Anda di halaman 1dari 11

4541/2

Kimia
Kertas 2
2006 JABATAN PELAJARAN PERAK
2 ½ jam
LEARNING TO SCORE 2006

KIMIA

Kertas 2 Set 3

Peraturan Pemarkahan Dan Jawapan


2

Soalan 1

No Jawapan Markah
(a) tenaga kimia Æ tenaga elektrik 1
(b) membenarkan pengaliran ion-ion 1
(c) kuprum 1
(d)(i) zink Æ kuprum 1
(ii) zink lebih elektropositif 1
(e)(i) zink menipis 1
(ii) Enapan perang /rod kuprum menebal 1
(f) Pengoksidaan 1
(g) Zn + Cu2+ Æ Zn2+ + Cu 1
( h) Bacaan voltmeter bertambah 1
Jum 10

Soalan 2

No Jawapan Markah
(a)(i) polimer 1
(ii) H H 1
I I
(ii) C C
I I
H H n
(b)(i) membuat piala // patung // alat muzik 1
(ii) Susunan sekata atom-atom kuprum terganggu kerana terdapat atom- 1
atom timah (yang lebih besar),
Atom-atom timah menghalang lapisan-lapisan atom kuprum daripada
menggelongsor dengan mudah. 1

(c)(i) silika // silikon dioksida 1


(ii) Tahan haba // takat lebur tinggi // 1
(d)(i) kaca Plumbum 1
(ii) Membuat kanta 1
(e) kaca lutsinar manakala seramik tidak lutsinar 1
Jum 10

2
3

Soalan 3

(a) IPaksi betul dan berunit – 1


Skala seragam - 1
Plot titik betul – 1
Bentuk betul - 1

Isipadu gas / cm3

35

4
120 Masa/ minit

(b) Garis tangen – 1


Cara pengiraan -1 3
Jawapan betul -1

Isipadu gas / cm3 Kadar tindak balas

= 0.19 cm3 s-1

35

75 120 Masa/ minit

3
4

(c)(i)
Isipadu gas / cm3

35 serbuk

Masa/ minit
1
(c)(ii) - Serbuk mempunyai saiz zarah yang lebih kecil 1
- semakin kecil zarah bahan tindak balas semakin besar jumlah luas
permukaan // luas permukaan per unit isipadu 1
Jum 10

Soalan 4

No Jawapan Markah
(a) (i) Bila bilangan atom karbon per molekul alkana bertambah, takat didih juga 1
turut bertambah.
(ii) Apabila saiz molekul bertambah, daya tarikan Van der Waals antara molekul
1
juga bertambah kuat .Lebih banyak tenaga diperlukan mengatasi daya
tarikan ini.
(b) Metana, Etana, Propana dan Butana 1
(c) (i) Nyalaan oktana lebih berjelaga daripada Heksana 1
(ii) Oktana kurang keupayaan untuk terbakar berbanding heksana. 1
Lebih banyak oksigen diperlukan untuk pembakaran lengkap bagi oktana. 1
(d) Cahaya Ultra Ungu (UV) 1
(e) (i) Sebatian-sebatian organik yang mempunyai Formula molekul sama tetapi
formula struktur berbeza
1
(ii)
1

Jum 10

4
5

Soalan 5
No Jawapan Markah
(a) FeSO4 1
(b) Melengkapkan litar dengan membenarkan ion mengalir. 1

(c) 0 Æ -1 1
2+ 3+ -
(d) 2Fe + Br2 Æ 2Fe + 2Br 1
(e) Terminal B 1
kerana elektron-elektron yang dilepas oleh ion ferum(ll), Fe2+ , 1
berkumpul disekeliling terminal ini. Maka terminal B adalah negatif.
(f) (i) a) (i) MnO4- 1
x + 4(-2) = -1
x + (-8) = -1
x = +7 1
(ii) (ii) Warna ungu dinyahwarnakan 1
(iii)
10I-(ak) + 2MnO4-(ak) + 16H+(ak) Æ 5I2(ak) + 2Mn2+(ak) + 8H2O(ce) 1

Jum 10

Soalan 6
No Jawapan Markah
(a) Perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol barium sulfat terbentuk 1
daripada larutan ion barium dan ion sulfat
(b) eksotermik 1
(c) BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl 1
(d) (i) 2100 J 1
(ii) 0.05 mol 1
(iii) 0.10 mol 1
(iv) natrium sulfat 1
(e) 2100 // 42.0 kJ 1
0.05
(f) 1
Tenaga BaCl2 + Na2SO4 1

