IL ILILM MMU UU H HHA AAD DDIT ITITS SS A AAH HHK KKA AAM MM Bobot : 3 SKS Semester : I Lama Pertemuan

: 150 menit Seminar per minggu Dosen Alamat : Prof. Dr. Tajul Arifin, MA : Jl. Giri Mukti Barat No. 20 Cibiru, Bdg. 40615 Telp. 7830598; 081320449019 Web.: http://www.tajularifin.multiply.com. Email: tajularifin@plasa.com tajularifin64@yahoo.co.id

.Ilmu Hadits Ahkam adalah mata kuliah yang dikembangkan dari Ilmu Hadis. Posisi Mata Kuliah dan Jumlah SKS Mata kuliah ini termasuk pada mata kuliah Kompetensi Utama (3 SKS). B. Hadis Ahkam. Oleh karena itu. mata kuliah ini mempertegas dan memperjelas keterkaitan antara metode panafsiran hadis ahkam sebagai bahan dasar ilmu hukum Islam. Ilmu Hads Ahkam adalah bagian tak terpisahkan dari Ilmu Hukum Islam. dan Ushul Fikih. Dengan demikian. dengan proses pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm).

Tujuan Pembelajaran Kuliah ini diharapkan dapat menjadi media bagi mahasiswa agarmampu menguasai. menjelaskan dan mempraktikkan metode-metode penafsiran hadis yang berkaitan dengan istinbath hukum.C. Tujuan Pembelajaran Kuliah ini diharapkan dapat menjadi media bagi mahasiswa agarmampu menguasai. . menjelaskan dan mempraktikkan metode-metode penafsiran hadis yang berkaitan dengan istinbath hukum. C.

e. Penafsiran Hadis-hadis tentang Perlakuan terhadap non-Muslim. Penafsiran Hadis-hadis tentang Perkawinan. Penafsiran Hadis-hadis tentang Waris. Penafsiran Hadis-hadis tentang Zakat. Corak dan pendekatan penafsiran Hadis Ahkam. Hadis sebagai sumber hukum yang menjelaskan ayat-ayat hukum. Penafsiran Hadis-hadis tentang Waris. Materi Pembahasan 1. Langkah-langkah Penafsiran Hadis Ahkam. Hadis sebagai sumber hukum yang menjelaskan ayat-ayat hukum. Penafsiran Hadis-hadis tentang Murtad. 4. Corak dan pendekatan penafsiran Hadis Ahkam. Penafsiran Hadis-hadis tentang Ath imat. 2. Materi Pembahasan 1.D. D. 3. Penafsiran Hadis-hadis tentang Zakat. h. g. b. f. g. Langkah-langkah Penafsiran Hadis Ahkam. c. Penafsiran Hadis-hadis tentang Waris. Penafsiran Hadis-hadis tentang Murtad. Tema-tema Hukum: a. b. Penafsiran Hadis-hadis tentang Ath imat. . d. d. Penafsiran Hadis-hadis tentang Perempuan-Gender. Penafsiran Hadis-hadis tentang Waris. Penafsiran Hadis-hadis tentang Perkawinan. Penafsiran Hadis-hadis tentang Perlakuan terhadap non-Muslim. 4. Tema-tema Hukum: a. c. h. f. 2. Penafsiran Hadis-hadis tentang Perempuan-Gender. e. 3.

Komponen Penilaian Makalah 30 % Presentasi dan Partisipasi 20 % Ujian Tengah Semester 20 % Ujian Akhir Semester 30 % E.E. Komponen Penilaian Makalah 30 % Presentasi dan Partisipasi 20 % Ujian Tengah Semester 20 % Ujian Akhir Semester 30 % .