Anda di halaman 1dari 7

SULIT

1511

Sains

Set 3

Mei

2005

SULIT 1511 Sains Set 3 Mei 2005 JABATAN PELAJARAN PERAK LEARNING TO SCORE SAINS SKEMA JAWAPAN

JABATAN PELAJARAN PERAK

LEARNING TO SCORE

SULIT 1511 Sains Set 3 Mei 2005 JABATAN PELAJARAN PERAK LEARNING TO SCORE SAINS SKEMA JAWAPAN
SULIT 1511 Sains Set 3 Mei 2005 JABATAN PELAJARAN PERAK LEARNING TO SCORE SAINS SKEMA JAWAPAN

SAINS

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 DAN 2 (SET 3)

SULIT 1511 Sains Set 3 Mei 2005 JABATAN PELAJARAN PERAK LEARNING TO SCORE SAINS SKEMA JAWAPAN

SKEMA JAWAPAN SAINS SPM 2005 LTS

SET 3 KERTAS 1

SOALAN

JAWAPAN

SOALAN

JAWAPAN

1.

B

26.

B

2.

C

27.

D

3.

C

28.

B

4.

D

29.

C

5.

A

30.

C

6.

B

31.

A

7.

C

32.

A

8.

A

33.

C

9.

C

34.

D

10.

D

35.

A

11.

A

36.

A

12.

B

37.

B

13.

C

38.

B

14.

D

39.

C

15.

A

40.

D

16.

A

41.

B

17.

B

42.

C

18.

A

43.

C

19.

C

44.

A

20.

B

45.

B

21.

A

46.

C

22.

B

47.

D

23.

D

48.

A

24.

D

49.

B

25.

A

50.

D

LTS 2005 SAINS SPM 2005 SET 3 KERTAS 2

SOALAN

 

JAWAPAN

MARKAH

BHG A

(a) 4

 

1

1

(b)

Logam yang berlainan jenis mempunyai kekuatan regangan yang berlainan

1

(c)

(i)

Dimanipulasikan : Jenis dawai

1

(ii)

Bergerakbalas : Nilai pemberat

1

(d)

Dawai / kuprum lebih sukar diputuskan kerana mempunyai kekuatan regangan yang tinggi / Dawai besi mempunyai kekuatan yang lebih tinggi berbanding dawai timah.

1

 

Jum = 5

2

(a)

Asid dapat mempercepatkan pembekuan lateks.

1

(b)

(i)

Dimalarkan : jenis

1

(ii)

Dimanipulasikan : Kehadiran asid formik

1

(iii)

Bergerakbalas : Pembekuan lateks

1

(c)

Lateks itu tidak akan membeku

1

 

Jum = 5

3

(a)

145 0 C

1

(b)

(i)

Dimanipulasikan : Jenis plastik

1

(ii)

Bergerakbalas : Takat lebur

1

(c)

(i)

Plastik A

1

(ii)

Termoplastik

1

 

Jum = 5

4

(a)

Kekurangan nutrien nitrogen menjejaskan pertumbuhan anak benih jagung.

1

(b)

(i)

Saiz daun

1

(ii)

Panjang akar

1

(c)

Kuantiti cahaya

1

(d)

Balut tabung didih dengan kertas hitam.

1

 

Jum = 5

BHG B

   

1

(a)

Menegak - kumpulan Mendatar - kala

1

1

(b)

P dan R

1

(c)

Bilangan neutron = 12

1

(d)

(i)

P, S dan R

1

(ii)

Q dan U

1

 

Jum = 6

2

(a)

(i)

Kepingan argentum

1

(ii)

Sudu besi

1

(b)

(i)

Logam argentum terenap

1

(ii)

Kepingan argentum semakin menipis / mengecil

1

(c)

Sudu besi sentiasa diputar untuk menghasilkan penyaduran yang sekata

1

(d)

Pengekstrakkan logam dari bijihnya / penyaduran logam / penulinan logam

1

 

Jum = 6

SOALAN

 

JAWAPAN

MARKAH

3

(a)

(i)

Klorofil

1

(ii)

Gas oksigen

 

1

(iii)

Gas karbon dioksida

 

1

(b)

Glukosa

 

1

(c)

klorofil

 
 

Karbon dioksida + Air

  Karbon dioksida + Air Glukosa + Oksigen 1

Glukosa + Oksigen

1

 

cahaya

(d)

Membekalkan makanan / oksigen kepada haiwan.

1

 

Jum = 6

4

(a)

(i) Tanaman giliran

 

1

(ii)

Tanaman berbeza menyerap mineral yang berbeza

1

(iii)

Keluasan tanah yang kecil/mempelbagai jenis tanaman pada tanah yang sama

1

(b)

Kacang tanah / kekacang.

 

1

(c)

Penggunaan baja/ penggunaan jentera/ kawalan haiwan perosak Mana-mana 2

2

 

Jum = 6

5

(a)

(i)

Modulator

1

(ii)

Menggabungkan gelombang frekuensi audio dengan gelombang radio.

1

(b)

(i)

Menguatkan isyarat elektrik/ gelombang frekuensi audio

1

(ii)

Menguatkan gelombang termodulasi

 

1

(c)

Tenaga bunyi

(c) Tenaga bunyi Tenaga elektrik 1

Tenaga elektrik

1

(d)

Modulasi frekuensi / modulasi amplitud.

 

1

 

Jum = 6

Jawapan:

1. (a) Hipotesis :

Semakin besar jisim sesuatu jasad, maka semakin besar inersia jasad.

(1)

(b)

(i)

Tujuan eksperimen:

 

Mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia.

(1)

 

(ii)

Pembolehubah:

 

1. dimanipulasi : Jisim objek

2. bergerak balas : Kesukaran menggerakkan tin // Kesukaran menghentikan tin

3. dimalarkan : Saiz tin // Panjang tali

 

(mana-mana 2)

 

(iii)

Radas dan bahan:

 

Dua buah tin kosong yang sama saiz, pasir, tali.

(1)

 

(iv)

Kaedah:

1. Satu tin diisikan pasir manakala satu tin lagi dibiarkan kosong dan digantung menggunakan tali.

2. Kedua-dua tin diayunkan pada ketinggian yang sama dan kesukaran untuk menggerakannya dibandingkan.

3. Selepas seketika, ayunan kedua-dua tin itu dihentikan dan kesukaran untuk menghentikannya dibandingkan.

Gambar rajah :

(3)

Tali Tin kosong Tin berisi pasir Arah ayunan Arah ayunan (v) Keputusan: Tin Pemerhatian Kosong
Tali
Tin kosong
Tin berisi pasir
Arah ayunan
Arah ayunan
(v) Keputusan:
Tin
Pemerhatian
Kosong
Berisi pasir

(vi) Kesimpulan:

(1)

Semakin besar jisim sesuatu objek, maka semakin besar inersia objek itu.

(1)

2. (a) Tindakbalas eksotermik ialah tindakbalas kimia yang membebaskan haba ke sekeliling.

Contoh:

(1)

1. Kuprum (II) sulfat kontang + air

sekeliling. Contoh: (1) 1. Kuprum (II) sulfat kontang + air Kuprum (II) sulfat terhidrat + haba

Kuprum (II) sulfat terhidrat + haba

2. Asid sulfurik cair + natrium hidroksida

terhidrat + haba 2. Asid sulfurik cair + natrium hidroksida natrium sulfat + air + haba

natrium sulfat + air + haba

3. Asid hidroklorik cair + natrium karbonat

+ air + haba 3. Asid hidroklorik cair + natrium karbonat natrium klorida + air +

natrium klorida + air + karbon dioksida + haba (mana-mana 1 contoh yang betul)

Tindakbalas endotermik ialah tindakbalas kimia yang menyerap haba dari sekeliling.

