Anda di halaman 1dari 7

PERATURAN PEMARKAHAN

LEARNING TO SCORE
MATEMATIK SPM

KERTAS 2

SET 1

Soalan Peraturan Pemarkahan Markah

1 (a)

(b)

2 ⅓ π ×72 × 12 1
⅓ π × 3.52 × 6 1
⅓ π × 72 ×12 – ⅓ π × 3.52 × 6 1
3773 1
4

3 (a) ∠VCA atau ∠ACV 1


8
(b) Tan ∠VCA = 2
6
1
∠VCA = 53.13o atau 53o 8’
4

4 (a) Pernyataan 1

(b) Jika 102 = 100, maka log10 100 = 2. 1


Jika log10 100 = 2, maka 102 = 100. 1

(c) q boleh dibahagi tepat dengan 2 2


5

5 2
2p + 2q = 3 atau p – 2q = 4 1
3
1
3p= 9 atau -3q = 3
1
p= 3
1 4
q=-1

1
6 (a) 2 1

c=–8 1
y = 2x – 8 1

(b) m = – 2 1

pintasan - y = 20 1
5

7 2k2 + 5k – 3 = 0 1
(2k –1) (k + 3) = 0 1
1
k = 1
2
k=–3 1
4

8 (a) 1 1, 1
n= , p = -6
14
(b)  2 − 1  x   3  1
    =  
 6 4   y   − 5
 x  1  4 1  3 
  =     1
 y  14  − 6 2   − 5 

1
x= dan y = - 2 1,1
2 6
60 22 1
9 (a) x x14x14 atau - x7x7 sin 60o atau setara 1
360 7 2

60 22 1 1
x x14x14 - x7x7 sin 60o
360 7 2
1
81.45

(b) 1 22 1 22
x2x x14 atau x2x x7 1
6 7 3 7
1 22 1 22
7+7+7+( x2x x14) +7 + ( x2x x7) 1
6 7 3 7
1 1 6
57
3

10 1 10
(a) × 1
12 22
10 5 1
atau
264 132

2
(b) 6 10 5 8 1 4
× + × + × 2
12 22 12 22 12 22
13 1
33
5

11
(a) 20 1

1
(b) × 5 × 60 1
2
1
150

(c) 1
½ × 4 × 80 atau ½(60 + 80)(1)
1
[½ × 4 × 80 + ½(60 + 80)(1)] – 150
1
80 6

12 (a) k=1 1
m=–5 1

(b) graf 5

(c) y = – 0.8 1
x = – 1.25 1

(d) y = 1-x 1
graf y =1-x 1

2.1 ≤ x ≤ 2.2 1 12

13 (a) (i) (-1, 2) 1


(i) ( 2,1) 2
(iii) (-2,-1) 2

(b) (i) V : Pembesaran pada ttik (-2, 1) dengan factor skala 2 3

Nota:
Pembesaran pada titik (-2,1) atau
Pembesaran dengan factor skala 2 (2)
Pembesaran (1)

 − 2 2
W: translasi  
 4 
Nota
Translasi (1)

3
(ii) 14 X 2* 2 1
56 1 12

14 (a) 30 1
(b) (i)
Kekerapan Titik tengah Sempadan atas
3 142 144.5
6 147 149.5
8 152 154.5
7 157 159.5
9 162 164.5 2
6 167 169.5 1
1 172 174.5 1

(ii)
(3x142)+(6x147)+(8x152)+(7x157)+(9x162)+(6x167)+(1x172) 2
40
= 156.375cm 1
(c) Histogram 3
(d) Kelas mod ialah 160-164 1
12

15 (a)

N 2 cm M
X
1
2 cm
1
6 cm L
5 cm 1

J K 4 cm U

4
N Y
(b)
2 cm
(i) 1

M Q
C 1

4 cm
2

X 4 cm Z

Z C
M 1
Q
(ii) 1 cm
1
X W
L’ R’ 1
7 cm
2
4 cm

U 4 cm V 3 cm D

12

16 (a) 110o T 1,1

(b) 4800 1
60
4800
– 60 1
60
20o S 1,1

(c) penggunaan kos 60o 1


180 × 60 × kos 60o 1
5400
1
(d) 60X60 1
60 X 60 + 4800
1
560
15
1
12

5
Lampiran Jawapan Soalan 12

15

10

0
-6 -4 -2 0 2 4 6

-5

-10

-15

6
Lampiran Soalan 14

Kekerapan

139.5 144.5 149.5 154.5 159.5 164.5 169.5 174.5

Tinggi (cm)