Anda di halaman 1dari 17

120 Persoalan

Praktikal Solat Jamak Dan Qasar

120
PERSOALAN PRAKTIKAL SOLAT JAMAK DAN QASAR
Oleh: Ustaz Zulkarnain Dollah Ustaz Azhar Yahya

120 Persoalan

Praktikal Solat Jamak Dan Qasar

Lakhauf Management Services ,


SH 31, Jalan 7, Taman Greenwood , 68100, Batu Caves, Selangor Darul Ehsan azharsua@hotmail.com Tel & fax : 03-61896246

Zulkarnain Dollah, Azhar Yahya


Cetakan Pertama November 2008, 2,000 naskhah Hak Cipta Terpelihara Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian dan isi kandungan buku ini dengan apa-apa cara tanpa mendapat keizinan bertulis daripada pengarang. Rekabentuk kulit : Wan Khairuddin Wan Yahya Ilustrasi/kartun : Tidak termasuk hakcipta terpelihara Font : Ariel Saiz : 12 ISBN: 978-983-43946-4-8

120 Persoalan

Praktikal Solat Jamak Dan Qasar

120 Persoalan

Praktikal Solat Jamak Dan Qasar

ISI KANDUNGAN i No 1. 2. 3. Muqaddimah PERSOALAN BAHAGIAN SATU : SOLAT QASAR Maksud solat qasar dan solat yang boleh diqasarkan? Apakah hukum melaksanakan solat qasar? 18 18 20 21 21 23 15 M.S

Apakah hikmat diharuskan solat qasar kepada umat Islam? 4. Yang mana lebih afdhal, qasar solat atau solat sempurna? 5. Berapakah jarak perjalanan yang mengharuskan qasar solat? 6. Jarak perjalanan 80KM direntasi dengan menaiki kapal terbang selama sejam sahaja, adakah diharuskan qasar? 7. Hukum jika ditunaikan solat tamam pada jarak 2 marhalah? 8. Bagaimana jika jaraknya tiga marhalah (135KM) atau lebih? 9. Bilakah solat tamam lebih afdhal dari solat secara qasar? 10. Orang yang sentiasa berada dalam musafir seperti kelasi, adakah diharuskan qasar solat? 11. Apakah sempadan qaryah yang mesti dilepasi bagi tujuan perkiraan bermulanya musafir?

24 25 25 26 27

120 Persoalan

Praktikal Solat Jamak Dan Qasar

12. Bagaimanakah sempadan qaryah mengikut konteks 29 kawasan tempat kediaman hari ini? 13. Bilakah berakhirnya musafir yang juga menandakan 30 tamatnya keharusan solat qasar? 14. Keadaan-keadaan yang menyebabkan tiada keharusan 31 solat qasar ketika musafir dan syarat-syarat sah solat qasar? 15. Apakah syarat-syarat sah solat qasar? 32 16. Apakah syarat-syarat musafir yang diharuskan qasar 32 solat? 17. Apakah contoh-contoh musafir yang diharuskan 34 syarak? 18. Apakah contoh musafir yang bertujuan maksiat? 34 19. Contoh musafir yang tidak jelas arah tujuannya? 35 20. Di pertengahan jalan ia melakukan maksiat, haruskah 35 qasar? 21. Asalnya bertujuan maksiat, kemudian ia bertaubat di 36 pertengahan jalan, adakah diharuskan qasar? 22. Bermusafir untuk menonton perlawanan bolasepak 36 23. Musafir berehat selama empat hari, kemudian ia 38 meneruskan lagi musafirnya ke tempat lain 24. Bolehkah orang musafir berimamkan orang mukim ( 39 solat sempurna ) dan orang mukim berimamkan orang musafir? 25. Bolehkah makmum berniat qasar tetapi mengikut imam 40 yang solat tamam dan bolehkah makmum mukim

120 Persoalan

Praktikal Solat Jamak Dan Qasar

26. 27.

28.

