Anda di halaman 1dari 1

Data Documentation Initiative (DDI) adalah satu usaha antarabangsa untuk mengujudkan satu

piawai maklumat menerangkan data sains sosial dan statistik. Bermula pada tahun 1995, usaha ini
membawa bersama para professional pengurusan data dari seluruh dunia untuk sama-sama membina
piawai ini. Spesifikasi DD yang ditulis dalam XML, menyediakan format untuk isi, pertukaran,
penyimpanan dan pengekalan maklumat. Spesifikasi Metadata DD menyokong seluruh kitaran proses
kajian data (research data life cycle).

Metadata DD mengiringi dan membolehkan penkonsepan (conceptualization) data, pengumpulan,
pemprosesan, pengagihan, penerokaan, analisis, penujuan semula (repurposing), dan pengarkiban
(archiving).Versi 3.1 DD telah dilancarkan pada tahun 2009.

re

In|as|at|f Dokumentas| Data