Anda di halaman 1dari 28

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

TEORI PELAZIMAN KLASIK TEORI PELAZIMAN INSTRUMENTAL

AHLI KUMPULAN
NURUL FARHANAH BAKAR SITI HALIZA ALI NOR HASYIMAH MOHD YUNOS NURUL IZZAH ABDULLAH NURUL BARSYIAH YAHAYA

APAKAH PEMBELAJARAN?
PERUBAHAN TINGKAHLAKU SIKAP PEMIKIRAN PENGALAMAN SEPANJANG HAYAT KESEDARAN DIRI

KOGNITIF PIAGET KOHLER AUSUBEL BRUNER GAGNE

BEHAVIORISME SOSIAL PAVLOV THORNDIKE SKINNER WATSON

TEORI PEMBELAJARAN

BANDURA

HUMANISME CARL ROGERS MASLOW

PAVLOV (1906)

WATSON (1958)

BEHAVIORISM

THORNDIKE (1913)

SKINNER (1930)

THORNDIKE HUKUM KESEDIAAN HUKUM KESAN HUKUM LATIHAN

PAVLOV

SKINNER BEHAVIOURISME

RANSANGAN TINDAKBALAS

PENEGUHAN POSITIF

WATSON EMOSI SELESA

TEORI PELAZIMAN KLASIK (PAVLOV) MENIMBULKAN SETIAP RANGSANGAN


GERAK BALAS PEMBELAJARAN BERLAKU AKIBAT KAITAN RANGSANGAN GERAK BALAS SESUATU RANGSANG YANG BERKAITAN DENGAN RANGSANGAN YANG LAIN AKAN MENDATANGKAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN YANG BERLAKU KERANA PERKAITAN ANTARA DUA RANGSANGAN DINAMAKAN PELAZIMAN

TEORI PELAZIMAN INSTRUMENTAL (E.L. THORNDIKE)


TERKENAL DENGAN TIGA HUKUM - HUKUM KESEDIAAN, HUKUM LATIHAN DAN HUKUM KESAN MELIHAT ANTARA RANGSANGAN DAN TINDAK BALAS MANUSIA BELAJAR MELALUI PROSES CUBA JAYA GANJARAN MENDORONG MANUSIA MELAKUKAN SESUATU GERAK BALAS DENDA MENGHALANG MANUSIA DARI MELAKUKAN GERAK BALAS ORGANISMA BEROPERASI ATAU BERTINDAK DALAM PERSEKITARAN UNTUK MENGHASILKAN SESUATU YANG POSITIF KERANA MENAPAT GERAK BALAS POSITIF PELAZIMAN OPERAN, ORGANISMA AKAN MELAKUKAN GERAK BALAS SECARA SUKARELA

TEORI PELAZIMAN INSTRUMENTAL (SKINNER)

BERASASKAN RANGSANGAN GERAK BALAS INDIVIDU AKAN BERTINDAK BALAS TERHADAP PERSEKITARAN DAN BOLEH MENGUBAH PERSEKITARANNYA MEMENTINGKAN UNSUR MOTIVASI JIKA SESUATU TINGKAHLAKU DIINGINI, IA HENDAKLAH DIBERI PENEGUHAN TINGKAHLAKU ITU SKINNER MENGUTAMAKAN KONSEP PENEGUHAN KERANA IA ADALAH PENTING UNTUK MENDAPATKAN GERAK BALAS YANG DIKEHENDAKI

J.B. WATSON
TINGKAHLAKU ADALAH SUATU TURUTAN GERAK BALAS TERLAZIM TERHADAP RANGSANGAN DI PERSEKITARAN RANGSANGAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT DAN DIUKUR SECARA OBJEKTIF, TIDAK SEPERTI PROSES MENTAL YANG SUBJEKTIF MENGATAKAN PSIKOLOGI IALAH UNTUK MERAMAL DAN MENGAWAL TINGKAHLAKU

AUSUBEL (1963)

TERANGKAN KONSEP BERITAHU

JEAN PIAGET (1970) DERIA MOTOR PRAOPERASI OPERASI KONKRIT OPERASI FORMAL

BRUNER(1973)

