Anda di halaman 1dari 9

PERATURAN PEMARKAHAN

LEARNING TO SCORE
MATEMATIK SPM

KERTAS 2

SET 2

Soalan Peraturan Pemarkahan Markah

1
(a)

(b)

Lorekan B ∪ C dapat 1 markah


3

2 7×7×7 1
½ π × 3.52 × 7 1
7×7×7 + ½ π × 3.52 × 7 1
477.8 1
4

3 Kenal pasti ∠ PQV atau ∠SRW 2


4
Tan ∠PQV = atau setara 1
3
o o
53.13 atau 53 8’
1
4

4 (a) Palsu 1
(b) Semua poligon mempunyai jumlah sudut peluaran 360o 2
(c) – 1 adalah interger negatif 2

1
h
5 h + 2k = – 8 atau – 2k = 5
2
1
6k = – 18 atau – 3k = 9
1
h=–2
k=–3
1
1 4

6 (a) mOT = mRS


4 1
=
3

− 16 1
c =
3
(b) 4 16 1
y = x−
3 3

mOR = mTS 1
= -2

pintasan - y = 8 1
5

7 3p2 + 5p – 2 = 0 1
(3p –1) (p + 2) = 0 1
1
p = 1
3
p=–2 1
4
1
8 (a) n= 1
2
1
p = -2

(b)  x  1  4 − 5  2 2
  =    
 y  2  − 2 3   2

x = -1 1
y=1 1
 x  − 1
Nota :   =   dapat 1 markah
 y  1  6

9 (a) 300 22 60 22
( x2x x 21) atau ( x2x x 42) 1
360 7 360 7
300 22 60 22 1
( x2x x 21) + 21 + ( x2x x 42) + 21
360 7 360 7
196 cm 1

2
300 22 3
(b) ( x x 21 x 21) atau ( x 21 x 21) 1
360 7 4
300 22 3
( x x 21 x 21) + ( x 21 x 21) 1
360 7 4
1345Æ 1346 1
6

10 6 3
(a) × 1
15 16
18 3 1
atau atau setara
240 40

5 8 6 5 4 3
(b) × + × + × 2
15 16 15 16 15 16
82 41
atau 1
240 120
5

11
(a) 12 1

1 1
(b) (v + 15)(8) + (4 + 8)(15) = 330 atau setara 2
2 2
45
1

(c)
1 1
(16 + 12)(30) – 330
2
90 1

12 (a) k=1 1
m=4 1
n = 26 1

(b) graf 4

(c) y = 15.6 ± 0.1 1


x = – 3.2 ± 0.1 1

(d) Garis y = – 15 1
Lorekan betul 2
Nota : Jika y = – 15 dilukis sebagai garis penuh tolak 1 markah dari
markah (d)
12

3
13 (a) (i) (4,2 ) 2
(ii) (4,6 ) 2

 4 
(b) U: translasi   2
 − 4
Nota:
Translasi (1)

T: Pembesaran pada titik J atau (1,-3) dengan factor skala 2 3

Nota:
i. Pembesaran pada titik J atau (1,-3) atau
Pembesaran dengan faktor skala 2 (2)

ii. Pembesaran (1)

(c) L + 24 = 24 X (2)2 2
72 1

(a) Markah Kekerapan Titik tengah


14 20-29 2 24.5
30-39 6 34.5
40-49 8 44.5
50-59 5 54.5 1
60-69 4 64.5 2
70-79 2 74.5 1
80-89 3 84.5

(b) (2x24.5)+(6x34.5)+(8x44.5)+(5x54.5)+(4x64.5)+(2x74.5)+(3x84.5) 2
30
= 51.5
(c) Poligon kekerapan 4

(d) Sebarang maklumat betul. 1


Contoh ; Kelas mod ialah 40-49

12

4
15
(a) M J

E
6 cm 1
F 1
4 cm
1
2 cm

K S

(b)
(i)
M 5 cm Q 1
1

2
5 cm

J 3 cm R

5 cm
(ii) J K 1
1
2 cm 1

E H 2
Q
R S
1 cm
F’ G’

2 cm

B P C

12

5
16 (a) 4800 1
60
4800 1
– 35
60
45o S 1,1

(b) penggunaan kos 35o 1


180 × 60 × kos 35o 1
8846 Æ 8847 1

(c) 190 1
190 x 60 1

Masa 14j 30m 1


190 × 60
1
14.5
786.2 1
12

6
80

60

40

20

0
-6 -4 -2 0 2 4 6

-20

-40

-60

Lampiran Jawapan Soalan 12

7
80

60

40

20

0
-6 -4 -2 0 2 4 6

-20

-40

-60

8
Kekerapan

0
14.5 24.5 34.5 44.5 54.5 64.5 74.5 84.5 94.5

Markah

Lampiran Soalan 14