Anda di halaman 1dari 4

Jawapan Kimia Kertas 3

1 (a) (i) Kepekatan bahan tindak balas


(ii) Isipadu bahan tindak balas
(iii) Perubahan tenaga haba
(b) 34 - 28 +27 = 6. 5 o C
2
(c) Haba yang terhasil dalam tindak balas = 50 × 4·2 × 6·5 = 1365 J = 1·365 kJ

25 × 25
Bilangan mol air terbentuk = = 0·0625 mol
1000

0·0625 mol air terbentuk menghasilkan 1·365 kJ tenaga

1 ⋅ 365
1 mol air menghasilkan = 21·84 kJ
0 ⋅ 0625

Haba peneutralan = - 21·84 kJ mol-1


(d)

H+ + OH -

H = - 21.84 kJ mol-1

H2 O

(e) Tenaga yang terhasil bertambah kerana kepekatan bertambah.

Haba peneutralan tidak berubah kerana bilangan mol air yang terbentuk adalah sama.
2
Masa (s) 0 30 60 90 120 150 180 210 240
Suhu (o C) 30 40 50 60 70 80 80 80 90

(a)

Suhu (0 Celcius)

90

80

70

60

50

40

30

0 30 60 90 120 150 180 210 240 Masa ( Saat)

(b) (i) zarah dalam jirim menerima tenaga haba dan menukarkannya kepada tenaga
kinetik
tenaga kinetik bertambah menyebabkan zarah bergetar lebih kuat dan cepat
(ii) Suhu tidak berubah kerana tenaga yang dibekalkan digunakan untuk
memutuskan
ikatan antara zarah.
Zarah mula kergerak bebas dan jirim mula melebur.
(iii) Semua ikatan antara zarah telah terputus.
Suhu meningkat kerana zarah bergerak lebih cepat dan bebas.
Jirim berubah menjadi cecair.
(c) Astemidah adalah bahan yang mudah meruap jika dipanaskan dengan cepat.
Dalam kukus air asetamida dipanaskan dengan perlahan.
(d)

o
C

80

3 (a) Mengkaji kesan luas permukaan ke atas kadar tindak balas


(b) Lebih besar luas permukaan lebih tinggi kadar tindak balas
(c) i. Pembolehubah dimalarkan : kepakatan bahan suhu bahan tindak balas tanpa
mangkin
ii. Pemboleubah dimanipulasikan : luas permukaan bahan tindak balas
iii. Pembolehubah bergerak balas : kadar tindak balas
(d) Lukis susunan radas yang berfungsi dan labelkan.
Bahan : Serbuk kalsium karbonat
Ketulan kalsium karbonat
50 cm3 1·0 mol dm-3 asid hidroklorik
Alat : Kelalang kon
Buret
Salur penghantar
Penyumbat getah
Kaki retot dan penyepit
Bikar
Jam randik

(e) (1)Timbang 0.2g ketulan kalsium karbonat dan masukkannya ke dalam kelalang kon.
(2) Dengan serta merta sumbatkan kelalang kon dengan penyumbat yang telah
dipasangkan dengan salur penghantar dan mulakan jam randik.
(3)Catatkan isipadu gas karbon dioksida yang terbebas pada setiap sela mas a 30 saat
sehingga tindak balas berhenti.
(4)Ulangi langkah 1-4 dengan menggunakan 0.2g serbuk kalsium
karbonat.Kekalkan semua keadaan yang lain.
(f)
Kalsium Masa(saat) 0 30 60 90 120 150 180 210
Karbonat
Ketulan Bacaan buret
Isipadu gas/cm3
Serbuk Bacaan buret

Isipadu gas/cm3