watak sampingan kepada watak utama dalam novel yang anda kaj. [7 markah] (b) Persoalan tentang kepincangan masyarakat begitu ditonjolkan dalam sesebuah novel Bandingkan aspek kepincangan masyarakat dalam dua novel yang anda kaji. [8 markah] KERTAS SOALAN TAMAT 1103/2 SULIT SULIT 8 110372 (d) Dalam ayat-ayat di bawah ini, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah atau kesalahan tatabahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan ‘memulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (@)__ Ramai remaja tidak dapat bertandang ke sekolah bila tiba musim banjir terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan rendah. Gi) Penggunaan telefon bimbit dapat menambahkan kemudahan seseorang itu berhubung dan dapat menyampaikan pesanan di dalam masa yang singkat, (i) Kebanyakan pokok-pokok yang terdapat di taman rekreasi itu telah ditebas untuk ‘melaksanakan projek pembangunan [6 Markah} (@) —Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan maksud yang diberi. (Kita hendaklah sentiasa menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan. (ii) Pengalaman yang banyak diperoleh kerana lama hidup dan melalui lawatan ke ‘tempat-tempat lain. Gi) Sama tarat (6 markah] [Lihat sebelah 1103/2 SULIT SMUT a Asia sos favs unto ois SoabamheRengetdhunn danKemabiranBahisaso-wn wulv Go} wiintaad coilmied toh ing, toss omadydwint worst Weisloen harchnss obs fRmakal pron nagiot wine ws wep ji) olic indastab.semoebscmtahinqub abit eloansy toeaes 4 Habaw miaceed ib loggers grose woksvort iyad (a) Tulis dua ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan anda faham akan ini nperbezaan makeud dansplingizunaonnyacc ohedntiddk boleksmemberikar.sinbubiii ator ‘menukankanwimbiokaunkdnt sidkak: menggunakqnuprkutacnp:bensbiya wishiea’ peribahasc ‘atau nama kas. Aun zedalib delet uni fervksy novnst ib teqobtot gage dodoq-todog nerlsynadaA (it) (i) bela wnwyendinon Asjorg aetunwe Ack fidmbekd 9) (ii) perang Gi) selak yest gare brain sowed tonere gan, naniivtineg mobi Gy {6 markah) swsbeod eb iaqiol nage fib nnblinuesscioin wenitie dtstnbaesel aA 18 (b) Talis semula cakap ajuk di bawah ini dalam bentuk cakap pindah dengan mengekalkan oA asnmansid dsalnyenb qubid omel sasiod dolowqils anyand yewy womistegnsd — (ii) el ineynsi-so “Adakah awak telah menyiapkan latihan yang diberikan oleh Cikgu Salleh" tanya Yati, “Belum lagi, saya terpaksa menolong ibu, jike tidak saymuaksnudimarabiinya,” {tioshaciewab Tina. “Latihan itu perlu disiapkan dan saya pasti soulan itu penting dulam peperiksaan nanti,” jelas Yati. “Sika ada masa saya akan siapkan,” jawab Tina dengan nada yang sedih. “Sepatutnya awak mesti berterus terang dengan emak awak agar kerja sekolah itu tidak tertangguh,” nasihat Yati dengan tegas. “Baiklah, saya akan jelaskan hal sebenamya,” kata Tina, {6 markah] (©) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal rpasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa ‘mengubah struktur dan maksud asalnya (i) Kerja sama antara guru dan pelajar amat penting dalam pembentukan generasi yang, cemerlang. (ii) Berita tentang Kehilangan remaja perempuan itu turut disebar di setiap pelusok: negeri (iii) Kita perlu mengemukakan definasi sesuatu tajuk itu terlebih dahulu sebelum dihuraikan isi-isi penting, [6 markah} datydy [Lihat sebelah tesa: