Anda di halaman 1dari 8

PERATURAN PEMARKAHAN

LEARNING TO SCORE 2006


MATEMATIK SPM

KERTAS 2
SET 2

No Peraturan Pemarkahan Markah

1 2h2 + 3h - 2 = 0 1

( 2h -1 ) ( h + 2 ) = 0 1

h= ½ 1
h = -2 1 4

2 3e + 4f = -2 1

4e = 24 1

e = 6 1
f = -5 1 4

3 y
1
y = x +1
5

y=x

1
Garis lurus y = 5 dilukis betul 2
Rantau betul dilorek.

Nota :
1. Rantau yang memuaskan mana-mana dua ketaksamaan
diberi 1 markah.
2. Tolak 1 markah jika y = 5 garis penuh. 3
4 EDB atau BDE 1

17 1
Tan ∠ BDE =
9
1 3
62.103° atau 62° 6’

5 (a) y = -8 1

(b) m = -3 1

y−7 1
= -3 atau y = -3x + c
x − (−2 )

y = -3x + 1 1
1
3 1 5

6 8 x 7 x 10 1

1 22 7 7
x x x x 10 1
2 7 2 2

1 22 7 7
8 x 7 x 10 - x x x x 10
2 7 2 2 1

367.5 1 4

7 90 22 30 22
a) × 2 × × 8 atau × 2 × × 4 1
360 7 360 7

90 22 30 22
× 2 × × 8 + × 2 × × 4 + 16 1
360 7 360 7

2
30 1
3

30 22 90 22 90 22
b) × × 42 atau × × 82 atau × × 42 1
360 7 360 7 360 7

30 22 90 22 90 22
× × 42 + ( × × 82 _ × × 42 ) 1
360 7 360 7 360 7
19
41 .
21 1 6
8 a) i ) Semua 1
ii) Sebilangan 1

b) 8 adalah gandaan 4. 1

c) 2n 2 + 1 ( n = 1 ,2 , 3………..) 2 5

9 7 6
a) × 1
15 14
1 1
5

10 5
b) × 1
15 14

10 5 10 9
× + × 1
15 14 15 14

2
3 1 5

10 a) 7 1

16 − 0
b) 1
15 − 10

-3.2 1
1
c) 142 = (u +16)(3) + 16(7)
2 1
3
142 = u + 136
2 1

u = 4 1 6

1  3 −1 
a) m = −  
7  − 1 − 2 
11 2

 − 2 1  x  10  1
b)    =  
 1 3  y   9 
 x 1  3 − 1 10 
  = −   
 y 7  − 1 − 2  9  1
 x   − 8
  =  
 y  4  1

x= -3,y=4 1 6
12 a) k = 8 m = -6 1,1

b) graf 4

c) y = 3.43 , x = 1.33 1,1

d) y = -2x – 3 2
x = -3.31, 1.81 1,1 12

13 a) i) (-10,3) 1

ii) a) (8,6) 1
1
b) (-13,-5)

b) i) a) V = Putaran 90o ikut arah jam pada pusat (1,5) 3

Nota :
Putaran 90 o ikut arah jam atau
Putaran 90 o pada pusa t (1,5) (2)
Putaran (1)

b) W = Pembesaran pada pusat (0,4) dengan faktor skala 2 3

Nota :
Pembesaran pada pusat (0,4) atau
Pembesaran faktor skala 2 (2)
Pembesaran (1)

1
ii) × 4 ×8 1
2
1
× 4 × 8 × 52 1
2
200 1 12

14 (a)
Markah kekerapan Titik tengah 1
20 – 29 2 24.5 2
30 – 39 5 34.5
1
40 – 49 4 44.5
50 – 59 9 54.5
60 – 69 10 64.5
70 – 79 7 74.5
80 - 89 3 84.5
b) i) kelas mod = 60 – 69

(ii) min markah = 1

2(24.5) + 5(34.5) + 4(44.5) + 9(54.5) + 10(64.5) + 7(74.5) + 3(84.5)


40
2
2310
atau
40

57.75

(c) histogram 1
Paksi
Semua bar betul
Kelicinan 1
2
1 12

15 a)

Rajah betul 1

4 cm Garis putus-putus 1

Ukuran tepat 2

2 cm 2 cm

(b) (i)
2 cm

Rajah betul 2
5.6 6
Ukuran tepat 2

4 cm 1 cm
(ii)
2 cm

4 cm Rajah betul 2

Ukuran tepat 2

2 cm

5.65 ± 0.05 cm 12

16 a) 25°U 1,1

b) i. L(25 °U,143°B) 1,1,1

ii. 130 x 60 1,1

7800 2

4200 + 7800
c) 1,1
16

750 1 12
10 ?

9 ?

8 ?

7 ?

6 ?

5 ?

4 ?

3 ?

2 ?

1 ?

0 ? ? ? ? ? ? ?
24.5 34.5 44.5 54.5 64.5 74.5 84.5
y

12

10

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 x
-2

-4

-6

-8

-10

-12