Anda di halaman 1dari 3

JADUAL HARIAN PENGHUNI KOMPLEKS ASNAF MUIP

HARI/ MASA 6.00 6.30 AM SOLAT SUBUH 7.00 8.30 AM 9.00 AM -11.00 AM 1.00 2.00 PM 2.00 4.30 PM AKTIVITI BEBAS / KELAS KEMAHIRAN AKTIVITI BEBAS / KELAS KEMAHIRAN WAKTU MEMBELI BELAH AKTIVITI BEBAS / KELAS KEMAHIRAN AKTIVITI BEBAS / KELAS KEMAHIRAN AKTIVITI BEBAS / KELAS KEMAHIRAN WAKTU MEMBELI BELAH 4.30 PM 5.00 PM 5.00 PM 7.00 PM AKTIVITI BEBAS / RIADAH AKTIVITI BEBAS / RIADAH AKTIVITI BEBAS / RIADAH AKTIVITI BEBAS / RIADAH AKTIVITI BEBAS / RIADAH AKTIVITI BEBAS / RIADAH AKTIVITI BEBAS / RIADAH 7.00 PM 8.30 PM AKTIVITI DI SURAU 8.30 PM 9.30 PM AKTIVITI BEBAS

ISNIN

SARAPAN

SOLAT SOLAT DHUHA & KELAS ALZOHOR QURAN SOLAT ZOHOR SOLAT ZOHOR

MINUM PETANG & SOLAT ASAR

SELASA

SOLAT SUBUH SOLAT SUBUH SOLAT SUBUH SOLAT SUBUH SOLAT SUBUH SOLAT SUBUH

SARAPAN

SOLAT DHUHA & KELAS ALQURAN SOLAT DHUHA & KELAS ALQURAN

MINUM PETANG & SOLAT ASAR MINUM PETANG & SOLAT ASAR MINUM PETANG & SOLAT ASAR MINUM PETANG & SOLAT ASAR MINUM PETANG & SOLAT ASAR MINUM PETANG & SOLAT ASAR

AKTIVITI DI SURAU AKTIVITI DI SURAU AKTIVITI DI SURAU AKTIVITI DI SURAU AKTIVITI DI SURAU AKTIVITI DI SURAU

AKTIVITI BEBAS AKTIVITI BEBAS AKTIVITI BEBAS AKTIVITI BEBAS AKTIVITI BEBAS AKTIVITI BEBAS

RABU

SARAPAN

KHAMIS

SARAPAN

SOLAT DHUHA & KELAS AL- SOLAT QURAN ZOHOR SOLAT DHUHA & KELAS AL- SOLAT QURAN ZOHOR KELAS AL-QURAN ( MASJID NEGERI) KELAS AL-QURAN ( MASJID NEGERI) SOLAT ZOHOR SOLAT ZOHOR

JUMAAT

SARAPAN

SABTU

SARAPAN

AHAD

SARAPAN

Peringatan: - Penghuni di nasihatkan untuk solat berjemaah pada setiap waktu solat kecuali pada keadaan tertentu (cth: sakit). - Penghuni WAJIB hadir ke setiap kelas yang telah di sediakan dan hanya di benarkan berehat jika sakit. - Penghuni boleh membantu kakitangan KA MUIP pada bila-bila masa sahaja tetapi perlu mengutamakan kelas pengajian yang di sediakan. - Penghuni di nasihatkan untuk bertemu warden jika terdapat sebarang masalah / kemusykilan. Warden adalah orang yang bertanggungjawab menjaga kebajikan semua penghuni KA MUIP ketika berada di dalam kawasan KA MUIP atau masih lagi memegang status penghuni KA MUIP. - Penghuni tertakluk kepada setiap arahan yang diberikan oleh pihak Pengurusan KA MUIP pada bila-bila masa yang dirasakan perlu.

JADUAL HARIAN WARDEN KOMPLEKS PENEMPATAN ASNAF


HARI/ MASA 6.00 6.30 AM SOLAT SUBUH 7.00 8.30 AM 9.00 AM -1.00 PM 1.00 2.00 PM SOLAT ZOHOR 2.00 4.30 PM URUSAN PEJABAT 4.30 5.00 PM 5.00 7.00 PM AKTIVITI BEBAS / RIADAH AKTIVITI BEBAS / RIADAH AKTIVITI BEBAS / RIADAH AKTIVITI BEBAS / RIADAH AKTIVITI BEBAS / RIADAH AKTIVITI BEBAS / RIADAH AKTIVITI BEBAS / RIADAH 7.00 8.30 PM AKTIVITI DI SURAU 8.30 9.30 PM AKTIVITI BEBAS

ISNIN

SARAPAN

SOLAT DHUHA & URUSAN PEJABAT SOLAT DHUHA & URUSAN PEJABAT SOLAT DHUHA & URUSAN PEJABAT SOLAT DHUHA & URUSAN PEJABAT SOLAT DHUHA & URUSAN PEJABAT KELAS AL-QURAN ( MASJID NEGERI) KELAS AL-QURAN ( MASJID NEGERI)

