Anda di halaman 1dari 6

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA


PORTAL PENDIDIKAN UTUSAN 2005
KIMIA
KERTAS 2 (Set 1)

JAWAPAN SOALAN STRUKTUR

1 (a) Nombor proton


(b) 12
(c) 12 g mol-1
(d) T
(e) Q Æ Q+ + e
(f) Kumpulan 2, kala 3
(g) (i)

(ii) Tidak boleh kerana zarah-zarahnya adalah molekul.

2 (a) (i) Keraana asid tercerai separa menghasilkan sedikit ion hidrogen.
(ii) H+ atau H3O+

(b) Asid etanoik wujud dalam keadaan molekul, tiada ion hidrogen bebas.
(b) Mg + 2CH3COOH Æ (CH3COO)2Mg + H2
(d) Air menguraikan ikatan CH3COO-H dalam molekul asid etanoik kepada ion
hidrogen dan ion etanoat bebas.
(e) Masukkan asid etanoik ke dalam tabung uji yang mengandungi kuprum(II)
karbonat. Pembuakan gas (karbon dioksida) terhasil.

3 (a) Menguji kehadiran ionferum(II).


(b) (i) P, Q dan S.
(ii) Terdapat tompok warna biru yang menunukkan kehadiran ion ferum(II) yang
terhasil darpada kakisan ferum.
(c) X Æ X2+ + 2e
(d) Pengoksidaan
(e) (i) Logam W.
(ii) 2W + O2 + H2O Æ 2W2+ + 4OH-
(f) Y, W, Besi, X

(g) (i) Tiada perubahan.


(ii) Kerana Y kurang elektropositif daripada W, jadi tidak dapat menyesarkan
logam W daripada larutan garamnya.
Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara 1
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur
4 (a) Propena kerana mengandungi ikatan ganda dua antara dua atom karbon.

(b) Alirkan gas propana dan propena, masing-masing ke dalam larutan air bromin.
Gas propena menukarkan warna perang air bromin kepada tidak berwarna manakala
gas propana tidak.

(c) (i) Pasu berliang/ asid sulfurik pekat/ asid fosforik/ alumina

(ii)

(d)
H
H H H H H
H C
n H C C C H C C
n
H H H

Polimer X

(e) (i) - propel etanoat


- CH3COOC3H7
(ii) Sebagai bahan perisa makanan/ minyak wangi.

5 (a) Mangkin vanadium(V) oksida,


Suhu 400oC hingga 500oC
Tekanan 1 atmosfera

(b) S + O2 Æ SO2 / SO2 + O2 Æ SO3 / SO3 + H2SO4 Æ H2SO7 / H2SO7 + H2O Æ


H2SO4

(c) Oleum dicampurkan dengan air menghasilkan asid sulfurik pekat.

(d) Sebagi elektrolit dalam bateri asid-pumbum,


Bahan kimia dalam pemuatan baja, detergen, cat.

(e) (i) Sulfur dioksida.


(ii) Gas sulfur dioksida larut dalam air hujan dan membentuk hujan asid.
(i) Gas sulfur dioksida yang terbentuk diserap menggunakan batu kapur.

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara 2


Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur
6 (a) Lemak tak tepu kerana terdapat ikatan ganda dua pada rantai hidrokarbon /
bahagian X.

(b) Mengurangkan paras kolesterol dalam darah.


Risiko penyakit arteriosklerosis dikurangkan.
(c) (i) asid lemak
(ii) gliserol / propan-1,2,3-triol)
(d)
H H H

H C C C H

OH OH OH

(e) Melalui tindak balas penghidrogenan.

(f) Lemak tak tepu

(g) Persamaan: Dari segi komposisi, kedua-dua mengandungi unsur karbon, hidrogen
dan oksigen.

Perbezaan: Lemak tak tepu mempunyai ikatan ganda dua antara atom karbonnya
sedangkan lemak tepu hanya mengandungi ikatan tunggal.

JAWAPAN ESEI

1 (a) (i)
Tindak balas I II
Kaedah Serbuk plumbum(II) Serbuk plumbum(II)
karbonat dipanaskan dengan oksida ditindak balaskan
kuat. dengan gas hidrogen.
Pemerhatian - Pepejal putih menjadi Pepejal kuning menjadi
perang ketika panas dan kelabu.
menjadi kuning apabila
sejuk.
- Gas tidak berwarna
dibebaskan.

Persamaan PbCO3 Æ PbO + CO2 PbO + H2 Æ Pb +


H2 O

(ii) - Baki daripada pemanasan dimasukkan larutan asid nitrik cair berlebihan
dalam sebuah tabung uji.
- Jika tiada pembuakan gas, maka tiada ion karbonat lagi dalam sampel/
tiada plumbum(II) karbonat lagi.

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara 3


Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur
(iii) - Dalam tindak balas II, plumbum(II) oksida diturunkan kepada plumbum
kerana kehilangan oksigen dan
- Hidrogen dioksidakan kepada air kerana menerima oksigen.
- Dalam tindak balasI, tiada sebarang perubahan nombor pengoksidaan
pada unsur-unsur bahan tindak balas.

(b) (i) - larutan argentum nitrat akueus mengandungi ion argentum, Ag+, ion
nitrat, NO3-, ion hidrogen, H+ dan ion hidroksida, OH-.
- Apabila arus elektrik dialirkan, ion-ion Ag+ dan ion H+ bergerak ke
katod dan ion NO3- dan ion OH- bergerak ke anod.
- Di katod, ion argentum terdiscas kerana terletak di bawah ion hidrogen
dalam siri elektrokimia menjadi atom argentum.
- Ag+ + e Æ Ag
- Di anod, ion hidroksida tediscas kerana terletak lebih rendah daripada ion
nitrat dalam siri elektrokimia menjadi oksigen dan air.
- 4OH- Æ O2 + 2H2O + 4 e
(ii) - ion argentum mengalami proses penurunan
- kerana menerima elektron.
- Ion hidroksida mengalami pengoksidaan
- kerana kehilangan elektron.

