Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan

Media daerah Kluang, Johor

KANDUNGAN FAIL MEJA

Abstrak Maklumat Pegawai Senarai Tugas Falsafah Pendidikan Negara Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Piagam Pelanggan Pusat Sumber Sekolah Visi Pusat Sumber Sekolah Misi Pusat Sumber Sekolah 9. Matlamat Pusat Sumber Sekolah 10. Objektif Pusat Sumber Sekolah 11.Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah 12.Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah 13.Senarai Tugas Jawatan, Tanggungjawab, Kuasa dan Hubungan Kerja Pegawai dengan Pegawai-Pegawai lain. 14.Proses Kerja 15.Carta Aliran Kerja 16.Senarai Semak 17.Peraturan-peraturan Pentadbiran 18.Senarai Undang-Undang Pekeliling 19.Senarai Borang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan

.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media

_________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor.

1.0 Abstrak

Asalamuaikum dan salam sejahtera, Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Pegawai Pelajaran daerah Kluang, Dr. Azman bin Ahmad , Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Pusat Kegiatan Guru daerah Kluang, Jawatankuasa dan Ahli Majlis Guru Perpustakaan dan Media Daerah Kluang yang memberikan komitment seratus peratus dalam usaha mengwujudkan Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ini. Fail Meja amat perlu digunakan olen semua Guru Perpustakaan dan Media di sekolah-sekolah khususnya di daerah Kluang ini, sebagai rujukan untuk pihak melaksanakan tugasan di sekolah. Malah ianya memberikan pengetahuan dan kefa haman yang lebih jelas kepada pengetua , guru besar dan rakan setugas terhadap bidang tugas Guru Perpustakaan dan Media sebenaranya. Oleh yang sedemikian adalah diharapkan Guru Perpustakaan dan Media akan dapat melaksanakan tugasan mereka di sekolah dengan penuh komitment dan mendapat sokongan pada daripada pihak pengurusan sekolah. Usaha murni Pusat Kegiatan Guru daerah Kluang dan Majlis guru Perpustakaan dan Media ini akan menjadi titik tolak ke arah kecemerlangan Pusat Sumber Daerah Kluang. Panduan bidang tugas yang lengkap ini akan membolehkan Guru Perpustakaan dan Media menjalankan tugas mereka secara berfokus dan sistematik. Lebih-lebih lagi kepada Guru Perpustakaan dan Media yang baru dilantik. Sekian, Pusat Sumber Sekolah Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan.

Ismail bin Yon Pengerusi Majlis Guru Perpustakaan dan Media Daerah Kluang.
Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor.

2.0 Maklumat Guru Perpustakaan dan Media( Pusat Sumber Sekolah)________

Nama

:

Jawatan Hakiki

: Guru Perpustakaan dan Media

Gred Jawatan

:

Bahagian/Unit

: Pusat Sumber Sekolah

Tarikh Memegang Jawatan

:

Tarikh Penempatan :

Sekolah

:

Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media

Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidika . Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah dan (AJK Kerja PSS). Melaksanakan tugas semakan stok inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah. 7. 8. 9. Johor.1 Guru Perpustakaan dan Media 1. 18. 3. 11.0 Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media Bertanggungjawab kepada Pengetua/Guru Besar. 16. Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan April dan Oktober setiap tahun. pengurusan.2 Bidang Umum 1. melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah.Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum dalam merancang. 10.melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut : 3. 6. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah. guru dan murid-murid sekolah. 4. Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor /PKG/ Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah. 3. Menjalankan penyelidikan /kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah. 14. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah.menyelaras. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri. 2. 15. program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. Menyedia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah. 13. Merancang dan melaksanakan program kemahiran maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 12. Merancang._________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/Guru Besar. 17. seimbang dan kemaskini. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. 3. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 5. Merancang dan mengajar Kemahiran Maklumat antara 6 hingga 8 waktu seminggu. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk Pusat Sumber Sekolah. Menjalanan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa. Kakitangan Pusat Sumber Sekolah.

berakhlak mulia. Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan. ii. Melengkapkan diri murid dengan pelbagai jenis kemahiran (hard dan soft skill) : i. Fokus 2. Indikator 5. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warga Malaysia yang berilmu pengetahuan. i. rohani. Memupuk budaya cintakan ilmu pengetahuan ii. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.beketerampilan. Memastikan pelajar menguasai kamahiran ICT.Memupuk murid supaya mempunyai kemahiran dan berketerampilan. 5. Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan 2.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kea rah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Melaksanakan pembestarian sekolah iii. iv. Johor.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.0 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Pusat Sumber Sekolah Teras 1: Membina Negara Bangsa 1.masyarakat dan Negara. 3. Strategi Pelaksanaan : Memperkasakan Bahasa Kebangsaan : Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penggalakkan Minat Membaca dan penggunaan Pusat Sumber Sekolah. Mengiatkan fungsi pusat sumber dan bilik media. : Mengadakan Bulan Membaca dan mengiatkan Program Nilam : Aktiviti dalam bulan membaca. Pelan Tindakan .emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Fokus : i. : Peningkatan penggunaan Pusat Sumber dan jumlah pinjaman buku di Pusat Sumber.jumlah penglibatan murid dalam program Nilam dan peningkatan pinjaman buku-buku di perpustakaan. Indikator pencapaian Teras 2 : Membangunkan Modal Insan 1. 4. ii. Pelan tindakan 4. Mengalakan tabiat membaca pelbagai jenis buku. Strategi Pelaksanaan: 3. Meningkatkan pelbagai jenis bahan bacaan diperpustakaan iii.

: Peningkatan penggunaan Pusat Sumber Sekolah di kalangan Guru dan Murid sepanjang tahun. Johor. Purata bilangan buku yang dibaca oleh murid setiap bulan. Pusat Sumber Cemerlang menjelang 2011 Berkeupayaan membangunkan minda cemerlang melalui kepelbagaian sumber pengajaran dan pembelajaran 8. Indikator : i.idea dan teguran Dalam usaha meningkatkan mutu Pengurusan dan peranannya Sebagai Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan Sekolah 7. Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan .nasihat.Kekerapan penggunaan Pusat Sumber Sekolah oleh guru dan murid. Indikator Pencapaian 6.0 Misi Pusat Sumber Sekolah Contoh : Membantu guru-guru dan pelajar-pelajar mencapai kecemerlangan pendidikan dengan menggunakan segala sumber dan teknologi yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah secara berkesan. ii. 4.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. iii.Bilangan aktiviti yang menggunakan ICT. 5.0 Visi Pusat Sumber Sekolah Contoh : Menjadikan Pusat Sumber Sekolah SMK Jalan Mengkibol.0 Piagam Pelanggan Pusat Sumber Sekolah (Contoh) Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Mengkibol akan: Memastikan warga sekolah mendapat Peluang untuk menggunakan segala kemudahan Yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah Sentiasa berusaha memenuhi Keperluan pelanggan Pusat Sumber Berdasarkan sumber-sumber sedia ada Dan yang diperuntukan oleh Kementeriaan Pelajaran Malaysia Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber sentiasa bersedia untuk Menerima cadangan.

10. . Kemahiran ICT dan Maklumat Membantu guru-guru dan pelajar-pelajar mempelajari. efektif dan berwawasan Mencapai prestasi antara Pusat Sumber Terbaik Daerah Kluang dan Negeri Johor. 9.menggunakan dan mengaplikasi komputer dan internet dalam pengajaran dan pembelajaran mereka.menyelidik.0 Matlamat Pusat Sumber (Contoh) Pada tahun 2011 Pusat Sumber Sekolah Menengan Kebangsaan Jalan Mengkibol akan : Mempunyai barisan pengurusan Pusat Sumber Sekolah yang berkemahiran. cara Penghasilan Bahan Membantu guru-guru menghasilkan bahan Bantu mengajar menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah. Johor.ulangkaji melalui pencarian maklumat secara sistematik. Objektif Pusat Sumber Contoh: Kecemerlangan Pendidikan Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran berbantukan sumber yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif di kalangan murid.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mempunyai guru yang berkualiti dan menguasai kemahiran pusat sumber dan berpengetahuan menggunakan pelbagai sumber selari dengan konsep Sekolah Bestari Melahirkan iindividu-individu yang berkembang dalam potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu. sesuai dengan perkembangan zaman. Pemupukan tabiat Belajar Memupuk tabiat belajar sendiri dan berkumpulan dengan membaca. Penggunaan Kemudahan Menggalakkan guru-guru dan murid-murid menggunakan pelbagai kemudahan pembelajaran dan tidak bergantung kepada buku teks semata-mata.

Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Carta Organisasi Ahli Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah Penasihat Pengetua/Guru besar Pengerusi PK1/GPK1 Naib Pengerusi 1 PK Hem/GPK Hem Naib Pengerusi 2 PK Koko/GPK Koko Naib Pengerusi 3 Penyelia Petang Setiausaha GPM Ketua Bidang/ Ketua Panitia * Pusat Sumber * Bahan Bantu Mengajar * Pusat Akses * Bilik Akses Kendiri * Bank Soalan * Bilik Tayangan * Taman Sumber * Nilam * Ko Kurikulum * Alat Pandang Dengar * Bilik data * Makmal Komputer * Perkembangan Staf * Info Sekolah . 11. Johor.