29.

berniat tamam tetapi mengikut imam yang solat qasar? Jika seorang musafir mengikut imam yang solat tamam seketika sahaja , haruskah baginya solat qasar? Jika imam musafir berhadas dan tempatnya diganti oleh imam lain yang solat tamam bagaimana dengan makmum? Bagaimana jika imam tersebut datang semula dan mengikuti jemaah (yang diimamkan oleh imam solat tamam) itu? Jika menyangka imam yang solat itu adalah musafir

42 42

42

43 43 43 44

30. Seseorang yang berniat solat qasar mengikut imam yang tidak dipastikan samada ia solat qasar atau tamam 31. Jika seseorang mengikuti seseorang imam yang disangkanya ia seorang musafir 32. Jika seorang musafir mengetahui imam yang solat itu adalah juga musafir tetapi ia syak akan niatnya samada tamam atau qasar 33. Jika seseorang mendapati seorang musafir sedang solat 34. Bolehkah ditaliqkan (digantung dan dikaitkan) niat?

44 45

35. Isu-isu imam dan makmum menggunakan lebuhraya, 45 masing-masing tidak mengenali antara satu sama lain dan majoriti yang menggunakan lebuhraya adalah musafir. 36. Seorang musafir berniat solat qasar, dipertengahan 47 solat ia mengubah niat solatnya kepada solat tamam? 37. Seorang mengangkat takbir dan berniat qasar, 47 kemudian di pertengahan solat ia syak samada ia

120 Persoalan

Praktikal Solat Jamak Dan Qasar

38. 39.

40.

41.

42.

43. 44.

45. 46. 47.

berniat qasar atau tamam? Bolehkah qasar kepada orang yang berjalan tanpa tujuan? Jika orang yang sedang musafir menjadi imam dan berniat qasar, tiba-tiba ia berhadas, atau sebarang sebab yang membatalkan solat lalu tempatnya diganti oleh orang lain yang berniat tamam, bagaimana dengan makmum? Seseorang yang memulakan musafirnya di akhir waktu Asar, adakah solat Asar itu boleh diqasarkan semasa di dalam perjalanan kerana di awal waktu Asar ia masih belum musafir? Bolehkah orang yang meninggalkan solat sempurna ketika tidak musafir mengqadanya secara qasar ketika di dalam musafir? Bolehkah orang yang meninggalkan solat qasar ketika musafir mengqadanya secara qasar ketika di dalam musafir juga? Bagaimana cara mengqada solat qasar yang ditinggalkan ketika dalam musafir? Solat qasar yang ditinggal dalam masa musafir, bolehkah diqada dalam masa mukim dengan diqasarkan? Bacaan bagi solat qasar, diperlahankan(sirr) atau kuat (jahar)? Adakah solat sunat qobliyyah dan badiyyah dalam masa musafir? Jika seseorang bermusafir dan berhenti pada suatu

48 49

49

50

50

50 51

51 51 51

120 Persoalan

Praktikal Solat Jamak Dan Qasar

48.

49.

50.

51.

52.

53. 54.

55. 56.

tempat buat sementara, adakah diharuskan ia mengqasarkan solatnya? Sewaktu mengangkat takbir, seorang musafir berniat qasar tetapi di pertengahan solatnya ia berniat untuk bermukim pula? Jika ia sampai pada waktu malam, adakah keesokannya dikira hari ia sampai atau dikira hari ia berada dalam musafir? Jika ia bermukim pada suatu tempat, tetapi ia tidak tahu bilakah urusannya selesai, berapa lamakah ia boleh mengqasar solatnya? Jika ia mengetahui yang ia akan bermukim di tempat itu dalam jangka waktu yang lama, bolehkah ia mengqasar solatnya? Jika destinasi yang dituju si musafir mempunyai dua jalan, iaitu jalan yang dekat dan jalan yang jauh, lalu ia memilih jalan yang jauh, bolehkah ia mengqasarkan solatnya? Musafir yang tidak tahu destinasi, adakah mereka dibolehkan qasar solat? Orang yang telah berniat untuk musafir, tiba-tiba di pertengahan jalan ia membatalkan musafirnya dan kembali ke tempat asal? Bagaimana pula jika ia meneruskan perjalanan setelah ia berniat membatalkan musafirnya? Bagaimana jika ia melewatkan solat qasarnya hingga akhir waktu yang hanya dapat memuatkan dua rakaat solat?