∆H = - 42.0 kJ mol-1
BaSO4 + 2NaCl

Jum 10

5
6

Soalan 7

No Jawapan Markah
(a) Garam ialah sebatian ion 1
yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan 1 2
ion logam atau ion ammonium.
(b) Tindak balas peneutralan
Langkah-langkah:
1. 50.0 cm3 larutan 1.0 mol dm-3 asid hidroklorik dituangkan ke 1
dalam bikar 250cm3
2. Sedikit demi sedikit serbuk zink oksida di masukkan ke dalam 1
bikar yang terisi asid hidroklorik 1.0 mol dm-3
3. sambil dikacau sehingga serbuk zink oksida tidak larut lagi/ 1
atau sehingga larutan menjadi tepu
4. Larutan tersebut dituras. Hasil turasan tanpa warna zink 1 4
klorida terhasil
Tindak balas pemendakan gandadua
Langkah-langkah
1 50.0 cm3 larutan zink klorida dituangkan ke dalam bikar 1
250cm3
2 Kemudian 50.0 cm3 1.0 mol dm-3 larutan kalium karbonat 1
dituangkan ke dalam bikar terisi larutan zink klorida sedikit
demi sedikit sehingga habis
3 Larutan bersama mendakan putih zink karbonat di perhatikan 1
terbentuk pada dasar bikar
4 Larutan tersebut dituraskan. Baki turasan ialah pepejal zink 1
karbonat
5 Pepejal dibasuh dan dibilas dengan air suling 1
6 Baki turasan dikeringkan dengan menekan di natara kertas 1 6
turas
(c)(i) Asid lemah ialah bahan kimia yang mengion separa di dalam air 2
menghasilkan ion hidrogen
(ii) Zarah molekul(CH3COOH) 1
+ -
Zarah ion (H , CH3COO ) 1
(iii) Tindak balas asid dengan magnesium 1

Mg + 2CH3COOH (CH3COO)2Mg + H2 1

Tindak balas asid dengan magnesium oksida 1

MgO + 2CH3COOH (CH3COO)2Mg + H2O 1 8


ATAU
Tindak balas asid dengan magnesium karbonat 1

MgCO3 + 2CH3COOH (CH3COO)2Mg + H2O + CO2 1 2


JUM 20

6
7

Soalan 8

No Jawapan Markah
(a)(i) 1 Proses pembentukan ion logam // atom logam kehilangan elektron 1
2 Fe → Fe2+ + 2e 1 2
(a)(ii) 1 permukaan besi terdedah kepada titisan air 1
2 kepekatan oksigen tinggi dipinggir titisan air//kepekatan oksigen 1
rendah di pusat titisan air
3 kawasan pinggir menjadi terminal positif/ katod//kawasan pusat 1
menjadi terminal negatif / anod
4 atom besi dipusat titisan air/ anod akan membebaskan elektron / 1
mengalami pengoksidaan / Fe → Fe2+ + 2e
5 elekton mengalir melalui permukaan besi ke pinggir titisan air 1
6 oksigen akan menerima elektron membentuk OH- // mengalami 1
penurunan
7 O2 + 2H2O + 4e → 4OH- 1
8 ion ferum(II) dan ion hidroksida berpadu membentuk mendakan 1
hijau ferum(II) hidroksida / 2Fe + O2 + 2H2O → 2Fe(OH)2
9 Ferum(II) hidroksida dioksidakan kepada ferum(III) hidroksida 1
terhidrat (mendakan perang) oleh oksigen
10 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 1 10
(b)(i) 1 Magnesium lebih elektropositif daripada besi 1
2 Magnesium membebas elekctron 1
3 Magnesium mengalami pengoksidaan /mengkakis 1
4 Mg Æ Mg2+ + 2e 1
5 Ferum dilindungi daripada mengkakis 1 5
(ii) 1 permukaan besi di sapu cat 1
2 permukaan besi di sapu gris 1
3 pengaloian 1 3
4 besi di balut dengan plastik (mana-mana 3)
JUM 20

7
8

Soalan 9

No Jawapan Markah
(a) Menyatakan jenis zarah dalam jirim:
1. Atom 1

2. Molekul 1

3. Ion 1 3
(b) Dapat melukis susunan zarah;

1. Pepejal 1

2. Cecair 1

3. Gas 1 3

(c) (i) 1 Menyenaraikan alat radas terlibat; 1


Buret, besen plastic, rod kaca berhujung halus, kertas turas,
piring kaca, kaki retort dengan pemegang, bikar 100 cm3 ,
pembaris meter.

2. Menyenaraikan bahan kimia: 1


Serbuk likopodium, minyak zaitun, air.
Menyatakan kaedah eksperimen: 1
3. Minyak zaitun diisikan ke dalam buret sehingga satu per tiga
penuh dan bacaan awal buret dicatatkan.
4. 50 titik minyak zaitun dikeluarkan dari buret ke dalam sebuah bikar 1
kecil dan bacaan akhir buret direkodkan. Langkah ini diulang
sebanyak 3 kali.
5. Setitik minyak zaitun dari buret dititiskan ke atas sebuah piring 1
kaca. Titisan minyak ini disentuh dengan hujung rod kaca dan
dipindahkan ke atas kertas turas hingga habis.
6. Sebuah besen yang bersih diisi dengan air dan ditaburkan serbuk 1
likopodium.
7. Setitik minyak dari hujung rod kaca dititiskan di tengah-tengah 1
permukaan air di dalam besen.
8. Diameter tompok minyak di atas permukaan air diukur 1
menggunakan pembaris.

