Anda di halaman 1dari 4

Kertas 3 (Set 1)

Bahagian A

1 a) i) jisim logam X [1 markah]

ii) suhu [1 markah]

iii ) isipadu air dalam dalam bekas polistirena [1 markah]

b)
Jisim / kg Suhu / 0C
0.1 34
0.2 39
0.3 42
0.4 45
0.5 50
[5 markah]

c)

Suhu / oC

50

40

30

20

10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Jisim / kg

[5 markah]
d) jisim bertambah , suhu bertambah [ 1 markah]

e) 29.50C [ 1 markah]

2.

(a) 6.5 V [ 2 markah]

(b) Semakin tambah I semakin kurang V [1 markah]

V/V Graf V melawan I

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 I/A

(C )
(i) Bentuk segi tiga cukup besar 1 markah
5.2
1 markah
0.85
6.46 Ù 1 markah [3 markah]

6.46
(ii) 1 markah
3
2.15 Ù 1 markah [2 markah]

(d) V  (r ) I  E 1 markah


V  (6.46) I  6.5 1 markah
V  7.93V 1 markah [3 markah ]

(e) Pastikan sambungan litar ketat /


Elakkan ralat peralaks ( tetapi mesti terangkan
proses bagaimana mengelakkan ralat paralaks) [1 markah]
Bahagian B

1 (a) 1 Inferens :Dalam ketara dipengaruhi oleh dalam nyata

(b) 1 Hipotesis :Semakin bertambah dalam nyata, semakin tambah


dalam ketara.

(c) 1 Tujuan : Menyiasat hubungan antara nyata dan dalam ketara.

2 P.U.M : Dalam nyata (H)


P.U.R : Dalam ketara (h)
3 P.U Malar : Ketumpatan cecair // indeks biasan cecair // jenis
cecair
4 Senarai radas : bikar, jarum, air, pembaris meter

5 Susunan Radas:

6 Mengawal P.U.M :Objek dimasukkan ke dalam bikar dan kedalam


air dalambikar dukur dengan pembaris meter dan
tetapkan 4cm
7 Mengukur P.U.R :Kedudukan jarum B dilaraskan supaya segaris
dengan imej jarum A. Jarak jarum B dari paras
air diukur dan catat h1.
8 Ulangi eksperimen sebanyak 4 kali lagi dengan kedalaman air yang
berlainan.
Menjadual data
9 Kedalaman air(H) /cm 4.0 5.0 6.0 5.0 6.0
Jarak jarum B dari paras air (h) /cm

10 Data dianalisis.
2 (a) 1 Inferens :Jarak antara dua tempat bunyi kuat yang berturutan
dipengaruhi oleh jarak antara pelajar dengan pembesar
suara

(b) 1 Hipotesis :Semakin bertambah jarak antara dua antinod


berturutan(X), semakin tambah jarak antara tempat
antinod dengan sumber koheren(D).

(c) 1 Tujuan : Menyiasat hubungan antara X dan D.

2 P.U.M : jarak antara tempat antinod dengan sumber koheren(D)


P.U.R : jarak antara dua antinod berturutan(X)
3 P.U Malar : Jarak antara dua sunber koheren // frekuensi
4 Senarai radas : Pembesar suara, penjana isyarat audio, pembaris,
mokrofon, OSK,

5 Susunan Radas:

6 Mengawal P.U.M :Jarak antara pembesar suara dan mikrofon


diukur dengan pembaris meter dan tetapkan
1.0m
7 Mengukur P.U.R :Jarak antara dua tempat bunyi kuat
berturutan(x).
8 Ulangi eksperimen sebanyak 4 kali lagi dengan jarak antara tempat
antinod dengan pembesar suara(D) yang berlainan
Menjadual data
9 jarak antara tempat antinod dengan sumber koheren(D)/m 1.0
1.5 2.0 2.5 3.0
Jarak antara dua tempat bunyi kuat berturutan(x) /m

10 Data dianalisis.