Anda di halaman 1dari 7

R&D 2011

SEK MEN KEB PANDAN MEWAH


JALAN PANDAN MEWAH 1, 55100 KUALA LIMPUR.

KESAN PENGGUNAAN LAMAN BLOG DALAM KALANGAN REMAJA

KAJIAN PENYELIDIKAN TINGKATAN 6 :


2010/2011

NAMA PENYELIA : ENCIK AHMAD SALE BIN KHAMSEN NAMA PELAJAR : ATIRAH SYAFIQAH BT AB RAHMAN

DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA UNIT PENYELIDIKAN TINGKATAN ENAM

1|Page

R&D 2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatu dan Salam sejahtera.

Syukur kehadrat illahi kerana dengan izinnya dapat menyiapkan tugasan ini . setinggi tinggi penghargaan kepada pihak sekolah kerana memberikan saya peluang untuk menjalankan kajian dan penyelidikan mengenai kesan kepada penggunaan blog kepada remaja sekitar ampang.

Ribuan terima kasih diucapkan kepada penyelia saya iaitu En Ahmad Sale bin Khamsan kerana sudi menyumbangkan idea dan tenaga dalam membantu saya menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada pentadbir tingkatan enam Puan Fatimah binti Hassan. Jutaan terima kasih juga kepada guru-guru, rakan-rakan dan pelajar yang terlibat secara lansung (respoden) mahupun tidak lansung.

Semoga kajian yang saya jalankan ini dapat membantu pihak sekolah serta memberi manfaat kepada pelajar-pelajar. Selain itu, di harap kajian saya ini dapat menjadi sumber rujukan kepada mereka yang lain. Kejayaan kajian ini menunjukkan pelajar tingkatan enam tingkatan enam smk pandan mewah merupakan pelajar yang dedikasi.

Akhir salam, saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua warga SMK Pandan Mewah dan memohon maaf jika terdapat salah silap serta kekurangan di dalam laporan ini .
2|Page

R&D 2011

Saya ahli Kelab Penyelidikan Dan Pembangunan SMK Pandan Mewah telah dipertanggungjawab untuk menjalankan kajian mengenai kesan penggunaan laman sesawang iaitu blogspot.com yang melibatkan remaja sekitar umur 13 tahun hingga 21 tahun di sekitar Ampang .

Kajian ini bertujuan menyelidik bilangan remaja yang menggunakan blogspot dan kesannya kepada mereka. Selain itu, kita dapat mengenalpasti sama ada pengunaan blogspot memberi kebaikan atau keburukan kepada pelajar.

Melalui

kajian

ini

juga

kita

akan

memperoleh

maklumat

mengenai

penyalahgunaan blogspot kalangan pengguna blogspot. Sementara itu, kita juga dapat mengetahui bagaimana dan kenapa mereka melibatkan diri dengan penggunaan blogspot.

Ini sedikit sebanyak akan membantu kita didalam mencari kesan kepada remaja terhadap penggunaan blogspot.

3|Page

R&D 2011

Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk :

I.

Mengetahui sejauh mana benarnya pengunaan blogspot dapat memberi manfaat kepada remaja terbabit .

II.

Mengenalpasti penyalahgunaan blogspot kepada remaja itu .

III.

Mencari punca penyalahgunaan blogspot kepada remaja .

IV.

Impak pengunaan blogspot kepada pembelajaran penguna blogspot.

4|Page

R&D 2011

Pengunaan blogspot menjadi tempat untuk para remaja untuk meluahkan segala ilham dan adakalanya menjadi sebagai diari harian mereka . Akan tetapi masalah timbul apabila ada antara mereka yang telah menyalahgunakan blogspot seperti menyebarkan maklumat yang salah da nada juga yang telah mengunakan blogspot sebagai tempat untuk menyebarkan fitnah dan boleh memberi kesan negatif kepada mangsanya.

Pendek kata , dalam manfaat blogspot juga terselit dengan impak negatif kepada penguna blogspot ini . oleh yang demikian saya sebagai wakil ahli Kelab Penyelidikan dan Pembangunan bersama sama penyelia saya telah menjalankan kajian terhadap permaslahatan ini .

5|Page

R&D 2011

Kajian ini lebih menfokuskan kepada remaja. Remaja disini bermakud remaja di dalam lingkungan umur 13 tahun hingga 21 tahun di sekitar Ampang . Skop kajian ini lebih tertumpu kepada pelajar yang mempunyai laman sesawang blogspot .

Namun untuk mencari remaja yang menggunakan laman ini bukannya mudah. Hal ini kerana golongan remaja yang menggunakan laman ini terlalu ramai. Oleh itu remaja yang tidak menggunakan laman sesawang ini juga perlu dikaji dan mengkin ada diantara mereka telah menjadi mangsa kepada individu yang telah

menyalahgunakan laman sesawang blogspot.com. selain itu, hasil kajian juga dapat diperoleh dengan cepat dan tepat.

6|Page

R&D 2011

Andaian awal yang dapat dibuat adalah pengunaan laman blogspot dapat memberi manfaat kepada penguna laman sesawang ini. Misalnya, pengguna menggunakan laman ini adalah untuk memenuhi masa yang terluang. Ada antara mereka menggunakan untuk tujuan cacatan / diari harian mereka. Kepada pelajar sekolah, mereka dapat mencari maklumat pembelajaran mereka di blogspot.com. Remaja yang mempunyai laman ini kebanyakannya mempunyai talian internet dirumah mereka. Mereka yang mempunyai internet dirumah menghabiskan masa yang panjang dirumah. Ada diantara mereka juga menggunakan blogspot ini hanya disebabkan faktor sekeliling mereka antaranya rakan sebaya. Mereka hanya ingin memenuhi keperrluan sebagai seorang remaja yang dibesarkan pada zaman yang serba moden dan canggih. Sementara itu, ada juga yang menggunakan laman ini untuk membuat perniagaan secara online. Ini dapat memberi kesan yang positif dimana peringkat remaja melibatkan diri mereka dalam perniagaan secara tak lansung akan memberi pengalaman mencari duit sendiri. Kajian awal secara peribadinya memberi impak yang positif kepada pengguna laman sesawang blogspot ini.

7|Page