Anda di halaman 1dari 7

SULIT

1511
Sains
Set 3
Mei
2005

JABATAN PELAJARAN PERAK

LEARNING TO SCORE

SAINS

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 DAN 2 (SET 3)


SKEMA JAWAPAN SAINS SPM 2005 LTS

SET 3 KERTAS 1

SOALAN JAWAPAN SOALAN JAWAPAN


1. B 26. B
2. C 27. D
3. C 28. B
4. D 29. C
5. A 30. C
6. B 31. A
7. C 32. A
8. A 33. C
9. C 34. D
10. D 35. A
11. A 36. A
12. B 37. B
13. C 38. B
14. D 39. C
15. A 40. D
16. A 41. B
17. B 42. C
18. A 43. C
19. C 44. A
20. B 45. B
21. A 46. C
22. B 47. D
23. D 48. A
24. D 49. B
25. A 50. D
LTS 2005 SAINS SPM 2005
SET 3 KERTAS 2

SOALAN JAWAPAN MARKAH


BHG A (a) 4 1
1
(b) Logam yang berlainan jenis mempunyai kekuatan regangan yang
berlainan 1
(c) (i) Dimanipulasikan : Jenis dawai 1
(ii) Bergerakbalas : Nilai pemberat 1
(d) Dawai / kuprum lebih sukar diputuskan kerana mempunyai kekuatan 1
regangan yang tinggi / Dawai besi mempunyai kekuatan yang lebih
tinggi berbanding dawai timah.
Jum = 5

2 (a) Asid dapat mempercepatkan pembekuan lateks. 1


(b) (i) Dimalarkan : jenis 1
(ii) Dimanipulasikan : Kehadiran asid formik 1
(iii) Bergerakbalas : Pembekuan lateks 1
(c) Lateks itu tidak akan membeku 1
Jum = 5

3 (a) 1450C 1
(b) (i) Dimanipulasikan : Jenis plastik 1
(ii) Bergerakbalas : Takat lebur 1
(c) (i) Plastik A 1
(ii) Termoplastik 1
Jum = 5

4 (a) Kekurangan nutrien nitrogen menjejaskan pertumbuhan anak benih 1


jagung.
(b) (i) Saiz daun 1
(ii) Panjang akar 1
(c) Kuantiti cahaya 1
(d) Balut tabung didih dengan kertas hitam. 1
Jum = 5

BHG B
1 (a) Menegak - kumpulan 1
Mendatar - kala 1
(b) P dan R 1
(c) Bilangan neutron = 12 1
(d) (i) P, S dan R 1
(ii) Q dan U 1
Jum = 6
2 (a) (i) Kepingan argentum 1
(ii) Sudu besi 1
(b) (i) Logam argentum terenap 1
(ii) Kepingan argentum semakin menipis / mengecil 1
(c) Sudu besi sentiasa diputar untuk menghasilkan penyaduran yang 1
sekata
(d) Pengekstrakkan logam dari bijihnya / penyaduran logam / penulinan 1
logam
Jum = 6
SOALAN JAWAPAN MARKAH
3 (a) (i) Klorofil 1
(ii) Gas oksigen 1
(iii) Gas karbon dioksida 1
(b) Glukosa 1
(c) klorofil
Karbon dioksida + Air Glukosa + Oksigen 1
cahaya
(d) Membekalkan makanan / oksigen kepada haiwan. 1
Jum = 6
4 (a) (i) Tanaman giliran 1
(ii) Tanaman berbeza menyerap mineral yang berbeza 1
(iii) Keluasan tanah yang kecil/mempelbagai jenis tanaman pada 1
tanah yang sama
(b) Kacang tanah / kekacang. 1
(c) Penggunaan baja/ penggunaan jentera/ kawalan haiwan perosak 2
Mana-mana 2
Jum = 6
5 (a) (i) Modulator 1
(ii) Menggabungkan gelombang frekuensi audio dengan gelombang 1
radio.
(b) (i) Menguatkan isyarat elektrik/ gelombang frekuensi audio 1
(ii) Menguatkan gelombang termodulasi 1
(c) Tenaga bunyi Tenaga elektrik 1
(d) Modulasi frekuensi / modulasi amplitud. 1
Jum = 6
Jawapan:

1. (a) Hipotesis :
Semakin besar jisim sesuatu jasad, maka semakin besar inersia jasad.
(1)
(b) (i) Tujuan eksperimen:
Mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia. (1)

(ii) Pembolehubah:
1. dimanipulasi : Jisim objek
2. bergerak balas : Kesukaran menggerakkan tin // Kesukaran menghentikan tin
3. dimalarkan : Saiz tin // Panjang tali
(mana-mana 2)
(iii) Radas dan bahan:
Dua buah tin kosong yang sama saiz, pasir, tali. (1)

(iv) Kaedah:
1. Satu tin diisikan pasir manakala satu tin lagi dibiarkan kosong dan digantung
menggunakan tali.
2. Kedua-dua tin diayunkan pada ketinggian yang sama dan kesukaran untuk
menggerakannya dibandingkan.
3. Selepas seketika, ayunan kedua-dua tin itu dihentikan dan kesukaran untuk
menghentikannya dibandingkan.
(3)
Gambar rajah :

Tali

Tin kosong Tin berisi pasir

Arah ayunan Arah ayunan

(v) Keputusan:

Tin Pemerhatian
Kosong
Berisi pasir
(1)
(vi) Kesimpulan:
Semakin besar jisim sesuatu objek, maka semakin besar inersia objek itu.
(1)
2. (a) Tindakbalas eksotermik ialah tindakbalas kimia yang membebaskan haba
ke sekeliling. (1)

Contoh:

1. Kuprum (II) sulfat kontang + air Kuprum (II) sulfat terhidrat + haba

2. Asid sulfurik cair + natrium hidroksida natrium sulfat + air + haba

3. Asid hidroklorik cair + natrium karbonat natrium klorida + air + karbon


dioksida + haba
(mana-mana 1 contoh yang betul)

Tindakbalas endotermik ialah tindakbalas kimia yang menyerap haba dari sekeliling.
(1)

Contoh:

1. Kuprum (II) sulfat terhidrat + haba kuprum (II) sulfat kontang + air

2. Ammonium nitrat + air larutan ammonium nitrat

3. Kalsium hidroksida + haba kalsium oksida + air

4. Asid hidroklorik + kalium hidrogen karbonat kalium klorida + karbon dioksida


+ air
(mana-mana 1 contoh yang betul)

(b)
¾ Cincin besi kelihatan tidak berkilat dan mudah berkarat. (1)
¾ Untuk menjadikan cincin besi berkilat dan tidak mudah berkarat dengan
menggunakan kaedah pengelektrosaduran/ penyaduran logam (1)

¾ 1. Cincin besi yang hendak disadur dijadikan katod dan logam penyadur
(kepingan argentum) dijadikan anod. (1)
2. Elektrolit yang digunakan ialah larutan yang mengandungi ion logam
penyaduran (larutan argentum nitrat). (1)
3. Cincin besi dan logam penyadur (kepingan argentum) disambungkan
kepada ammeter dan bekalan arus terus. (1)
4. Apabila arus terus dialirkan cincin besi akan disalut dengan satu lapisan
logam (argentum) yang berkilat dan tidak mudah berkarat. (1)

3. (a) Empat perbezaan antara variasi selanjar dengan variasi tak selanjar:

Variasi selanjar Variasi tak selanjar


1. Tidak menunjukkan perbezaan sifat 1. Menunjukkan perbezaan sifat yang
yang ketara. ketara.
2. Tidak boleh dibahagikan ke dalam 2. Boleh dibahagikan ke dalam
kumpulan-kumpulan tertentu. kumpulan-kumpulan tertentu.
3. Perubahan yang berlaku secara 3. Tidak mengalami perubahan.
beransur-ansur.
4. Dipengaruhi oleh faktor genetik dan 4. Dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja
persekitaran.
5. Sifatnya boleh berubah-ubah. 5. Sifatnya kekal sepanjang hayat.
6. Sifatnya tidak boleh diwarisi. 6. Sifatnya boleh diwarisi.
(mana-mana 4 pasangan yang betul)
(b) Dua ciri sepunya:
1. Sifat-sifat itu menunjukkan perbezaan yang ketara di kalangan individu.
2. Sifat-sifat itu juga telah dibahagikan mengikut kumpulan-kumpulan tertentu.
3. Tidak mengalami sebarang perubahan sepanjang hayat.
4. Sifat-sifat itu dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja.
5. Sifat-sifat itu akan kekal pada individu sepanjang hayatnya.
6. Sifat-sifat itu boleh diwarisi.
(mana-mana 2 )

Konsep awal:
Sifat-sifat di kalangan individu yang menunjukkan perbezaan yang ketara dan boleh
dibahagikan ke dalam kumpulan-kumpulan tertentu itu adalah variasi tak selanjar.
(1)

Contoh lain:
1. Jenis rambut
2. Warna mata
3. Bentuk hidung
(mana-mana 1)
Bukan contoh:
1. Ketinggian
2. Berat badan
3. Warna kulit
4. Bentuk muka
(mana-mana 1)
Konsep sebenar:
Variasi tak selanjar ialah variasi yang menunjukkan perbezaan sifat yang ketara dan dapat
dibahagikan mengikut kumpulan-kumpulan tertentu.
(1)