MINUM PETANG & SOLAT ASAR

SELASA

SOLAT SUBUH SOLAT SUBUH SOLAT SUBUH SOLAT SUBUH SOLAT SUBUH SOLAT SUBUH

SARAPAN

SOLAT ZOHOR SOLAT ZOHOR SOLAT ZOHOR SOLAT ZOHOR SOLAT ZOHOR SOLAT ZOHOR

URUSAN PEJABAT WAKTU MEMBELI BELAH URUSAN PEJABAT URUSAN PEJABAT URUSAN PEJABAT WAKTU MEMBELI BELAH

MINUM PETANG & SOLAT ASAR MINUM PETANG & SOLAT ASAR MINUM PETANG & SOLAT ASAR MINUM PETANG & SOLAT ASAR MINUM PETANG & SOLAT ASAR MINUM PETANG & SOLAT ASAR

AKTIVITI DI SURAU AKTIVITI DI SURAU AKTIVITI DI SURAU AKTIVITI DI SURAU AKTIVITI DI SURAU AKTIVITI DI SURAU

AKTIVITI BEBAS AKTIVITI BEBAS AKTIVITI BEBAS AKTIVITI BEBAS AKTIVITI BEBAS AKTIVITI BEBAS

RABU

SARAPAN

KHAMIS

SARAPAN

JUMAAT SABTU AHAD

SARAPAN SARAPAN SARAPAN

HARI/ MASA ISNIN

6.00 7.00 6.30 AM 7.30 AM SOLAT SARASUBUH PAN BERJEMAAH

8.00 8.30 AM SENAMAN PAGI

9.00 -11.00 AM SOLAT DHUHA MINUM PAGI & KELAS QURAN SOLAT DHUHA MINUM PAGI & KELAS QURAN SOLAT DHUHA MINUM PAGI & KELAS QURAN SOLAT DHUHA MINUM PAGI & KELAS QURAN SOLAT DHUHA MINUM PAGI & KELAS QURAN

11.00 12.15 12.00 1.00 PM PM URUSAN MAKAN PEJABA T/HARI T*

1.00 2.00 PM SOLAT ZOHOR BERJEMAAH

2.00 4.30 PM URUSAN PEJABAT *

4.30 5.00 PM

5.00 7.00 PM

7.00 8.30 PM

8.30 9.30 PM AKTIVITI BEBAS

SELASA

SOLAT SARA- MEMANSUBUH PAN TAU BERJEAKTIVITI MAAH BERKEBUN SOLAT SARA- SENASUBUH PAN MAN BERJEPAGI MAAH (TAI CHI)

URUSAN MAKAN PEJABA T/HARI T*

SOLAT ZOHOR BERJEMAAH

URUSAN PEJABAT *

RABU

URUSAN MAKAN PEJABA T/HARI T*

SOLAT ZOHOR BERJEMAAH

URUSAN PEJABAT *

KHAMIS

SOLAT SARA- MEMANSUBUH PAN TAU BERJEAKTIVITI MAAH BERKEBUN SOLAT SARASUBUH PAN BERJEMAAH SENAMAN PAGI

URUSAN MAKAN PEJABA T/HARI T*

SOLAT ZOHOR BERJEMAAH

URUSAN PEJABAT *

JUMAAT

URUSAN MAKAN PEJABA T/HARI T*

SOLAT ZOHOR / SOLAT JUMAAT

URUSAN PEJABAT *

MINUM AKTIVITI AKTIVITI PETANG & BEBAS / DI SURAU SOLAT ASAR RIADAH SOLAT BERJE& MAKAN BERJEMAAH MALAM MAAH / TAZKIRA H MINUM AKTIVITI AKTIVITI PETANG & BEBAS / DI SURAU SOLAT ASAR RIADAH & SOLAT BERJE-MAAH MAKAN BERJEMALAM MAAH / TAZKIRA H MINUM AKTIVITI AKTIVITI PETANG & BEBAS / DI SURAU SOLAT ASAR RIADAH & SOLAT BERJE-MAAH MAKAN BERJEMALAM MAAH / TAZKIRA H MINUM AKTIVITI AKTIVITI PETANG & BEBAS / DI SURAU SOLAT ASAR RIADAH & (SOLAT BERJE-MAAH MAKAN BERJEMALAM MAAH / BACAAN YASIN) MINUM AKTIVITI AKTIVITI PETANG & BEBAS / DI SURAU SOLAT ASAR RIADAH & (SOLAT BERJE-MAAH MAKAN BERJEMALAM MAAH / TAZKIRA H)

9.30 10.00 PM MINUM MALAM

AKTIVITI BEBAS

MINUM MALAM

AKTIVITI BEBAS

MINUM MALAM

AKTIVITI BEBAS

MINUM MALAM

AKTIVITI BEBAS

MINUM MALAM

* URUSAN PEJABAT TERMASUK MEMBAWA PENGHUNI KE TEMUJANJI HOSPITAL / SESI KAUNSELING / SIASATAN