Anda di halaman 1dari 7

SULIT

1511

Sains

Set 1

Mei

2005

SULIT 1511 Sains Set 1 Mei 2005 JABATAN PELAJARAN PERAK LEARNING TO SCORE SAINS SKEMA JAWAPAN

JABATAN PELAJARAN PERAK

LEARNING TO SCORE

SULIT 1511 Sains Set 1 Mei 2005 JABATAN PELAJARAN PERAK LEARNING TO SCORE SAINS SKEMA JAWAPAN

SAINS

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 DAN 2 (SET 1)

SULIT 1511 Sains Set 1 Mei 2005 JABATAN PELAJARAN PERAK LEARNING TO SCORE SAINS SKEMA JAWAPAN

SKEMA JAWAPAN SAINS SPM 2005 LTS

SET 1 KERTAS 1

SOALAN

JAWAPAN

SOALAN

JAWAPAN

1.

A

26.

D

2.

C

27.

A

3.

D

28.

B

4.

A

29.

D

5.

B

30.

D

6.

C

31.

B

7.

B

32.

C

8.

C

33.

C

9.

C

34.

A

10.

D

35.

B

11.

B

36.

A

12.

D

37.

A

13.

D

38.

A

14.

A

39.

C

15.

A

40.

B

16.

B

41.

B

17.

A

42.

C

18.

B

43.

D

19.

C

44.

A

20.

D

45.

A

21.

B

46.

B

22.

C

47.

B

23.

D

48.

C

24.

A

49.

C

25.

B

50.

D

LTS 2005 SAINS SPM 2005 SET 1 KERTAS 2

SOALAN JAWAPAN MARKAH BHG A (a) 0.50 1 1 1.50 (b) 2 Momentum / kgms -
SOALAN
JAWAPAN
MARKAH
BHG A
(a) 0.50
1
1
1.50
(b)
2
Momentum / kgms -
1
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
Halaju /
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
ms -1
Pindah semua titik betul- 1 markah
Bentuk graf – garis lurus – 1 markah
(c)
momentum berkadar terus dengan halaju.
1
(d)
1.00 kgms -1
1
Jum = 5
2
(a)
(i) Jenis cecair
(ii) Masa
1
1
(b)
Masa jatuh lama/singkat , sebab kepekatan cecair Q / cecair P
tinggi/rendah.
1
(c)
Semakin tinggi kepekatan cecair, semakin lama masa yang diambil untuk
sampai ke dasar.
1
(d)
Cecair Q
1
Jum = 5
3
(a)
Penapaian karbohidrat/glukosa menghasilkan alkohol/etanol.
1
(b)
Air kapur menjadi keruh.
1
(c)
Karbon dioksida terhasil.
1
(d)
Terdapat alkohol dalam kelalang kon di akhir eksperimen.
1
(e)
Kaedah penyulingan.
1
Jum = 5
4
(a)
27.6
1
39.0
1
(b)
Suhu larutan meningkat.
1
(c)
Haba dibebaskan apabila natrium hidroksida ditambah kepada asid
1
hidroklorik.
(d)
Tindakbalas eksotermik
1
Jum = 5

SOALAN

 

JAWAPAN

MARKAH

BHG B

   

1

 • (a) (i) Serebrum

1

(ii) Medula oblongata

1

 
 • (b) Mengawal keseimbangan badan & postur badan.

 

1

 
 • (c) Tidak dapat mengimbangi diri.

 

1

 
 • (d) (i) Tindakan refleks

1

(ii) Saraf tunjang

1

   

Jum = 6

2

 • (a) Proses X : Persenyawaan

 

1

Proses Y : Mitosis

1

 
 • (b) (i) Perempuan

1

(ii) Kembar seiras

1

 
 • (c) X B Y

1

 
 • (d) Kembar siam

1

   

Jum = 6

3

 • (a) (i) Kulat (ii) Taun / kolera (iii) Sentuhan

2

 

3 betul – 2 markah 1-2 betul – 1 markah

 
 • (b) Mikroorganisma pembawa penyakit.

 

1

 
 • (c) Kurap

1

 
 • (d) (i) Tidak boleh

1

(ii) AIDS disebabkan oleh virus / antibiotik untuk rawatan penyakit bawaan bakteria sahaja.

1

   

Jum = 6

4

 • (a) X : Pengetinan Y : Susu Z : Penyejukbekuan

2

 

3 betul – 2 markah 1-2 betul – 1 markah

 
 • (b) (i) Julat suhu 5 – 10 0 C

 

1

(ii) Hasil tenusu / sayur-sayuran / buah-buahan.

1

 
 • (c) Zat makanan termusnah / tekstur berubah.

 

1

 
 • (d) 15 saat/ 30 minit

1

   

Jum = 6

5

 • (a) Lapisan ozon

1

 
 • (b) CFC membebaskan atom klorin yang

 

1

akan menguraikan molekul ozon

1

 
 • (c) Menyebabkan katarak mata/ kanser kulit

 

1

 
 • (d) Sinaran ultra ungu memusnahkan plankton.

 

1

 
 • (e) Menggunakan bahan ganti CFC seperti HCFC // Mengurangkan penggunaan bahan yang mengandungi CFC

1

   

Jum = 6

JAWAPAN BAHAGIAN C.

1. (a) Mikroorganisma tidak boleh membiak pada suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi.

(b) (i)

Tujuan eksperimen:

Mengkaji kesan suhu terhadap aktiviti mikroorganisma.

(ii)

Pembolehubah:

 • 1. dimanipulasi : Suhu

 • 2. bergerak balas : Pertumbuhan/keaktifan bakteria

 • 3. dimalarkan : Isipadu bubur nutrien // Jenis bakteria // Kuantiti bakteria

(iii)

Radas dan bahan:

Bekas/tabung uji steril, kapas steril, termometer, silinder penyukat, peti sejuk, ketuhar, kultur bakteria bacillus subtilis, bubur nutrien steril.

(iv)

Kaedah:

(1)

(1)

(mana 2)

(1)

1.Tiga bekas/tabung uji berlabel A, B dan C masing-masing diisi dengan 5 cm 3 bubur nutrien steril dan 1 cm 3 kultur bakteria bacillus subtilis .

2. Bekas/tabung uji A diletakkan di dalam peti sejuk pada suhu 5 o C, bekas/tabung uji B diletakkan pada suhu bilik dan bekas/tabung uji C diletakkan di dalam ketuhar pada suhu 70 o C.

3. Ketiga-tiga campuran dalam bekas/tabung uji diperhatikan selepas 2 hari.

Gambar rajah:

Kapas steril

Bekas/tabung uji B (pada suhu bilik) Bekas/tabung uji C (dalam ketuhar) 70 0 C
Bekas/tabung uji B
(pada suhu bilik)
Bekas/tabung uji C
(dalam ketuhar)
70
0 C

Bekas/tabung uji A (dalam peti sejuk)

 • 5 0 C

Campuran 5 cm 3 bubur nutrien steril dan 1 cm 3 kultur bakteria bacillus subtilis

(3)

(v)

Keputusan:

Bekas/tabung uji

Pemerhatian

A

 

B

 

C

 

(vi) Kesimpulan:

(1)

Mikroorganisma tidak dapat membiak pada suhu yang terlalu rendah dan pada suhu yang terlalu tinggi.

Jumlah:

(1)

10

2. (a) Perbezaan antara enjin petrol empat lejang dengan enjin diesel empat lejang:

Enjin petrol empat lejang

Enjin diesel empat lejang

 
 • 1. Tidak mempunyai palam

 • 1. Mempunyai palam pencucuh

pencucuh tetapi pemancit bahan api.

 • 2. Mempunyai dinding silinder yang nipis.

 • 2. Mempunyai dinding silinder yang tebal.

 • 3. Lebih ringan.

 • 3. Lebih berat.

 • 4. Menjadi lebih cekap pada kelajuan yang tinggi.

 • 4. Menjadi lebih cekap pada kelajuan yang rendah.

 • 5. Menggunakan petrol sebagai bahan api.

 • 5. Menggunakan diesel sebagai bahan api.

