CARTA ORGANISASI PENGURUSAN PUSAT KEGIATAN GURU (PKG) CARTA ORGANISASI ( SEMENANJUNG MALAYSIA

)

::: SEKOLAH AHLI SEKOLAH MENENGAH

SMK. PADANG TENGKU PENGARAH
Bahagian Teknologi Pendidikan

SMK. SG. KOYAN Kod. Sekolah: CEA 3055 Gred Sekolah : A Jarak PKG: 35 KM No. Telefon : 09-3401433 No. Faks : 09-3403011

Ketua Penolong Pengarah BTPN

PENGARAH Jabatan Pelajaran Negeri

Kod. Sekolah: CEA3035 Gred Sekolah : A Jarak PKG: 1 KM No. Telefon : 09-3293111 No. Faks : 09-3293112

SMK. MERAPOH Kod. Sekolah: CEA 3056 Gred Sekolah : A Jarak PKG: 90 KM No. Telefon : 09-9124622 No. Faks : 09-9124622

Ketua Unit Hal Ehwal PKG BTPN Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32

SEKOLAH RENDAH

SK. MERAPOH Kod. Sekolah: CBA 3006 Gred Sekolah : A Jarak PKG: 90 KM No. Telefon : 09-9123915 No. Faks : 09-9123915

SK. TELUK GUNUNG Kod. Sekolah: CBA 3064 Gred Sekolah : B Jarak PKG: 90 KM No. Telefon : 09-9122710 No. Faks : 09-9122710

Pegawai Teknologi Pendidikan DGA29

Pembantu Tadbir N17
Teknologi Untuk Pendidikan Bestari 4 Teknologi Untuk Pendidikan Bestari 13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful