Anda di halaman 1dari 1

MAA TAKAFUL BERHAD 15th Floor, Menara MAA, 12 Jalan Dewan Bahasa, 50460 Kuala Lumpur .

Tel : 03 - 2146 8000 Fax : 03 - 2143 0033, Email : info@maatakaful.com.my

MAA TAKAFUL BERHAD 15th Floor, Menara MAA, 12 Jalan Dewan Bahasa, 50460 Kuala Lumpur .
Tel : 03 - 2146 8000 Fax : 03 - 2143 0033, Email : info@maatakaful.com.my

TERHEBAT
DI

MOHON
SEGERA !!!

PASARAN

PEKEJ 1
MANFAAT-MANFAAT
PERKONGSIAN

TERHEBAT
DI

MOHON
SEGERA !!!

PASARAN

PEKEJ 2
MANFAAT-MANFAAT
PERKONGSIAN

PEKEJ 1

PEKEJ 2

RM 150/SBLN

RM 200/SBLN

RM 150/SBLN

RM 200/SBLN

TABUNGAN KHAIRAT KEMATIAN

RM 50,000

RM 75,000

TABUNGAN KHAIRAT KEMATIAN

RM 50,000

RM 75,000

TABUNGAN KEILATAN KEKAL

RM 50,000

RM 75,000

TABUNGAN KEILATAN KEKAL

RM 50,000

RM 75,000

RM 500

RM 500

ELAUN BERSALIN **

ELAUN BERSALIN **

RM 500

RM 500

12 KANSER WANITA **

RM20,000

RM 30,000

12 KANSER WANITA **

RM20,000

RM 30,000

PERLINDUNGAN KANDUNGAN **

RM 20,000

RM 30,000

PERLINDUNGAN KANDUNGAN **

RM 20,000

RM 30,000

PERLINDUNGAN KELAHIRAN **

RM20,000

RM 20,000

PERLINDUNGAN KELAHIRAN **

RM20,000

RM 20,000

% KEMALANGAN DIRI **

RM 10,000

RM 10,000

% KEMALANGAN DIRI **

RM 10,000

RM 10,000

GOLDEN WANITA

RM 20,000

RM20,000

GOLDEN WANITA

RM 20,000

RM20,000

RM 150,000

RM 150,000

RM 150,000

RM 150,000

KAD KESIHATAN (BIL) **

UMUR PESERTA

21 THN - 30 THN

31 THN - 35 THN

36 THN - 40 THN

TAHUN
CARUMAN
*15
*20
*25
*30
*15
*20
*25
*30
*15
*20
*25
*30

*ANGGARAN MANFAAT SIMPANAN+PELABURAN

RM 31,653
RM 52,663
RM 71,503
RM 93,433
RM 30,991
RM 50,809
RM 68,019
RM 86,988
RM 29,381
RM 47,478
RM 62,039
RM 77,517

RM 42,745
RM 71,027
RM 96,104
RM 124,902
RM 41,773
RM 68,060
RM 90,338
RM 113,882
RM 39,172
RM 62,518
RM 80,098
RM 96,959

** Sila rujuk sijil (perunding anda)


* Tertakluk kepada pasaran pelaburan semasa

KAD KESIHATAN (BIL) **

UMUR PESERTA

21 THN - 30 THN

31 THN - 35 THN

36 THN - 40 THN

TAHUN
CARUMAN
*15
*20
*25
*30
*15
*20
*25
*30
*15
*20
*25
*30

*ANGGARAN MANFAAT SIMPANAN+PELABURAN

RM 31,653
RM 52,663
RM 71,503
RM 93,433
RM 30,991
RM 50,809
RM 68,019
RM 86,988
RM 29,381
RM 47,478
RM 62,039
RM 77,517

RM 42,745
RM 71,027
RM 96,104
RM 124,902
RM 41,773
RM 68,060
RM 90,338
RM 113,882
RM 39,172
RM 62,518
RM 80,098
RM 96,959

** Sila rujuk sijil (perunding anda)


* Tertakluk kepada pasaran pelaburan semasa

PERUNDING KEWANGAN
MAA TAKAFUL
T02526X

En. MOHD AKHMAL


019-2201700

PERUNDING KEWANGAN
MAA TAKAFUL
T02526X

EN. MOHD AKHMAL


019-2201700