Anda di halaman 1dari 4

MATA PELAJARAN TAHUN/KELAS TARIKH MASA TAJUK OBJEKTIF: :

: MATEMATIK : PEMULIHAN TAHUN 3 : 24.02.2011 : 8.45 HINGGA 9.15 PAGI ( 30minit )

Operasi tambah dalam lingkungan sepuluh

1. Menambah fakta asas yang melibatkan nombor hingga 10 2. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nombor hingga 1o

HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: 1. Menambah secara spontan fakta asas tambah yang melibatkan nombor hingga 10
2. Menjawab dengan betul 6 dari 7 operasi tambah dalam lingkungan

10

PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid telah pun menguasai kemahiran mengenal nombor

ALAT BANTU MENGAJAR: 1. CD prisian operasi tambah 2. LCD 3. Ltop/komputer 4. Lembaran kerja 5. Guli

LANGKAH PENGAJARAN LANGKAH MASA SET INDUKSI 7 MINIT ISI PELAJARAN Mendengar dan melihat cerita dari tayangan LCD AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
1. Guru menayangkan cerita

CATATAN / BAHAN

Sang Kancil dan Sang Buaya 2. Murid melihat dan mendengar cerita dengan teliti 3. Murid dan guru bersoaljawab mengenai cerita Menyatakan jumlah buaya

LCD CD CERITA KOMPUTER

LANGKAH 1 10 MINIT

Menerangkan operasi tambah dalam lingkungan 10

1. Guru menayangkan operasi

tambah menggunakan power point 2. Murid mendengar dengan teliti 3. Guru menerangkan operasi tambah di papan tulis. 4. Murid dipilih secara rawak untuk menyelesaikan masalah yang ditulis di papan tulis.

BAHAN POWERPOINT

2+1 =

3+2 =

4+3 =

5+2 =

LANGKAH 2 10 MINIT

Menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 10

1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. 2. Murid menjawab soalan pada lembaran kerja. 3. Guru memantau kerja murid.

LEMBARAN KERJA GULI

PENUTUP 3 MINIT

Menjawab secara spontan

1. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan berpasangan 2. Guru mengemukan soalan secara lisan 3. Murid menjawab secara spontan 4. Kumpulan yang dapat menjawab akan diberi markah

Refleksi : Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dan murid menunjukkan minat untuk mengambil bahagian. Walau bagaimana pun peruntukan masa yang agak terhad iaitu 30 minit tidak mencukupi untuk menjalankan lebih banyak aktiviti. Namun begitu objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan.

LEMBARAN KERJA NAMA MURID : TAHUN : ARAHAN : Selesaikan masalah tambah di bawah

1.

2 + 3 3 + 1 2 + 4 4 + 3

= = = =

2.

3.

4.

5. 6. 7.

3 + 3 = 3 + 5 = 5 + 2 =