Anda di halaman 1dari 8

SULIT

3758/2
Ekonomi
Rumah

3758/2
2

MEI
2011
2 JAM
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TERIANG HILIR
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011

EKONOMI RUMAH TANGGA


KERTAS 2
2 JAM
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU
1. Tuliskan nama dan angka giliran anda
pada ruang yang disediakan.
2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A,
satu soalan daripada Bahagian B dan
satu soalan daripada Bahagian C

Kod Pemeriksa
Bahagian

3. Setiap soalan diperuntukan 15 markah.

4. Tuliskan jawapan anda di ruangan yang


disediakan pada kertas soalan.

5. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan


jelas. Anda mungkin kehilangan markah
jika langkah-langkah penting tidak
ditunjukkan dengan teratur.

Soalan

Markah
Penuh

1
2
3
4
5
6

15
15
15
15
15
15

Markah
Diperoleh

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak
[Lihat sebelah
SULIT
1

SULIT

3758/2

.Bahagian A
( 30 markah )
Jawab semua soalan

1.

Apakah kaedah memasak yang menggunakan alat di rajah 1.

.
( a ) Berikan dua kaedah lain yang menggunakan prinsip yang sama.
i..
ii.

RAJAH 1
( 3 markah )

( b ) Nyatakan kelebihan dan kelemahan kaedah memasak yang menggunakan


alat di atas
Kelebihan
Kelemahan
i.. .......

i.. .......

ii. ...

ii. ..

..

..

iii. ..

iii. ..

..

..

[ 6 markah ]

( c ) Terangkan kesan haba lembab terhadap makanan berikut dari segi warna,
rupa dan tekstur
Kesan haba terhadap makanan
Bahan
makanan
Warna
Rupa
Tekstur

Beras

Ikan

[ 6 markah]

2. Rajah 2 menunjukkan dua alat berteknologi yang sering digunakan untuk


menguruskan tempat kediaman

RAJAH 2
( 5 markah )

a. Terangkan pengaruh teknologi dalam pengurusan tempat kediaman dari aspek berikut ;
i)

Masa
..................................................................................................................
..................................................................................................................

ii )

Tenaga
..................................................................................................................
..................................................................................................................

iii )

Perbelanjaan
..................................................................................................................
...................................................................................................................

iv )

Keselamatan
...................................................................................................................
...................................................................................................................

v)

Kualiti hidup
..................................................................................................................
..................................................................................................................
4

B. Padankan punca pencemaran berikut dengan keterangan yang betul


Punca
Pencemaran
a

Keterangan
Dicemari semasa proses menyedia
dan memasak

Mikroorganisma

Makanan berpek melepasi tarikh luput


Bahan kimia
Makanan berasid akan menghakis
bekas makanan berlogam yang boleh
mencemarkan makanan

Benda asing

Perubahan fizikal

Buah-buahan dan sayur-sayuran


menjadi cepat masak, matang dan
rosak

Tindakbalas enzim

Makanan, oksigen, air, suhu dan


medium berasid diperlukan untuk
pembiakan

Haiwan dan
serangga perosak

Mencemari makanan melalui najis dan


air liur

C. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul


FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI
PERANAN AHLI
KELUARGA

II

IV

Status ekonomi
keluarga
5

III

SULIT

3758/2

Bahagian B
( 15 markah )
Jawab semua soalan
3. Anisah seorang remaja perempuan berusia 16 tahun. Keperluan tenaga hariannya
ialah 8820 kJ. Berikut adalah sajian yang diambil oleh Anisah untuk satu hari.
Makanan

Pors
i
g

E.P
%

Komposisi Nutrien Bagi Setiap


100g bahagian yang boleh
dimakan
Protein
Lemak
Karbohidr
at

Jumlah
Nilai
Tenaga
(kJ)

Sarapan
Sandwich
Susu Segar

138
256

100
100

28.0
8.2

1.5
11.0

28.9
8.7

1415.50
1805.50

Makan Tengahari
Nasi Putih
Kari Daging
Betik
Air Tebu

159
90
159
258

100
100
100
100

3.7
13.1
2.4
1.0

0.2
5.1
0.2
0.0

47.6
7.7
11.3
44.9

1398.68
492.66
382.39
118.42

Makan Malam
Mee Bandung
Limau Manis
Jus Tomato

225
134
169

100
58
100

20.3
0.5
1.9

27.9
0.4
0.0

54.5
8.1
7.8

a. Hitungkan Jumlah Nilai Tenaga setiap makanan bagi sajian makan malam Anisah.
b. Bandingkan jumlah nilai tenaga sajian harian Anisah dengan nilai tenaga yang
disarankan.
Jalan kerja hendaklah ditunjukkan dengan jelas dan bundarkan
jawapan anda kepada dua tempat perpuluhan.
(15 markah)

3758/2

[ Lihat sebelah
SULIT
BAHAGIAN C

JAWAB SEMUA SOALAN

4. Isikan tempat kosong bagi setiap jenis sajian berikut.

SAJIAN UTAMA

SAJIAN SAMPINGAN

SAJIAN KUMPULAN
TERTENTU

b. Nyatakan kumpulan yang sesuai dihidangkan dengan menu berikut


7

*Bubur ikan
*Puding jagung
*Air barli
*Betik

i.______________

*Nasi putih
*Kari kambing TVP
*Kacang panjang
goreng
*Betik
*Susu kacang soya

ii. _______________

DISEDIAKAN OLEH,

*Nasi lembik
*Ikan kukus
*Sup sayur
*Kastad caramel
*Jus tomato

iii. ______________

DI SEMAK OLEH,

( PN ROZITA BT OTHMAN )
KETUA PANITIA SAINS RUMAH TANGGA