Tarikh : 13 Ogos 2008 Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bilangan murid : 37/37 Tahap : 2 Kelas : 5 Cergas Bidang : Menggambar

Tajuk : Buah – buahan tempatan

Waktu : 10.20 – 11.20 pagi Hari : Rabu

Pengalaman sedia ada : Mewarna, melukis dan mengguris. Objektif : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid – murid dapat : 1. Memahami proses menghasilkan teknik gurisan. 2. Meningkatkan daya imiginasi. 3. Menghaslkan gambar buah – buahan tempatan dengan teknik gurisan. Pengalaman sedia ada : Murid – murid pernah menghasilkan dan melakukan aktiviti mewarna dan melukis menggunakan krayon. Penerapan nilai murni : Murid – murid bertanggungjawab semasa melakukan proses mengguris kayon.

Hasil kerja guru. BBM : LCD. Power point. 3. alat tajam. 2. . Sumber rujukan : a) Buku sumber Pendidikan Seni Visual b) Huraian sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual c) Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Tahun 5 KBKK : Murid – murid dapat membanding beza hasil lukisan yang menggunakan teknik gurisan dengan teknik – teknik lain yang telah dipelajari. krayon. ABM : Kertas lukisan.Keperluan : 1.

Ciri – ciri menggambar menggunakan teknik gurisan (alat. Perkembangan Langkah 1 (10 minit) . . Kaedah : Kelas Strategi : Menunjukkan contoh lukisan teknik menggambar gurisan. Power point Nilai : Bekerjasama Ilustrasi : . Langkah 2 (10 minit) . olahan dan aspek elemen seni reka).Murid – murid menyanyikan lagu ‘ buah – buahan tempatan’ sambil bertepuk tangan.Guru menerangka kepada murid tajuk yang akan diajarkan.Menarik perhatian murid tentang tajuk yang akan diajar. Nilai : Menghargai Ilustrasi : Tunjuk cara / demostrasi (Lakaran. Pengenalan . . STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi : Murid mendengar dan menyanyikan lagu ‘buah – buahan tempatan’ Nilai : Bertolak ansur Ilustrasi : Rujuk contoh maujud teknik gurisan.Guru menunjukkan cara mewarna menggunakan krayon.Guru menerangkan ciri – ciri teknik gurisan berdasarkan penerangan guru.Murid dapat melakukan aktiviti mewarna krayon dengan bimbingan guru. Kaedah : Cubajaya / inkuiri Srategi : Carta langkah. bahan dan teknik). Kaedah : Kelas HASIL PEMBELAJARAN .PELAKSANAAN BUTIRAN KEGIATAN Set Induksi ( 5 minit ) .

Kaedah : Individu dan kelas Stategi : Tunjuk proses melukis buah – buahan tempatan. Gerak kerja .Membuat rumusan Kaedah : Kelas Strategi : Hasil kerja murid Nilai : Bertolak ansur .Murid – murid menghasilkan dan mempamerkan hasil kerja masing – masing untuk sesi ulasan bersama guru.Menghasilkan teknik gurisan secara individu.Murid – murid mengguris warna krayon untuk menyatakan idea kreatif buah – buahan tempatan. .Guru membuat rumusan tentang teknik dan kualiti produk yang teah dihasilkan murid. Kaedah : Individu dan kelas Langkah 4 .Langkah 3 ( 30 minit) . Nilai : Bertanggungjawab .Penilaian hasil kerja murid dalam menghasilkan lukisan buah – buahan tempatan teknik gurisan. Nilai : Bertanggungjawab Ilustrasi Penutup . Strategi : Tunjuk proses melukis buah – buahan tempatan.