12.Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Ahli Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah Penasihat Pengetua/Guru Besar Pengerusi PK/GPK 1 Naib Pengerusi 1 PK Hem Naib Pengerusi 2 PK Koko Naib Pengerusi 3 Penyelia Petang Setiausaha GPM Perpustakaan BBM/BBB Media Elektronik Makmal Komputer Pusat Akses Nilam Pembantu Perpustakaan Pengawas Pusat Sumber Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan . Johor.

5. melaksana dan menyelaras program pembangunan . Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. melaksana dan memantau perjalanan Pusat Sumber Sekolah serta memastikan setiap unit melaksanakan program Pusat Sekolah secara bersungguh Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Guru Penolong Kanan Ketua Bidang Penyelaras NILAM Ketua Panitia Guru Kelas Penyelaras Pusat Sumber Penyelaras BBM Penyelaras Makmal Komputer Penyelaras Bahan bantu Mengajar Penyelaras Bilik Media Penyelaras Pusat Akses Penyelaras Bilik Tayangan Penyelaras Bilik PAK Wakil PIBG Kerani Kewangan Pegawai PKG Pegawai BTPNJ 1. 7. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. Kuasa dan Hubungan Kerja Pegawai dengan Pegawai-Pegawai lain. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah dan (AJK Kerja PSS). 6. Merancang. 13.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Tanggungjawab. 2. guru dan murid-murid sekolah. Senarai Tugas Jawatan. Unit/Subunit Jawatan : : PUSAT SUMBER SEKOLAH GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA (GPM) Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Penasihat: Pengetua/ Guru Besar Meluluskansemua program dan aktiviti Pusat Sumber Sekolah sepertimana yang telah dibincang dan diluluskan dalam mesyuarat Pengerusi: Penolong Kanan 1 Menyelaras semua aktiviti dan program Pusat Sumber Sekolah N Pengerusi: PK HEM / PK KOKO / PK Petang Bersama menyelaras. 4. Kakitangan Pusat Sumber Sekolah. Merancang dan melaksanakan program kemahiran maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. Johor. 3. Merancang dan mengajar Kemahiran Maklumat antara 6 hingga 8 waktu seminggu. Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/Guru Besar. seimbang dan kemaskini. memantau dan menyelia perjalanan aktiviti dan program Pusat Sumber Sekolah Ketua Bidang/Guru Kanan Matapelajaran/ Ketua Panitia matapelajaran Menyelaras dan Memastikan aktiviti dan program Pusat Sumber dilaksanakan oleh panitia matapelajaran masing-masing. Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Merancang.

Menyedia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk Pusat Sumber Sekolah. pengurusan. Menjalankan penyelidikan /kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah. 13. 9.staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah. 14. 17. 8. Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor /PKG/ Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah. 12. 18. 15. 11. Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber . Memantau dan mengawal selia pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah. 10. Melaksanakan tugas semakan stok inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri. program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. 16.

Melaksanakan P&P 6. Menalankan tugas-tigas lain yang diarah oleh pihak pengurusan sekolah dari semasa ke semasa. Melaksanakan tugas-tugas GPM 7. 4.1 matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Guru Besar GPK 1 1. Memberi. Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan SPI Bil. Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4.4 Senarai tugas GPM 4. menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid .5 Takwim PSS 5.3/1999Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran SPI Bil 3/2005Penyelarasan Waktu Mengajar bagi Guru Penyelaras Bestari serta Guru Perpustakaan dan Media Sekolah 1.2 Buku Teks 4. Menerima arahan tugas daripada Guru Besar.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4. 0 P r o s e s GK ue rr uj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengajar 1. Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan. 2.Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan April dan Oktober setiap tahun. 1. Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan. 19. GPK. 3.3 Bahan sumber lain 4.

C a r t a A l i r a nu rKu e P j a r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 G r e Aktiviti Sub Aktiviti 1 1.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4. GPK.5 Takwim PSS Melaksanakan P&P Melaksanakan tugas-tugas GPM Memberi.4 Senarai tugas GPM 4.2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengajar matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu Mul a Muka surat ini 1/1 Menerima arahan tugas daripada Guru Besar.3 Bahan sumber lain 4. Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan. Johor 1 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan.2 Buku Teks 4. Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4. menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid Ta mat TTT Ya .

menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.3 Bahan sumber lain 4.5 Takwim PSS 5 Melaksanakan P&P 6 7 Melaksanakan tugas-tugas GPM Memberi. Johor 1 .3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengajar matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu Aktiviti Menerima arahan tugas daripada Guru Besar. 3 Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan. GPK. Muka surat ini Catatan 1/1 Tindakan 2 Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan. 4 Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4.2 Buku Teks 4.4 Senarai tugas GPM 4. S e n a r a i G e mu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 3 S ur Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 1 1.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

1 ..4 N o r m aG K reu r jPa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a u
Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Bil. Jenis Kerja
Menerima arahan tugas daripada Guru Besar, GPK. Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan. Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan. Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4.2 Buku Teks 4.3 Bahan sumber lain 4.4 Senarai tugas GPM 4.5 Takwim PSS Melaksanakan P&P Melaksanakan tugas-tugas GPM Memberi, menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid

Masa Yang Diambil (minit)

Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

1. 5 P e r a t u r a n - P e r a t uFr a inl M e nat a d b i r a n P j
1.
2. 3. Segala perancanganhendaklah berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Segala perancangan P&P serta aktiviti atau program PSS hendaklah mengikut jadual kerja yang telah disediakan dan mematuhi tempoh yang ditetapkan. Segala pelaksanaan sesuatu aktiviti atau program P&P dan PSS hendaklah dibincang dalam Panitia matapelajaran atau JK Kerja PSS sebelum mendapat kelulusan Guru Besar Setiap aktiviti P&P dan PSS hendaklah dicatat dalam Buku Rekod Perancangan Harian Guru. Buku Rekod Perancangan Harian hendaklah diserahkan kepadaGuru Besar setiap minggu untuk disemak.

4. 5.

1 . 6 S e n a r a i U n d a n g - U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g
1. SPI Bil 3/1999 –Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
2. Sukatan Pelajaran MataPelajaran 3. Huraian Sukatan Pelajaran Mata Pelajaran 4. SPI 3/2005 Penyelarasan Waktu Mengajar bagu Guru Penyelaras Pusat Sumber dan Media 5. Surat KP ( BTP-PSP) 8810/11/1 (03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan / Media Sekolah ( 6 Julai 2004)

1 . 7 S e n a r a i B o r a n g - b o r a Fn ag i ly M ne gj a d i g u n a k a n a
1. Jadual Waktu Persendirian

2 .2

P r o s e s GK ue rruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan melaksanakan 2.1 dasar dan program tahunan Pusat Sumber Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 2

Muka surat ini

1/1

Undang-Undang / Peraturan

8. Mengenal pasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan. 9. Mengadakan perbincangan dengan Penolong Kanan 1 10. Menyediakan Pelan Operasi 11. Memohon persetujuan Pengetua/Guru Besar 12. Membaiki Pelan Operasi 13. Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/boringborang yang berkaitan termasuk memohon ‘LO’ untuk program berkenaan.

Pengetua/Guru Besar GPK 1

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992 : Panduan Pengurusan kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. S.P.I Bil.9/1983

Pengetua/GB GPM/K.Panitia PT/GPM/PK 1

3. S.P.I Bil.4/1993 4. S.P.I Bil. 13/1998 5. S.P.I Bil. 10/2000

AJKKerja PSS 14. Mesyuarat AJK kerja AJK Kerja Program/PK 1

15. Menjalankan program yang telah dirancang. 16. Mengadakan “ Post mortem” terhadap program yang berkenaan. 17. Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Pengetua/PK/PKG/BTPN GPM

. 3C a r t a A l i r a nu rKu e P j a r p u s t a k a a n d a n M e d i a G r e Aktiviti Sub Aktiviti 2 2. Ya Semak semula Tidak Mengadakan mesyuarat “ Post mortem “. Mesyuarat AJK Kerja/program.2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan Melaksanakan Dasar dan Program Tahunan Pusat Sumber Sekolah Mul a Muka surat ini 1/1 Mengenalpasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan Mengadakan perbincangan dengan Penolong Kanan 1 Memohon persetujuan Pengetua/GB Membaiki Pelan Operasi Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ”LO” untuk program berkenaan . Johor 2 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Ta mat TTT Menyediakan laporan dan menghantarnya kepada Pengetua/GB/PKG/BTP.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menjalankan program yang telah dirancang. Mengadakan mesyuarat “ Post mortem “. Mesyuarat AJK Kerja /Program Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan.4 S e n a r a i G eu mu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S r Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 2. Menyediakan laporan dan menghantar kepada Pengetua/GB/PKG 2 3 4 5 6 7 8 . Johor 2.3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan melaksanakan dasar program tahunan pusat sumber sekolah Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 Mengenal pasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan. Mengadakan perbincangan dengan PK 1 Membaiki Pelan Operasi.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1 minggu Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Mengenal pasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan. 5 N o r m aG Ku e ur j P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a r a Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Mengadakan “ Post mortem” terhadap program yang berkenaan. Johor 2 . Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. 2 60 minit 60 minit 2 minggu 10 jam 3 minggu 3 4 5 6 7 8 9 Menjalankan program yang telah dirancang. 1. Mengadakan perbincangan dengan Penolong Kanan 1 Memohon persetujuan Pengetua/Guru Besar Membaiki Pelan Operasi Mesyuarat AJK kerja Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/boring-borang yang berkaitan termasuk memohon ‘LO’ untuk program berkenaan. Bil. Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Pengetua/PK/PKG/BTPN 1 tahun 1 minggu 1 minggu .

U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g 6. 7. 8. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh pentadbiran sekolah.b o r a Fn ag i ly M ne gj a d i g u n a k a n a 1. Borang Pendaftaran Peserta kursus/bengkel/mesyuarat. 2. 2 . 3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 7. Surat lantikkan Guru Penyelaras Media. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.P e r a t uFr a inl M e nat a d b i r a n P j 6. 2 . 9. Johor 2 . Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pembangunan Organisasi. 8 S e n a r a i B o r a n g . 7 S e n a r a i U n d a n g . 4. 6 P e r a t u r a n . Borang maklumat peserta bengkel/mesyuarat Borang penilaian kursus/bengkel Borang LO .

Memohon persetujuan Pengetua Dan GB 6. GPM GPM AJK kerja PSS 7. Johor 3 . Laksanakan program. Membaiki perbelanjaan. Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS. Mesyuarat AJK Kerja 8. PK 1/AJK PSS . Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan. Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Muka surat ini 1/1 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Pengetua/GB Kerani Kewangan/GPM Undang-Undang / Peraturan Rekod Perolehan Buku 1. Kerani kewangan 9. AJK Kerja PSS 10. Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan. Merancang pecahan perbelanjaan setiap unit. 4. 5. 2. 0P r o s e s GK uer ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti 3 3. Menganalisis belanjawan 3.

Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan Ta mat TTT .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah Mul a Muka surat ini 1/1 Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS Merancang peruntukan pecahan setiap unit Semak semula Memohon persetujuan pengetua /GB Membaiki perbelanjaan anggaran Tidak Ya Mesyuarat AJK Kerja Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ”LO” Melaksanakan program.1 C a r t a A l i r a nu rKu e P j a r p u s t a k a a n d a n M e d i a G r e Aktiviti Sub Aktiviti 3 3. Johor 3.

3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah Aktiviti Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS. Johor 3. Memohon persetujuan Pengetua Dan GB Membaiki perbelanjaan. Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS Merancang pecahan perbelanjaan setiap unit.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mesyuarat AJK Kerja Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan.2 S e n a r a i G eu mu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S r Aktiviti Sub Aktiviti 3 3. Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Laksanakan program. Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan.

Masa Yang Diambil (minit) 1 minggu 2 jam Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 3 4 5 6 7 4 jam 1 jam 1 minggu 2 jam 3 minggu 8 9 1 tahun 1 minggu . 1 Jenis Kerja Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS. Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Johor 3 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mesyuarat AJK Kerja Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan. Memohon persetujuan Pengetua Dan GB Membaiki perbelanjaan. Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS Merancang pecahan perbelanjaan setiap unit. Laksanakan program. N o r m a GK uer ru j aP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 3 Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan. Bil.

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. bertarikh 10 Febuari 2004. Pemberian Bantuan Perkapita untuk Sekolah. Surat Pekeliling Kewangan Bil. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh pentadbiran sekolah. 6S e n a r a i B o r a n g . Pemberian Bantuan Perkapita untuk Sekolah. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah. 5 S e n a r a i U n d a n g . Pemberian Bantuan Perkapita untuk Sekolah bertarikh 16 Oktober 2002. Tambahan pertama kepada surat pekeliling Kewangan Bil.U n F a inl gM de aj an P e k e l i l i n g d 1. bertarikh 10 Febuari 2004. 11. 3 . 4. 3 .5/2002. Pindaan pertama kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.5/2002. 12. 4. Johor 3 .P e r a t u Fr aa ni l P ee nj at a d b i r a n 4 M 10. 13. 3. 2. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pembangunan Organisasi. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. 3. P e r a t u r a n .b o r aFn ag i l yMa e jga d i g u n a k a n n 1. Nota minta Borang LO Borang pendaftaran peserta kursus/bengkel/mesyuarat Boring maklumat peserta bengkel/mesyuarat .5/2002.

Menentukan peratusan pembelian bahan 5. Johor 4 . dan kemaskini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua / Guru Besar JK Induk JK Kerja Muka surat 1/1 ini Undang-Undang / Peraturan 1. 0 P r o s e s G e rr jua P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a K u Aktiviti Subaktiviti 4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Mengumpul dan menilai permohonan 8. Mengedar borang cadangan kepada ketua-ketua panitia 7. Menerima arahan tugas daripada Pengetua/Guru Besar. Buku Panduan Senarai Bahan Bacaan tahunan terbitan BTP Proses Kerja 1. Membuat keputusan permohonan . Membuat analisis koleksi bahan berdasarkan stok 4. Mengenalpasti keperluan semasa 6. SP Kewangan Bil 5/2002 Pemberian Bantuan Perkapita untuk sekolah (16 Oktober 2002) KPM 2. terbitan BTP 3. Membuat semakan koleksi bahan berdasarkan stok 3. seimbang. GPK T & K 2. Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bacaan PSS (1990).Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

seimbang dan kemaskini Muka surat ini Mul a Menerima arahan 1/1 Membuat semakan koleksi Menentukan peratusan pembelian bahan Mengenalpasti keperluan semasa Mengedar borang cadangan Mengumpul borang cadangan Mengumpul permohonan Menilai permohonan Membuat keputusan Tidak diluluskan Lulus Meneruskan proses pembelian Tamat .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. C a r t a A l i r aGn u Kr ue r Pj ae r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 Aktiviti Sub Aktiviti 4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Johor 4 .

dan kemaskini Muka surat ini Aktiviti Menerima arahan Tindakan Catatan 1/1 Bil 1 2 Membuat semakan koleksi 3 Menentukan peratusan pembelian bahan 4 Mengenalpasti keperluan semasa 5 Mengedar borang cadangan 6 Mengumpul permohonan 7 Menilai permohonan 8 Membuat keputusan . Johor 4 . seimbang.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. S e n a r a i G e mu a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 Sur k Aktiviti Sub Aktiviti 4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif.

6. 5. 4 .5 S e n a r a i B o r a n g -B o r a n g Y a n g D ig u n a k a n Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. 4 e n a r a i U n d a n g . 3 P e r a t u r a n . Tatacara pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Sekolah. 3. 4. Fail Kuasa Sekolah Dasar Pemilihan dan Panduan pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990) Surat Pekeliling Kewangan Bil 5/2002: Pemberian Bantuan Perkapita Untuk Sekolah (16 Oktober 2002).P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan Menggunakan Panduan Tatacara Pengurusan PSS dalam fail Kuasa Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah Merujuk senarai semak koleksi untuk merancang pemerolehan koleksi Merancang berdasarkan peruntukan PCG dan sumber kewangan Merancang mengikut peratusan yang ditetapkan mengikut keperluan (tertakluk kepada perubahan. panduan Pengurusan dan Penggunaan PSS. 2.U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g S g a Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Danatis Distributors. KPM Kementerian Pelajaran Malaysia. Othman dan Yusof Khan b loth Khan. seimbang dan kemaskini 1. 2006 Jamiah Hj. 7. 1995 4 . seimbang dan kemaskini Bil 1 2 Borang cadangan Ketua panitia / Guru Senarai semak koleksi Borang .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. seimbang dan kemaskini 1 2 3 4 5 6 Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah. Johor 4 . Subang Jaya. Bahagian kewangan. Kuala Lumpur.

GPM / AJK Kerja PSS / Guru GPM /AJK Kerja PSS Guru 7. Johor 5 . melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. GPM 5. P r o s e s G e rr jua P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 0 K u Aktiviti Sub Aktiviti Merancang . GPM . GPM / Guru 6. Menerima Pengetua/GB/GPK Kurikulum 2.1 Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat 1/2 ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan 5 arahan Tadbir & Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum 1. GPM / AJK Kerja PSS Buku Panduan Literasi Maklumat Terbitan BTP Surat Siaran BTP 4. Menyediakan edaran atau lembaran kerja kepada murid semasa kelas ganti Menilai pelaksanaan Maklumat Kemahiran 8.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mengenalpasti keperluan program kemahiran maklumat yang diperlukan untuk menyokong P&P Merancang latihan kemahiran maklumat yang diperlukan untuk P&P Melaksanakan kursus dalaman berkaitan kemahiran maklumat bagi guru dan murid Memberi Khidmat Bantu Program Kemahiran Maklumat Menjalankan aktiviti-aktiviti Kemahiran Maklumat untuk GPK Tadbir & Kurikulum / GPM/ KP 3. Muka surat 5.