52

52

53

54

54

54 55

55 55

120 Persoalan

Praktikal Solat Jamak Dan Qasar

57. Jika seorang musafir berniat qasar, tiba-tiba ia syak, kemudian imam yang diikutinya bangun ke rakaat yang ketiga, lalu ia syak adakah imam itu solat sempurna atau ia terlupa? 58. Jika seseorang yang solat secara qasar bangun untuk rakaat ketiga dengan sengaja tanpa sebarang sebab? 59. Orang yang solat qasar terlupa lalu ia bangkit ke rakaat ketiga? 60. Bagaimana jika ia ingin menjadikan solat itu solat tamam setelah ia terlupa lalu tertambah rakaat yang ketiga? 61. Sekiranya ia berniat untuk bermukim ketika sedang solat itu, atau kenderaan yang dinaikinya sampai ke destinasi yang dituju ketika masih lagi solat, bagaimana pula halnya? 62. Perjalanan dikira berakhir apabila seseorang musafir tiba sahaja di destinasi untuk bermukim di tempat itu selama empat hari tidak termasuk hari sampai dan hari bertolak. Apakah contohnya. 63. Orang yang telah berpindah dari kampung asal kelahirannya dan telah mencari kehidupan ditempat lain serta tinggal menetap di tempat itu bersama anak dan isterinya, jika ia pulang ke kampung asalnya adakah ia dianggap musafir yang boleh qasar? 64. Bolehkah melaksanakan solat qasar dan jamak ketika pulang dari tempat bekerja (kerja tempat lain rumah tempat lain) dan berada di kampung sendiri? 65. Bolehkah melakukan solat qasar ketika berada di

56

56 56 56

57

57

57

58

59

120 Persoalan

10

Praktikal Solat Jamak Dan Qasar

rumah mentua? 66. Seseorang yang sedang dalam perjalanan, ia singgah 60 sebentar di kampung atau tempat ia bekerja yang menjadi tempat ia bermukim tetapi hanya singgah tanpa berniat untuk bermukim disitu, adakah harus baginya qasar solat? 67. Suami isteri yang bekerja dan tinggal berjauhan, jika si 60 suami pulang ke tempat isteri bolehkah ia mengqasarkan solat jika tinggal di situ tidak melebihi empat hari? 68. Bagaimana pula dengan isteri yang pulang ke tempat 61 suami? 69. Bagaimanakah lafaz niat dan niat solat qasar ? 62 70. Apakah perbezaan secara ringkas antara solat qasar 63 sahaja, solat jamak dan qasar serentak dan solat jamak sahaja? BAHAGIAN DUA : SOLAT JAMAK 71. Apakah maksud solat jamak, apakah hukum menjamak 65 solat dan apakah solat-solat yang boleh dijamakkan? 72. Berapakah pembahagian solat jamak? 65 73. Apakah contoh jamak taqdim dan jamak takhir? 74. Apakah sebab-sebab solat jamak disyariatkan? 75. Adakah afdhal solat jamak dalam waktu musafir? 66 67 67

76. Yang mana lebih afdhal, jamak taqdim atau jamak 68 takhir?

120 Persoalan

11

Praktikal Solat Jamak Dan Qasar

77. Apakah dalil bagi keharusan solat jamak ketika musafir? 78. Apakah syarat-syarat untuk menunaikan solat jamak taqdim? 79. Berapakah jarak perjalanan yang diharuskan solat jamak? 80. Jika solat pertama dalam solat jamak taqdim dan solat jamak takhir rosak atau tidak sah, adakah solat kedua juga tidak sah ? 81. Jika dalam solat jamak taqdim, si musafir solat Asar dahulu, diikuti dengan Zohor, adakah sah solat jamaknya? 82. Bagaimana jika si musafir telah terlajak menunaikan solat kedua dahulu dan kemudiannya solat pertama selepas itu? 83. Bolehkah solat Jumaat dijamak dengan solat Asar? 84. Ketika melaksanakan solat jamak taqdim, antara solat pertama dan solat kedua diselangi dengan jarak waktu yang lama? 85. Bagaimana ukuran selang waktu yang pendek antara solat pertama dan kedua yang tidak membatalkan muwalat? 86. Bagaimana pula contoh selang waktu yang lama yang membatalkan muwalat? 87. Bolehkah orang yang bertayammum menjamakkan solat? 88. Jika selepas selesai solat ataupun di pertengahan si

69 70 71 71

72

72

73 73

73

74 74 74

120 Persoalan

12

Praktikal Solat Jamak Dan Qasar

89.

90.

91.

92. 93. 94. 95. 96.

musafir teringat yang ia tertinggal rukun solat, apa yang harus dilakukan? Semasa solat kedua, ia teringat yang ia tertinggal rukun pada solat pertama tetapi belum berlalu waktu yang lama ? Jika ia teringat yang ia tertinggal rukun solat pertama selepas selesai solat kedua dan waktu antaranya tidak lama? Jika si musafir tidak mengetahui rukun yang tertinggal itu di dalam solat pertama atau kedua, bagaimana pula? Apakah syarat-syarat untuk menunaikan solat jamak takhir? Apakah perbezaan antara syarat-syarat jamak taqdim dan syarat-syarat jamak takhir? Contoh niat jamak taqdim dan jamak takhir (tanpa qasar) ? Contoh niat jamak taqdim dan jamak takhir beserta qasar ? Bilakah dipasang niat jamak taqdim?

75

75

76

77 78 79 82 85 86

97. Bilakah dipasang niat jamak takhir?

98. Jika si musafir berniat jamak takhir ketika waktu solat 86 pertama hampir habis, bagaimana perkiraannya? 99. Jika si musafir tidak berniat jamak takhir sehingga 87 waktu pertama hanya tinggal sekadar masa yang tidak mencukupi untuk ditunaikan solat, bagaimana pula hukumnya?

120 Persoalan

13

Praktikal Solat Jamak Dan Qasar

100. Jika terlupa berniat jamak takhir sehingga habis 87 101.

102. 103.

104.

waktu solat pertama, bagaimana pula? Bagaimana kedudukan orang yang solat jamak taqdim di akhir waktu, ketika ia sedang solat, masuk pula waktu solat kedua? Adakah harus solat sunat qobliyyah dan badiyyah ketika musafir? Musafir yang sedang menunaikan solat jamak taqdim tiba-tiba ia berniat mukim atau kapal yang dinaikinya sampai ke destinasi yang dituju. Adakah sah solat jamaknya? Bagaimana pula jika ia solat jamak takhir?

87

88 88

89 89

105. Bagaimana kedudukan solat jamak kerana hujan?

106. Bagaimana jika keadaan bersalji, cuaca terlalu sejuk 89

dan berembun, adakah boleh ditunaikan solat secara jamak ? 107. Haruskah menjamak solat dalam keadaan selain 90 musafir? 108. Situasi dan syarat-syarat solat jamak kerana hujan 91
109. Apakah alasan yang mengharuskan menjamak solat 92

kerana sakit? 110. Apakah hukum solat jamak kerana menjalani rawatan 93 bagi penyakit kronik di hospital? 111. Contoh atau jenis penyakit yang mengharuskan jamak 95 solat? 112. Contoh lain bagi solat jamak kerana sakit, uzur, hajat 97

120 Persoalan

14

Praktikal Solat Jamak Dan Qasar

113.

114.

115. 116. 117. 118. 119. 120.

dan takut? Bagi seorang pesakit, yang mana lebih afdhal bagi 98 mereka, melaksanakan solat secara jamak taqdim atau jamak takhir? Adakah diharuskan jamak kerana waktu solat 99 melibatkan masa bekerja terutamanya kepada pegawai perubatan atau seorang penguasa keselamatan? Bagaimanakah seseorang atlet ingin menunaikan 100 solat ketika pertandingan di luar negara . Pelajar-pelajar yang sedang menduduki peperiksaan 102 yang berlanjutan hingga merentas waktu solat. Jamak Maghrib dan Isyak bagi peniaga pasar malam? 103 Adakah boleh melakukan jamak semasa PRU ? 104 Bolehkah solat jamak tanpa sebarang sebab 106 ketakutan, keuzuran dan juga hujan ? Apakah dia yang disebut sebagai jamak suri? 109 Bahan-bahan rujukan Glosari 112 114

120 Persoalan

15

Praktikal Solat Jamak Dan Qasar

Muqaddimah


Segala puji dipanjatkan ke hadhrat Allah SWT , selawat serta salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW beserta kaum keluarga dan para sahabat baginda. Solat adalah perkara asas yang penting di dalam Islam, Nabi SAW bersabda :

( )
Maksudnya : Solat itu tiang agama , barangsiapa yang mendirikan solat maka ia telah mendirikan agama, barangsiapa yang meninggalkan solat, sesungguhnya ia telah meruntuhkan agamanya ( Hadis Riwayat Baihaqi) Solat merupakan ibadah paling penting dalam kehidupan seorang Muslim yang beriman kepada Allah SWT yang sekali-kali tidak boleh ditinggalkan walaupun ketika menghadapi sesuatu kesukaran dan kesulitan. Solat jamak dan jamak dan qasar adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita dalam menunaikan kefardhuan solat lima waktu khususnya ketika berada dalam musafir atau keperluan tertentu. Buku ini merupakan himpunan 100 persoalan utama berkaitan solat jamak dan qasar yang ditulis dan

120 Persoalan

16

Praktikal Solat Jamak Dan Qasar

dipersembahkan khusus bagi menjawab kemusykilan anda berkaitan hukum-hakam dalam melaksanakan solat jamak dan qasar. Segala persoalan dan jawapan yang terkandung di dalam buku ini adalah penyusunan semula dalam bentuk soal jawab terhadap hukum berkaitan solat jamak dan qasar yang telah dibincang oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh. Dalam menghasilkan buku ini penulis telah merujuk kepada huraian dalam kitab-kitab fiqh Islam samada kitab klasik atau moden dalam membincangkan persoalan solat jamak dan qasar (khususnya dalam mazhab Syafie) kemudian dipersembahkan semula dalam bentuk soal jawab bagi memudahkan masyarakat Islam memahaminya dengan lebih jelas supaya mereka dapat mengamalkannya secara praktikal dan menepati kaedah dan tatacara perlaksanaan solat jamak dan qasar yang digariskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Buku ini juga menjawab persoalan-persoalan semasa hari ini yang berbentuk praktikal yang mesti diketahui dan difahami oleh pembaca dalam perlaksanaan solat jamak dan qasar. Antaranya seperti cara menentukan sempadan qaryah hari ini, solat qasar bagi musafir sepanjang masa seperti juruterbang dan pramugari, solat jamak bagi pesakit, atlet dan pekerja yang bekerja melibatkan waktu solat dan tidak dapat meninggalkan kerjanya seperti doktor bedah, pengawal keselamatan

120 Persoalan

17

Praktikal Solat Jamak Dan Qasar

dan sebagainya. Segalanya terjawab dalam buku yang berada di tangan anda ini. Adalah diharapkan segala jawapan kepada persoalan yang terkandung buku ini dapat memberi manfaat yang besar kepada masyarakat Islam dalam memahami hukum-hakam dan tatacara perlaksanaan solat jamak dan qasar secara praktikal. Sebarang teguran membina amat dialu-alukan dalam memperbaiki hasil tulisan ini. Semoga buku ini dapat membantu kita semua dalam memperelokkan ibadah kita kepada Allah SWT, Insya-Allah. Selamat membaca dan beramal diucapkan kepada anda! Ar Raji Ila Afwi Rabbih Ustaz Zulkarnain Dollah nurtajdid@yahoo.com / 0139426737 Ustaz Azhar Yahya azharsua@hotmail.com / 0193642314

n=t 4 !$$/ ) +s? $tu 4 MstG$# $t yxn=M}$# ) & )

=& s9)u M=.us?


Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama Aku masih berkesanggupan. dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah Aku bertawakkal dan Hanya kepada-Nya-lah Aku kembali. Maksud Surah Hud ayat 88