Anda di halaman 1dari 1

JADUAL KURSUS MEMBINA SEMANGAT DIRI DAN PASUKAN (TEAMBUILDING) MAJLIS DAERAH RAUB Ria Rimba Suara Hutan

Resources,Sungai Congkak,Hulu Langat,Selangor 13 November 2011 (Ahad) 8.30 pagi hingga 1.00 ptg

MODUL KURSUS Motivasi - Kesedaran Diri dan Tanggungjawab Apakah motivasi dan bagaimana untuk terus bermotivasi Memotivasikan rakan yang lain dan diri sendiri tanpa paksaan Mengapa pekerja tidak dapat menyelesaikan kerja? (Latihan) Penglibatan Jurang Cara yang dapat membuat pekerja gembira? Membentuk imej diri yang betul dan realistik Mengulas tabiat bekerja, sikap dan realisitik hubungan peribadi dengan pihak pengurusan dan rakan di tempat kerja. Menghadapi halangan dan setbacks Memprogramkan pemikiran ke arah kejayaan Memahami tugas berlandaskan amanah, jujur dan bertanggungjawab Menilai kemampuan dan menjiwai kerja dan amanah mengikut Nilai Keagamaan