 • 6. Tidak mengeluarkan banyak asap.

 • 6. Mengeluarkan banyak asap.

 • 7. Kurang bising.

 • 7. Lebih bising.

 • 8. Semasa lejang aruhan, campuran udara dan wap petrol dimasukkan ke dalam silinder.

 • 8. Semasa lejang aruhan, hanya udara dimasukkan ke dalam silinder.

 • 9. Semasa lejang mampatan, tiada bahan api petrol disemburkan ke dalam silinder.

 • 9. Semasa lejang mampatan, bahan api diesel disemburkan ke dalam silinder.

 • 10. Semasa lejang kuasa, percikan bunga api telah meletupkan bahan api dan oksigen.

 • 10. Semasa lejang kuasa, suhu yang tinggi telah meletupkan bahan api dan oksigen.

 • 11. Digunakan pada kenderaan kecil dan ringan.

 • 11. Digunakan pada kenderaan berat.

(b)

(mana-mana 4 pasangan yang betul)

Menggerakkan bot di dalam air dengan mudah

(1)

Menggunakan enjin dan bebaling/kipas.

(1)

1. Enjin memutarkan bebaling/kipas.

(1)

 • 2. Bebaling/kipas yang diputarkan menolak air ke arah belakang dengan

kelajuan yang tinggi.

(1)

 • 3. Satu tindakan momentum yang tinggi ke arah belakang dihasilkan.

(1)

 • 4. Ini menghasilkan tujah/daya tindakbalas /momentum ke hadapan yang akan menggerakkan bot ke hadapan dengan mudah.

(1)

3. (a) Empat perbezaan antara perubahan kimia dengan perubahan fizik:

Perubahan kimia

Perubahan fizik

 • 1. Menghasilkan bahan baru.

 • 1. Tidak menghasilkan bahan baru.

 • 2. Sifat kimia bahan baru berbeza dengan sifat kimia bahan asal.

 • 2. Sifat kimia bahan baru adalah sama dengan sifat kimia bahan asal.

 • 3. Komposisi kimia bahan baru berbeza dengan komposisi kimia bahan asal.

 • 3. Komposisi kimia bahan baru sama dengan komposisi kimia bahan asal.

 • 4. Perubahan yang kekal.

 • 4. Perubahan yang tidak kekal atau sementara.

 • 5. Biasanya tidak boleh berbalik.

 • 5. Mudah berbalik.

 • 6. Menyerap atau membebaskan banyak tenaga haba.

 • 6. Sedikit atau tiada tenaga haba dibebaskan atau diserap.

(b) Ciri sepunya:

(mana-mana 4 pasangan yang betul)

1.

Proses-proses tersebut menghasilkan bahan baru.

 • 2. Sifat-sifat kimia bahan baru yang terbentuk adalah berbeza dengan sifat-sifat kimia bahan asalnya.

 • 3. Komposisi kimia bahan baru yang terhasil adalah berbeza dengan komposisi kimia bahan-bahan asalnya.

 • 4. Proses-proses yang dinyatakan itu mengalami perubahan yang kekal.

 • 5. Tindakbalas yang telah berlaku adalah tidak boleh berbalik semula.

 • 6. Proses-proses tersebut melibatkan penyerapan atau pembebasan banyak tenaga haba.

Konsep awal:

(mana-mana 2)

Proses-proses melibatkan perubahan yang menghasilkan bahan baru dengan sifat dan komposisi kimia yang berlainan daripada bahan asal adalah perubahan kimia.

 

(1)

Contoh lain:

1. Pembakaran pita magnesium dalam udara. 2. Tindakbalas ferum dengan sulfur 3. Tindakbalas zink dengan larutan kuprum (II) sulfat. 4. Menggoreng telur.

 

(mana-mana 1)

Bukan contoh:

1. Peleburan ais .. 2. Pembekuan air. 3. Melarutkan gula dalam air. 4. Pembentukan hablur daripada larutan tepunya.

 

(mana-mana 1)

Konsep sebenar:

Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan bahan baru dengan sifat dan komposisi kimia yang berlainan daripada bahan asal.

(1)