Anda di halaman 1dari 11

A 1 2 3 4 5

Bulatkan huruf yang sama . a g m p d d p n p b e q m d q a g h b d

B 6

Suaikan huruf awal dengan gambar yang betul. k

10

c 11

Tandakan / bagi ejaan yang betul

baju daju 12 juli guli 13 mata nata 14 ikor ekor 15 jigi gigi

D 16

Suaikan gambar dengan perkataan yang betul


obor

17

ibu

18

ular

19

ekor

20

ayam

E 21

Suaikan perkataan dengan gambar yang betul


kayu

22

baja

23

jala

24

paku

25

ceri

F 26

Suaikan perkataan dengan gambar yang betul


kasut

27

siput

28

gajah

29

betik

30

katak

Bulatkan jawapan yang betul berdasarkan gambar. 31 Mira suka makan___________ A duku B buku C ciku 32 Lori bapa ada __________ . A paku B roda C kuda 33 Nani suka baca _________ cerita. A buku B dadu C baju 34 Ana ada satu _________. A tisu B labu C topi .

mbar.

Baca dan jawab soalan yang diberi. Bulatkan jawapan yang betul Ini bola. Ini bola Ali. Bola Ali baru. Bapa beli bola ini. Ali suka hati.

35 Ini bola A Ali B Abu C Adik 36 Bola ini __________ A Lama B Baru C Buruk 37 Siapa beli bola ini ? A Aki B Ibu C Bapa

Baca dan jawab soalan yang diberi. Bulatkan jawapan yang betul Ini baju Ini baju Siti. Baju Siti cantik. Ibu beli baju ini. Siti suka hati.

38 Ini baju A Mira B Nina C Siti 39 Baju ini _____________ A cantik B hodoh C Buruk 40 Siapa beli baju ini ? A Nenek B Ibu C Bapa

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG KOLAM 26800 KUALA ROMPIN PENILAIAN SETENGAH TAHUN 2011

BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN) TAHUN 1 1 JAM

KERTAS INI MENGANDUNGI 40 SOALAN. JAWAB SEMUA SOALAN.

NAMA TAHUN

Anda mungkin juga menyukai