Anda di halaman 1dari 9

4541/2

Kimia
Kertas 2
2006 JABATAN PELAJARAN PERAK
2 ½ jam
LEARNING TO SCORE 2006

KIMIA

Kertas 2 Set 2

Peraturan Pemarkahan Dan Jawapan


2

LEARNING TO SCORE 2006


PERATURAN PEMARKAHAN

Peraturan Pemarkahan Markah Jum


Markah
1 (a) 1. Gambar rajah bermakna 2
2. label
nyalaan gas
hidrogen lebihan
Kuprum oksida

Gas hidrogen
kering

panaskan

(b) Pastikan tabung pembakaran telah dipenuhi oleh gas 1


hidrogen
(c) Hitam menjadi perang 1
(d)
(i) 14.0/ 64 // 0.2188 1

(ii) 3.5/16 // 0.2188 1

(iii) 1. Nisbah bilangan mol Cu : Bilangan mol O


= 0.2188 : 0.2188 = 1:1

2. Formula empirik = CuO


2
(e) CuO + H2 Cu + H2O 1
(f) Plumbum (II) oksida 1
10
2. (a)
(i) Kala 3 , Kumpulan 1 1
(ii) Boleh bertindak balas dengan air menghasilkan larutan
beralkali dan membebaskan gas hidrogen 1
(b)
(i) Tidak 1
(ii) Unsur Q tidak akan menerima, membebaskan atau berkongsi
elektron dengan unsur-unsur lain // telah mencapai susunan
oktet yang stabil. 1
(c)
(i) Sebatian kovalen 1
(ii)

2
3

(d) Mempunyai ion-ion yang bebas bergerak dalam keadaan


leburan 1 8
3. (a)
(i) fenolftalein 1
(ii) tidak berwarna 1
(b)
(i) 1 mol asid apabila mengion akan menghasilkan 1 mol ion H+
dalam air 1
(ii) Asid hidroklorik/nitrik 1
(iii) HCl + KOH → KCl + H2O 2
(iv) m1v1 = a , 0.05 (v) = 1 , v = 50 2
m2v2 b 0.01(25.5) 1
(c) asid X – tiada mendakan 1
asid Y – mendakan terbentuk 1 10
4. (a)
(i)
Isipadu gas oksigen / cm3

240

Eks I

Eks II

masa/ 1
min

(ii) Sebagai mangkin 1


(b) 2KClO3 Æ 3O2 + 2KCl 2
(c) - Mangkin menyediakan lintasan alternatif
2
- yang mempunyai tenaga pengaktifan yang lebih rendah
(d) 1 mol membebaskan 24000 cm3
(i)
Oleh itu bilangan mol = 240 / 24000
// 0.01 mol 1
(ii)
Jisim Molekul relatif kalium klorat(V) = 122.5g
Oleh itu Jisim kalium klorat(V) yang digunakan
= 122.5 x 0.01 x 2/3
2
= 0.817 g
(e)
(i) Serbuk besi 1
(ii) Serbuk Vanadium (IV) oksida 1 11

3
4

5. (a)

1
(b)
(i) Asid etanoik 1
(ii) CH3COOH 1
(iii) Asid karboksilik 1
(c)
(i) Etena 1
(ii)

1
Br Br
(iii) C2H4 + 3O2 Î 2CO2 + 2H2O 1
(d)
(i) Jisim molar C2H6O = 2(12) + 6(1) + 16 = 46 g
2.3
maka bilangan mol A = = 0.05 1
46

(ii) Dari persaman, 1 mol A menghasilkan 2x24 dm3 CO2


Maka isipadu gas CO2 terhasil = 0.05 x 2 x 24 dm3 = 2.4 dm3 2 10
6. (a) Redoks 1
(b)
(i) Agen penurunan 1
(ii) Aluminium menerima elektron dan membentuk aluminium
oksida. 1
(c)
(i) Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe 2