1 C a r t a A l i r G n rKu e Pr jea r p u s t a k a a n d a n M e d i a au Aktiviti Sub Aktiviti 5 5.1 Merancang serta melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat Muka surat ini 1/2 Mul a Terima Arahan/ Tempahan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 5 . Kenalpasti keperluan Kemahiran Maklumat Rancang latihan Kemahiran Maklumat mengikut takwim Dapatkan kelulusan Tidak diluluskan Semakan semula Kertas Cadangan Diluluskan Jalankan kursus dalaman Beri khidmat bantu Sedia lembaran kerja Menilai keberkesanan Kemahiran Maklumat Ta mat TTT Tamat .

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. N o r m a GK ue r u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 j Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 5 Merancang. Johor 5 . melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat Muka surat ini Catatan 1/2 5.1 Aktiviti Mengenalpasti keperluan Kemahiran Maklumat Merancang latihan Kemahiran Maklumat Menjalankan kursus Kemahiran Maklumat dalaman berkaitan Tindakan 2 3 4 5 6 7 Memberi Khidmat Bantu Kemahiran Maklumat secara individu kepada murid-murid di PSS Mengedarkan lembaran kerja Menjalankan aktiviti Kemahiran Maklumat Membuat penilaian .

Menyediakan buku rekod penggunaan alatan / bahan di PSS. sistem automasi dan kad ahli bagi GPM / Kerani PSS / Pengawas PSS 5.2 2/2 dapat menyokong P&P ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan 5 Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum GPM 1.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menyediakan borang tempahan penggunaan BilikMedia /Pusat Akses Kendiri / Pusat Akses Sekolah GPM /AJK Kerja PSS / Penyelaras Bilik Khas Rujuk Pekeliling 8. Menyediakan pengunjung PSS buku rekod GPM GPM 7. Menyediakan diperlukan. Membuat analisis penambahbaikan 10. Menilai mutu perkhidmatan yang disediakan GPM GPM GPM . melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. perkhidmatan yang GPM 4. Johor 5 . Menerima arahan Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum 2. 3P r o s e s GK ue rruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti Merancang . Menyediakan /secara manual guru dan murid. Menyediakan borang soal selidik penambahbaikan 9. Pusat Akses 6. Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang Muka surat 5. Mengenalpasti perkhidmatan PSS yang diperlukan untuk menyokong P&P 3.

Johor 5 . 4 a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a C a r a Aktiviti Sub Aktiviti 5 5.2 Merancang serta melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong P&P Mul a Muka surat ini 2/2 Terima Arahan Kenalpasti perkhidmatan PSS yang perlu disediakan Sediakan perkhidmatan yang diperlukan Maklumkan kepada pengguna Menilai penggunaan perkhidmatan yang telah disediakan Rekod / Dokumentasi Ta mat TTT Tamat .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

5 e n a r a i G e mu a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S Sur k Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 5 Merancang. melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong P&P Aktiviti Menyediakan brosur atau pamplet Menyediakan buku rekod penggunaan bilikbilik khas Menyediakan kad ahli Tindakan Muka surat ini Catatan 2/2 5.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 5 .2 3 4 5 Menyediakan buku rekod pengguna Menyediakan buku rekod peminjaman / pemulangan buku Menyediakan borang tempahan bilik khas / bahan Menyediakan borang tempahan Bahan Bukan Buku Menyediakan borang soal selidik 6 7 8 .

P e r a t u rF aa ni l PMGe eu j rtaa d Pb ei rr ap nu s t a k a a n d a P n u 1. 6 e r a t u r a n . Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah. 4. Borang tempahan penggunaan Bilik Media / Pusat Akses Kendiri / Pusat Akses Sekolah Borang soal selidik Borang tempahan Bahan Bukan Buku . 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam . 5 . 3. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua /Guru Besar. Johor 5 . 2. Buku Panduan Literasi Maklumat – Terbitan BTP Surat Siaran BTP 5 .8 S e n a r a i B o r a n g -B o r a n g Y a n g D ig u n a F a il M 1. 2. 2. 3.7 S e n a r a i U n d a n g -U n d a n g d a n P e k e lilin g F a 1. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh Pengetua / Guru Besar.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.

Penolong Kanan Pentadbiran/SU NILAM 3. Menyampaikan Anugerah Program NILAM 12. Mengenalpasti peringkat sekolah 10. Johor 6 . GPM/GB/GPKT&K 11. GPM/SU NILAM 4. Pengetua/GB/SU NILAM 6. Menganalisis Data 9. Membuat penilaian 12. GPK T&K/GPM 8. 0 P r o s e sG Ku er u j aP e r p u s t a k a a n & M e d i a r Aktiviti Sub Aktiviti 6 6. GPM/SU NILAM 3. GPM/SU NILAM 9. Melaksanakan aktiviti galakan membaca 7. GPM/SU NILAM/KP 7. GPM/SU NILAM 10.JPNJ/PPP/A25087/01 /(37) 5. Merancang aktiviti galakan membaca 4. SPI Bil 1/2005 . SPI Bil 10/2000 Undang-Undang / Peraturan 1. Menerima arahan daripada pengetua/GB/GPK T & K 2.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. SPI Bil 12/2001 3. GPM/SU NILAM 4. Merancang Majlis Anugerah Program NILAM 11. SPI Bil 13/19/98 1. Mengumpul data Rekod Bacaan 8. GPM/AJK Kerja NILAM 5.1 GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT Muka surat ini 1/1 Merancang dan mengurus ProgramPembacaan (Program NILAM) dan Pembudayaan ilmu Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1. Pelaksanaan Program NILAMJohor. Memberi taklimat NILAM 5. Melancarkan Program NILAM 6. Mesyuarat AJK NILAM 2. Pengetua / Guru Besar/GPKT & K 2.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 1C a r t a A l i r a nu rKu e P j e r p u s t a k a a n & M e d i a G r a Aktiviti Sub Aktiviti 6 6.1 Galakan membaca dan Literasi Maklumat Merancang Program NILAM dan Pembudayaan ilmu Mul a Semak semula Muka surat ini 1/1 Terima arahan/Sediakan kertas kerja/Dapatkan kelulusan Diluluskan Mesyuarat AJK NILAM Tidak Ya Lantikan AJK NILAM Beri Taklimat NILAM Laksanakan Program NILAM Pantau Aktiviti NILAM Kumpul Borang data NILAM Anugerah NILAM Dokumentasi/Post Mortem Tamat . Johor 6 .

1 Galakan membaca dan Literasi Maklumat Merancang Program NILAM dan Pembudayaan ilmu Aktiviti Menyediakan kertas kerja. Mesyuarat jawatankuasa NILAM Taklimat NILAM Menyerahkan borang Rekod Bacaan NILAM Pelaksanaan Program NILAM Melaksanakan aktiviti galakan membaca Kumpulkan Data Rekod Bacaan Analisis Data Mengenalpasti pemenang peringkat sekolah Merancang majlis Anugerah Program NILAM Menyampaikan Anugerah Program Nilam Membuat penilaian Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 . 2 S e n a r a i GS ue rm aPk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a u Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 6.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 6 .

Menggunakan buku Panduan Program NILAM Konsep dan Panduan Pelaksanaan Di Sekolah . Bahagian Teknologi Pendidikan KPM. 6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 13/1998: Program Membina Tabiat Membaca bertarikh 2 Mei 1998 2. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Latihan . 7. 3N o r m a K e P jea r p uu sr tua k a a n d a n M e d i a r G Aktiviti Sub Aktiviti 6 6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 12/2001: Galakan Membaca Di Sekolah – Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri bertarikh 19 November 2001 . Johor 6 . Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor Menggunakan Panduan Tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua/Guru Besar 1 hari 6.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.U n d Fa an i g Md ea jna P e k e l i l i n g l 1. Memohon persetujuan pengetua / guru besar Mengadakan perbincangan dengan Guru Penolong Kanan 1 Menyediakan pelan operasi Membaiki pelan operasi Melantik AJK NILAM Mesyuarat AJK NILAM Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 minggu 60 minit 60 minit 1 bulan 1 minggu 1 hari 6 . 5 S e n a r a i U n d a n g . 4P e r a t u r a n .1 Galakan membaca dan Literasi Maklumat Merancang Program NILAm dan Pembudayaan ilmu Masa diambil Muka surat ini 1/1 Bil 1 2 3 4 5 6 7 Jenis Kerja Mengenalpasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan. 8.P e r a t u Fr a inl M e n at a d b i r a n P j 5.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3.B o rF aa ni lg MY eaj n g D i g u n a a 2. Mengurus pelaksanaan kursus/latihan 6. Membuat kertas cadangan melaksanakan kursus/latihan 4. melaksana dan meyelaras Program Aktiviti 7 Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka Sub Aktiviti 1/1 surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk / Peraturan 1. Mendapat kelulusan Pengetua / GB/ GPK Tadbir & Kurikulum 5. 2. 5. 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 0P r o s e s GKu er ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a ________________________________________ Merancang. Pelaksanaan Program NILAM di Negeri Johor JPNJ/PPP/A25087/01/(37) 5. Johor 6 . 6 S e n a r a i B o r a n g .10/2000: Tahun Pusat Sumber Sekolah ( PSS ) 2000 Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Rekod Bacaan Tahap 1 dan Tahap 2 Borang Data Program NILAM : Individu Kelas 4.1/2005: Memantapkan Budaya Membaca di kalangan murid Sekolah bertarikh 12 Mei 2005 4. Menerima arahan merancang daripada Pengetua/GPK Tadbir & Kurikulum. Mengedarkan borang penilaian kursus Pengetua / GB/ PK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. i) ii) 7 . Mengenalpasti staf yang memerlukan latihan. Rekod Pencapaian Program NILAM Rekod Bacaan Bulanan Rekod Analisis Jumlah Bacaan Murid mengikut Pengkelasan 3.3/2005 PK / Ketua Panitia GPM Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6.8 Tahun 1999 Pengetua / GB/ PK GPM / Ketua Panitia GPM .

