Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan

Media daerah Kluang, Johor

KANDUNGAN FAIL MEJA

Abstrak Maklumat Pegawai Senarai Tugas Falsafah Pendidikan Negara Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Piagam Pelanggan Pusat Sumber Sekolah Visi Pusat Sumber Sekolah Misi Pusat Sumber Sekolah 9. Matlamat Pusat Sumber Sekolah 10. Objektif Pusat Sumber Sekolah 11.Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah 12.Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah 13.Senarai Tugas Jawatan, Tanggungjawab, Kuasa dan Hubungan Kerja Pegawai dengan Pegawai-Pegawai lain. 14.Proses Kerja 15.Carta Aliran Kerja 16.Senarai Semak 17.Peraturan-peraturan Pentadbiran 18.Senarai Undang-Undang Pekeliling 19.Senarai Borang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan

.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media

_________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor.

1.0 Abstrak

Asalamuaikum dan salam sejahtera, Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Pegawai Pelajaran daerah Kluang, Dr. Azman bin Ahmad , Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Pusat Kegiatan Guru daerah Kluang, Jawatankuasa dan Ahli Majlis Guru Perpustakaan dan Media Daerah Kluang yang memberikan komitment seratus peratus dalam usaha mengwujudkan Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ini. Fail Meja amat perlu digunakan olen semua Guru Perpustakaan dan Media di sekolah-sekolah khususnya di daerah Kluang ini, sebagai rujukan untuk pihak melaksanakan tugasan di sekolah. Malah ianya memberikan pengetahuan dan kefa haman yang lebih jelas kepada pengetua , guru besar dan rakan setugas terhadap bidang tugas Guru Perpustakaan dan Media sebenaranya. Oleh yang sedemikian adalah diharapkan Guru Perpustakaan dan Media akan dapat melaksanakan tugasan mereka di sekolah dengan penuh komitment dan mendapat sokongan pada daripada pihak pengurusan sekolah. Usaha murni Pusat Kegiatan Guru daerah Kluang dan Majlis guru Perpustakaan dan Media ini akan menjadi titik tolak ke arah kecemerlangan Pusat Sumber Daerah Kluang. Panduan bidang tugas yang lengkap ini akan membolehkan Guru Perpustakaan dan Media menjalankan tugas mereka secara berfokus dan sistematik. Lebih-lebih lagi kepada Guru Perpustakaan dan Media yang baru dilantik. Sekian, Pusat Sumber Sekolah Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan.

Ismail bin Yon Pengerusi Majlis Guru Perpustakaan dan Media Daerah Kluang.
Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor.

2.0 Maklumat Guru Perpustakaan dan Media( Pusat Sumber Sekolah)________

Nama

:

Jawatan Hakiki

: Guru Perpustakaan dan Media

Gred Jawatan

:

Bahagian/Unit

: Pusat Sumber Sekolah

Tarikh Memegang Jawatan

:

Tarikh Penempatan :

Sekolah

:

Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media

3. Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor /PKG/ Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah. 4. Merancang dan mengajar Kemahiran Maklumat antara 6 hingga 8 waktu seminggu. Merancang dan melaksanakan program kemahiran maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/Guru Besar. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah dan (AJK Kerja PSS). 18. Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan April dan Oktober setiap tahun.1 Guru Perpustakaan dan Media 1. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah. 14. pengurusan. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk Pusat Sumber Sekolah. Menjalanan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa. 5. 12. seimbang dan kemaskini. Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. guru dan murid-murid sekolah. Kakitangan Pusat Sumber Sekolah. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri. 11. 9. 13.Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum dalam merancang. 3. 7. Johor. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. 10. 3. 8. 16.0 Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media Bertanggungjawab kepada Pengetua/Guru Besar. 2. program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidika .menyelaras. 6. melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah. 15.melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut : 3. Melaksanakan tugas semakan stok inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan.2 Bidang Umum 1._________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Merancang. 17. Menjalankan penyelidikan /kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. Menyedia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah.