(b)

Contoh:

1. Kuprum (II) sulfat terhidrat + haba

(b) Contoh: 1. Kuprum (II) sulfat terhidrat + haba kuprum (II) sulfat kontang + air 2.

kuprum (II) sulfat kontang + air

2. Ammonium nitrat + air

kuprum (II) sulfat kontang + air 2. Ammonium nitrat + air larutan ammonium nitrat (1) 3.

larutan ammonium nitrat

(1)

3. Kalsium hidroksida + haba

air larutan ammonium nitrat (1) 3. Kalsium hidroksida + haba kalsium oksida + air 4. Asid

kalsium oksida + air

4. Asid hidroklorik + kalium hidrogen karbonat

oksida + air 4. Asid hidroklorik + kalium hidrogen karbonat kalium klorida + karbon dioksida +

kalium klorida + karbon dioksida + air (mana-mana 1 contoh yang betul)

Cincin besi kelihatan tidak berkilat dan mudah berkarat.

(1)

Untuk menjadikan cincin besi berkilat dan tidak mudah berkarat dengan

menggunakan kaedah pengelektrosaduran/ penyaduran logam

(1)

1. Cincin besi yang hendak disadur dijadikan katod dan logam penyadur (kepingan argentum) dijadikan anod.

(1)

2. Elektrolit yang digunakan ialah larutan yang mengandungi ion logam penyaduran (larutan argentum nitrat).

(1)

3. Cincin besi dan logam penyadur (kepingan argentum) disambungkan kepada ammeter dan bekalan arus terus.

(1)

4. Apabila arus terus dialirkan cincin besi akan disalut dengan satu lapisan

logam (argentum) yang berkilat dan tidak mudah berkarat.

(1)

3. (a) Empat perbezaan antara variasi selanjar dengan variasi tak selanjar:

Variasi selanjar

Variasi tak selanjar

1. Tidak menunjukkan perbezaan sifat yang ketara.

1. Menunjukkan perbezaan sifat yang ketara.

2. Tidak boleh dibahagikan ke dalam kumpulan-kumpulan tertentu.

2. Boleh dibahagikan ke dalam kumpulan-kumpulan tertentu.

3. Perubahan yang berlaku secara beransur-ansur.

3. Tidak mengalami perubahan.

4. Dipengaruhi oleh faktor genetik dan persekitaran.

4. Dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja

5. Sifatnya boleh berubah-ubah.

5. Sifatnya kekal sepanjang hayat.

6. Sifatnya tidak boleh diwarisi.

6. Sifatnya boleh diwarisi.

(mana-mana 4 pasangan yang betul)

(b) Dua ciri sepunya:

1. Sifat-sifat itu menunjukkan perbezaan yang ketara di kalangan individu.

2. Sifat-sifat itu juga telah dibahagikan mengikut kumpulan-kumpulan tertentu.

3. Tidak mengalami sebarang perubahan sepanjang hayat.

4. Sifat-sifat itu dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja.

5. Sifat-sifat itu akan kekal pada individu sepanjang hayatnya.

6. Sifat-sifat itu boleh diwarisi.

(mana-mana 2 )

Konsep awal:

Sifat-sifat di kalangan individu yang menunjukkan perbezaan yang ketara dan boleh dibahagikan ke dalam kumpulan-kumpulan tertentu itu adalah variasi tak selanjar.

 

(1)

Contoh lain:

1. Jenis rambut

2. Warna mata

3. Bentuk hidung

 

(mana-mana 1)

Bukan contoh:

1. Ketinggian

2. Berat badan

3. Warna kulit

4. Bentuk muka

 

(mana-mana 1)

Konsep sebenar:

Variasi tak selanjar ialah variasi yang menunjukkan perbezaan sifat yang ketara dan dapat dibahagikan mengikut kumpulan-kumpulan tertentu.

(1)