2 (a) H+ + OH- Æ H2O


(b) - ialah haba yang dibebaskan sebanyak 57 kJ
- apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas antara asid nitrik dengan larutan
natrium hidroksida.

(c) (i) - Dalam tindak balas I, bilangan mol ion H+ dan ion OH- yang bertindak
balas adalah dua kali lebih banyak daripada bilangan mol ion-ion dalam
tindak balas II menyebabkan 2 mol air terbentuk.
- Oleh itu, perubahan haba adalah dua kali ganda (2 x 57kJ) iaitu 114 kJ.

(ii) - Dalam tindak balas II, asid nitrik ialah asid kuat dan lautan natrium
hidroksida ialah alkali kuat, masing-masing terion lengkap dalam air.
- Jadi setiap 1 mol ion H+ dan 1 mol ion OH- yang bertindak balas
menghasilkan 1 mol air dan membebaskan sebanyak 57 kJ.
- Dalam tindak balas III, asid etanoik ialah asid lemah, tercerai separa dalam
air. Kebanyakan asid dalam keadaaan molekul.
- Jadi, sebahagian haba yang dibebaskan tindak balas diserap untuk
memecahkan ikatan dalam molekul asid etanoik yang tak terion. Ini
menyebabkan haba yang dibebaskan semasa tindak balas kurang daripada
57 kJ iaitu 52 kJ.

(d)
NaOH + HNO3
Tenaga
∆H = -57 kJ mol-1
NaNO3 + H2O

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara 4


Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur
(e) (i) Mol ion H+ = (2 x 40)/1000 = 0.08

Mol ion OH- = (1 x 100)/1000 = 0.1

H+ + OH- Æ H2 O
0.08 0.1 0.08

Daripada Jadual, 1 mol air terbentuk menghasilkan 57 kJ tenaga


Maka jika 0.08 mol air terbentuk menghasilkan 4.56 kJ atau 4560 J

(ii) Q = mcӨ
4560 J = (40 + 60)(4.2) Ө
Ө = 10.86oC

(f) Jika tenaga yang dibebaskan sama, maka


Bilangan mol air = mol ion H+ = mol ion OH- = 0.08

Mol ion H+ dalam asid sulfurik = 0.08


(MV/1000) x 2 = 0.08
V = (0.08 x 1000)/(2 x 0.8)
= 50 cm3

3 (a) (i) - Satu molekul glukosa


- mengandungi 6 atom karbon, 12 atom hidrogen dan 6 atom oksigen.

(ii) - CH2O
(iii) - jisim molar / jisim molekul relatif / bilangan molekul / bilangan atom

(b) (i) - bilangan mol CH4 = 22.4/16 = 1.4


- bilangan mol O2 = 1.4 x 2 = 2.8
- pengiraan isipadu O2 = 2.8 x 24 dm3 = 67.2 dm3 atau 67200 cm3

(ii) - bilangan mol CO2 = 1.4


- penghitungan bilangan molekul CO2 = 1.4 x 6.02 x 1023
= 8.428 x 1023

(c) (i) - Magnesium/ aluminium/ zink/


(ii) - Senarai bahan
- Senarai radas
- Timbang mangkuk pijar bersama penutupnya.
- Masukkan serbuk logam ke dalam mangkuk pijar dan timbang.
- Dalam keadaan penutupnya dibuka, panaskan dengan kuat mangkuk
pijar.
- Tutup apabila serbuk mula terbakar.
- Buka sekali sekala untuk membiarkan oksigen/udara masuk tetapi tutup
dengan cepat.
- Apabila tiada perubahan lagi, hentikan pemanasan dan sejukkan
mangkuk pijar dan kandungannya.

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara 5


Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur
- Timbang mangkuk pijar bersama kandungannya dan penutup.
- Ulang proses pemanasan, penyejukan dan penimbangan sehingga jisim
yang tetap dipeolehi

4 (a) - Senarai bahan: kepingan zink, kepingan kuprum, larutan zink sulfat, larutan,
kuprum(II) sulfat, larutan kalium nitrat.
- Senarai radas: wayar, voltmeter, bikar, kertas turas
- Masukkan 25 cm3 larutan kuprum(II) sulfat 0.5 mol dm-3
- ke dalam sebuah bikar dan
- 25 cm3 larutan zink sulfat 0.5 mol dm-3 ke dalam sebuah bikar yang lain.
- Basahkan sekeping kertas turas dengan larutan kalium nitrat dan pintalkan.
Kemudian celupkan setiap hujung ke dalam bikar yang mengandungi ke dua-
dua larutan tadi.
- Sambungkan wayar yang dilengkapi dengan voltmeter kepada logam kuprum
di satu hujung dan logam zink di satu hujung.
- Celupkan logam zink ke dalam larutan zink sulfat 0.5 mol dm-3 dan logam
kuprum ke dalam larutan kuprum(II) sulfat 0.5 mol dm-3.
- Gambar rajah radas berlabel. (2m)

(b) - saiz zink berkurang.


- jisim logam kuprum bertambah.

(c) - Logam zink menjadi terminal negatif kerana lebih elektropositif daripada
argentum.
- Zink menderma electron.
- Elektron mengalir melalui wayar ke elektrod kuprum.
- Di elektrod kuprum, ion kuprum menerima elektron menjadi atom kuprum.
- Pengaliran elektron yang berterusan ini menghasilkan tenaga elektrik.

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara 6


Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur