Anda di halaman 1dari 1

Ulos Sudi Siampang Naopat 1. Ulos Pansamot 2. Ulos Hela 3. Amangtuana 4. Amangudana 5. Haha ni Hela 6. Sihutti Ampang 7.

Ibotona 8. Ibotona 9. Parorot Pinggan Parloppanan 1. Hasuhuton 2. Paidua ni Suhut 3. Haha ni Hela 4. Sihutti Ampang 5. Hula-Hula/Tulang Pinggan Parloppanan tu: A.Namarhaha Anggi 1. Pinompar ni Op. Surtan Sihaloho 2. Op. Abel Sihaloho 3. Op. Ricky br Sinaga 4. Ap. Hernida Sihaloho 5. Am. Lydia Sihaloho 6. Am. Iwan Sihaloho 7. Nai Karmia br Sinaga 8. Drs. Jamalas Dihaloho B. Anak Manjae : Am.Uli Sihaloho, Am. Poltak Sihaloho, Ap.Ricky, Am. Abel Sihaloho, Herbinto Sihaloho, Am. Manton Sihaloho, Am. Anju Sihaloho. C. Boru Suhut : Pak Jasmin Napitupulu, A. Harapan Sihombing : : Op. Abel Sihaloho : A. Uli Sihaloho : A. Harapan Pandiangan : Panggabean : Am. Eva Sihaloho : Ramses Sihaloho : Op. Ricky br. Sinaga : Am. Iwan Sihaloho : Kiki Sihaloho : Eva br. Sihaloho / Ny. Pandiangan : Ny. Napitupulu : Ny. Sihombing : Nai Andi br. Sihaloho