Anda di halaman 1dari 8

PERATURAN PEMARKAHAN

LEARNING TO SCORE 2006


MATEMATIK SPM

KERTAS 2
SET 1

No Peraturan Pemarkahan Markah

1 3m 2 – 10m – 8 = 0 1

(3m + 2 ) (m - 4 ) = 0 1

2 1
m = -
3
1 4
m = 4

2 2v – 4w = 4 atau 3v- 6w = 6 1

5v = 20 atau 10w = 10 1

v =4 1

w = 1 1 4

y y = 2x
3

x
3
y = -x + 3

Garis lurus x = 3 dilukis betul. 1


Rantau betul dilorek. 2

Nota :
1. Rantau yang memuaskan mana-mana dua ketaksamaan
diberi 1 markah.
2. Tolak 1 markah jika x = 3 garis penuh. 3
4 TPS atau SPT 1

7
Tan ∠ TPS = 1
10

34.99 atau 34° 59’


1 3

5 a) 5 1

b) m = 2 1

y − ( −5)
= 2 atau y = 2x + c 1
x − ( −2)

1 1 4
Pintasan- x =
2

6 1 22 2 22 1 22
x x 14 x 14 x 15 atau x x 14 x 14 x 14 atau x x 7x7x 7.5 1
3 7 3 7 3 7

1 22 2 22 1 22
x x 14 x 14 x 15 + x x 14 x 14 x 14 - x x 7 x 7 x 7.5 2
3 7 3 7 3 7

1
8444 1
3
4

7 180 22 180 22 1
a) × 2 × × 10 atau × 2 × ×5
360 7 360 7

180 22 180 22
× 2 × × 10 + × 2 × × 5 + 10 1
360 7 360 7

1 1
57
7

b) 12 1

1 180 22
× 12 × 16 + × × 52 1
2 360 7

135.29 1 6
8 a) palsu 1

b) Jika m 2 = 100 maka m = 10 1


Jika m = 10 maka m 2 = 100 1

c) Jika x < 0 maka x adalah nombor negatif. 2 5

9 6 5
a) × 1
11 10
3 1
11

4 5 5 4
b) × + × 2
9 8 9 8
40 5
atau
72 9 1 5

10 a) 15 1

20 − 8 1
b)
25 − 15
1
6
5 1
1 1
c) 310 = 8(15) + (8 +20)(10) + (t-25)(20)
2 2
10t = 300 1

t = 30 1 6

1
11 a) (i) m = − 1
11
(ii) p = - 3
1
 − 2 1  x  10 
b)    =  
 3 − 4  y  15  1
 x 1  − 4 −1 10 
  = −   
 y 11  − 3 − 2 15  1
 x   5
  =  
 y   0 1

x= 5,y=0 1 6
12 a) m = 11 1
n = -10 1

b) graf 4

c) y = -8.25 1
x = -1.9, 3.2 1,1

d) y = 2x + 5 1
x = -1.38, 3.38 1,1 12

13 a) i) (1,7) 1

ii) a) (3,-2) 1
b) (6,2) 1

b) i) a) V = Putaran 180o pada pusat C 3


Nota :
Putaran 180o atau putaran pusat C (2)
Putaran (1)

b) W = Pembesaran pada pusat A dengan faktor skala 3 3


Nota :
Pembesaran pada pusat A atau
Pembesaran faktor skala 3 (2)
Pembesaran (1)

ii) 3∗2 ×18 1


162 – 18 1
144 1 12

14 a)
jisim (gram) Kekerapan Kekerapan longgokan Sempadan atas 1
31 - 40 2 2 40.5 2
41 – 50 6 8 50.5
1
51 – 60 10 18 60.5
61 – 70 12 30 70.5 1

71 – 80 6 36 80.5
81 – 90 4 40 90.5
91 - 100 2 42 100.5
b) Ogif (Lampiran 1)
Paksi 1
Semua titik betul 2
Lengkung licin 1
c) i) median = 63 1
ii) 42 – 36 = 6 1,1 12

15 a)

5 cm

5 cm 2 cm
1
Bentuk betul 2
Ukuran tepat

b) (i)
2 cm

5 cm

5 cm
5 cm

3.5 cm

7 cm 2 cm

Bentuk betul 2
Ukuran tepat 2
(ii)

2 cm

3 cm

Bentuk betul 2
3.5 cm 2 garis putus-putus 1
2 cm Ukuran tepat 2

5 cm 12

16 a) S(45°U,143°B) 1,1

b) i) 180 x 60 kos 45° 1,1,1

7636.75 1

ii) 90 x 60 1

5400 1

180 x 60 Kos 45° + 5400


c) 1,1,1
640

20.37 jam (20 jam 22 minit) 1


12
44

40 •

36 •

32

28

24

20

16

12

8 •

4

0 • 90.5
30.5 40.5 50.5 60.5 70.5 80.5 110.5
35

30

25

20

15

10

0
-4 -2 0 2 4 6
-5

-10

-15