Anda di halaman 1dari 1

SULIT 3756/2

Jawapan No.5

Buku Tunai Runcit


No.
Penerimaan Folio Tarikh Butir-butir Baucer Pembayaran Alatulis Belanja Pejabat Minuman
RM 2004 RM RM RM RM
50 (1/2) Mei 1 Baki b/b
250 (1/2) 1 Bank
3 Sampul surat 10 (1/2) 10 (1/2)
6 Pewangi 22 (1/2) 22 (1/2)
11 Minuman mesyuarat 40 (1/2) 40 (1/2)
13 Suratkhabar dan 35 (1/2) 35 (1/2)
majalah pejabat
17 Setem dan pen 10 (1/2) 10 (1/2)
19 Gula dan kopi 15 (1/2) 15 (1/2)
pejabat
21 Belanja membaiki 60 (1/2) 60 (1/2)
telefon
23 Fail dan kertas 22 (1/2) 22 (1/2)
karbon
29 Bunga meja pejabat 13 (1/2) 13 (1/2)
30 Belanja membaiki 25 (1/2) 25 (1/2)
tingkap pejabat
252 42 155 55
31 Baki h/b 48
300 300
48(1/2) Jun 1 Baki b/b
252 (1/2) Bank

(2 ) (5) (1 ½) (2 ½) (1)
(12 markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 9