Anda di halaman 1dari 5

4541/3 4541/3

Kimia
Kertas 3
2006 JABATAN PELAJARAN PERAK
2 ½ jam
LEARNING TO SCORE 2006

KIMIA

Kertas 3 Set 1

Peraturan Pemarkahan dan Jawapan


1
a 15.36 g, 19.42 g, 18.56 g 3
b
i) 3.20g
ii) 0.82g
iii)
Oksigen Kuprum 3
Jisim unsur 0.82 3.20
Bilangan mol 0.82/16 3.20/64
=0.05 =0.05
Nisbah teringkas 1 1
c 1 mol atom kuprum bertindak balas dengan 1 mol atom oksigen 3
d (i) Hitam kepada perang kemerahan 3
(ii) Kuprum (II) oksida telah diturunkan kepada logam kuprum 3

2.
(a) 2.5 V, 0.3 V, 1.5V 3
(b) (i) Pasangan logam 3
(ii) Nilai voltan
(iii)Isipadu dan kepekatan elektrolit
(c) Semakin jauh jarak antara pasangan logam dalam siri elektrokimia, semakin 3
besar nilai voltan
(d) Pasangan Logam Nilai Voltan Terminal negatif 3
P dan Q 2.5 P
R dan S 0.3 R
S dan Q 1.5 S
(e) P, R, S, Q 3
(f) 1.8 V 3
(g) Ion Positif Ion Negatif 3
Cu2+ , H+ SO42- , OH-

2
3 Tugasan 1

(a) [ Dapat menyatakan pernyataan masalah dengan tepat ] 3


Contoh jawapan :
Bagaimanakah kesan suhu dapat mempengaruhi kadar tindak balas
(b) [ Dapat menyenaraikan semua pembolehubah dengan tepat ] 3
Contoh jawapan :
Pembolehubah dimanipulasi : Suhu larutan natrium tiosulfat
Pembolehubah bergerak balas : Kadar tindak balas // Masa pangkah X
hilang
Pembolehubah dimalarkan : Isipadu dan kepekatan asid sulfurik dan larutan
natrium tiosulfat yang digunakan
(c) [ Dapat menyenaraikan bahan dan radas dengan tepat ] 3
Contoh jawapan :
Bahan : Larutan natrium tiosulfat 0.1 moldm-3, larutan asid sulfurik 1.0
moldm-3
Radas : Kelalang kon 250cm3, termometer, silinder peyukat 10cm3 dan
50cm3, kertas putih, jam randik, kasa dawai, penunu bunsen, tungku kaki
tiga.
(d) [ Dapat menyenaraikan kaedah eksperimen dengan tepat ] 3
1. 50 cm3 larutan natrium tiosulfat 0.1 moldm-3 disukat dengan
menggunakan silinder penyukat 50cm3 dan dituangkan ke dalam
kelalang kon.
2. Suhu awal larutan natrium tiosulfat dicatatkan.
3. Satu pangkah X dilukiskan di tengah-tengah sekeping kertas putih.
Kelalang kon yang mengandungi larutan natrium tiosulfat diletakkan
di atas tanda pangkah X.
4. 5 cm3 asid sulfurik 1 moldm-3 disukat dengan silinder penyukat 10
cm3.
5. Dengan cepat, asid sulfurik dituang ke dalam kelalang kon yang
mengandungi larutan natrium tiosulfat itu dan dengan serta merta
jam randik dimulakan.
6. Campuran di dalam kelalang kon digoncang.
7. Pangkah X diperhatikan tegak dari atas kelalang kon. Jam randik
dihentikan sebaik sahaja pangkah X itu tidak kelihatan lagi.
8. Masa yang diambil untuk pangkah X hilang dicatatkan dalam jadual.
9. Kelalang kon tadi dibersihkan.
10. 50 cm3 larutan natrium tiosulfat 0.1 moldm-3 disukat dan dituang ke
dalam kelalang kon yang sama.
11. Kandungan kelalang kon dipanaskan dengan perlahan-lahan
sehingga suhu larutan menjadi 40 oC. Dengan cepat kelalang kon itu
diletakkan di atas pangkah X.
12. 5 cm3 asid sulfurik 1.0 moldm-3 ditambahkan dengan cepat. Jam
randik dimulakan dengan serta merta dan larutan digoncang.
13. Masa yang diambil untuk pangkah X tidak kelihatan dicatatkan.
14. Kaedah 10 hingga 13 diulangi pada suhu 50 oC, 60 oC dan 70 oC.
15. Keputusan eksperimen dicatatkan dalam jadual

3
[ Dapat menyediakan jadual data yang sesuai berserta unit dengan tepat ]

(e) Eksperimen Suhu/ oC Masa yang diambil untuk 1/ masa 3


pangkah X tidak kelihatan / s / s-1
1 30.0
2 40.0
3 50.0
4 60.0
5 70.0

Tugasan 2

(i) Mengasingkan pewarna dalam jus oren dan jus anggur menggunakan 3
kaedah kromatografi kertas.

(ii) Pembolehubah yang dimanipulasikan : Jenis jus buah-buahan // jus


oren dan jus anggur.

Pembolehubah bergerak balas : gelang-gelang berwarna.

Pembolehubah dimalarkan : jenis pelarut iaitu etanol // saiz


kertas turas 3

(iii) Senarai bahan : cecair etanol tulen, sampel jus oren, sampel jus anggur

Senarai Radas : Gunting, bikar 250 cm3, kertas turas , tiub kapilari. 3

(iv) ( Penerangan dengan bantuan gambar rajah )


1. Satu jalur selebar 1 cm dipotong dari bahagian tengah sehelai
kertas turas.
2. Bahagian jalur yang telah dipotong itu dilipatkan.
3. Setitik jus oren dititiskan di tengah-tengah kertas turas
menggunakan tiub kapilari.
4. Titisan jus tersebut dibiarkan kering.
5. Prosedur 3 dan 4 diulangi sebanyak tiga kali.
6. Bikar diisi dengan lebih kurang 100 cm3 etanol .
7. Kertas turas diletakkan di atas bikar tersebut dan bahagian hujung
potongan yang berlipat dicelupkan ke dalam etanol .
8. Radas dibiarkan selama 30 minit.
9. Kemudian kertas turas dikeluarkan dan dibiarkan kering.
10. Pemerhatian pada kertas turas dicatatkan.
11. Prosedur 1 hingga 10 diulang dengan menggantikan jus oren
dengan sampel jus anggur 3

(v) Terdapat beberapa gelang yang mempunyai warna yang berbeza terbentuk 3
pada jarak yang berlainan dari pusat kedua-dua kertas turas

4
5