Menyediakan sijil penyertaan 8.7. melaksana dan meyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Sub Aktiviti Terima arahan Merancang latihan yang diperlukan Membuat kertas cadangan Dapatkan kelulusan Tidak diluluskan Diluluskan Semakan semula Kertas Cadangan Dapatkan peruntukan kewangan Tempah segala keperluan latihan Urus pengendalian latihan bersama fasilitator Pantau kehadiran dan menyediakan sijil Kumpul borang penilaian dan . Membuat dokumentasi GPM GPM 7.1 C a r t a A l i r a Gn uKr u r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e j Aktiviti 7 Mul a Merancang.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. melaksana dan meyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka surat 1/1 ini Aktiviti Menerima arahan merancang daripada Pengetua/GB/PK Mengenal pasti staf yang memerlukan latihan.dokumentasi Tamat. Mendapat pengesahan peruntukan kewangan untuk melaksanakan latihan. 2S e n a r a i SGe umr ua kP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 12.7 Merancang. Mendapat kelulusan daripada Pengetua/GB/PK Mengurus latihan bersama fasilitator Memastikan borang kehadiran peserta diisi setipa sesi latihan Menyediakan sijil penyertaan latihan kepada peserta Membuat penilaian dan dokumentasi Tindakan Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 . Johor 7 . Merancang latihan yang diperlukan.

.

U nF da ai l n Mg e/ ja e k e l i l i n g P 1. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh Pengetua / Guru Besar. Johor 7 . Borang penilaian kursus.B oDr agnu gn a k a n S g i 1.p e r a t u r a n i lP M ne tj a d b i r a n Fa e 1. 4S e n a r a i U n d a n g . 3P e r a t u r a n . 3.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 2. 2. . Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua / Guru Besar. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah. 3/2005 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3. 2. 5 e n a r a i B o r aYn ag n. Borang kehadiran peserta. 8 Tahun 1999 7 . 7 . 4.

3. 2. Mengenalpasti saluran promosi 5.3/2005 Aktiviti 8 PK / GPM PK / GPM GPM GPM GPM GPM . Melaksana aktiviti promosi PSS 7. Menerima arahan merancang daripada Pengetua/GPK Tadbir & Kurikulum.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Merancang dan menyediakan takwim. 4. Johor 8 . Mesyuarat AJK kerja PSS. 0P r o s e s GKu er ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a ________________________________________ Merancang dan mengurus Program Promosi PSS Muka Sub Aktiviti 1/1 surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk / Peraturan 1. Menilai keberkesanan promosi Pengetua/GB/PK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Menyedia saluran promosi PSS 6.

Johor 8.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. .1 C a r t a A l i r a Gn uKr u r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e j Aktiviti Sub Aktiviti 8 Mul a Merancang dan mengurus Program Promosi PSS Muka surat ini 1/1 Terima arahan Sediakan Takwim Program Promosi PSS Dapatkan kelulusan Tidak diluluskan Diluluskan Semakan semula Kertas Cadangan Sebarkan Takwim Program Promosi PSS Kenalpasti pihak yang terlibat. Pelaksanaan aktiviti Dokumentasi / Post – mortem Tamat.

2S e n a r a i G eu mr ua kP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 8 Aktiviti Merancang dan menyediakan takwim Mengadakan Mesyuarat AJK Kerja PSS Menyediakan brosur / pamplet tentang kemudahan & perkhidmatan PSS Mengenalpasti saluran promosi PSS Menyediakan saluran promosi PSS Melaksanakan aktiviti promosi PSS Penilaian / Dokumentasi Merancang dan mengurus Program Promosi PSS Tindakan Muka surat ini Catatan 4 5 6 7 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 8 .

2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh Pengetua / Guru Besar. 3P e r a t u r a n .B oDr agnu gn a k a n S g i 1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5 e n a r a i B o r aYn ag n.p e r a t u r a n i lP M ne tj a d b i r a n Fa e 1. Johor 8 . 4S e n a r a i U n d a n g . Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah. 3/2005 8 . 3.U n Fd aa inl g /e P e k e l i l i n g M ja 1. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua / Guru Besar. 8 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 2. Borang penilaian. Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah. . 4.

Memberi kursus dalaman bila perlu. 10. bilik media. Muka Sub Aktiviti 1/1 surat ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan Aktiviti 9 1. Menyediakan Manual Penggunaan bagi setiap alatan di bilik-bilik khas.Menyedia buku laporan kerosakan dan penyelenggaraan bagi setiap bilik khas. Johor 9 . Menerima arahan daripada Pengetua/PK Pengetua / GB/ GPK/Ketua Bidang/Ketua Panitia/JK Kurikulum Penyelaras Bilik Khas Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990)BTP. pusat akses sekolah dan semua bilik khas dalam mmesyuarat JKS. Memberi khidmat Bantu.Mengedar borang statistic penggunaan alat/bahan sumber media setiap tahun. Menyediakan borang tempahan dan buku penggunaan bilik-bilik khas untuk P & P. Rujuk Fail Kuasa m/s 77 Rujuk Unit Media BTPN . Mempromosi bahan sumber (bahan cetak dan bukan cetak). Menyenarai bahan sumber (bahan cetak dan bukan cetak) yang ada di perpustakaan. 6. 5. Surat KP (BTPPSP) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan Media Sekolah (6 Julai 2004)BTP 2. AJK BBM 9. 0P r o s e s G e rr jua P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a K u ________________________________________ Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 8. 3.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 7. Penyelaras Jadual Waktu 4. Menyedia dan mempamerkan jadual tempahan penggunaan.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Muka surat ini Mul a 1/1 Terima arahan Senarai bahan Promosi bahan Sedia borang tempahan Pamer jadual waktu yang telah disediakan Tidak Sedia khidmat Bantu/ perkembangan staff jika perlu Pastikan manual penggunaan dipamerkan dan diikuti dengan betul diterima. Johor 9. Ya Rekod borang statistik Lapor kerosakan dan tindakan penyelenggaraan Ta mat TTT .1 C a r t a A l i r a Gn uKr u r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e j Aktiviti Sub Aktiviti 9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.

pusat akses sekolah dan semua bilik khas dalam mesyuarat JKS Mempromosi bahan sumber ( bahan cetak dan bukan cetak ) Menyedia borang tempahan dan buku penggunaan bilik-bilik khas untuk P&P Menyedia dan mempamerkan jadual tempahan penggunaan Menyedia manual penggunaan bagi setiap alatan di bilik-bilik khas Memberi khidmat bantu Memeri kursus dalamaan bila perlu Menyedia dan mengedar borang statistik penggunaan alat/bahan sumber media setiap bulan Menyediakan buku laporan kerosakan dan penyelenggaraan bagi setiap bilik khas. bilik media . Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 Aktiviti Menerima arahan Pengetua / GB/GPK T&K Menyenaraai bahan sumber ( bahan cetak dan bukan cetak ) yang ada di perpustakaaan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 9 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . S e n a r a i S eumr a k P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 G u Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.

.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.U n d F a igl M ae nja P e k e l i l i n g S an d 4. 2 e r a t u r a n . 5. 3 e n a r a i U n d a n g . Rujuk rekod ringkasan mengajar di bahagian depan ( peraturan ) Menggunakan buku huraian sukatan pelajaran bagi setiap mata pelajaran. 3. Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS. Menggunakan buku panduan pengurusan sekolah yang ditetapkan oleh sekolah 4. Johor 9 . 9 . Mengunakan penetapan polisi dan dasaar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau berlisan. 6. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS ( 1990 ) BTP 6.p e r a t u r a n i lP M ne tj a d b i r a n P Fa e 1. 5. Surat KP ( BTP. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa.PSP ) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media ( 6 Julai 2004 ) BTP . 2.

