Anda di halaman 1dari 7

l90l0fl 80l8(8f

Berikut senarai 25 item yang berkaitan


dengan tabiat beIajar. Fikirkan dengan
mendaIam bagi setiap item. Jika item itu
amat tidak bertepatan dengan diri anda,
buIatkan nombor di ruangan sebeIah kiri (A).
Jika item itu amat bertepatan dengan diri
anda, buIatkan nombor di sebeIah kanan (C).
Sekiranya tabiat beIajar anda antara dua
piIihan tersebut, buIatkan nombor yang
ditengah (B). JumIahkan semua nombor
yang sudah dibuIatkan bagi mendapatkan
skor anda.
Bil. Item
A
Amat tidak
bertepatan
dengan
saya
B C
Amat
bertepatan
dengan
saya
1 Oleh kerana saya tidak suka kepada
mata pelajaran tertentu, saya tidak
akan mempelajarinya.
1 2 3
2 Saya cuba gunakan apa yang sudah
dipelajari daripada suatu mata
pelajaran lain.
3 2 1
3 Saya lebih suka menonton telivisyen
walaupun saya tahu saya
sepatutnya belajar .
1 2 3
4 Saya dapati sukar untuk belajar
dengan baik.
1 2 3
5 Saya akan mencari beberapa orang
kawan apabila tiba waktu belajar.
1 2 3
l90l0fl 80l8(8f
Bil. Item
A
Amat
tidak
bertepata
n dengan
saya
B C
Amat
bertepatan
dengan saya
6 Saya suka belajar ditempat sunyi . 3 2 1
7 Saya suka berkhayal apabila
hendak memulakan pelajaran.
1 2 3
8 Saya mengambil masa yang lama
untuk mula belajar .
1 2 3
9 Saya dapati sukar memberikan
tumpuan semasa belajar .
1 2 3
10 Saya memerlukan `mood` yang
baik untuk belajar.
1 2 3
l90l0fl 80l8(8f
Bil Item
A
Amat tidak
bertepatan
dengan
saya
B C
Amat
bertepatan
dengan
saya
11 Saya tidak dapat belajar jika
terikat dengan masa yang sudah
ditetapkan bagi menyiapkan
tugasan.
1 2 3
12 Saya banyak menghabiskan masa
pada perkara-perkara yang tidak
penting.
1 2 3
13 Saya selalu mendapati masa
belajar tidak mencukupi.
1 2 3
14 Saya pastikan saya tahu masa
tugasan perlu dihantar.
3 2 1
15 Saya menyiapkan tugasan yang
penting terlebih dahulu.
3 2 1
!00f088 N888
Bil Item
A
Amat tidak
bertepatan
dengan
saya
B C
Amat
bertepatan
dengan
saya
16 Saya cuba menyimpulkan apa
yang sudah saya pelajari
3 2 1
17 Saya menghadapi masalah
semasa membaca semua
bahan pelajaran
1 2 3
18 Saya menyusun nota-nota
dengan rapi
3 2 1
19 Saya dapati sukar mencatat
nota di dalam kelas
1 2 3
20 Saya cuba membaca semua isi
pelajaran dengan seberapa
segera yang boleh
1 2 3
N0M0808 08 N008l8l 80l8
Bil Item
A
Amat tidak
bertepatan
dengan
saya
B C
Amat
bertepatan
dengan
saya
21 Saya berasa takut dan sering
tidak dapat menjawab soalan
dengan baik.
1 2 3
22 Saya fikirkan dan merancang
sebelum menjawab soalan.
3 2 1
23 Saya menyiapkan lebih awal
dan menghantar kertas
jawapan sebelum masa tamat.
1 2 3
24 Saya merancang pembahagian
masa bagi setiap soalan
sebelum saya mula menjawab.
3 2 1
25 Saya cuba menjawab setiap
soalan berdasarkan nota-nota
yang saya sediakan .
3 2 1
!00flk888
%! 8ll# $

Skor Tahap belajar


25 - 30 Tabiat belajar cemerlang. Anda pasti
memperolehi keputusan peperiksaan yang
cemerlang, insya-Allah. Kekalkan tabiat anda
itu
31 - 40 Tabiat belajar baik . Tumpukan pada mana -
mana aspek yang lemah.
41 - 50 Tabiat belajar sederhana. Masih ada ruang dan
masa untuk memperbaiki tabiat belajar anda.
51 - 75 Tabiat belajar lemah. Perlu berusaha dengan
lebih gigih untuk memperbaiki dan
mempertingkatkan tabiat belajar supaya anda
tidak kecewa

Anda mungkin juga menyukai