Anda di halaman 1dari 7

SULIT

1511

Sains

Set 1

Mei

2005

SULIT 1511 Sains Set 1 Mei 2005 JABATAN PELAJARAN PERAK LEARNING TO SCORE SAINS SKEMA JAWAPAN

JABATAN PELAJARAN PERAK

LEARNING TO SCORE

SULIT 1511 Sains Set 1 Mei 2005 JABATAN PELAJARAN PERAK LEARNING TO SCORE SAINS SKEMA JAWAPAN
SULIT 1511 Sains Set 1 Mei 2005 JABATAN PELAJARAN PERAK LEARNING TO SCORE SAINS SKEMA JAWAPAN

SAINS

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 DAN 2 (SET 1)

SULIT 1511 Sains Set 1 Mei 2005 JABATAN PELAJARAN PERAK LEARNING TO SCORE SAINS SKEMA JAWAPAN

SKEMA JAWAPAN SAINS SPM 2005 LTS

SET 1 KERTAS 1

SOALAN

JAWAPAN

SOALAN

JAWAPAN

1.

A

26.

D

2.

C

27.

A

3.

D

28.

B

4.

A

29.

D

5.

B

30.

D

6.

C

31.

B

7.

B

32.

C

8.

C

33.

C

9.

C

34.

A

10.

D

35.

B

11.

B

36.

A

12.

D

37.

A

13.

D

38.

A

14.

A

39.

C

15.

A

40.

B

16.

B

41.

B

17.

A

42.

C

18.

B

43.

D

19.

C

44.

A

20.

D

45.

A

21.

B

46.

B

22.

C

47.

B

23.

D

48.

C

24.

A

49.

C

25.

B

50.

D

LTS 2005 SAINS SPM 2005 SET 1 KERTAS 2

SOALAN JAWAPAN MARKAH BHG A (a) 0.50 1 1 1.50 (b) 2 Momentum / kgms
SOALAN
JAWAPAN
MARKAH
BHG A
(a) 0.50
1
1
1.50
(b)
2
Momentum / kgms -
1
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
Halaju /
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
ms -1
Pindah semua titik betul- 1 markah
Bentuk graf – garis lurus – 1 markah
(c)
momentum berkadar terus dengan halaju.
1
(d)
1.00 kgms -1
1
Jum = 5
2
(a)
(i)
Jenis cecair
1
(ii)
Masa
1
(b)
Masa jatuh lama/singkat , sebab kepekatan cecair Q / cecair P
tinggi/rendah.
1
(c)
Semakin tinggi kepekatan cecair, semakin lama masa yang diambil untuk
sampai ke dasar.
1
(d)
Cecair Q
1
Jum = 5
3
(a)
Penapaian karbohidrat/glukosa menghasilkan alkohol/etanol.
1
(b)
Air kapur menjadi keruh.
1
(c)
Karbon dioksida terhasil.
1
(d)
Terdapat alkohol dalam kelalang kon di akhir eksperimen.
1
(e)
Kaedah penyulingan.
1
Jum = 5
4
(a)
27.6
1
39.0
1
(b)
Suhu larutan meningkat.
1
(c)
Haba dibebaskan apabila natrium hidroksida ditambah kepada asid
1
hidroklorik.
(d)
Tindakbalas eksotermik
1
Jum = 5

SOALAN

 

JAWAPAN

MARKAH

BHG B

   

1 (a)

 

(i) Serebrum

 

1

(ii)

Medula oblongata

1

 

(b)

Mengawal keseimbangan badan & postur badan.

 

1

 

(c)

Tidak dapat mengimbangi diri.

 

1

 

(d)

(i) Tindakan refleks

 

1

(ii)

Saraf tunjang

1

   

Jum = 6

2 (a)

 

Proses X : Persenyawaan Proses Y : Mitosis

 

1

1

 

(b)

(i) Perempuan

 

1

(ii)

Kembar seiras

1

 

(c)

X B Y

1

 

(d)

Kembar siam

 

1

   

Jum = 6

3 (a)

 

(i) Kulat

   

(ii)

Taun / kolera

(iii) Sentuhan

 

2

 

3 betul – 2 markah 1-2 betul – 1 markah

 

(b)

Mikroorganisma pembawa penyakit.

