Anda di halaman 1dari 5

Bahagian A

1. a) pembolehubah dimanipulasikan : Arus


pembolehubah bergerakbalas : Beza keupayaan
pembolehubah dimalarkan : Panjang, suhu dan luas keratan rentas dawai
konstantan.

b) rajah a : 1.0 V
rajah b : 2.0 V
rajah c : 3.0 V
rajah d : 4.0 V
rajah e : 5.0 V

c)
I(A) V(V)
0.5 1.0
1.0 2.0
1.5 3.0
2.0 4.0
2.5 5.0

d)
V 4.0  2.0
e) kec.graf   = 2.0 
I 2.0  1.0

2.
a) i) Apabila l bertambah, T2 turut bertambah.
ii) T2 berkadar langsung dengan l, iaitu T 2  l .
iii) 1.25 s 2.

y
b) i) m
x
2.5  1.25 1.25
 = = 0.04 cm-1 s2
60  30 30
4  3.142 2
ii) g 1 2
= 987.2 cm s-2
0.04cm s
987.2cms 2
= 9.872 m s-2
100

iii) - sudut sesaran bandul mestilah sama setiap kali eksperimen diulangi.
Bahagian B

1. a) Bola pada gambarajah ketiga lebih laju berbanding gambarajah pertama dan
kedua.

b) Halaju meningkat apabila ketinggian bertambah.

c) i. Menyiasat hubungan antara halaju dengan ketinggian.

ii. Pembolehubah dimanipulasi : ketinggian landasan


Pembolehubah bergerakbalas : halaju troli
Pembolehubah dimalarkan : ketumpatan udara atau jisim troli

iii. Troli, landasan troli, pita detik, jangka masa detik, 3 blok kayu berlainan
ketinggian dan pembaris meter.

iv.

v.

1. Satu landasan terpampas geseran disediakan dengan mencondongkan landasan


pada ketinggian 10 cm yang disukat dengan pembaris meter.
2. Jangka masa detik dihidupkan dan pada masa yang sama troli dilepaskan. Halaju
dihitung berdasarkan pita detik.
3. Eksperimen di atas diulangi dengan ketinggian yang berbeza iaitu 20 cm,
30cm, 40 cm dan 50 cm
vi.
Ketinggian Masa yang diambil, Halaju/ cms-1
H/cm t/s
10
20
30
40
50

vii.
v/cm s-1

Graf v/cm s-1 melawan H/m

H/ m

2.
a) Penyedut minuman di dalam gelas berisi air laut dibengkokkan pada sudut yang
lebih kecil berbanding penyedut minuman di dalam gelas berisi air suling.
b) Sudut pembiasan berkurang apabila ketumpatan cecair bertambah.
c) i) Mengkaji hubung kait antara ketumpatan cecair dan sudut pembiasan.
ii) pembolehubah dimanipulasikan : ketumpatan medium
pembolehubah bergerak balas : sudut pembiasan
pemboleubah dimalarkan : sudut tuju
iii) Bongkah kaca, kertas putih, dan kotak sinar.

iv)
v) - suatu bongkah kaca diletakkan di atas sehelai kertas putih dan bentuknya disurihkan.
- Bongkah kaca dialihkan dan satu titik P ditandakan pada salah satu sisi panjang
bongkah ini. Sudut tuju dilukis dan dimalarkan kepada 20 0.
- Sinar tuju dari kotak sinar dilalukan pada bongkah kaca dan sinar biasan ditandakan
dan diukur dengan menggunakan protaktor.
- Eksperimen diulangi dengan menggunakan medium yang mempunyai ketumpatan
yang berlainan.

vi)
Sudut tuju Ketumpatan medium Sudut pembiasan
350
350
350

vii) Sudut pembiasan sudut pembiasan melawan


ketumpatan/kg m-3

Ketumpatan medium