Anda di halaman 1dari 7

Masalah bukan rutin matematik

Gambar rajah di bawah menunjukkan 6 bulatan. Dalam setiap bulatan tersebut perlu
diisi dengan satu nombor antara 1 hingga 6. Setiap bulatan harus mempunyai nombor
yang berbeza di dalamnya. Selain itu, hasil nilai tambah setiap sisi segitiga haruslah
sama dengan 10 seperti yang ditunjukkan oleh anak panah berikut:
Maksudnya, A + B + C = 10
C + D + E = 10
A + F + E = 10

C u L
l 8
A
angkah-langkah menyelesaikan masalah bukan rutin ini:
angkah 1: Model Penyelesaian Masalah Polya
Memahami masalah yang perlu dicari
4 Perlu mengisi setiap bulatan dengan nombor 1 hingga 6 tanpa
mengulangi nombor tersebut. Hasil nilai tambah setiap sisi segitiga
perlulah sama dengan 10.
Merancang strategi menyelesaikan masalah
4 Melukis gambar rajah.
Melaksanakan strategi yang dirancang pada awalnya:

(i) Melukiskan satu gambar rajah

(ii) Mengisikan nombor pada salah satu sisi segitiga terlebih dahulu. sikan
bulatan yang terletak di tengah dengan nombor yang terbesar iaitu 6.
sikan salah satu bulatan sisi dengan nombor yang terkecil iaitu 1seperti
gambar rajah berikut:
(iii) Tolakkan 1 dan 6 dengan 10 dan isikannya dalam bulatan sisi yang kedua
seperti gambar rajah berikut:
10 1 6 = 3

6
6
3(iv) Menyenaraikan nombor-nombor yang belum diisi
2, 4, 5
(v) Mengisikan bulatan tengah kedua-dua sisi segitiga yang lain dengan
nombor yang paling kecil iaitu 2 dan 4 dengan syarat hasil nilai tambah
setiap sisi segitiga hendaklah sama dengan 10.
Nombor yang kecil: 2 dan 4

Menyemak semula apa yang dilaksanakan
Gambar rajah di atas menunjukkan:
1 + 6 + 3 = 10
3 + 2 + 5 = 10
1 + 4 + 5 = 10
Hasil tambah setiap sisi segitiga sama dengan 10.4
3
3 2
6

angkah 2: Teka dan Uji
Mengisikan setiap bulatan dengan nombor yang berbeza dahulu. Mengisikan
nombor di salah satu sisi terlebih dahulu secara bebas asalkan hasil nilai tambah
sama dengan 10.1 + 3 + 6 = 10
Menyenaraikan nombor yang belum diisi:
2, 4 dan 53
6


Mengisi sisi yang lain secara bebas:
Nombor 2 itu diletakkan di bulatan yang salah kerana hasil nilai tambah sisi
segitiga tersebut tidak sama dengan 10. Oleh itu, kita perlu tukarkan tempat
nombor yang lain.
(6 + 2 + 4) bukan sama dengan 10
Tukarkan nombor di setiap sisi sehingga mendapat hasil nilai tambah pada
setiap sisi adalah sama dengan 10.

6
3
4
3 2

3 3
2
6 4
Menyemak semula apa yang dilaksanakan
Gambar rajah di atas menunjukkan:
1 + 6 + 3 = 10
3 + 2 + 5 = 10
1 + 4 + 5 = 10
Hasil tambah setiap sisi segitiga sama dengan 10.