 

1

 

(c)

Kurap

1

 

(d)

(i) Tidak boleh

 

1

(ii)

AIDS disebabkan oleh virus / antibiotik untuk rawatan penyakit

1

 

bawaan bakteria sahaja.

   

Jum = 6

4 (a)

 

X : Pengetinan

 

2

Y : Susu

Z : Penyejukbekuan

 

3 betul – 2 markah 1-2 betul – 1 markah

 

(b)

(i) Julat suhu 5 – 10 0 C

 

1

(ii)

Hasil tenusu / sayur-sayuran / buah-buahan.

1

 

(c)

Zat makanan termusnah / tekstur berubah.

 

1

 

(d)

15 saat/ 30 minit

 

1

   

Jum = 6

5 (a)

 

Lapisan ozon

 

1

 

(b)

CFC membebaskan atom klorin yang akan menguraikan molekul ozon

 

1

1

 

(c)

Menyebabkan katarak mata/ kanser kulit

 

1

 

(d)

Sinaran ultra ungu memusnahkan plankton.

 

1

 

(e)

Menggunakan bahan ganti CFC seperti HCFC // Mengurangkan penggunaan bahan yang mengandungi CFC

1

   

Jum = 6

1. (a) Mikroorganisma tidak boleh membiak pada suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi.

(1) (b) (i) Tujuan eksperimen: Mengkaji kesan suhu terhadap aktiviti mikroorganisma. (1) (ii) Pembolehubah: 1.
(1)
(b) (i)
Tujuan eksperimen:
Mengkaji kesan suhu terhadap aktiviti mikroorganisma.
(1)
(ii)
Pembolehubah:
1.
dimanipulasi : Suhu
2. bergerak balas : Pertumbuhan/keaktifan bakteria
3. dimalarkan : Isipadu bubur nutrien // Jenis bakteria // Kuantiti bakteria
(mana 2)
(iii)
Radas dan bahan:
Bekas/tabung uji steril, kapas steril, termometer, silinder penyukat, peti sejuk,
ketuhar, kultur bakteria bacillus subtilis, bubur nutrien steril.
(1)
(iv)
Kaedah:
1.Tiga bekas/tabung uji berlabel A, B dan C masing-masing diisi dengan 5 cm 3
bubur nutrien steril dan 1 cm 3 kultur bakteria bacillus subtilis .
2. Bekas/tabung uji A diletakkan di dalam peti sejuk pada suhu 5 o C, bekas/tabung uji
B diletakkan pada suhu bilik dan bekas/tabung uji C diletakkan di dalam ketuhar
pada suhu 70 o C.
3. Ketiga-tiga campuran dalam bekas/tabung uji diperhatikan selepas 2 hari.
(3)
Gambar rajah:
Kapas steril
Bekas/tabung uji A
(dalam peti sejuk)
Bekas/tabung uji B
(pada suhu bilik)
Bekas/tabung uji C
(dalam ketuhar)
5
0 C
70
0 C
Campuran 5 cm 3 bubur nutrien steril dan 1 cm 3 kultur bakteria bacillus subtilis
(v)
Keputusan:
Bekas/tabung uji
Pemerhatian
A
B
C
(1)
(vi)
Kesimpulan:
Mikroorganisma tidak dapat membiak pada suhu yang terlalu rendah dan pada
suhu yang terlalu tinggi.
(1)
Jumlah:
10

2. (a) Perbezaan antara enjin petrol empat lejang dengan enjin diesel empat lejang:

Enjin petrol empat lejang

Enjin diesel empat lejang

1. Mempunyai palam pencucuh

1. Tidak mempunyai palam pencucuh tetapi pemancit bahan api.

2. Mempunyai dinding silinder yang nipis.

2. Mempunyai dinding silinder yang tebal.

3. Lebih ringan.

3. Lebih berat.

4. Menjadi lebih cekap pada kelajuan yang tinggi.

4. Menjadi lebih cekap pada kelajuan yang rendah.

5. Menggunakan petrol sebagai bahan api.

5. Menggunakan diesel sebagai bahan api.

6. Tidak mengeluarkan banyak asap.

6. Mengeluarkan banyak asap.

7. Kurang bising.

7. Lebih bising.

8. Semasa lejang aruhan, campuran udara dan wap petrol dimasukkan ke dalam silinder.

8. Semasa lejang aruhan, hanya udara dimasukkan ke dalam silinder.

9. Semasa lejang mampatan, tiada bahan api petrol disemburkan ke dalam silinder.

9. Semasa lejang mampatan, bahan api diesel disemburkan ke dalam silinder.

10. Semasa lejang kuasa, percikan bunga api telah meletupkan bahan api dan oksigen.

10. Semasa lejang kuasa, suhu yang tinggi telah meletupkan bahan api dan oksigen.

11. Digunakan pada kenderaan kecil dan ringan.

11. Digunakan pada kenderaan berat.

(b)

(mana-mana 4 pasangan yang betul)

Menggerakkan bot di dalam air dengan mudah

(1)

Menggunakan enjin dan bebaling/kipas.

(1)

1. Enjin memutarkan bebaling/kipas.

(1)

2. Bebaling/kipas yang diputarkan menolak air ke arah belakang dengan

kelajuan yang tinggi.

(1)

3. Satu tindakan momentum yang tinggi ke arah belakang dihasilkan.

(1)

4. Ini menghasilkan tujah/daya tindakbalas /momentum ke hadapan yang akan menggerakkan bot ke hadapan dengan mudah.

(1)

3. (a) Empat perbezaan antara perubahan kimia dengan perubahan fizik:

Perubahan kimia

 

Perubahan fizik

1. Menghasilkan bahan baru.

1.

Tidak menghasilkan bahan baru.

2. Sifat kimia bahan baru berbeza dengan sifat kimia bahan asal.

2. Sifat kimia bahan baru adalah sama dengan sifat kimia bahan asal.

3. Komposisi kimia bahan baru berbeza dengan komposisi kimia bahan asal.

3. Komposisi kimia bahan baru sama dengan komposisi kimia bahan asal.

4. Perubahan yang kekal.

4. Perubahan yang tidak kekal atau sementara.

5. Biasanya tidak boleh berbalik.

5. Mudah berbalik.

6. Menyerap atau membebaskan banyak tenaga haba.

6. Sedikit atau tiada tenaga haba dibebaskan atau diserap.

(b) Ciri sepunya:

(mana-mana 4 pasangan yang betul)

1.

Proses-proses tersebut menghasilkan bahan baru.

2. Sifat-sifat kimia bahan baru yang terbentuk adalah berbeza dengan sifat-sifat kimia bahan asalnya.

3. Komposisi kimia bahan baru yang terhasil adalah berbeza dengan komposisi kimia bahan-bahan asalnya.

4. Proses-proses yang dinyatakan itu mengalami perubahan yang kekal.

5. Tindakbalas yang telah berlaku adalah tidak boleh berbalik semula.

6. Proses-proses tersebut melibatkan penyerapan atau pembebasan banyak tenaga haba.

(mana-mana 2)

Konsep awal:

Proses-proses melibatkan perubahan yang menghasilkan bahan baru dengan sifat dan komposisi kimia yang berlainan daripada bahan asal adalah perubahan kimia.

 

(1)

Contoh lain:

1.Pembakaran pita magnesium dalam udara. 2.Tindakbalas ferum dengan sulfur 3.Tindakbalas zink dengan larutan kuprum (II) sulfat. 4.Menggoreng telur.

 

(mana-mana 1)

Bukan contoh:

1.Peleburan ais 2.Pembekuan air. 3.Melarutkan gula dalam air. 4.Pembentukan hablur daripada larutan tepunya.

 

(mana-mana 1)

Konsep sebenar:

Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan bahan baru dengan sifat dan komposisi kimia yang berlainan daripada bahan asal.

(1)