Anda di halaman 1dari 19

TAJUK 2: KECEKAPAN PENGURUSAN

Pengurusan Organisasi
Pengurusan Kewangan

Pengurusan Personel
Pengurusan Kemudahan

PENGURUSAN ORGANISASI
KONSEP: KECEKAPAN: Apabila pengurusan organisasi menggunakan semua

input (minima) bagi menghasilkan output yang diingini (maksima) dengan betul. PENGURUSAN: Pengendalian program tindakan berdasarkan struktur perancangan. Satu proses aktiviti tadbir urus untuk merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumbersumber secara cekap dan berkesan ke arah mencapai matlamat organisasi yang telah ditetapkan.

PENGURUSAN ORGANISASI
KONSEP ORGANISASI: Organisasi adalah dianggotai oleh sekumpulan individu

yang bekerja bersama-sama ke arah mencapai matlamat yang sama. Organisasi sebagai satu unit sosial yang mengandungi manusia yang bekerjasama dan saling bergantungan antara satu sama lain bagi mencapai matlamat setiap manusia itu dan organisasinya. Organisasi merupakan himpunan individu (dua atau lebih) yang menjalankan tugas tersendiri mengikut unit kerja yang diselaraskan untuk mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan.

Kepentingan Pengurusan
Melaksanakan perancangan secara efektif dan

tersusun dgn cara menggerakkan struktur organisasi dan sumber ke arah mencapai matlamat. Menjelaskan hala tuju prasekolah, menentukan keputusan yang perlu dibuat, mengenal pasti serta meramal peluang masa depan dan mengukur prestasi organisasi. Meningkatkan kualiti tadika dan dapat membantu perkembangan kanak-kanak yang lebih efektif dan berkesan.

KEMAHIRAN PENGURUSAN
KEMAHIRAN MANUSIA
KEMAHIRAN TEKNIKAL

KEMAHIRAN KONSEPTUAL

KEMAHIRAN MANUSIA
Berupaya membentuk kerjasama dalam kumpulan
Kebolehan bekerja dengan orang lain Berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik

Memahami gelagat dan kepentingan individu /

kumpulan yang dipimpin Keupayaan mewujudkan persekitaran komunikasi yang memberangsangkan.

KEMAHIRAN TEKNIKAL
Berupaya mengaplikasikan pengetahuan & kepakaran

khusus berkaitan dengan proses kerja, peraturan & sumber tertentu dalam menyelesaikan aktiviti yang menjadi sebahagian tugas. Berupaya membuat keputusan Berupaya mengurus masa

KEMAHIRAN KONSEPTUAL
Berupaya mengeluarkan ide & memahami sesuatu

yang abstrak. Berupaya memahami bagaimana organisasi dapat menyesuaikan diri dalam persaigan. Berupaya melihat kepada saling hubungan & pergantungan antara bahagian / unit dalam organisasi.

PENGURUSAN ORGANISASI DI TADIKA


Mengetahui dan menghayati pelbagai peraturan dan

sistem dalam pengurusan pusat pendidikan awal kanak-kanak. 1 - Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 (Akta 468) - memelihara dan melindungi kanak-kanak dr. segi jagaan, rawatan perubatan dll. 2 - Akta Pendidikan Pengurus menyelenggara pelaksanaan tadika selaras dan bertepatan dgn hasrat, kehendak dan arah tuju KPM.

PENGURUSAN ORGANISASI DI TADIKA


3- Kurikulum Pendidikan Prasekolah KSPK 4- Teori Perkembangan Kanak-Kanak dan ABP 5- Ekosistem Kanak-Kanak persekitaran fizikal, sosiobudaya dan persekitaran buatan manusia. 6- Teori Pengurusan untuk mencapai matlamat dgn menggunakan masa, tenaga dan kos pada tahap minimum

PENGURUSAN ORGANISASI DI TADIKA


Menjalankan pengurusan tadika berdasarkan garis

panduan dan peraturan yang telah ditetapkan. Menyediakan kemudahan yang sewajarnya untuk pendidikan kanak-kanak. (Bincang dlm kumpulan)

PENGURUSAN KEWANGAN
Cara menguruskan kewangan semasa

bertugas di sekolah jika guru merupakan guru kelas/ guru prasekolah. Ia termasuk merancang perbelanjaan supaya yang realistik, memantau perbelanjaan supaya menepati seperti yang dirancang.

Perkara-perkara yang perlu difikirkan dalam pengurusan di prasekolah:


Cermat menggunakan sumber kewangan guru perlu

mengamalkan sifat kemuliaan kesederhanaan serta kebijaksanaan berhemah dalam pengurusan kewangan.
Membuat bajet yang realistik Bajet merupakan

penjelasan bertulis berkenaan apa yang ada dalam setiap kategori. Bajet biasanya dinyatakan dalam kertas kerja cadangan. Perlu dirancang bagi melihat bagaimana penggunaan sumber dapat mencapai keuntungan yang diharapkan. Contohnya Pendapatan Guru perlu senaraikan semua sumber pendapatan bagi jangka masa yang dijangka. Perbelanjaan Guru perlu masukkan semua jenis perbelanjaan dlm program spt gaji pekerja, pembelian bahan P&P, Aktiviti sukan, bahan makanan dll.

SambunganPerkara-perkara yang perlu difikirkan dalam pengurusan di prasekolah:


Memantau perbelanjaan dan pengawalan- Melibatkan perbandingan

anggaran dan prestasi sebenar serta membuat perubahan. - Rekodkan pembelian dan pembayaran di dlm buku perbelanjaan harian spt: Perbelanjaan bahan basah, pembelanjaan alat / bahan pembelajaran dll - Buku rekod kewangan perlu diaudit 3 bulan sekali oleh pemeriksa kira-kira. - Semua perbelanjaan disokong dgn bil. - Semua resit, bil dan pesanan kerajaan (LO) hendaklah difailkan. - Penutupan akaun bulanan perlu dibuat pada hari terakhir setiap bulan. - Pada 31 Disem. Setiap tahun, guru prasek. Perlu menyediakan penyata kira-kira tahunan prasekolah.

SambunganPerkara-perkara yang perlu difikirkan dalam pengurusan di prasekolah:


Tahu bila hendak buat penyelarasan bajet

Penyelaran perlu berkaitan kos berubah spt bajet makanan basah dan kering, alat tulis, bahan P&P dll. Mencari jalan menambah sumber atau berjimat tanpa mengorbankan kualiti. Cth. Yuran spt. Yuran pendaftaran, yuran buku kerja, yuran peralatan dll.Derma melalui jualan amal dll. Pinjaman cth.dari MARA dll

PENGURUSAN PERSONEL
P. Personel terdiri drp sumber manusia spt pengurus,

guru, PPM. Bil personel bergantung kepada bilangan kanak-kanak prasek. Menggaji pekerja yang berpotensi tinggi / berkelayakan spt mempunyai ijazah, diploma, sijil dll. Mengekalkan pekerja yang cekap spt: bertanggungjawab, mesra dan penyayang, penyabar, berbahasa lembut dan sopan, pering, sihat, kemas dll. Rancangkan perkembangan staf untuk membina bakat dan profesionalisme pekerja spt. Kursus2 dan bengkel spt. Kursus pertolongan cemas, kesihatan.

PENGURUSAN KEMUDAHAN
Guru prasekolah bertanggungjawab menyediakan

ruang pembelajaran. Penyediaan kemudahan, perabot dan peralatan. Guru perlu merancang spesifikasi dan susun atur bahan Guru perlu menyediakan ruang yang selamat, selesa dan sesuai dengan prinsip perkembangan kanakkanak.