(ii) Mol Fe2O3 = 4/ 160 = 0.025

Drp prs, 2 mol Fe2O3 → 2 mol Fe


0.025 mol Fe2O3 → 0.025 X 2 Fe
= 0.05 mol Fe

Jisim Fe = 0.05 X 56 = 28 g 3
(d)
(i) Proses yang berbahaya kerana menghasilkan banyak haba
// kos untuk mendapatkan aluminium adalah tinggi 1
(ii) - lebih senang diperolehi dan
- murah 2
11

4
5

BAHAGIAN B
PERATURAN PEMARKAHAN

7 (a)
(i) Bahan yang ditambah pada makanan dalam kuantiti yang 1
kecil
untuk tujuan pengawetan serta peningkatan rasa , bau 1
dan rupa.
(ii) Pewarna : sebatian azo / sebatian trifenil 1
Perisa : Mononatrium glutamat (MSG)/ aspartame / sakarin 1
Pemekat : agar-agar 1
(iii) Larutan gula pekat 1
mengeluarkan air daripada mikroorganisma 1
( melalui osmosis )
lalu membunuh mikroorganisma (yang terdapat) dalam 1
makanan.
(iv) Pengantioksida 1
mencegah minyak / lemak dalam makanan dioksidakan oleh 1
oksigen di udara

(b)
(i) 1 : S + O2 Æ SO2 1
11 : 2SO2 + O2 Æ 2SO3 1
111 : SO3 + H2SO4 Æ H2S2O7 1
1V : H2S2O7 + H2O Æ H2SO4 1
(ii) Mangkin : ( pepejal ) Vanadium(V) oksida 1
Suhu : 4500C 1
Tekanan : 1 atmosfera 1
(iii) - mengakis bangunan yang dibuat daripada batu marmar
kerana asid bertindak balas dengan sebatian karbonat dalam
marmar.
- mengakis bangunan dan struktur yang dibuat daripada
logam kerana asid bertindak balas dengan logam seperti besi.
- meningkatkan keasidan tanah, tumbuhan tidak dapat hidup
dalam tanah yang berasid.
- meningkatkan keasidan air dalam sungai dan tasik, hidupan
akuatik mati dalam air berasid.
- menghauskan nutrient tanah, hujan asid melarutkan mineral mana-
dalam tanah dan disingkir dari tanah mana 3 20

8 (a)
(i) -jisim bahan api // muatan haba tentu mana-
-isipadu air mana 2
-kenaikan suhu

5
6

(ii) -250 cm3 airsuling dituang ke dalam sebuah bekas kuprum


-suhu awal air dalam bekas disukat
-bekas diletakkan di atas tungku kaki tiga
-sebuah pelita diisikan dengan metanol.dan ditimbangkan
-sumbu pelita dinyalakan dan nyalaan pembakaran dibiarkan
memanaskan air dalam bekas kuprum seperti rajah

termometer

bekas logam

air

Rajah
pelita 2m
metanol

-air dalam bekas kuprum sentiasa dikacau dengan


menggunakan termometer Kaedah
-apabila suhu meningkat sebanyak kira-kira 42 ºC, api 3m
dipadamkan
dan suhu tertinggi yang dicapai dicatatkan
-pelita bersama kandungannya ditimbang semula
-keputusan :

Jisim metanol sebelum dibakar = j1 g Kep.


Jisim metanol selepas dibakar = j2 g 2m
Suhu awal air = t1 ºC
Suhu tertinggi air = t2 ºC
Isipadu air = 250 cm3
Jisim metanol yang terbakar = (j1 - j2) g = 2 g
Kenaikan suhu air = (t1 - t2) = 42 ºC

Q = mc Kiraan
= 250 x 4.2 x 42 = 44100 J = 44.1 kJ 2m
∆H = 44.1 / (2 / 32) = 705.6 kJ mol-1
(b)
(i) -pembakaran tidak lengkap, terbentuk jelaga 1
-sebahagian tenaga haba hilang ke persekitaran dan diserap 1
oleh peralatan

6
7

(ii) langkah berjaga-jaga :


