Anda di halaman 1dari 11

Andl lahrlpa nur 8ahma

2009 730 123


PENYAKIT TELINGA LUAR
W Serumen
W Keratosis Obturans dan
Kolesteatoma pd Liang Telinga
W Otitis Eksterna
W InIeksi dan Radang Akut
- Furunkulosis ( Otitis Eksterna
Sirkumskripta )
- Otitis Eksterna DiIusa
- InIeksi Jamur ( Otomikosis )
- Herpes Zoster Otikus
(Penyakit Ramsay Hunt )
- Perikondritis
- Dermatitis Ekzematosa
W InIeksi dan Radang Kronik
- Otitis Eksterna Nekrotikans
- Polikondritis berulang
W Trauma
- Laserasi
- Frostbite
- Hematoma
W MalIormasi
W Neoplasma
PENYAKIT TELINGA TENGAH & MASTOID
W Penyakit Membrana Timpani
W Gangguan Tuba Eustakius
- Tuba Eustakius Paten
Abnormal
- Mioklonus Palatum
- Obstruksi Tuba Eustakius
- Palatoskisis
- Barotrauma
W Gangguan pd Rantai Osikula
- Kelainan Kongenital
- Otosklerosis
- Trauma Telinga Tengah
W Otitis Media SupuratiIa Akut
- Anak2 yg cenderung
mengalami Otitis
- Otitis Media Serosa
- Mastoiditis Koalesens Akut
W InIeksi Kronik pd Telinga
Tengah dan Mastoid
W Tumor Telinga Tengah dan
Mastoid
- Tumor Primer
- Tumor Sekunder
PENYAKIT TELINGA DALAM
W Tuli Kongenital
- Tuli Kongenital berasal dari Genetik
- Tuli Kogenital berasal dari non-Genetik
- Tuli Genetik didapat / lambat
W Tumor Akustik
W Trauma
W Presbikusis
W Penyakit Idiopatik dari Ketulian
W Masalah Ketulian mendadak
DAFTAR PUSTAKA
Boies, Higler Adam. 1997. Buku Afar Penyakit THT.
Jakarta : Buku kedokteran EGC.