Johor 1 0 . 2. Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar. 5.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Meminit surat-surat di dalam fail.P0 r o s e s GK u r ju P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e a Aktiviti Sub Aktiviti BERHUBUNG DAN BEKERJASAMA DENGAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 10 NEGERI/JPNJ/PKG/PERPUSTAKAAN AWAM UNTUK MENINGKATKAN DAN PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 10. Mengambil tindakan. Berhubung dan bekerjasama dengan pihak yang berkenaan. 3. 4. .1 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / / Peraturan Dirujuk Pengetua / Guru Besar/KPM/BTPN/ JPNJ/PPD/PKG/ Agensi Luar Program NILAM: Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) BTP Standard Kualiti: Penyediaan minit mesyuarat (2002) BTP Surat KP(BTPPSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas guru perpustakaan dan media sekolah (6 Julai 2004) BTP SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002) 1. Mendapatkan surat edaran agensi luar daripada pihak pentadbiran.

.

Tidak Ya Simpan dan minit ke dalam fail Ta mat TTT . Mengambil tindakan Semak semula Berhubung dan berbincang dengan pentadbir dan pihak yang berkenaan jika timbul masalah. Johor Aktiviti 10 BERHUBUNG DAN BEKERJASAMA DENGAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI/JPNJ/PKG/PERPUSTAKAAN AWAM UNTUK MENINGKATKAN DAN PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Sub Aktiviti 10.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. C a r t a A l i r a n u Kr u r jPa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 G e Mul a Menerima arahan Pengetua / Guru Besar.1 10 .. Mendapatkan Surat Edaran daripaada agensi luar daripada pihak pentadbiran.

1 3 4 5 1 0 . 2S e n a r a i G u m u a k e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Ser P Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 10 BERHUBUNG DAN BEKERJASAMA DENGAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI/JPNJ/PKG/PERPUSTAKAAN AWAM UNTUK MENINGKATKAN DAN PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Aktiviti Menerima arahan Pengetua / Guru Besar. Simpan dan minit ke dalam fail Tindakan Catatan 10. Mengambil tindakan Berhubung dan berbincang dengan pentadbir dan pihak yang berkenaan jika timbul masalah. 3 P e r a t u r a n . 2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak pentadbiran sekolah . Menggunakan Buku Panduan Pengurusan Sekolah yang ditetapkan oleh pentadbiran sekolah.P e r a t u Faani l PM e en j aa d b i r a n r t 1.1 0 . Mendapatkan Surat Edaran daripaada agensi luar daripada pihak pentadbiran..

3. Johor 4.S5 e n a r a i B o r a n g . 5. 1 0 .U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g 1.B o r a F g i lY M ne gj a D i g u n a k a n na a -tia d a - . 5. Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS Menggunakan Buku Senarai Bahan Bacaan Keluaran BTPN Menggunapakai surat siaran keluaran BTPN 1 0 . 4 S e n a r a i U n d a n g . 1/1992: Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Pentadbiran Awam. Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 7. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2. 8. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. 6. 6. Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan Bacaan PSS (1990) BTPN Surat KP(BTP dan PSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTPN Program NILAM : Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) BTPN.3. Standard Kualiti: Penyediaan Minit Mesyuarat (2002) BTPN SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002) 4.

rekod dalam buku stok 7.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Me Ketua Panitia milih bahan-bahan PSS yang bersesuaian dengan PnP 3.1 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / / Peraturan Dirujuk 11 Pengetua / Guru Besar Guru Penolong Kanan Kurikulum Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan bacaan PSS (1990) BTPN 1. Johor 1 1 . Me nerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar/ Guru Penolong Kanan Pentadbiran dan kurikulum. 2. Me nerima bahan-bahan yang dibeli. Me nyemak dan memeriksa bahanbahan yang diterima. 6. njalankan proses teknik. Me Me . ngisi borang pesanan Me 4.P0 r o s e s K eu rrj u P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a G a Aktiviti Sub Aktiviti MENYELIA DAN MENGURUS BAHAN-BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 11. 5.

Pilih bahan-bahan PSS. C a r t a A l i r G nu K ue r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 a r j Mul a Menerima arahan Pengetua / Guru Besar.1 MENYELIA DAN MENGURUS BAHAN-BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka program Pusat Sumber Sekolah surat ini 1/1 11 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor Aktiviti Sub Aktiviti 11 11. Isi borang pesanan Dapatkan kelulusan Pengetua/ Guru Besar Diluluskan Terima bahan-bahan yang dibeli Ya Tidak Diluluskan Pemilihan Semula Menyemak dan memeriksa bahan-bahan Merekod dalam buku stok .

1 MENYELIA DAN MENGURUS BAHAN-BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka program Pusat Sumber Sekolah surat ini Aktiviti Menerima arahan Pengetua / Guru Besar. Mengisi borang pesanan Dapatkan kelulusan Pengetua/ Guru Besar Terima bahan-bahan yang dibeli Menyemak dan memeriksa bahanbahan Merekod dalam buku stok Proses Teknik Tindakan Catatan 1/1 5 6 7 8 .Proses Teknik Ta mat TTT 1 1 . Memilih bahan-bahan PSS. 2S e n a r a i G u m u a k e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Ser P Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 4 11 11.

Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah. Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan Bacaan PSS (1990) BTPN.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.B o r a F g i lY M ne gj a D i g u n a k a n na a 1. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan seperti buku panduan guru . 3 P e r a t u r a n . dan fail kuasa PSS. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak pentadbiran sekolah 3. 2. takwim sekolah. 4 S e n a r a i U n d a n g . 2.P e r a t u Faani l PM e en j aa d b i r a n r t 1. KEW PA 3 . Johor 1 1 . Buku Stok Bahan-Bahan PSS 3. 1 1 . 5 S e n a r a i B o r a n g . Borang Pesanan / Nota Minta 2. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. 1 1 . KEW PA 2 4.U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g 1.

1 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk 12 .P0 r o s e s K e Pr jea r p uusr tua k a a n d a n M e d i a G Aktiviti Sub Aktiviti MENYELIA DAN MENGEDAR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK/ KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH. Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 12.5. J 300/ Kad Petak Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 2 .

Mencatat minit Pengetua / Guru Besar/ Pihak pentadbir sekolah Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan bacaan PSS (1990) BTPN Program NILAM: Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) BTP Standart Kualiti: Penyediaan minit mesyuarat (2002) BTP Surat KP(BTP-PSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas guru perpustakaan dan media sekolah (6 Julai 2004) BTP SPI Bil 10/2000 SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002) 3. Mengedar kepada ahli (rujuk pekeliling minit mesyuarat) 8.1. Menyiapkan minit mesyuarat AJK induk PSS 4. menghantar draf untuk semakan AJK Kerja PSS 5. Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar. Memprbanyakkan minit. 7. 2. menyimpan dalam fail . mendapatkan pengesahan pengetua/Guru GPK T&K Besar 6.

1 12 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mengedar kepada ahli (rujuk pekeliling minit mesyuarat) Menyimpan dalam fail Ta mat TTT . Meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Sub Aktiviti 12. Johor Aktiviti 12 MENYELIA DAN MENGEDAR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK/ KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH. Mencatat minit Semak semula Menyiapkan minit mesyuarat Menghantar draf untuk semakan Mendapatkan pengesahan pengetua/Guru Besar Ya Tidak Memperbanyakkan minit. C a r t a A l i r G nu K ue r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 a r j Mula Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar.

Mengedar kepada ahli (rujuk pekeliling minit mesyuarat) Menyimpan dalam fail Tindakan Catatan . Mencatat minit Menyiapkan minit mesyuarat Menghantar draf untuk semakan Mendapatkan pengesahan pengetua/Guru Besar Memperbanyakkan minit.1 MENYELIA DAN MENGEDAR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK/ KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH.1 2 . 2S e n a r a i G u m u a k e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Ser P Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 12 12. Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Aktiviti Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar.

4. BTPN. Standard Kualiti: Penyediaan Minit Mesyuarat (2002) BTPN SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 5. 5. 2.P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n 1. 8. 6.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menggunakan Buku Panduan Pengurusan Sekolah yang ditetapkan oleh pentadbiran sekolah. 4 S e n a r a i U n d a n g . Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah.U n dFa ani lg Md ea jna P e k e l i l i n g 1. 2 Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak pentadbiran sekolah 3. Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS Menggunapakai surat siaran keluaran BTPN 1 2 . 4. 3. Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan Bacaan PSS (1990) BTPN Surat KP(BTP dan PSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTPN Program NILAM : Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) . Johor 1 2 . 1/1992: Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Pentadbiran Awam. 3 P e r a t u r a n . 7.

Johor 1 2 . 5 S e n a r a i B o r a n g .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.P0 r o s e s K e rej a p Gu u rt a k a a n d a n M e d i a P r s u Aktiviti Sub Aktiviti 13 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan .B o r a F a i lY Ma n jga D i g u n a k a n ng e -tiada- 1 3 .