- guna penghadang, mana-
- bekas kuprum yang nipis, mana 3
- tidak menggunakan kasa dawai,
- kedudukan pelita supaya nyalaan sampai ke dasar bekas
kuprum
(c) - nilai haba pembakaran lebih besar 1
- etanol mempunyai bilangan atom karbon dan hidrogen lebih 1
banyak berbanding methanol
- semakin banyak bilangan atom karbon dan hidrogen per 1
molekul semakin banyak jumlah haba yang terbebas
9 (a) 1. elektrolisis larutan kuprum(II) sulfat dengan elektrod 1
karbon
2 . Ion-ion hadir : . ion hidroksida dan ion sulfat, ion 1
kuprum(II) dan ion hidrogen
3. ion hidroksida dan ion sulfat tertarik ke anod 1
4. ion kuprum(II) dan ion hidrogen tertarik ke katod 1
5. di anod, ion hidroksida didiscas kerana kedudukannya 1
dalam siri elektrokimia lebih rendah
6. menghasilkan gas oksigen 1
7. 4OH- Æ 2H2O + O2 + 4e 1
8. Jika eksperimen diulangi dengan menggunakan kuprum 1
sebagai anod
9. Atom kuprum pada anod akan mengion / menderma 1
elektron membentuk ion Cu2+
10. Cu Æ Cu2+ + 2e 1

7
8

(b) 1. Isikan tiga tabung uji dengan larutan garam X, Y, Z 1


masing-masing.
2. Gosok/bersihkan kepingan logam dengan kertas pasir 1
3. Logam W dimasukkan ke dalam setiap tabung uji 1
4. Biarkan beberapa lama/ketika 1
5. Ulangi langkah atas bagi logam X, Y dan Z 1
6. Logam yang lebih elektropositif akan menyesarkan 1
logam yang kurang elektropositif
7. Jadual 1
W X Y Z
Larutan garam
Logam
W √ √ √
X X √ √
Y X X √
Z X X X

Pemerhatian dan inferens


8. [bagi W] - enapan terbentuk apabila W dimasukkan ke 1
dalam larutan garam X, Y, Z. Jadi W paling
elektropositif
9. [bagi X] - enapan terbentuk apabila X dimasukkan ke
dalam larutan garam Y dan Z. Tiada enapan 1
terbentuk apabila X dimasukkan ke dalam larutan
garam W
Jadi X lebih elektropositif daripada Y dan Z
10. [bagi Y] - enapan terbentuk apabila Y dimasukkan ke 1
dalam larutan garam Z.
Tiada enapan terbentuk apabila Y dimasukkan ke
dalam larutan garam W dan X
20
Jadi X lebih elektropositif daripada Z

10 (a) Sebatian yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen 1


sahaja

8
9

(b) H H H H
(i) I I I I 1
H–C–C–C–C–H
I I I I
H H H H

C4H10

- mempunyai ikatan tunggal 1

H H 1
I I
H–C=C–C–C–H
I I I I
H H H H

C4H8

- mempunyai ikatan dubel/ganda dua 1

(ii) - pembakaran C4H8 lebih berjelaga berbanding dengan 1


pembakaran C4H10
- peratus karbon mengikut jisim C4H8 adalah lebih tinggi 1
- JMR C4H8 = (12 x 4) + (1 x 8) = 56
- % karbon mengikut jisim = 48 / 56 x 100% = 85.7% 1
- JMR C4H10 = (12 x 4) + (1 x 10) = 58
- % karbon mengikut jisim = 48 / 58 x 100% = 82.7% 1
(c) - C4H8 dipanaskan bersama gas hidrogen pada suhu 180 oC 1+1
dengan mangkin nikel
- tindak balas penghidrogenan 1
(d) Wul kaca dibasahi
butanol gas
Serpihan porselin

Rajah
2m

panaskan

- rendamkan butanol ke dalam wul kaca


- panaskan serpihan porselin dengan kuat 1+1
- hangatkan wul kaca 1
- jangan kumpulkan gelembung gas awal 1
- kumpulkan gas ke dalam tabung uji melalui kaedah sesaran 1
air ke bawah 1