Anda di halaman 1dari 13

BSKT_JPNS1

CONTOH FORMAT : BAHAGIAN I PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAGI PENGETUA/GURU BESAR
NAMA NO. KP NO. FAIL :X : XX : XY

PETUNJUK PRESTASI BIL 1 PROGRAM/AKTIVITI Kualiti MESYUARAT 1.1 Kurikulum 1.2 Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun (JPKA) 1.3 HEM 1.4 Staf 1.5 Pengurusan dan Pentadbiran 1.6 Jawatankuasa Disiplin 2 PEMANTAUAN & PENYELIAAN 2.1 Pengurusan Kurikulum * Buku Rekod Pengajaran Harian PKPA 2/91 SPI PKPA 2/91 SPP PKPA 2/91SPI PKPA 2/91 PKPA2/91 Kuantiti 4 4 4 4 Seperti diarah Masa > 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Kos
Ikut kelayakan (ruj. Lampiran)

PENCAPAIAN SEBENAR TARIKH PELAKSANAAN Setengah Tahun 2 Kali 2 Kali 4 Kali 2 Kali 2 Kali 3 kali Akhir Tahun 2 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali

CATATAN

Sem 1 2X dan Sem 2 2x Sem 1 2X dan Sem 2 2X Sem 1 2X dan Sem 2 2X Sem 1 2X dan Sem 2 2X Mesy APC 1 18 Jul 2008

PKPA 2/91 Ikut Keperluan SPI

SPI 3/99 52 Minggu

10 minit per BRPH Min 30/40 minit 30 minit

20 Kali

15 Kali

* Pencerapan Guru * Kehadiran Guru Dalam Bilik Darjah 2.2 Latihan dan Peperiksaan Murid
Latihan

SPI SPI /87

2x setiap guru 2x setiap sesi

Setiap hari

Setiap Hari

Dasar Sekolah SPI SPI Dasar Sekolah SPI

Ikut Keperluan Ikut keperluan Dasar KPM Ikut Keperluan 2 Minggu Sekali 2 Kali Setahun Ikut bil mesy 2 X setahun

1 3 Kali/ 1 kali 3 Kali

3 Kali/1 Kali 3 Kali

Pemeriksaan tugasan/Kerja Kursus

Analisis Pencapaian murid dalam ujian dan peperiksaan 2.5 Pengurusan Kelas 2.6 Pengurusan Panitia Sistem Fail

1 Kali

1 Kali

Perancangan/Laporan

Bahan Kurikulum 2.7 Pengurusan Unit HEM * Disiplin Murid

Dasar Sekolah

Sekurang2 4X setahun

1 Kali

1 Kali

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM/AKTIVITI Kualiti * * * * * * * Buku Teks Biasiswa RMT Kantin Asrama SBT KWAMP Kuantiti 4 Sekurang2 4X setahun Masa > 2 jam Kos
Ikut kelayakan (ruj. Lampiran)

PENCAPAIAN SEBENAR TARIKH PELAKSANAAN Setengah Tahun 2 Kali 1 Kali Akhir Tahun 2 Kali 1 Kali

CATATAN

Sem 1 2X dan Sem 2 2x

Dasar Sekolah

2.8 Pengurusan Unit Kokurikulum * * * Unit Beruniform Kelab dan Persatuan Sukan dan Permainan

Dasar Sekolah

Sekurang2 4X setahun

1 Kali

1 Kali

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM/AKTIVITI Kualiti 2.9 Bilik-Bilik Khas Pusat Sumber Bilik Guru Bilik UBK
* * * * * * * * * * Bengkel Asrama Makmal

PENCAPAIAN SEBENAR TARIKH PELAKSANAAN Kos


Ikut kelayakan (ruj. Lampiran)

CATATAN

Kuantiti 4 2 X setahun 12 Kali

Masa > 2 jam

Setengah Tahun 2 Kali 1 kali 6 Kali

Akhir Tahun 2 Kali 1 Kali 6 Kali

Sem 1 2X dan Sem 2 2x

2.10 Pengurusan Kewangan


Wang Kerajaan Wang SUWA Buku Tunai Panjar Wang Runcit Pemeriksaan Mengejut Buku Daftar Bil Buku Vot

SPP 1 kali 12 kali 1 Kali

2.11 Pemeriksaan Stok dan Inventori Harta Modal Inventori Alatan Pejabat

SPP 3/2007 2 kali setahun

Hujung Tahun

2.12 Pembangunan Fizikal Sekolah * Penyelenggaraan Berjadual * Penyelenggaraan Berkala PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI TING. 1 * 2 Kelas 3 waktu Seminggu PENYELIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Jadual Rekod Maklumbalas penyeliaan PENYELIAAN AKTIVITI KOKURIKULUM * Unit Beruniform * Sukan & Permainan * Kelab & Persatuan PENTADBIRAN 6.1 Kehadiran Guru 6.2 Kehadiran AKS 6.3 Sistem Fail 6.4 Buku Rekod Perkhidmatan

Dasar Sekolah

2 Kali Setahun

1 Kali

1 Kali

SPI 6 Waktu Seminggu SPI Ikut Sekolah

6 Waktu Seminggu

6 Waktu Seminggu

27 orang Guru

15 Orang Guru

UB 18 kali SP-12 kali KP-12 Kali SPI SPI SPI

UB-9 Kali SP-9 Kali KP-9 Kali 110 hari

UB-3 Kali SP-3 Kali KP-3Kali 110 Hari Termasuk cuti am

220 Hari 288 hari

15 minit 15 minit

288 hari

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM/AKTIVITI Kualiti 6.6 Urusan Surat-menyurat 6.7 Urusan Perjawatan & Perkhidmatan Staf * Penempatan * Perlantikan Rasmi Ikut Keperluan PKPA PKPA Kuantiti 3 hari per 4 surat Masa > 2 jam Kos
Ikut kelayakan (ruj. Lampiran)

PENCAPAIAN SEBENAR TARIKH PELAKSANAAN Setengah Tahun Setiap hari 2 Kali Akhir Tahun Setiap hari 2 Kali

CATATAN

Sem 1 2X dan Sem 2 2x

* Induksi / PTK * Opsyen Pencen / KWSP * Pengesahan Dalam Perkhidmatan

P. Lantikan P. Lantikan1 Orang P. jawatan-4 Tiada Orang P. Taraf P.JawatanPencen- 4 Orang 4 Orang P.Taraf Pencen- 4 Orang

* Taraf Berpencen * Opsyen SSM/SSB * Opsyen Bersara 56/58

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM/AKTIVITI Kualiti 6.8 Agihan Tugas dan Penetapan SKT 6.9 Kebajikan Staf * Penubuhan Kelab Guru Ikut Keperluan SPI Kuantiti 4 1 Kali Setahun Masa > 2 jam Kos
Ikut kelayakan (ruj. Lampiran)

PENCAPAIAN SEBENAR TARIKH PELAKSANAAN Setengah Tahun 26 Guru 2 Kali 2 KTBM 17 Hadiah harijadi staf 2 Kali Derma untuk keluarga staf meninggal Haji Tiada CRK-33 Hari CS- 53 Hari CB-Tiada CIB-3 Org CR-22 Hari 10 Hari Akhir Tahun 2 Kali 4 Hadiah harijadi staf

CATATAN

Sem 1 2X dan Sem 2 2x

6.10 Pengurusan Cuti (Haji, CRK, CS, CB/CIB,CR dll)

PA bab C Ikut Permohonan

PEMBANGUNAN DIRI 7.1 Menghadiri Latihan Dalam Perkhidmatan

Haji- Tiada CRK-18 Hari CS-37 Hari CB- 1 Org CIB-1 Org CR-14 Hari 6 Hari

SPP 6/2006 7 Hari Setahun(8 Jam Sehari)

7.3 Memberi sumbangan kepakaran dalam pendidikan kepada yang memerlukan

Ikut permintaan

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM/AKTIVITI Kualiti 8 HUBUNGAN KOMUNITI 8.1 Bekerjasama dengan agensi luar 8.2 Penasihat PIBG * Mesyuarat Agung * Mesyuarat AJK Kuantiti Masa > 2 jam Kos
Ikut kelayakan (ruj. Lampiran)

PENCAPAIAN SEBENAR TARIKH PELAKSANAAN Setengah Tahun 3 Kali 2 Kali 2 kali Mesyuarat Sebelum 31 Mac Akhir Tahun Tiada 2 Kali Tiada

CATATAN

Ikut 4 keperluan/ permintaan Akta Pend 3 kali 1996 1X Setahun 4X Setahun

Sem 1 2X dan Sem 2 2x

Tandatangan Pegawai Yang Dinilai Tandatangan Pegawai Penilai Pertama ........................................................ Nama PYD: Nama PPP: Tarikh : 03 JANUARI 2011 Tarikh: ................................................................