Mengawal selia perjalanan program.13. 16. GKMP/Ketua Panitia GKMP/Ketua Panitia Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Penyimpanan dokumen. Menyediakan borang pemantauan. Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program. 13/1998: Program Tabiat Membaca. GKMP/Ketua Panitia GKMP/Ketua Panitia . Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Guru Besar/Pengetua. Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. 20. GKMP/Ketua Panitia GKMP/Ketua Panitia 19. 14. 15. Menjalankan program yang telah dirancang. 9. Mengadakan “ Post mortem “ terhadap program yang berkenaan. Guru Penolong Kanan I Guru Besar/Pengetua 1. bertarikh 22 Mei 1998. 18. 17. Menilai keberkesanan program.

. Mengawal selia perjalanan program. Ta mat TTT Penyimpanan dokumen. Menyediakan borang pemantauan. Penambahbaikan Program Menilai keberkesanan program.C a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a a a a n d a n M e d i 1 a r a k Aktiviti Sub Aktiviti 13. Menjalankan program yang telah dirancang. Johor 1 3 . Menyedia dan menghantar laporan kepada Pengetua/ PKG.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mengadakan “ Post mortem “.0 Mul a Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program.terhadap program yang berkenaan.

Menyedia dan menghantar laporan kepada Pengetua/ PKG Penyimpanan dokumen.terhadap program yang berkenaan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menyediakan borang pemantauan. Mengadakan “ Post mortem “. Johor 1 3 . Menjalankan program yang telah dirancang. 4 5 6 7 8 9 . Menilai keberkesanan program. Mengawal selia perjalanan program.S2 e n a r a i S e Pme ar p uGs ut ar u a a n d a n M e d i a k k Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 Aktiviti Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan.0 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini Catatan 1/1 2 3 Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program. Tindakan 13.

Johor 1 3 . 3 N o r m a P ee rrpj au s t u rk ua a n d a n M e d i a K G a Aktiviti Sub Aktiviti 13. Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Penyimpanan dokumen. Menjalankan program yang telah dirancang. Menilai keberkesanan program.) Bil Jenis Kerja Masa Diambil 1 hari 1 minggu 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 2 3 Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. 4 1 minggu 5 1 minggu 6 2 hari 1 minggu 7 8 1 minggu 9 1 hari . Mengawal selia perjalanan program. Mengadakan “ Post mortem “ terhadap program yang berkenaan. Menyediakan borang pemantauan. Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Guru Besar/Pengetua.0 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 (Jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. 13/1998: Program Membina Tabiat Membaca. 12. 10. 6S e n a r a i B o r a n g . bertarikh 19 November 2001. Borang Penilaian Aktiviti.U n d a n g d a n P e k e l i l i n g 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1 3 .B o r a n g Y a n g D i g u n a k a n . Borang Pemantauan Aktiviti. .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Latihan. Johor 1 3 .P e r a t u r a n P e n t a d b i r a n 9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Format Laporan Aktiviti. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. 4P e r a t u r a n . 2. 5S e n a r a i U n d a n g . 12/2001: Gerakan Membaca Di Sekolah-Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri. 7. 11. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. 1 3 . Borang Maklumat. 8. 10. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Latihan. bertarikh 22 Mei 1998. 9.

0P r o s e sG Ku er u j aP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a r Aktiviti Sub Aktiviti Proses Kerja 1.PA 3 KEW.Mengenal pasti peralatan yang diterima PK Pentadbiran dan Kurikulum Pembantu Tadbir Kewangan / GPM GPM J300(KEW. Penyimpanan dokumen 7.134) KEW. PA 2 3. Menjalankan pelupusan ( jika perlu ) 5. PA 2 J300(KEW. Mempamerkan salinan stok dan inventori peralatan sekolah di papan kenyataan GPM Pejabat GPM .Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua /Guru Besar PK Pentadbiran dan Kurikulum 14 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan PSS Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan 2.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 4 . Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori 4.134) KEW.PA 3 KEW. Menyedia laporan semakan stok dan inventori peralatan 6.

Taklimat umum kepada semua guru AJK PSS dan Bilik-bilik Khas Melaksanakan tugas Semakan oleh PK P & K dan PT Kewangan Mempamerkan salinan stok dan inventori di papan kenyataan di PSS dan Bilik-bilik Khas Penyimpanan dokumen oleh PT Kewangan / Pejabat Tamat .C a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 a r a Aktiviti Sub Aktiviti 14 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan PSS Muka surat ini 1/1 Mula Terima arahan kerja daripada Pengetua / Guru Besar / PK P &K Mengenal pasti peralatan yang diterima Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori Pelupusan ( jika Menyediakan laporan semakan stok dan inventori peralatan Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Johor 1 4 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menyediakan borang KEW PA dan Borang J.

Johor 1 4 . Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 2 Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori Menyediakan laporan semakan stok dan inventori peralatan Menjalankan pelupusan ( jika perlu ) Menyedia dan menghantar laporan kepada Pengetua Penyimpanan dokumen Mempamerkan salinan stok dan inventori peralatan sekolah di papan kenyataan 3 4 5 6 7 . 2 S e n a r a iG Su er m aP ke r p u s t a k a a n d a n M e d i a u Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 14.0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan PSS Aktiviti Mengenal pasti peralatan yang diterima .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 4 .N o r m a GK ue r ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 3 (Jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.) Bil Jenis Kerja Masa Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Mengenal diterima pasti peralatan yang 2 1 minggu 3 Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori Menjalankan pelupusan ( jika perlu ) Menyedia laporan semakan stok dan inventori peralatan Penyimpanan dokumen Mempamerkan salinan stok dan inventori peralatan sekolah di papan kenyataan 2 minggu 4 5 Sepanjang tahun 1 minggu 6 7 Sepanjang tahun Sepanjang tahun .

5S e n a r a i U n d a n g . 3. menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. 4P e r a t u r a n .P e r a t u Fr a inl M e n at a d b i r a n P j 1. 13. 2. 12. Borang J 300 Borang KEW PA 2 Borang KEW PA 3 . Menjalankan semakan stok peralatan dan inventori dua kali setahun. 4. 1 4 . Borang yang diedarkan kepada AJK Kerja hendaklah diserahkan kepada GPM dua minggu selepas borang diedarkan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 6S e n a r a i B o r a n g . 5. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah.U n d a n gl M ae nj a P e k e l i l i n g Fai d 1. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah. Rujuk Pekeliling Perolehan Stok 1 4 . Johor 1 4 .B o r a Fn ag i l YMa en jga D i g u n a k a n 11.

Membuat analisis borang permohonan keahlian 9.Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua /Guru Besar PK Pentadbiran dan Kurikulum 15. Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan . Merancang aktiviti promosi keahlian Persatuan Perpustakaan / PS Negeri bersama AJK Kerja 3. Mengedarkan keahlian 7. Menyediakan borang kriteria pemilihan ahli perpustakaan 6. Menyediakan saluran promosi 5. Mengenal pasti saluran promosi PK Pentadbiran dan Kurikulum Surat siaran dan peraturan keahlian setiap perpustakaan Instrumen analisis GPM dan AJK Kerja 4. 2 P r o s G su rKue P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e r a Aktiviti Sub Aktiviti Proses Kerja 3.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 5 . Mengumpulkan keahlian borang permohonan borang permohonan 8.0 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan 2.

.

Terima arahan kerja daripada Pengetua / Guru Besar / PK P Mesyuarat dengan AJK Induk dan AJK PSS &K Merancang aktiviti promosi keahlian Taklimat umum kepada semua guru AJK PSS dan Pengawas PSS dan pelajar Melaksanakan promosi Mengenal pasti saluran promosi Menyediakan borang kriteria pemilihan Mengedarkan borang permohonan keahlian Mengumpulkan borang permohonan keahlian Mengedarkan borang Membuat analisis borang permohonan keahlian permohonan keahlian Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan Mengumpulkan borang permohonan keahlian Membuat analisis borang permohonan keahlian Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan Menyediakan borang kriteria pemilihan Tamat . Johor 1 5 .C a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 0 a r a Aktiviti Sub Aktiviti 15 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat 1/1 ini Mula Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 1 S e n a r a i GS u rmu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 15 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat 1/1 ini Aktiviti Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Merancang aktiviti promosi keahlian Persatuan Perpustakaan / PS Negeri bersama AJK Kerja Mengenal pasti saluran promosi Tindakan Catatan 2 3 4 5 Menyediakan saluran promosi Menyediakan borang kriteria pemilihan ahli perpustakaan Mengedarkan borang permohonan keahlian Mengumpulkan borang permohonan keahlian Membuat keahlian analisis borang permohonan 6 7 8 9 Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan . Johor 1 5 .

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

1 5 .N o r m a GK ue r u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 j
Aktiviti Sub Aktiviti 15 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat 1/1 ini

(Jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.) Bil Jenis Kerja Masa Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1

Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Merancang aktiviti promosi keahlian Persatuan Perpustakaan / PS Negeri bersama AJK Kerja Mengenal pasti saluran promosi Menyediakan saluran promosi Menyediakan borang pemilihan ahli perpustakaan Mengedarkan keahlian borang kriteria

2

1 minggu

3 4 5

1 minggu 1 minggu 1 minggu

6

permohonan

1 hari

7 8 9

Mengumpulkan borang permohonan keahlian Membuat analisis permohonan keahlian borang

1 minggu 1 minggu 1 hari

Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

1 5 . 3P e r a t u r a n - P e r a t u Fr a inl M e n at a d b i r a n P j
1. 2. 3. 4. 5. 6. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. Promosi hendaklah dibuat pada awal tahun Aktiviti yang dijalankan hendaklah mendapat persetujuan daripada Guru Besar / Pengetua Merekod nama murid yang menjadi ahli persatuan perpustakaan yang dijalankan di sekolah

1 5 . 4S e n a r a i U n d a n g - U n d a n gl M ae nj a P e k e l i l i n g Fai d
1. Mengikut syarat-syarat yang dikeluarkan oleh setiap perpustakaan.

1 5 . 5S e n a r a i B o r a n g - B o r a Fn ag i l YMa en jga D i g u n a k a n
14.
15. Borang Keahlian Instrument analisis

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

16.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media

4. GPK TADBIR & KURIKULUM GPM AJK Kerja GPM 7. Menganalisiskan intrumen. 2. 8. Menyediakan instrumen kajian tindakan.Aktiviti Menjalankan Penyelidikan / Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Sub Muka surat 1/1 Aktiviti ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk 16 1. Instrumen 5. GPM AJK Kerja GPM AJK Kerja GPM Instrumen Pengetua/Guru Besar/GPK TADBIR & KURIKULUM . 6. Mencadang penambahbaikan. Mengumpulkan instrumen. Mengenalpasti masalah / kelemahan perkhidmatan PSS. Mengedarkan instrumen. Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir dan Kurikulum. Menerima rekod penggunaan perkhidmatan PSS. 3.

G r a Aktiviti Subaktiviti 16 Mul a Menjalankan Penyelidikan/Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Menyemak rekod Menyediakan instrumen Mengedarkan instrumen Mengumpul instrumen Menganalisis instumen Mengenalpasti masalah/kelemahan Mencadangkan penambahbaikan Tam atTT T .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 6 C1 a r t a A l i r a nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a .

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Aktiviti Menyemak rekod penggunaan perkhidmatan PSS Mengumpul maklumat yang diperlukan Mengedarkan borang kaji selidik Menganalisa borang kaji selidik Membuat penilaian Tindakan Catatan 2. 4. Johor . 3. e Aktiviti Subaktiviti 16 Menjalankan Penyelidikan Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Bil 1. 5.1 6 S2 e n a r a i GS u rmu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a .

Menganalisa borang kaji selidik 2 Jam 5. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1.1 6 N3 o r m a GK ue rPrujea r p u s t a k a a n d a n M e d i a . Mengedarkan borang kaji selidik 2 Jam 4. Menyemak rekod penggunaan perkhidmatan PSS Mengumpul maklumat yang diperlukan Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 Hari 2. Bil. Membuat penilaian 1 Hari . 2 Jam 3.

4. a 1. 1 6 S5 e n a r a i U n d a n g . 2. menyediakan panduan untuk menjalankan penyelidikan/kajian tindakan.U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g . Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah.B o rF aa ni lg MY eaj n g D i g u n a . Johor 1 6 P4 e r a t u r a n .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah. an e 1. g a Tiada 1 6 S6 e n a r a i B o r a n g .P e r a t u r F a i lP m ne tj a d b i r a n . 3. Borang soal selidik . Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari masa ke semasa oleh pihak sekolah.

Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir dan Kurikulum untuk menyediakan laporan serta analisis yang berkaitan. Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah. Mengumpul data serta dokumentasi daripada setiausaha program. Program dan KAtiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah Sub Muka surat 1/1 Aktiviti ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk Aktiviti 17 9. Menghantar analisis dan laporan untuk disemak. 13. 10. Membuat analisis dan laporan untuk setiap program serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. Pengurusan. 14. 11. 12. Analisis Pelaksanaan Pembangunan.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media Menyediakan Laporan. Pengetua/Guru Besar/GPK TADBIR & KURIKULUM GPM Guru Penyelaras Program Standard Q : Penyediaan Minit Mesyuarat (2002).17. BTP . Mencadang penambahbaikan.

Johor 1 7 C1 a r t a A l i r a nu rKu e Mj ae d i a d a n P e r p u s t a k a a n . Pengurusan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Tam atTT T . Analisis Pelaksanaan Pembangunan. Program dan KAtiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah Mul a Muka surat ini 1/1 Subaktiviti - Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Kumpul dan dapatkan data-data serta dokumentasi Buat analisis dan laporan Hantar analisis dan laporan untuk semakan GPK Tadbir & Kurikulum Tidak Lulus Lulus Penambahbaikan Sediakan analisis dan laporan lengkap Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah. G r Aktiviti 17 Menyediakan Laporan.

Program dan KAtiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Subaktiviti - Bil 1. 5. 4. Tindakan Catatan 2. Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah. . 6. Pengurusan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Aktiviti Menerima arahan Pengetua/Guru Besar untuk menyediakan laporan dan analisis. Membuat analisis dan laporan seperti yang dikehendaki. Menghantar analisis dan laporan untuk semakan oleh GPK Tadbir & Kurikulum. Sur k Aktiviti 17 Menyediakan Laporan. Johor 1 7 S2 e n a r a i G e m u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a . 3. Menyediakan analisis dan laporan lengkap. Mengumpul dan mendapatkan data-data serta dokumentasi daripada penyelaras program. Analisis Pelaksanaan Pembangunan.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g . Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1. 2 Jam 5. 2 Jam 4. Membuat analisis dan laporan seperti yang dikehendaki. g a . Menyediakan analisis dan laporan lengkap. Mengumpul dan mendapatkan datadata serta dokumentasi daripada penyelaras program. Menggunakan format penulisan laporan yang ditetapkan oleh BTPN dan pihak sekolah. 1 jam 1 7 P4 e r a t u r a n . Johor 1 7 N3 o r m a K e M j a dGi au rGu u r u P e r p u s t a k a a n d a n M e . Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah. r e Bil. Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 Jam 2. 1 Hari 6. 1. 1 Hari 3.P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n . Menerima arahan Pengetua/Guru Besar untuk menyediakan laporan dan analisis. Menghantar analisis dan laporan untuk semakan oleh GPK Tadbir & Kurikulum. 1 7 S5 e n a r a i U n d a n g .

BTP. Standard Q : Penyediaan Minit Mesyuarat (2002). an Yej Tiada . Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.1.B o r F a igl M a nag D i g u n a . Johor 1 7 S6 e n a r a i B o r a n g .

Memastikan segala data dan laporan adalah lengkap sebelum dihantar. Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir dan Kurikulum untuk menghantar data dan laporan program PSS ke agensi-agensi yang berkenaan. Menghantar segala data dan laporan melalui pihak sekolah ke PKG. Pengetua/Guru Besar GPK TADBIR & KURIKULUM Bahagian Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru 18. 17.Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah Khasnya Laporan PSS dan Aktiviti 18 NILAM kepada BTP Melalui PKG dan BTPN Pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun Sub Muka surat 1/1 Aktiviti ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk 15. 16.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media .

Hantar data dan laporan yang dikehendaki ke PKG Tam atTT T . G r Aktiviti 18 Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah Khasnya Laporan PSS dan NILAM kepada BTP Melalui PKG dan BTPN Pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun Muka surat ini 1/1 Subaktiviti Mul a Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Pastikan segala data dan laporan yang berkenaan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 8 C1 a r t a A l i r a nu rKu e Mj ae d i a d a n P e r p u s t a k a a n .

Aktiviti Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Tindakan Catatan 2. Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 Jam 2.Nilam 3. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1. Johor 1 8 S2 e n a r a i G e m u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a . Hantar data dan laporan yang dikehendaki ke PKG 1 8 N3 o r m a K e M j a dGi au rGu u r u P e r p u s t a k a a n d a n M e . Pastikan segala data dan laporan yang berkenaan Telah di siapkan oleh Penyelaras Nilam menggunakan system E. Sur k Aktiviti 18 Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah Khasnya Laporan PSS dan NILAM kepada BTP Melalui PKG dan BTPN Pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun Muka surat ini 1/1 Subaktiviti - Bil 1. r e Bil.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Pastikan segala data dan laporan yang berkenaan telah di siapkan dan lengkap oleh Penyelaras NILAM dengan menggunakan system E-NILAM 3 Hari .

3. S 8e n a r a i B o r aYn ag n. Surat Iringan ( Cover Letter ) . g a Tiada 1 5 .U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g . 2. Borang/ disket yang diberikan oleh BTP untuk dilengkapkan. Johor 1 8 P4 e r a t u r a n .g oD r iag nu gn a F a i l M e j a 1 B 1. BTP menetapkan semua laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM dihantar pada bulan April dan Oktober setiap tahun.P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n . 2. 1 8 S5 e n a r a i U n d a n g . Hantar data dan laporan yang dikehendaki ke PKG 3 Jam Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.