Anda di halaman 1dari 9

&

CIRI-CIRI
MAIN
OIeh:
AkmaI Izzuddin Mohamad
Bani Irwin Bani Amin
Noor Zakiah Rukani
Norashikin MJ
Ciri-ciri main
Penglibatan aktif
Motivasi intrinsik
Bebas untuk memilih
Menyeronokkan
Proses penyesuaian
Penerokaan
Simulasi
Penglibatan aktif
Kanak-kanak menggunakan semua deria
ketika bermain.
Mereka akan belajar berkomunikasi, saling
membantu dan menghormati antara satu
sama lain.
Membangunkan emosi, kemahiran sosial,
fizikal & kognitif.
Motivasi intrinsik
Keinginan belajar datang dari dalam diri
kanak-kanak.
Bermain bukan untuk mendapat ganjaran,
tetapi untuk keseronokan.
Bebas untuk memilih
Garvey (, main ialah pilihan dan rekaan
kanak-kanak.
Kanak-kanak memilih sendiri cara bermain
yang sesuai dengan keinginan mereka.
Justeru, mereka akan meneroka dan
menjelajah alam sekeliling dan
menyesuaikan dengan persekitaran.
Menyeronokkan
4Melibatkan perasaan & emosi.
4Jika emosi terangsang & teruja, memberi
kesan mendalam kepada individu.
4Pembelajaran akan lebih berkesan &
bermakna.
Proses penyesuaian
Kanak-kanak mula belajar peranan orang dewasa.
Belajar menyesuaikan diri dengan persekitaran,
peraturan, budaya, keperluan hidup dan peranan.
ilakukan seolah-olah benar berlaku.
Main peraturan- kanak-kanak membiasakan diri
dengan peraturan hidup dalam masyarakat dan
komuniti.
penerokaan
Melalui main, kanak-kanak dapat meneroka
alat permainan, tempat bermain, hubungan
dengan orang lain & alam sekeliling.
Membuka & memasang alat permainan juga
satu penerokaan.
Contoh:
Bersembunyi, berlari- persekitaran
simulasi
Main sosiodrama dibuat seperti situasi
sebenar.
Fokus kepada proses bukan hasil.
Memberi pemahaman tentang peranan dan
tindakan.
Membantu kanak-kanak memahami
perasaan orang lain, menerima kelemahan/
kemenagan & sebgainya.

Anda mungkin juga menyukai