Anda di halaman 1dari 9

PG KAMPU8 PERL8, PERL8.

KURIKULUM DAN PEDAGOGI


PENDIDIKAN JASMANI.
PISMP - MAJOR
(PERLAKSANAAN KSSR)
KURKULUM 8TANDARD 8EKOLAH RENDAH
{ PENDDKAN JA8MAN _
Ringkasan :
ModuI 1:
Kemahiran
Standard 1
Kecekapan Kemahiran
Pergerakan
Standard 2
ApIikasi Pengetahuan
daIam Pergerakan
Standard 5 Kesukanan
KURKULUM 8TANDARD 8EKOLAH RENDAH
{ PENDDKAN JA8MAN _
Ringkasan :
ModuI 2:
Kecergasan
Standard 3
Kecergasan
Meningkatkan Kesihatan
Standard 4
ApIikasi Pengetahuan
daIam Meningkatkan
Kecergasan
Standard 5 Kesukanan
Mata PeIajaran :
Standard PembeIajaran : (1.1.1) atau (3.1.1)
(2.1.1) (4.1.1)
(5.1.1) (5.3.1)
Aktiviti : 1.
2.
Tarikh :
Masa :
Tahun :
BiI. PeIajar :
KURKULUM 8TANDARD 8EKOLAH RENDAH
{ PENDDKAN JA8MAN _
Cadangan Penulisan RPH:
asiI PembeIajaran :
Pada akhir pengajaran dan pembeIajaran, murid-murid dapat :
a) Psikomotor
1.
2.
b) Kognitif
1.
2.
c) Afektif
1.
2.
KURKULUM 8TANDARD 8EKOLAH RENDAH
{ PENDDKAN JA8MAN _
Cadangan Penulisan RPH:
Penerapan NiIai :
Kemahiran Berfikir :
Strategi Utama:
Bahan Sumber Pengajaran Dan PembeIajaran :
KURKULUM 8TANDARD 8EKOLAH RENDAH
{ PENDDKAN JA8MAN _
BiI. Bahan Sumber P&P JumIah
Mata PeIajaran :
Standard PembeIajaran :(ModuI 1)
1.4.1 Melakukan balingan bawah tangan.
2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan yang melibatkan
kemahiran balingan bawah tangan.
5.1.2 Menggunakan alatan bersama-sama dan menunggu
giliran semasa menjalankan aktiviti.
Cadangan Penulisan RPH:
Mata PeIajaran :
Standard PembeIajaran :(ModuI 2)
3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti seperti berjalan,
berlari dan regangan yang boleh meningkatkan
suhu badan dan otot, kadar pernafasan, dan kadar
nadi .
4.1.1 Mengenal pasti aktiviti memanaskan dan
menyejukkan badan.
5.1.1 Menyatakan dan membuat persediaan diri sebelum,
semasa dan selepas melakukan aktiviti Pendidikan
Jasmani.
Cadangan Penulisan RPH: