Anda di halaman 1dari 1

Sllabus

SaLuan pendldlkan slbn pemblna Lk provlnsl sulsel


MaLa pela[aran maLemaLlka
kelas/semesLer


kCML1LnSl
uASA8
lnulkA1C8 1u!uAn
LM8LLA!A8An
MA1L8l
LM8LLA!A8An
kLClA1An
LM8LLA!A8An
LnlLAlAn SuM8L8
uAn
8LLA!A8
MenenLukan nllal
LempaL raLusan
puluhan dan saLuan
kognlLlf
roduk
1 MenyebuLkan nllal LempaL
raLusan puluhan dan saLuan
2 MenyebuLkan cara menulls
lambang bllangan
3 MenyebuLkan cara menulls
nama bllangan

roses
1 Men[elaskan pengerLlan nllal
LempaL raLusan puluhan dan
saLuan
2 MenyebuLkan cara
menenLukan nllal LempaL
raLusan puluhan dan saLuan

slkomoLor
1 MemprakLekkan/menun[ukkan
nllal LempaL raLusan puluhan
dan saLuan

koqoltlf
ltoJok