KOGNITIF

DISCOVERY INKUIRI KONSEP INDUKTIF DEDUKTIF

CELIK AKAL PENYELESAIAN MASALAH

KOHLER(1925)

PEMPROSESAN MAKLUMAT

GAGNE(1975)

KOHLER
MEMBENTUK TEORI GESTALT( CELIK AKAL) MENGGUNAKAN CIMPANZI DALAM SANGKAR CIMPANZI DIKATAKAN MEMPEROLEH CELIK AKAL MENGGUNAKAN BULUH UNTUK MENDAPATKAN PISANG CIMPANZI MENGGUNAKAN PETI BERLAINAN SAIZ MENYUSUN PETI TERSEBUT UNTUK MENDAPATKAN PISANG

AUSUBEL
PEMBELAJARAN AUSUBEL
RESEPSI PENEMUAN -PEMIKIRAN ANALISIS, ASIMILASI

MAKLUMAT MAKNA -TERSUSUN DAN TERATUR

PENGHAFAZAN -MENGINGATI, BERUSAHA MEHAMI KONSEP MENITIK BERATKAN PEMBELAJARAN KESELURUHAN DAN PENYUSUNAN AWAL

BRUNER
PERINGKAT ENAKTIF (0-2 TAHUN) KANAKKANAK BELAJAR SESUATU YANG MENARIK PERHATIANNYA PERINGKAT EKONIK (2-4 TAHUN) KANAK-KANAK BELAJAR MENGGAMBARKAN SESUATU DALAM FIKIRANNYA PERINGKAT SIMBOLIK (5-7 TAHUN) KANAKKANAK BELAJAR MELALUI BERFIKIR DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA, PROSES PENGGUNAAN KONSEP, PRINSIP, HUKUM, DAN PROSES PENGGUNAAN BAHASA MULA BERKEMBANG

GAGNE (1977)
PENYELESAIAN MASALAH - MEMPEROLEH PANDUAN MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM -MEMBUAT PERBANDINGAN, ANALOGI, APLIKASI KONSEP -MENGENALPASTI KONSEP DISKRIMINASI -MEMBEZAKAN FAKTA PERTALIAN BAHASA - KEMAHIRAN LINGUISTIK RANGKAIAN -PRINSIP ULANGAN RANSANGAN GERAK BALAS -PUJIAN ISYARAT -OBJEK

PENEGUHAN

PENIRUAN

SOSIAL BANDURA

PENYIMPANAN

PEMERHATIAN

PENIRUAN SECARA LANGSUNG


PROSES PENIRUAN INI DILAKUKAN SECARA LANGSUNG IAITU DENGAN MEMERHATIKAN TINGKAHLAKU MODEL MODEL BOLEH BERADA DI DEPAN MATA ATAU WUJUD DALAM KHAYALAN INDIVIDU SEPERTI GURU, IBUBAPA DAN PEMIMPIN

PROSES PENIRUAN SECARA TIDAK LANGSUNG


PENIRUAN MELALUI MELIHAT GAMBAR, MELIHAT FILEM, MELIHAT TELEVISYEN, MENDENGAR RADIO, MENDENGAR HURAIAN CONTOH : KANAK-KANAK YANG MELIHAT TELEVISYEN YANG PENUH DENGAN KEGANASAN MUNGKIN MENIRU TINGKAHLAKU KEGANASAN MODEL DALAM PROGRAM TERSEBUT

PENIRUAN SEKAT LAKU


PENIRUAN SEKAT LAKU IALAH PENIRUAN YANG SESUAI DILAKUKAN DALAM KEADAAN TERTENTU, TETAPI TIDAK DIGUNAKAN DALAM KEADAAN ATAU SITUASI YANG LAIN CONTOH : MURID BOLEH MENIRU KAWAN MEREKA BERSORAK DI PADANG TETAPI TIDAK BOLEH MENIRU KAWAN MEREKA BERSORAK DI DALAM BILIK DARJAH