* Nota Ketidakhadiran guru kerana menghadiri mesyuarat, seminar, bengkel atau menjalankan tugas rasmi adalah dibenarkan dengan syarat ada surat rasmi. Walau bagaimanapun proses P&P tidak terjejas dengan menyediakan bahan-bahan P&P dan memastikan ada guru ganti.

BSKT_JPNS2

CONTOH FORMAT : BAHAGIAN I PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAGI GURU


NAMA NO. KP NO. FAIL :X : XX : XY

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM/AKTIVITI Kualiti 1 GURU MATA PELAJARAN 1.1 Kehadiran Ke Sekolah 1.2 Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) 1.2 Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 1.3 Melaksanakan Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) 1.4 Menyediakan Nota Kepada Murid 2 TUGAS KHAS 1 (Cth: GURU KELAS) 2.1 Buku Kehadiran Murid 2.2 Buku Rekod Kesihatan 2.3 Buku Rekod Prestasi Murid 2.4 Kad 001 M/R 3 TUGAS KHAS 2 (Cth: GURU DATA) 3.1 DATA 3.1.1 Data EMIS 3.1.2 Data HERMIS 3.1.3 Data DOSR / OPMEN SPI SPI SPI 4 kali setahun 4 kali setahun 4 kali setahun Setiap bulan SPI SPI SPI SPI 35 murid 35 murid 35 murid 35 murid Setiap Hari 2 kali setahun 2 kali setahun 2 kali setahun AP 1996/SPI AP 1996/SPI AP 1996/SPI SPI SPI 196 hari** 1 kali setahun 52 Minggu 25 kali seminggu 1 jam 30/40 minit 8 jam Kuantiti Masa Kos

TARIKH PELAKSANAAN

PENCAPAIAN SEBENAR Setengah Tahun Akhir Tahun CATATAN

Jan Dis

Jan Dis Jan Nov Jan Nov

Tertakluk m/p 15 30 minit

Jan Nov Jun & Nov Jun & Nov

Jan Dis

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM/AKTIVITI Kualiti GURU MATA PELAJARAN 3.1.4 Data SMM 3.1.5 Data SSDM SPI SPI Kuantiti
Tertakluk kpd perubahan Tertakluk kpd perubahan

Masa

Kos

TARIKH PELAKSANAAN

PENCAPAIAN SEBENAR Setengah Tahun Akhir Tahun CATATAN

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM/AKTIVITI Kualiti 4 LATIHAN DAN PEPERIKSAAN MURID GURU MATA PELAJARAN Latihan Ujian Peperiksaan 5 MESYUARAT 5.1 Kurikulum * Panitia 5.2 Kokurikulum * Unit Beruniform * Sukan & Permainan * Kelab & Persatuan PKPA 2/1991 PKPA 2/1991 PKPA 2/1991 Min 18 kali Min 12 kali Min 12 kali Setiap bulan Setiap bulan Setiap bulan PKPA 2/1991 10 kali setiap bulan SPI SPI SPI 25 kali 1 kali seminggu 4 kali 10 minit 40 minit 2 jam Kuantiti Masa Kos

TARIKH PELAKSANAAN

PENCAPAIAN SEBENAR Setengah Tahun Akhir Tahun CATATAN

Jan Okt Jan Okt Sem 1, 1 kali Sem 2, 2 kali

Jan Okt

Jan - Dis Jan - Dis Jan - Dis

Tandatangan Pegawai Yang Dinilai Tandatangan Pegawai Penilai Pertama ........................................................ Nama PYD: Nama PPP: Tarikh : 03 JANUARI 2011 Tarikh: NOTA: * Ketidakhadiran guru ke sekolah kerana urusan rasmi (menghadiri mesyuarat, bengkel, seminar atau sukan/kokum) dikira HADIR. Walau bagaimanapun, pembelajaran murid masih berlaku sama ada diganti guru lain. ................................................................

