Anda di halaman 1dari 3

4541/3

Kimia
Kertas 3
2006 JABATAN PELAJARAN PERAK
2 ½ jam
LEARNING TO SCORE 2006

KIMIA

Kertas 3 Set 3

Peraturan Pemarkahan Dan Jawapan


2

Soalan 1

No Jawapan Markah
(a) Eksp. 1 - 27.0 °C ,27.0 °C ,35.0 °C 3
Eksp. 2 - 27.0 °C ,27.0 °C ,33.0 °C
(b) Haba yang dibebaskan apabila 1 mol ion hidrogen bertindak balas 3
dengan 1 mol ion hidroksida menghasilkan 1 mol air
(c)(i) Kekuatan asid 1
(c)(ii) Nilai haba peneutralan 1
(c)(iii) Isipadu dan kepekatan asid hidroklorik, asid etanoik dan larutan natrium 1
hidroksida
Total 3
(d) 50 x 1 = 0.05 mol
1000
- mcθ = 100 x 4.2 x 6.0 J = 2520 J
- Haba peneutralan = - 2520 = 50400 J // 50.4 kJ
0.05 3
(e) - Asid etanoik adalah asid lemah
- Mengion tidak lengkap/separa
- Tenaga haba diserap untuk mengion molekul asid etanoik 3

(f) H+ + OH- → H2 O 3
Jum 18

Soalan 2

No Jawapan Markah
(a) Pemerhatian Inferens
2+
(i) larutan ferum(II) sulfat – Ion Fe Menderma electron
warna hijau muda ke kuning (dioksidakan) menjadi ion Fe3+ 1
perang

(ii) air bromin – warna merah Bromin menerima electron (diturunkan) 1


perang ke tak berwarna menjadi ion bromida Br -

(iii) Jarum galvanometer Aliran elektron dari larutan ferum(II) 1 3


terpesong sulfat ke air bromin

(b) hasil ialah ferum(lll) sulfat 3

(c) apabila ditambah larutan natrium hidroksida berlebihan, medakan perang


terhasil yang tidak larut dalam dalam larutan natrium hidroksida 3
berlebihan. Ini menunjukkan ion Fe3+ hadir
(d) Agen Pengoksidaan Agen Penurunan 3
Air bromin Larutan ferum(II) sulfat
(e) Pesongan jarum galvanometer berkurang 3
Jum 15

2
3

Soalan 3

No Jawapan Markah
a Bagaimanakah kekerasan logam tulen berbanding aloi? 3
b Jika sesuatu bahan lebih keras, maka diameter lekuk yang terbentuk 3
pada bahan itu adalah lebih kecil
c Bongkah kuprum, bongkah loyang 3
Bebola keluli dengan diameter kira-kira 1.5 cm, pita selofan, benang,
pembaris meter, kaki retort, pemberat 1kg
d 1. Bebola keluli dilekatkan di tengah bongkah kuprum, dengan 3
menggunakan pita selofan
2. Pemberat 1kg dinaikkan supaya berada setinggi 50cm daripada
permukaan bongkah kuprum, dan dilepaskan supaya terhentak
pada bebola keluli
3. Diameter lekuk yang terbentuk pada bongkah kuprum, diukur
dan dicatatkan dalam jadual
4. Langkah 1-3 diulang bagi mendapatkan purata dimeter lekuk
yang terbentuk
5. Langkah 1-4 diulang dengan menggunakan bongkah loyang bagi
menggantikan bongkah kuprum,
e 3
Bacaan 1 2 3 Purata
Diameter lekuk pada bongkah kuprum, cm
Diameter lekuk pada bongkah loyang/cm
Jum 15

Soalan 4

Jawapan Markah
(a) Membezakan cecair alkana dan alkena 3
(b) Alkena bertindak balas dengan larutan bromin dalam tetraklorometana 3
dan larutan kalium manganat (VII) berasid
(c) Bahan : Heksana, Heks-1-ena, larutan bromin dalam tetraklorometana, 3
larutan kalium manganat (VII) berasid
Radas: Tabung uji, penitis
(d) 1. Sedikit larutan bromin dalam tetraklorometana dititiskan ke dalam
sebuah tabung uji yang mengandungi 2.0 cm3 cecair heksana
2. Kandungan dalam tabung uji digoncangkan.
3. Langkah di atas diulang dengan mengantikan heksana dengan heks-
1-ena
4. Langkah 1 hingga 3 diulangi dengan menggunakan larutan kalium 3
manganat (VII)berasid
(e) Ujian Heksana Heks-1-ena
Ujian dengan larutan Tiada Larutan perang menjadi tidak
bromin dalam perubahan berwarna
tetraklorometana
Ujian dengan larutan Tiada Laruran yang ungu menjadi
kalium manganat (VII) perubahan tidak berwarna 3
berasid
Jum 15