Anda di halaman 1dari 9

Nama:..

Tingkatan 3: .

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAKI-LAKI METHODIST JALAN HANG JEBAT, 50150, KUALA LUMPUR. PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2009 TINGKATAN TIGA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN (1 JAM) Penggubal soalan: Disemak oleh: Disahkan oleh:

. (Cik Rozana binti Hashim) (Pn. Tay Chong Kiat) ( En. Wong Chee Kheon) K. Panitia Sivik dan Kewarganegaraan. Ketua Bidang Sains Sosial Pengetua Kertas soalan ini terdiri daripada 7 halaman bercetak. Arahan: Kertas ini mengandungi 3 bahagian iaitu: Bahagian A : Soalan Objektif ( 60 Markah) Bahagian B : Sistem Demerit ( 20 Markah) Bahagian C: Soalan Struktur ( 20 Markah) Jawab semua soalan Bahagian A: Soalan Objektif 60 Markah Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih jawapan yang paling sesuai. 1 Ketua negara Malaysia ialah A Perdana Menteri. C Ketua Hakim Negara. B Jemaah Menteri. D Yang di-Pertuan Agong.

2 Antara berikut, yang manakah merupakan mahkamah tertinggi negara kita? A Mahkamah Sesyen. B Mahkamah Majistret. C Mahkamah Persekutuan. D Mahkamah Tinggi Malaya. 3 Badan yang bertanggungjawab menggubal dasar-dasar kerajaan ialah A badan eksekutif. B badan legislatif. C badan judisiari. D badan berkanun. 4 Siapakah yang mengetuai Kabinet Malaysia? A Menteri. B Ketua Menteri. C Perdana Menteri. D Setiausaha Parlimen. 5 Fungsi Jemaah Menteri dalam struktur pentadbiran negara ialah A memberi arahan. B menjalankan arahan. C menggubal undang-undang. D menggubal dasar kerajaan.

1/7

6 Badan yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di Malaysia ialah A kabinet. B Parlimen. C Dewan Rakyat. D Dewan Negara. 7 Kumpulan eksekutif yang melaksanakan tugas lazimnya tidak terlibat dengan politik. Kumpulan ini dikenali sebagai A wakil rakyat. B Perdana Menteri. C Jemaah Menteri. D Ketua Hakim Negara. 8 Siapakah yang menganggotai badan kehakiman? A Senator. B Wakil Rakyat. C Jemaah Menteri. D Ketua Hakim Negara. 9 Apakah fungsi badan perundangan? A Mengawal keadilan. C Menguatkuasakan undang-undang. 10 Apakah tugas mahkamah? A Menyelesaikan perbicaraan awam. C Menggubal undang-undang.

B Menggubal undang-undang. D Mentafsirkan undang-undang.

B Menjalankan kuasa pemerintahan. D Membuat belanjawan kerajaan.

11 Sistem pemerintahan di Malaysia terbahagi kepada tiga badan utama. Apakah kebaikan pembahagian tersebut? A Menjamin kebebasan rakyat. B Menggelakkan persaingan antara badan tertentu. C Memudahkan kerajaan mengawasi sesuatu badan. D Meningkatkan keuntungan pihak kerajaan. 12 Badan manakah yang menjalankan kuasa eksekutif yang dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong? A Kabinet. B Parlimen. C Dewan Negara. D Dewan Rakyat. 13 Antara berikut, individu manakah yang boleh menjadi anggota Suruhanjaya Diraja? A Mantan Menteri Besar. B Bekas pegawai polis. C Bekas kakitangan kerajaan. D Mantan Hakim Mahkaman Persekutuan. 14 ____________________bertanggungjawab menapis filem-filem yang ditayang di dalam negara. A Kementerian Pelancongan. B Kementerian Penerangan. C Kementerian Perdanganan Antarabangsa dan Industri. D Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. 15 Ahli Suruhanjaya Diraja mestilah dipilih dalam kalangan A individu yang cemerlang dalam akademik. B individu yang berumur 60 tahun ke atas. C individu yang berwibawa dan mempunyai banyak pengalaman. D individu yang pernah menjadi anggota kabinet Malaysia. 2/7

16 Mengapakah Suruhanjaya Diraja ditubuhkan? A Menilai setiap kesalahan yang dilakukan oleh pegawai kerajaan. B Menyiasat perlakuan atau pengurusan jabatan perkhidmatan awam. C Meningkatkan keyakinan orang ramai terhadap pihak kerajaan. D Menilai prestasi kerja kakitangan awam yang sedang berkhidmat. 17 _________________merupakan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri. A Akta B Enakmen C Ordinan D Perundangan subsidiary 18 Kementerian manakah yang merancang dasar-dasar kerajaan? A Kementerian Penerangan. B Jabatan Perdana Menteri. C Kementerian Sumber Manusia. D Kementerian Wilayah Persekutuan. 19 Apakah peranan Kementerian Pelajaran Malaysia? A Menyediakan peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia. B Mengawasi perkembangan pendidikan di Institusi Pengajian Tinggi Awam. C Menjalankan latihan kemahiran untuk keperluan industri khususnya dan negara amnya. D Melahirkan masyarakat yang sihat, cergas dan berdisiplin. 20 Siapakah yang mengetuai sesebuah kementerian? A Menteri. B Kabinet. C Perdana Menteri. D Setiausaha Parlimen. 21 Kementerian merupakan badan yang menjalankan kuasa A legislatif. B eksekutif. C kehakiman. D perundangan. 22 _______________dan _________________akan membantu menteri melaksanakan dasar dan rancangan pembangunan kementerian. A Perdana Menteri, jemaah menteri B Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen C Setiausaha Parlimen, Ketua Setiausaha Negara D Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri 23 Apakah peranan sesebuah kementerian? A Melaksanakan tugas-tugas eksekutif kerajaan pusat. B Memberi nasihat berkaitan hal-hal pentadbiran. C Melicinkan pentadbiran dan pelaksanaan program pembangunan negara. D Melaksanakan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan. 24 Timbalan Menteri dilantik oleh A Dewan Rakyat. C Perdana Menteri.

B Dewan Negara. D Yang di-Pertuan Agong.

3/7

25 Apakah tugas Setiausaha Parlimen? A Melaksanakan program-program pada peringkat negeri. B Menggusulkan rang undang-undang atas nama menteri. C Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan rancangan pembangunan ekonomi dan sosial. D Menggubal dasar-dasar kerajaan pada peringkat persekutuan. 26 Apakah kesan sekiranya sesebuah negara diceroboh oleh kuasa asing? A Negara akan musnah. B Rakyat hidup aman. C Taraf hidup rakyat meningkat. D Pergaduhan sesama rakyat. 27 Apakah kesan serangan mata wang ke atas sesebuah negara? A Kejatuhan moral generasi muda. B Nilai ringgit jatuh dan ekonomi terjejas. C Mengancam nyawa manusia. D Meningkatkan masalah jenayah negara. 28 Apakah kesan jika keamanan sejagat dapat dipelihara? A Masyarakat prihatin terhadap nasib rakyat. B Memberi bantuan kepada negara mangsa untuk menangani pihak musuh. C Berasa kecewa dan marah terhadap pemimpin negara mangsa. D Ingin membalas dendam terhadap negara yang memulakan persengketaan. 29 Apakah maksud konflik bersenjata? A Sesebuah negara yang dikawal oleh anggota tentera. B Dua atau lebih kumpulan yang terancang terlibat dalam peperangan. C Rakyat dalam sesebuah negara menggunakan senjata. D Angggota tentera yang menggunakan pelbagai jenis senjata dalam peperangan. 30 Tempat yang tidak sepatutnya diserang ketika konflik bersenjata ialah A kem tentera. B kubu musuh. C tempat pertempuran

D sekolah.

4/7

BAHAGIAN B: SISTEM DEMERIT ( 20 MARKAH) 1. Nyatakan hukuman dan sisten demerit yang dikenakan ke atas kesalahan berikut ( mengikut peraturan sekolah ini). Kod 112 Salah laku Mencuri Tindakan Markah Demerit

116

Membuli/pelancoan

331

Rambut panjang (berfesyen, berwarna)

442

Lewat sekolah

551

Berkelakuan kasar terhadap guru

554

Berbahasa kesat/ibunda

5/7

Bahagian C: Soalan Struktur (20 Markah) 1a) Nyatakan tiga tugas Jemaah Menteri. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ( 3 markah) b) Apakah fungsi utama badan kehakiman? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ( 4 markah)

c) Nyatakan fungsi Yang di-Pertuan Agong dalam badan perundangan. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ( 3 markah)

6/7

2a) Apakah yang menyebabkan berlakunya perselisihan faham antara kaum? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ( 4 markah) b) Apakah cara-cara yang sesuai untuk menangani ancaman dalaman? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ (3 markah)

c) Bagaimana cara-cara untuk menghargai keamanan negara dan sejagat? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ( 3 markah)

7/7

SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 . PENGGUBAL SOALAN: 1. D 16.B 2. C 17.B 3. A 18.B 4. C 19.A 5. D 20.A 6. B 21.B 7. C 22.B 8. D 23.A 9. B 24.D 10. A 25.B 11. A 26.A 12.A 27.B 13.D 28.A 14.B 29.B 15.C 30.D BAHAGIAN B: SISTEM DEMERIT Kod 112 Salah laku Mencuri

SIVIK

DAN

KEWARGANEGARAAN

TINGKATAN

Tindakan Dirotan Lapor pada polis Digantung sekolah Dirotan Lapor pada polis Digantung sekolah

Markah Demerit 20

116

Membuli/pelancoan

20

331

Rambut panjang (berfesyen, berwarna)

2 Digunting rambut Denda RM 3.00 Dihantar pulang ke rumah Slip lewat diberi. 2 3 kali lewatDirotan Dirotan Amaran Denda RM 5.00 10 5

442

Lewat sekolah

551 554

Berkelakuan kasar terhadap guru Berbahasa kesat/ibunda

BAHAGIAN C: SOALAN STRUKTUR ( 20 MARKAH) 1a- menggubal dasar-dasar kerajaan. - mentadbir kerajaan persekutuan. - -memperincikan dasar-dasar kerajaan. b- mengesahkan undang-undang. - mentafsirkan undang-undang. - mentadbir keadilan. -memelihara hak warganegara. c- memperkenankan rang undang-undang yang telah diluluskan. - memanggil, memberhenti dan membubarkan Parlimen. - memberi titah ucapan dan merasmikan Majlis Parlimen. 2a- Sikap mementingkan diri sendiri. - tidak sensitif dengan isu-isu perkauman. - Tidak menghormati antara satu sama lain. - Tidak memahami adat resam dan cara hidup kaum lain. b- Pendidikan di sekolah, pendidikan agama, kaunseling. c- bertoleransi, hidup bersatu padu, hidup saling bermuafakat.