PENIRUAN TAK SEKAT LAKUAN


DALAM PROSES TAK SEKAT LAKUAN SESEORANG INDIVIDU AKAN TERUS MENGAMALKAN PENIRUAN DALAM APA JUA SITUASI PROSES PENIRUAN TERUS BERLAKU WALAUPUN KEADAAN TIDAK MENGIZINKAN CONTOH : HAKIM MEMAKAI BAJU MELAYU SEWAKTU SEMBAHYANG DI MASJID DAN TERUS KE RUMAH JIRAN SEMASA HARI RAYA AIDILFITRI

PENIRUAN MELALUI PROSES ELISTASI


DALAM PROSES ELISTASI SESEORANG AKAN TERUS LAKUKAN APA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG LAIN JIKA DIA SUDAH MENGETAHUI CARA MELAKUKAN TINGKAHLAKU TERSEBUT KEINGINAN UNTUK MENIRU AKAN TIMBUL APABILA MELIHAT GERAKBALAS YANG DILAKUKAN OLEH ORANG LAIN CONTOH : TIMBUL KEINGINAN DI HATI AKMAL UNTUK MEMBANTU IBUNYA MEMBASUH KERETA SETELAH MELIHAT HISYAM MEMBANTU IBUNYA MEMBASUH KERETA

HUMANISME

CARL ROGERS KONSEP KENDIRI POSITIF

MASLOW KEPERLUAN

FISIOLOGI

KESEMPURNAAN KENDIRI

KESELAMATAN

PENGHARGAAN KENDIRI

KASIH SAYANG

JENIS-JENIS KONSEP KENDIRI


POSITIF MENAMPILKAN TINGKAH LAKU YANG BAIK SUPAYA KEHADIRANNYA DISENANGI ORANG LAIN TERBINA DARIPADA KASIH SAYANG, PUJIAN, LAYANAN BAIK, PEHATIAN DARIPADA IBUBAPA, GURU DAN IDOLA. BERSIFAT OPTIMISTIK, TERBUKA, SEDIA MENERIMA KRITIKAN, RELAKS, MUDAH BERINTERAKSI
NEGATIF MENAMPILKAN TINGKAH LAKU YANG BURUK SUPAYA KEHADIRANNYA TIDAK DISENANGI ORANG LAIN BERPUNCA DARIPADA KEGAGALAN, KEKECEWAAN, PENYINGKIRAN DAN PENOLAKAN INDIVIDU BERSIFAT TIDAK PUAS HATI, CEPAT MERAJUK, PESIMISTIK, PASIF

DALAM ISLAM MANUSIA MEMPUNYAI FITRAH AKAL FIKIRAN, NAFSU DAN ROH YANG BOLEH DIBENTUK KE ARAH KEBAIKAN DAN KEBENARAN. BUAT BAIK SELALU DAN JAUHKAN KEMUNGKARAN MOHON DOA KEPADA ALLAH UNTUK BERUBAH KEPADA KEBAIKAN DAN KEBENARAN

TEORI

RUMUSAN
TOKOH PAVLOV SKINNER THORNDIK E WATSON KOHLER GAGNE BRUNER AUSUBEL

KONSEP UTAMA RANSANGAN RANSANGAN GERAKBALAS PENEGUHAN HUKUMAN

IMPLIKASI UNTUK GURU MEMENTINGKA N PEMBELAJARAN KEMAHIRAN DAN SIKAP MEMENTINGKA N PENEGUHAN PERKEMBANGA N MAKNA DAN KEFAHAMAN PENTINGKAN PENGAMATAN, PEMBERIAN MAKNA DAN PEMBELAJARAN

BEHAVIORI S

KOGNITIF (GESTALT)

MEMBUAT KEPUTUSAN PEMAHAMAN STRUKTUR KOGNITIF PERSEPSI MEMPROSES MAKLUMAT

HUMANIS

CARL ROGERS
MASLOW

KONSEP KENDIRI PENILAIAN KENDIRI KESEMPURNAA N KENDIRI


INGATAN

PERKEMBANG AN MANUSIA PENYESUAIAN SEIMBANG

SOSIAL

BANDURA

SIMULASI MAIN PERANAN