Anda di halaman 1dari 15

$&%

$&%$&%

1
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011
TINGKATAN 1KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

SATU JAM TIGA PULUH MINITJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

MakIumat untuk caIon

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi
tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada
kertas jawapan objektif yang disediakan.

4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu
jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan
jawapan anda yang baru.Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak[ Iihat sebeIah
$&%
1
KHB PK
PAT 2011
1 JAM

$&%
$&%$&%

2

1. Apakah tugas utama seorang formen di bengkel?

A. Memastikan lantai yang bersih di bengkel
B. Memastikan murid tidak membuat bising di bengkel
C. Memastikan murid menjalankan tugas mengikut jadual tugasan
D. Menyimpan alatan tangan untuk murid


2. Antara yang berikut, yang manakah peraturan keselamatan diri di bengkel?
Memakai apron yang sesuai
Memakai selipar yang bersih
Mempunyai rambut yang pendek
V Menggulung lengan baju yang panjang

A. , dan C. , dan V
B. , dan V D. , dan V


3. Antara yang berikut, yang manakah perlu disediakan di bengkel untuk keselamatan murid?
Alat pemadam api
Mesin gerudi lantai
Peti pertolongan cemas
V Panel alatan

A. dan C. dan
B. dan D. dan V


4. Apakah ciri-ciri reka bentuk yang baik?
Mempunyai nilai komersial dan pasaran
Menjadikan persekitaran yang lebih menarik
Mesti menggunakan teknologi yang canggih
V Menjadikan kehidupan lebih mudah dan selesa

A. , dan C. , dan V
B. , dan V D. , dan V
C.
Rajah 1

5. Berdasarkan Rajah 1, apakah yang diwakili oleh M?

A. Kos C. Fungsi
B. Bahan D. Tekstur

Rupa bentuk
Bentuk Warna M

$&%
$&%$&%

3


6. Namakan jenis bahan yang berkaitan dengan maklumat di atas

A. Papan lapis C. Kayu jerjak
B. Kayu beroti D. Papan nipis


7. Rajah 2 menunjukkan sebatang paku panel

Rajah 2

Antara bahagian yang dilabelkan, yang manakah mewakili panjang paku panel?

A. P C. R
B. Q D. S


8. Rajah 3 menunjukkan sebuah pahat tepi serong.

Rajah 3

Antara bahagian yang dilabelkan, yang manakah mewakili saiznya?

A. P C. R
B. Q D. S


9. Rajah 4 menunjukkan sebuah bongkah.

Rajah 4

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan pelan bagi bongkah di atas?
O Ringan dan mudah digunakan
O Permukannya lebar dan luas
O Tidak mudah mengecut dan meleding

$&%
$&%$&%

4


10. Rajah 5 menunjukkan sejenis tanggam


Rajah 5

A. Tanggam temu C. Tanggam lekap T
B. Tanggam parit D. Tanggam lekap palang


11. Antara yang berikut, jenis gred kertas las yang manakah paling halus?

A. 2 C. 1
B. 1 D. 00


12. Jadual 1 menunjukkan kos untuk membuat lima unit projek reka bentuk.

Butiran Jumlah (RM)
Kos bahan 240.00
Kos upah 40.00
Kos overhed 25.00
Jadual 1

Berapakah kos pengeluaran bagi seunit projek reka bentuk tersebut?

A. RM6.10 C. RM52.00
B. RM28.00 D. RM61.00

$&%
$&%$&%

5
13. Antara yang berikut yang manakah menghasilkan tenaga elektrik yang berpunca daripada
tindak balas kimia?
Turbin Sel basah
Dinamo V Sel kering

A. dan C. dan V
B. dan D. dan V


14.

Rajah 6 menunjukkan keratan sel kering.

Antara bahagian yang dilabelkan, yang manakah elektrolit?

A. P C. R
B. Q D. S
15 Jenis sel yang berkaitan dengan maklumat di atas ialah

A Sel basah C. Sel merkuri
B Sel lithium D. Sel nikel kadmium


16. Rajah 7 menunjukkan plag 3 pin 13 ampere. Apakah fungsi bahagian M?

Rajah 7


A. Melengkapkan pengaliran arus
B. Meninggikan kuasa alatan elektrik
C. Melindungi litar dan alatan elektrik
D. Membawa arus kepada alatan elektrik
O Tidak boleh dicas semula
O Menghasilkan voltan elektrik yang rendah
O Diguna dalam kamera, jam tangan dan kalkulator

$&%
$&%$&%

6
17. Antara yang berikut, sambungan sel kering 1.5 volt yang manakah menghasilkan 6 volt?.
18. Berdasarkan maklumat di atas, bahagian lampu pendarfluor yang harus diganti ialah

A. Cok C. pemegang tiub
B. Tiub D. suis penghidup


19. Antara yang berikut, yang manakah penerangan tentang fius?

Dipasang pada wayar hidup
Dipasang secara siri dalam litar
Melindungi litar dan perkakas elektrik
V Fius katrij yang terbakar boleh diguna semula

A. , dan C. , dan V
B. , dan V D. , dan V


20. Paip agihan menerima bekalan air dari

A. tangki simpanan air C. basin cuci
B. tangki simbah D. sinki
O Lampu tidak menyala apabila dihidupkan
O Lampu berkelip-kelip tetapi tidak menyala

$&%
$&%$&%


21. Antara yang berikut, yang manakah kebaikan paip PVC?

Ringan
l Tidak berkarat
Mudah dipasang
lV Tidak mudah pecah

A. , dan C. , dan V
B. , dan V D. , dan V


22. Alatan tangan yang sesuai digunakan untuk memotong paip besi bargalvani ialah

A. Sepana boleh laras C. Pemotong paip beroda
B. Pemotong paip PVC D. Playar cengkam seribu


23. Pernyataan di atas merujuk kepada

A. Sinki C. Perangkap
B. Kedap D. Plag buangan


24. Susun mengikut urutan lengkah membersihkan perangkap S yang tersumbat
Buka plag buangan
Jolok dawai kasar melalui lubang buangan untuk mengeluarkan kotoran
Letak baldi di bawah plag buangan perangkap
V Pasang semula plag buangan

A. , , , V C. , , , V
B. , , V, D. , , , V


25. Antara yang berikut, pasangan yang manakah betul?

Bahagian Mesin Fungsi
A Tiang benang Memegang buku benang
B Roda imbang Mengimbangkan roda mesin
C Pemusing gelendung Menggulung benang jahitan
D Gigi penolak Memotong kain yang dijahit
26. Antara berikut, yang manakah punca kelim berkedut?

Jarum yang digunakan tumpul
Tegangan benang mesin ketat
Saiz mata jahitan kurang sesuai
V Sekoci tidak dipasang dengan betul

A. , dan C. , dan V
B. , dan V D. , dan V
O Memerangkap sisa kotoran yang kasar daripada
mengalir ke longkang
O Diperbuat daripada PVC dan besi bargalvani

$&%
$&%$&%

8
27. Apakah kaedah memulakan jahitan hiasan seperti di atas?

A. Dari kiri ke kanan
B. Dari kanan ke kiri
C. Dari atas ke bawah
D. Dari bawah ke atas


28. Tanaman yang dapat dibiak melalui keratan batang keras ialah:

bunga angsana
bunga kertas'
bunga keembung
V pokok inai

A. dan C. dan
B. dan V D. dan V

29. Apakah nisbah campuran medium mengikut kaedah penyediaan medium pemasuan J..P?

A. 7:2:1 C. 7:3:2
B. 7:3:1 D. 7:5:2


30. Aktiviti merumput dilakukan untuk mengelakkan persaingan antara rumput dengan
tumbuhan untuk mendapatkan

Air
Cahaya
Klorofil
V Nutrien

A. , dan C. , dan V
B. , dan V D. , dan V


31. Antara pernyataan berikut, yang manakah menerangkan maksud perniagaan?

A. Kegiatan memproses barang untuk menjadikan barang siap
B. Kegiatan mencipta barang untuk mengeluarkan barang yang moden
C. Kegiatan membeli dan menjual barang untuk mendapatkan keuntungan
D. Kegiatan menggunakan barang untuk memperoleh kepuasan


32. Antara berikut, yang manakah merupakan kehendak?

Sukan Makanan
Hiburan V Perhubungan

A. , dan C. , dan V
B. , dan V D. , dan V
C.
O Jahitan insang pari
O Jahitan silang pangkah

$&%
$&%$&%


33. Antara berikut, yang manakah merupakan masalah sistem barter?

Kadar pertukaran susah ditetapkan
Tidak sesuai bagi barang yang tidak tahan lama
Barang susah dibahagikan untuk tujuan pertukaran
V Pertukaran mudah dilaksanakan bagi barang yang berat dan besar

A. , dan C. , dan V
B. , dan V D. , dan V


34. Apakah bentuk perniagaan di mana peniaga membeli daripada pemborong dan menjual kepada
pengguna dalam kuantiti yang kecil?

A. mport C. Runcit
B. Barter D. Borong


35. Pernyataan di bawah ialah sejenis perniagaan antarabangsa Malaysia
Perniagaan antarabangsa di atas dikenali sebagai:

A. mport nyata Malaysia
B. Eksport nyata Malaysia
C. mport tak nyata Malaysia
D. Eksport tak nyata Malaysia


36. Perkataan "Berhad pada Syarikat Ali Sendirian Berhad bererti

A. Aktiviti perniagaan dihadkan
B. Jumlah ahli pemegang saham dihadkan
C. Jumlah modal perniagaan dihadkan
D. iabiliti ahli pemegang saham terhad


37. Maklumat di bawah menerangkan ciri sebuah milikan perniagaan
Ciri perniagaan di atas merujuk kepada:

A. Syarikat sendirian berhad
B. Milikan tunggal
C. Perkongsian
D. Koperasi


Malaysia mengimport beras
Wangi dari negara Thailand
O Ditubuhkan untuk melindungi kepentingan bersama
O Jumlah pelaburan setiap ahli terhad kepada 20%
modal daripada jumlah modal
O Hak mengundi tidak bergantung kepada jumlah
modal yang disumbangkan

$&%
$&%$&%

10

38. Siapakah pekongsi dalam perniagaan perkongsian di atas?

A. Pekongsi aktif
B. Pekongsi cergas
C. Pekongsi lelap
D. Pekongsi nominal


39. Pernyataan di bawah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perniagaan
Faktor tersebut adalah:

A. Pekerja
B. Teknologi
C. keadaan ekonomi
D. peraturan dan undang-undang


40. Apakah langkah pertama yang perlu dilakukan oleh bakal peniaga sebelum memulakan
perniagaan?

A. Mendapatkan lesen
B. Mendapatkan modal
C. Mendaftar perniagaan
D. Membuat perancangan


41. Antara berikut, yang manakah merupakan elemen penting semasa merancang penubuhan
perniagaan?

Lokasi perniagaan
Cita rasa pengguna
Sumber bekalan
V Pendaftaran perniagaan

A. , dan C. , dan V
B. , dan V D. , dan V
42. Antara tujuan borang-borang berikut, yang manakah benar?

A. Borang PNA. 42 mendaftar nama perniagaan
B. Borang B mendaftar perniagaan
C. Borang C mencatatkan butir-butir pemilik
D. Borang D memohon lesen perniagaan

O Nama digunakan dalam perniagaan
O Tidak terlibat dalam pengurusan perniagaan
O Tidak menikmati keuntungan tetapi menanggung liabiliti tidak terhad

Aktiviti perniagaan ketika ini agak lembap. Barang kehendak
tidak dapat dijual. Pengguna berjimat-cermat berbelanja.

$&%
$&%$&%

11
43. Maklumat di bawah berkaitan dengan Encik Hanif.

Berapakah jumlah bayaran pendaftaran yang perlu dijelaskan oleh Encik Hanif?

A. RM10.00 C. RM30.00
B. RM20.00 D. RM40.00


44. Apakah erti stok bergerak perlahan?

A. Stok yang banyak disimpan di dalam stor
B. Stok yang sukar didapati
C. Stok yang selalu dibeli oleh pelanggan
D. Stok yang jarang dibeli oleh pengguna


45. Peniaga perlu sentiasa menyemak dan memeriksa stok barangannya supaya

A. Barangannya sentiasa melebihi keperluan
B. Barangannya sentiasa mencukupi
C. Barangannya disusun dengan betul
D. Barangannya tidak dicuri oleh pekerja


46. Antara berikut, yang manakah merupakan etika perniagaan yang perlu dilakukan?

A. Melayan pelanggan mengikut pendapatan mereka
B. Menyediakan tempat kerja yang selamat kepada pekerja
C. Meletakkan tanda harga yang mengelirukan
D. Membayar hutang apabila diminta sahaja


Encik Hanif telah mendaftarkan
perniagaannya dengan nama Hanif
Tekstil

$&%
$&%$&%

12

Soalan 47 dan 48 berdasarkan penyata aliran tunai di bawah


Kedai Runcit Adik
Penyata AIiran Tunai bagi tiga
BuIan berakhir Jun 2009

PERKARA JAN FEB MAC

Baki awal b/b

PENERIMAAN
Jualan

Jumlah

PERBELANJAAN
Belian
Gaji
Sewa
Jumlah

Baki h/b

5,000


10,000
_______
15,000


3,500
1,000
450
4,950

10,050

10,050


8,000
_______
18,050


2,800
1,000
450
4,250X


12,000
Y
1,000
450
7,050


47. Berapakah nilai X?

A. RM9 550 C. RM13 800
B. RM12 000 D. RM33 050


48. Hitungkan nilai Y

A. RM3 500 C. RM6 300
B. RM5 600 D. RM8 500


49. Maklumat berikut menerangkan kepentingan dokumen

Apakah kepentingan dokumen di atas?

A. Sebagai alat mengawal stok
B. Sebagai sumber maklumat kepada bahagian akaun
C. Sebagai pengesahan penerimaan barang
D. Sebagai pengesahan pembayaran barang


Encik Amin telah menandatangani
nota serahan dan memulangkannya
kepada pembekal

$&%
$&%$&%

13
50. Maklumat berikut menerangkan suatu dokumen perniagaan

Apakah dokumen di atas?

A. Resit C. Nota kredit
B. nvois D. Penyata akaun


51. Antara berikut, yang manakah dokumen semasa urusniaga?

Penyata akaun
Nota serahan
Sebut harga
V nvois

A. dan C. dan V
B. dan D. dan V
52. Berdasarkan maklumat di atas, jika bayaran dibuat pada 26 April 2009, berapakah jumlah
bayaran yang perlu dijelaskan oleh pembeli?

A. RM1 860 C. RM1 940
B. RM1 900 D. RM1 960


53. Pernyataan berikut menerangkan syarat pembayaran
A. Tunai segera
B. Bayar waktu terima
C. Bayar waktu pesanan
D. Penerimaan dalam tempoh tertentu54. Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh pembeli jika
bayaran penuh telah dibuat selepas tempoh 14 hari.


O Dihantar kepada pembeli setiap hujung bulan
O Menunjukkan jumlah bayaran yang perlu
dijelaskan
Tarikh invois : 8 April 2009
Syarat bayaran : 5% 14 hari;
2% 30 hari
Nilai invois : RM2 000
Pembayaran perlu dilakukan oleh
pembeli semasa pesanan dibuat
Harga belian : RM3 000
Diskaun niaga : 10%
Diskaun tunai : 5% 14 hari

$&%
$&%$&%

14
A. RM2 550
B. RM2 565
C. RM2 700
D. RM2 850


55. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang bahan mentah?

A. Bahan mentah digunakan untuk menghasilkan bahan mentah yang lain
B. Bahan mentah tidak diperlukan oleh pengeluar
C. Bahan mentah dijual kepada pengguna sahaja
D. Bahan mentah digunakan untuk menghasilkan barang lain


56. Pengeluaran ekstraktif melibatkan aktiviti:

A. Memproses barang separuh siap kepada barang akhir
B. Mengeluarkan sumber alam dari bumi dan laut
C. Menukarkan bahan mentah kepada barang separuh siap
D. Memasang barang separuh siap supaya menjadi produk yang lengkap


57. Antara keadaan permintaan dan pengeluaran berikut, yang manakah boleh menyebabkan
harga sesuatu barang itu menurun?

Permintaan meningkat manakala pengeluaran tetap
Permintaan menurun manakala pengeluaran meningkat
Pengeluaran meningkat manakala permintaan tetap
V Pengeluaran menurun dan permintaan meningkat

A. dan C. dan
B. dan V D. dan V


58. Apakah faedah pengkhususan dalam pengeluaran sesuatu barang?

Pekerja menjadi lebih kreatif
Latihan menyeluruh tidak perlu diberi
Pengeluaran yang bermutu
V Pekerja lebih cekap

A. , dan C. , dan V
B. , dan V D. , dan V
SoaIan 59 dan 60 adalah berdasarkan maklumat di bawah

$&%
$&%$&%

15

59. Berapakah kos pengeluaran seunit?

A. RM8.00
B. RM10.00
C. RM70.00
D. RM80.00


60. Kirakan harga jualan seunit jika peniaga menetapkan margin keuntungan sebanyak 20%

A. RM8.00
B. RM9.60
C. RM10.00
D. RM11.60KERTAS SOALAN TAMAT
Kos untuk menghasilkan 10 helai
seluar pendek

Kos bahan mentah : RM20
Kos upah : RM50
Kos overhed : RM10
Disediakan Oleh :

..............
(Pn. Durratul Khair Bt Harullah)
Guru KHB
Disemak Oleh :

..............
(Pn. Salwani Bt shak)
Ketua Panitia KHB