BSKT_JPNS3

CONTOH FORMAT : BAHAGIAN I PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAGI AKS


NAMA NO. KP NO. FAIL :X : XX : XY

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM / AKTIVITI Pengurusan Perkhidmatan Hospitaliti KUALITI KUANTITI MASA KOS

TARIKH PELAKSANAAN

PENCAPAIAN SEBENAR SETENGA AKHIR H TAHUN TAHUN

CATATAN

- Borang permohonan hospitaliti dan Borang P hendaklah diisi dengan lengkap - Pastikan jumlah permohonan tepat Arahan - Dokumen lengkap dan disahkan benar Perbendahara - Permohonan dihantar ke Unit Kewangan, Jabatan an Pelajaran Negeri Sabah - Meminta penerima dan pembekal menandatangani LPO.Setelah lengkap,dihantar ke Unit Kewangan
Pengurusan Surat Poslaju

Mengikut keperluan

3 hari atau seminggu sebelum perogram dijalankan

Mengikut jumlah permohonan /senarai nama

Tarikh permohonan dibuat

2.1 Pengurusan Penghantaran Poslaju - Menerima surat/dokumen daripada pegawai - Mengisi borang poslaju yang telah disediakan - Merekod maklumat surat dan merekod nombor rujukan doket poslaju - Menelefon agensi pos dan menyerahkan kepada PT Kaunter untuk diambil oleh despatch.

Surat/dokumen yang ingin Pekeliling dihantar Mengikut Perkhidmatan Mengikut Tarikh amat penting jumlah surat Bil.5 Tahun jumlah surat menghantar surat dan segera yang dikirim 2007 sahaja

2.2 Pengurusan Penerimaan Poslaju - Menerima surat/dokumen daripada PT Kaunter - Merekod maklumat surat mengikut urutan nombor dan dihantar untuk diminit oleh Ketua Pekeliling Bergantung Sektor Perkhidmatan kepada jumlah Mengikut - Merekod surat/minit (tindakan kepada) yang telah Bil.5 Tahun surat yang jumlah surat diminit 2007 diterima - Menyerah/mengagih surat kepada pegawai yang berkenaan mengikut unit - Mendapatkan pengesahan penerimaan (tandatangan)

Tiada

Sepanjang masa

2
PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM / AKTIVITI KUALITI KUANTITI MASA KOS PENCAPAIAN SEBENAR SETENGA AKHIR H TAHUN TAHUN

TARIKH PELAKSANAAN

CATATAN

2.3 Membantu dalam membuat tuntutan Poslaju - Menerima invois tuntutan dari agensi poslaju - Menyemak dan mengisi baucer tuntutan/pengesahan perbelanjaan daripada Ketua Bergantung Pembantu Tadbir Arahan kepada jumlah - Membuat salinan doket yang telah disahkan Perbendahara surat yang perbelanjaan an dikirim dalam - Meminta pengesahan dokumen daripada pegawai sebulan yang berkenaan - Menyerahkan permohonan tuntutan kepada Pembantu Am Pejabat untuk dihantar ke Unit Kewangan
Pengurusan Inventori

30 minit

Invois yang dihantar oleh agensi poslaju setiap hujung bulan

Setiap hujung bulan

- Menerima peralatan pejabat dari pembekal - Menyemak kuantiti barang yang diterima dari segi kuantiti dan kualiti - Pastikan barang-barang yang dihantar disemak dengan lengkap - Merekod stok dalam borang Kew.PS1 - Menyusun barang/stok ditempat yang sesuai Tatacara - Menyediakan borang pengeluaran barang/stok Pengurusan dan mendapatkan tandatangan pegawai yang Stor mengeluarkannya serta direkod dalam borang tersebut Kew.300-J3 - Menyemak dari masa ke semasa baki stok di dalam stor -Membuat laporan inventori Kew.PA-3 dan Kew.PA5
Pengurusan Fail Peribadi Pegawai SPS

130 buah inventori 68 buah stok pejabat

Mengikut keperluan

Harga inventori dan Sepanjang masa stok pejabat

Pekeliling - Menyimpan surat-surat yang berkaitan dengan Perkhidmatan pegawai di dalam fail perbadi. Bil.5 Tahun - Membuat minit untuk setiap surat yang disimpan 2007 di dalam fail.
Pengurusan Fail Sekolah Rendah

48 buah fail

Mengikut keperluan

Tiada

Sepanjang masa

- Mengurus fail daripada PPD Kota Marudu & Sipitang - Menyimpan surat-surat berkaitan daripada sekolah rendah

MS ISO 9001:2008

53 buah fail

1 jam

Tiada

Sepanjang masa

Tandatangan Pegawai Yang Dinilai


........................................................ Nama PYD: Tarikh : 03 JANUARI 2011

Tandatangan Pegawai Penilai Pertama


................................................................ Nama PPP: Tarikh:

CONTOH FORMAT : BAHAGIAN I PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAGI GURU


NAMA NO. KP NO. FAIL JAWATAN : MOHD SYAIFUL AZWAN BIN ISMAIL : 841218-03-5801 : JP(SB)/06823 : PPPS DG41

BIL 1 GURU MATA PELAJARAN

PROGRAM/AKTIVITI

Kualiti

PETUNJUK PRESTASI Kuantiti Masa

Kos

TARIKH PELAKSANAAN

PENCAPAIAN SEBENAR Setengah Akhir Tahun

CATATAN

1.1 Mata Pelajaran Bahasa Inggeris 1.1.1 Kehadiran Ke Sekolah 1.1.2 Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) 1.1.3 Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 1.1.4 Melaksanakan Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) 1.1.5 Menyediakan Nota Kepada Murid 1.2 Mata pelajaran Sivik 1.2.1 Kehadiran Ke Sekolah 1.2.2 Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) 1.2.3 Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 1.2.4 Melaksanakan Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) 1.2.5 Menyediakan Nota Kepada Murid

AP 1996/SPI AP 1996/SPI AP 1996/SPI SPI SPI

196 hari** 1 kali setahun 52 Minggu 25 kali seminggu Tertakluk m/p

8 jam

Jan Dis Jan Dis

Semua Hadir Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai

Semua Hadir Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai

Kecuali CRK dan Cuti Sakit

1 jam 30/40 minit 15 30 minit

Jan Dis Jan Nov Jan Nov

AP 1996/SPI AP 1996/SPI AP 1996/SPI SPI SPI

196 hari** 1 kali setahun 52 Minggu 25 kali seminggu Tertakluk m/p

8 jam

Jan Dis Jan Dis

Semua Hadir Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai

Semua Hadir Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai

1 jam 30/40 minit 15 30 minit

Jan Dis Jan Nov Jan Nov

KURIKULUM
2.1 Setiausaha Panitia Bahasa Inggeris 2.1.1 Merancang agenda mesyuarat bersama ketua panitia 2.1.2 Menyediakan surat panggilan mesyuarat 2.1.3 Mengedar surat/ memo panggilan mesyuarat 2.1.4 Mencatat minit mesyuarat 2.1.5 Menyiapkan laporan/menyediakan minit mesyuarat. 2.1.6 Mengedarkan minit mesyuarat kepada ahli panitia

SPI SPI SPI SPI SPI SPI SPI

4 kali setahun 4 kali setahun 4 kali setahun 4 kali setahun 4 kali setahun 4 kali setahun 4 kali setahun

1 jam 15 - 30 minit 10 minit 1- 2 jam 1-2 jam 1 minit 30 minit- 1jam

Jan Nov Jan Nov Jan Nov Jan Nov Jan Nov Jan Nov Jan Nov

Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai

Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai

Menbantu ketua panitia mengambil tindakan ke atas minit mesyuarat 2.1 Pusat Akses
2.1.7

Merancang, merangka dan melaksanakan dasar penubuhan Pusat Akses Sekolah. Memantau pelaksanaan program dan aktiviti yang berkaitan 2.1.2 dengan Pusat Akses Sekolah. Memastikan semua aspek keselamatan Pusat Akses Sekolah 2.1.3 diutamakan
2.1.1

SPI SPI SPI

2 Jam 4 kali setahun 4 kali setahun

1-2 jam 1-2 jam 20-30 minit

Jan-Feb Jan-Nov Jan-Nov

Tercapai Tercapai Tercapai

Tercapai Tercapai Tercapai

HEM
3.1 Guru Kelas 3.1.1 Buku Kehadiran Murid 3.1.2 Kutipan Yuran dan Derma 3.1.3 Buku Rekod Prestasi Murid dan SAPS online 3.1.4 Pendaftaran Pelajar 3.1.5 Murid Keluar/Pindah Sekolah 3.1.6 Buku teks - Penyerahan dan Pungutan SPI SPI SPI SPI SPI SPI 17 murid 17 murid 17 murid 17 murid 17 murid 17 murid Setiap Hari 2 kali setahun 2 kali setahun 1 kali setahun Jika ada 2 kali setahun Jan Nov Jun & Nov Jun & Nov Jun & Nov Jan Nov Jan & Nov

Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai

Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai

3.1.7 Kad 001 M/R

SPI

17 murid

2 kali setahun

Jun & Nov

Tercapai

Tercapai

KOKURIKULUM 4.1 Guru Penasihat Pengakap 4.1.1 Membentuk Jawatankuasa 4.1.2 Merancang aktiviti tahunan 4.1.3 Mengatur, Menyelia dan Menyelaras aktiviti 4.1.4 Mengurus Buku/kad Ko kum 4.2 Guru Penasihat Kelab Penerbitan 4.2.1 Membentuk Jawatankuasa 4.2.2 Merancang aktiviti tahunan 4.2.3 Mengatur, Menyelia dan Menyelaras aktiviti 4.2.4 Mengurus Buku/kad Ko kum 4.3 Kolumnis Majalah UFUK 4.3.1 Merancang Jadual Kerja 4.3.2 Mengiklankan Karya Pelajar 4.3.3 Pemilihan Karya Pelajar 4.3.4 Editing dan Penerbitan Karya ke dalam Majalah 4.3 Guru Rumah Sukan 4.3.1 Membentuk Jawatankuasa 4.3.2 Mengurus latihan sukan Merekod kedatangan pelajar 4.3.3 Menyemai Semangat Kesukanan 4.3.4 Memilih dan melatih pelajar yang terlibat PKPA 2/1991 PKPA 2/1991 PKPA 2/1991 PKPA 2/1991 PKPA 2/1991 1 kali setahun 2 kali seminggu 2 kali seminggu 2 kali seminggu 2 kali seminggu Awal Tahun Setiap bulan Setiap bulan Setiap bulan Setiap bulan Jan-Mac Jan-Mac Jan-Mac Jan-Mac Jan-Mac Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai SMKA TDM SMKA TDM SMKA TDM SMKA TDM 1-2 Jam 25 minit 2-3 Jam 1-2 hari Awal Tahun Awal Tahun Jun- Sept Okt-Nov Jan - Dis Jan - Dis Jan - Dis Jan - Dis Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai PKPA 2/1991 PKPA 2/1991 PKPA 2/1991 PKPA 2/1991 Min 18 kali Min 18 kali Min 18 kali Min 18 kali Awal Tahun Awal Tahun Setiap bulan Setiap bulan Jan - Dis Jan - Dis Jan - Dis Jan - Dis Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai PKPA 2/1991 PKPA 2/1991 PKPA 2/1991 PKPA 2/1991 Min 18 kali Min 18 kali Min 18 kali Min 18 kali Awal Tahun Awal Tahun Setiap bulan Setiap bulan Jan - Dis Jan - Dis Jan - Dis Jan - Dis Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai

TUGAS-TUGAS KHAS 5.1 AJK Keceriaan Sekolah 5.1.1 Membentuk Jawatankuasa 5.1.2 Merancang aktiviti tahunan 5.1.3 Mengatur, Menyelia dan Menyelaras aktiviti 5.2 Guru bertugas mingguan 5.2.1 Memantau persekitaran kelas dan sekolah 5.1.2 Menyelaras perhimpunan mingguan sekolah 5.1.3 Mengurus pelajar sakit/pulang 5.1.5 Memantau/memeriksa/memberikan markah kelas SMKA TDM SMKA TDM SMKA TDM SMKA TDM Jadual bertugas Jadual bertugas Jadual bertugas Jadual bertugas Jan-Nov Jan-Nov Jan-Nov Jan-Nov Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai
Tandatangan Pegawai Yang Dinilai

PKPA 2/1991 PKPA 2/1991 PKPA 2/1991

1 kali setahun 1 kali setahun Min 2 kali setahun

Awal Tahun Awal Tahun Setiap bulan

Jan - Dis Jan - Dis Jan - Dis

Tercapai Tercapai Tercapai

Tercapai Tercapai Tercapai

Tandatangan Pegawai Penilai

Pertama ........................................................ Nama PPP: Tarikh: NOTA: * Ketidakhadiran guru ke sekolah kerana urusan rasmi (menghadiri mesyuarat, bengkel, seminar atau sukan/kokum) dikira HADIR . Walau bagaimanapun, pembelajaran murid masih berlaku sama ada diganti guru lain.
** Kehadiran minimum 190 hari dan maksimum 196 hari atau bayar HUTANG.

................................................................ Nama PYD: vTarikh : 10 NOVEMBER 2011