8
9

No Jawapan Markah
Menunjukkan cara data dikumpul: 1

9. Pengukuran isipadu 50 titik minyak:

Percubaan eksperimen 1 2 3
Bacaan akhir buret / cm3 y1 y2 y3
Bacaan awal buret / cm3 x1 x2 X3
Isipadu 50 titik minyak dari y1- x1=a1 y2-x2=a2 y3- x3=a3
buret
10. Bilangan tompok minyak kecil di atas kertas turas = z 1
Diameter tompok minyak di atas permukaan air = d cm
11. Purata isipadu 50 titik minyak = a1 + a2 + a3 = A cm3 1
3
Isipadu satu titik dari buret = A/z = B cm3
Isipadu satu titik minyak kecil dari hujung kaca = B/z = V cm3

12. Saiz satu zarah minyak = tebal tompok minyak. 1


V
=
π [ d/2]2
12
(ii) 1. Molekul minyak berbentuk sfera 1
2 Tompok minyak di permukaan air setebal satu zarah 1
3 Tompok minyak di permukaan air berbentuk silinder 1 2
(mana-mana 2)
Jum 20

Soalan 10

No Jawapan Markah
(a)(i) 1 Contoh siri homolog ialah alkana 1
2 Formula umum alkana ialan CnH2n+2 di mana n =1, 2, 3, ….. 1 2
(ii) Menulis nama dan formula molekul

Nama ahli Formual molekul


3 Metana CH4 1
4 Etana C2H6 1
5 Propana C3H8 1 3
(iii) ciri–ciri siri homolog bagi ahli–ahlinya ( mana–mana tiga ciri berikut)
• perbezaan atom–atom dalam molekul antara satu ahli dengan
ahli berikutnya ialah –CH2 / jisim molekul relatif berbeza sebanyak 14 1
unit
• mempunyai kumpulan berfungsi yang sama / semua atom
dalam moleku diikat dengan ikatan kovalen 1
1
• takat lebur / takat didih / ketumpatan bertambah dengan
pertambahan bilangan atom karbon per molekul (jisim molekul)

9
10

No Jawapan Markah
• keadaan fizik berubah secara beransu–ansur / berubah dari gas
ke cecair ke pepejal dengan pertambahan bilangan atom karbon per 1
molekul (jisim molekul)
• menunjukkan sifat kimia yang serupa 1 3
(iv) Dua sifat kimia
1 Alkana (atau metana) membakar dalam oksigen berlebihan
1
menghasilkan karbon dioksida dan air. / Cth persamaan seimbang:
CH4 + O2 Î CO2 + H2O
2 Alkana (atau metana) bertindak balas dengan klorin dalam
kehadiran cahaya matahari menghasilkan kloroalkana(atau
klorometana) dan hidrogen klorida atau persamaan seimbang 1 2
CH4 + Cl2 Î CH3Cl + HCl
[jika persamaan diberikan, mesti ditulis keadaan ‘cahaya’ ]
(b) Memilih contoh ahli siri homolog awal dan contoh ahli sepadan siri
homolog lain
1 Pertukaran alkohol kepada alkena secara pengdehidratan etanol 1
kepada etena
Gambar rajah susunan radas

1
1

2 Radas berfungsi
3 Radas dan bahan kimia dilabel
Senarai radas dan bahan kimia
4 Wul kaca, tabung didih/tabung uji, serpihan porselin, penunu 1
bunsen, bikar 500 cm3, kaki retort dan pengapit, air dan etanol
Prosedur
5 Wul kaca yang telah basahkan dengan etanol diletak di dasar 1
tabung uji/ didih
6 Bahagian tengah tabung kemudian dipenuhkan dengan serpihan
1
porselin/ aluminium oksida
7 Mulanya bahagian tengah tabung uji dipanaskan dengan kuat
1
dan kemudian bahagian hujung tabung uji dihangat.
8 Gas yang dibebaskan dapat dikumpulkan dalam tabung uji yang
ditelangkupkan melalui sesaran air ke bawah. / Gas yang mula–
1
mula keluar daripada hujung salu tidak dikumpulkan kerana gas
itu adalah udara
Mengenalkan gas
9 Sedikit air bromin ditambahkan ke dalam tabung uji berisi gas 1
dan tabung uji digoncang
10 Warna perang air bromin dinyahwarnakan. 1 10
JUM 20

10
11

11