Indikator pencapaian Teras 2 : Membangunkan Modal Insan 1. berakhlak mulia. Melaksanakan pembestarian sekolah iii. Strategi Pelaksanaan : Memperkasakan Bahasa Kebangsaan : Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penggalakkan Minat Membaca dan penggunaan Pusat Sumber Sekolah.masyarakat dan Negara. : Peningkatan penggunaan Pusat Sumber dan jumlah pinjaman buku di Pusat Sumber. Fokus 2. ii. Fokus : i. Mengiatkan fungsi pusat sumber dan bilik media. Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan 2. ii. Memupuk budaya cintakan ilmu pengetahuan ii. Strategi Pelaksanaan: 3. i.jumlah penglibatan murid dalam program Nilam dan peningkatan pinjaman buku-buku di perpustakaan.0 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Pusat Sumber Sekolah Teras 1: Membina Negara Bangsa 1.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. : Mengadakan Bulan Membaca dan mengiatkan Program Nilam : Aktiviti dalam bulan membaca. Mengalakan tabiat membaca pelbagai jenis buku. Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan.beketerampilan. iv. 4. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warga Malaysia yang berilmu pengetahuan. Indikator 5.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kea rah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Meningkatkan pelbagai jenis bahan bacaan diperpustakaan iii. Memastikan pelajar menguasai kamahiran ICT. rohani.Memupuk murid supaya mempunyai kemahiran dan berketerampilan. Melengkapkan diri murid dengan pelbagai jenis kemahiran (hard dan soft skill) : i.emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Johor. 5. Pelan Tindakan . 3. Pelan tindakan 4. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

Bilangan aktiviti yang menggunakan ICT. Pusat Sumber Cemerlang menjelang 2011 Berkeupayaan membangunkan minda cemerlang melalui kepelbagaian sumber pengajaran dan pembelajaran 8.0 Piagam Pelanggan Pusat Sumber Sekolah (Contoh) Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Mengkibol akan: Memastikan warga sekolah mendapat Peluang untuk menggunakan segala kemudahan Yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah Sentiasa berusaha memenuhi Keperluan pelanggan Pusat Sumber Berdasarkan sumber-sumber sedia ada Dan yang diperuntukan oleh Kementeriaan Pelajaran Malaysia Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber sentiasa bersedia untuk Menerima cadangan. Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Indikator : i.0 Misi Pusat Sumber Sekolah Contoh : Membantu guru-guru dan pelajar-pelajar mencapai kecemerlangan pendidikan dengan menggunakan segala sumber dan teknologi yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah secara berkesan. iii. 4. Indikator Pencapaian 6.0 Visi Pusat Sumber Sekolah Contoh : Menjadikan Pusat Sumber Sekolah SMK Jalan Mengkibol. 5. Purata bilangan buku yang dibaca oleh murid setiap bulan. : Peningkatan penggunaan Pusat Sumber Sekolah di kalangan Guru dan Murid sepanjang tahun. Johor.nasihat.idea dan teguran Dalam usaha meningkatkan mutu Pengurusan dan peranannya Sebagai Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan Sekolah 7. ii.Kekerapan penggunaan Pusat Sumber Sekolah oleh guru dan murid.

9.0 Matlamat Pusat Sumber (Contoh) Pada tahun 2011 Pusat Sumber Sekolah Menengan Kebangsaan Jalan Mengkibol akan : Mempunyai barisan pengurusan Pusat Sumber Sekolah yang berkemahiran. Kemahiran ICT dan Maklumat Membantu guru-guru dan pelajar-pelajar mempelajari. efektif dan berwawasan Mencapai prestasi antara Pusat Sumber Terbaik Daerah Kluang dan Negeri Johor. Pemupukan tabiat Belajar Memupuk tabiat belajar sendiri dan berkumpulan dengan membaca.menyelidik. . Objektif Pusat Sumber Contoh: Kecemerlangan Pendidikan Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran berbantukan sumber yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif di kalangan murid. sesuai dengan perkembangan zaman. cara Penghasilan Bahan Membantu guru-guru menghasilkan bahan Bantu mengajar menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah. Penggunaan Kemudahan Menggalakkan guru-guru dan murid-murid menggunakan pelbagai kemudahan pembelajaran dan tidak bergantung kepada buku teks semata-mata.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 10.ulangkaji melalui pencarian maklumat secara sistematik. Mempunyai guru yang berkualiti dan menguasai kemahiran pusat sumber dan berpengetahuan menggunakan pelbagai sumber selari dengan konsep Sekolah Bestari Melahirkan iindividu-individu yang berkembang dalam potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu. Johor.menggunakan dan mengaplikasi komputer dan internet dalam pengajaran dan pembelajaran mereka.

Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 11. Johor. Carta Organisasi Ahli Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah Penasihat Pengetua/Guru besar Pengerusi PK1/GPK1 Naib Pengerusi 1 PK Hem/GPK Hem Naib Pengerusi 2 PK Koko/GPK Koko Naib Pengerusi 3 Penyelia Petang Setiausaha GPM Ketua Bidang/ Ketua Panitia * Pusat Sumber * Bahan Bantu Mengajar * Pusat Akses * Bilik Akses Kendiri * Bank Soalan * Bilik Tayangan * Taman Sumber * Nilam * Ko Kurikulum * Alat Pandang Dengar * Bilik data * Makmal Komputer * Perkembangan Staf * Info Sekolah .

12.Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Ahli Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah Penasihat Pengetua/Guru Besar Pengerusi PK/GPK 1 Naib Pengerusi 1 PK Hem Naib Pengerusi 2 PK Koko Naib Pengerusi 3 Penyelia Petang Setiausaha GPM Perpustakaan BBM/BBB Media Elektronik Makmal Komputer Pusat Akses Nilam Pembantu Perpustakaan Pengawas Pusat Sumber Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan .Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor.

seimbang dan kemaskini. Unit/Subunit Jawatan : : PUSAT SUMBER SEKOLAH GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA (GPM) Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Penasihat: Pengetua/ Guru Besar Meluluskansemua program dan aktiviti Pusat Sumber Sekolah sepertimana yang telah dibincang dan diluluskan dalam mesyuarat Pengerusi: Penolong Kanan 1 Menyelaras semua aktiviti dan program Pusat Sumber Sekolah N Pengerusi: PK HEM / PK KOKO / PK Petang Bersama menyelaras. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah dan (AJK Kerja PSS). melaksana dan menyelaras program pembangunan . Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. 7. 5.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 3. Tanggungjawab. Johor. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. 4. 2. Kuasa dan Hubungan Kerja Pegawai dengan Pegawai-Pegawai lain. 13. Kakitangan Pusat Sumber Sekolah. memantau dan menyelia perjalanan aktiviti dan program Pusat Sumber Sekolah Ketua Bidang/Guru Kanan Matapelajaran/ Ketua Panitia matapelajaran Menyelaras dan Memastikan aktiviti dan program Pusat Sumber dilaksanakan oleh panitia matapelajaran masing-masing. Merancang. Merancang dan melaksanakan program kemahiran maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 6. Senarai Tugas Jawatan. Merancang dan mengajar Kemahiran Maklumat antara 6 hingga 8 waktu seminggu. Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/Guru Besar. Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Merancang. melaksana dan memantau perjalanan Pusat Sumber Sekolah serta memastikan setiap unit melaksanakan program Pusat Sekolah secara bersungguh Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Guru Penolong Kanan Ketua Bidang Penyelaras NILAM Ketua Panitia Guru Kelas Penyelaras Pusat Sumber Penyelaras BBM Penyelaras Makmal Komputer Penyelaras Bahan bantu Mengajar Penyelaras Bilik Media Penyelaras Pusat Akses Penyelaras Bilik Tayangan Penyelaras Bilik PAK Wakil PIBG Kerani Kewangan Pegawai PKG Pegawai BTPNJ 1. guru dan murid-murid sekolah.

Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk Pusat Sumber Sekolah. 10. Menyedia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah. pengurusan. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 8. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah. 13. 16. 11. 9. Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor /PKG/ Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah. 14. 17. 12. 15.staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah. Melaksanakan tugas semakan stok inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah. 18. program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber . Menjalankan penyelidikan /kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah.

4. Menerima arahan tugas daripada Guru Besar. Melaksanakan P&P 6. Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4. GPK. 0 P r o s e s GK ue rr uj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengajar 1. Menalankan tugas-tigas lain yang diarah oleh pihak pengurusan sekolah dari semasa ke semasa. Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan.4 Senarai tugas GPM 4.2 Buku Teks 4. menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid . 19. Memberi.3/1999Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran SPI Bil 3/2005Penyelarasan Waktu Mengajar bagi Guru Penyelaras Bestari serta Guru Perpustakaan dan Media Sekolah 1.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4.Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan April dan Oktober setiap tahun. Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan SPI Bil.5 Takwim PSS 5. 1.3 Bahan sumber lain 4. Melaksanakan tugas-tugas GPM 7. 3.1 matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Guru Besar GPK 1 1. 2. Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan.

Johor 1 . Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4.3 Bahan sumber lain 4.4 Senarai tugas GPM 4.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan.5 Takwim PSS Melaksanakan P&P Melaksanakan tugas-tugas GPM Memberi. Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4. C a r t a A l i r a nu rKu e P j a r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 G r e Aktiviti Sub Aktiviti 1 1. GPK.2 Buku Teks 4. menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid Ta mat TTT Ya .2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengajar matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu Mul a Muka surat ini 1/1 Menerima arahan tugas daripada Guru Besar.

Muka surat ini Catatan 1/1 Tindakan 2 Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan.2 Buku Teks 4. Johor 1 .1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4.3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengajar matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu Aktiviti Menerima arahan tugas daripada Guru Besar.3 Bahan sumber lain 4.4 Senarai tugas GPM 4.5 Takwim PSS 5 Melaksanakan P&P 6 7 Melaksanakan tugas-tugas GPM Memberi. GPK. 4 Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4. S e n a r a i G e mu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 3 S ur Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 1 1. menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 3 Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

1 ..4 N o r m aG K reu r jPa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a u
Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Bil. Jenis Kerja
Menerima arahan tugas daripada Guru Besar, GPK. Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan. Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan. Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4.2 Buku Teks 4.3 Bahan sumber lain 4.4 Senarai tugas GPM 4.5 Takwim PSS Melaksanakan P&P Melaksanakan tugas-tugas GPM Memberi, menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid

Masa Yang Diambil (minit)

Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

1. 5 P e r a t u r a n - P e r a t uFr a inl M e nat a d b i r a n P j
1.
2. 3. Segala perancanganhendaklah berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Segala perancangan P&P serta aktiviti atau program PSS hendaklah mengikut jadual kerja yang telah disediakan dan mematuhi tempoh yang ditetapkan. Segala pelaksanaan sesuatu aktiviti atau program P&P dan PSS hendaklah dibincang dalam Panitia matapelajaran atau JK Kerja PSS sebelum mendapat kelulusan Guru Besar Setiap aktiviti P&P dan PSS hendaklah dicatat dalam Buku Rekod Perancangan Harian Guru. Buku Rekod Perancangan Harian hendaklah diserahkan kepadaGuru Besar setiap minggu untuk disemak.

4. 5.

1 . 6 S e n a r a i U n d a n g - U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g
1. SPI Bil 3/1999 –Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
2. Sukatan Pelajaran MataPelajaran 3. Huraian Sukatan Pelajaran Mata Pelajaran 4. SPI 3/2005 Penyelarasan Waktu Mengajar bagu Guru Penyelaras Pusat Sumber dan Media 5. Surat KP ( BTP-PSP) 8810/11/1 (03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan / Media Sekolah ( 6 Julai 2004)

1 . 7 S e n a r a i B o r a n g - b o r a Fn ag i ly M ne gj a d i g u n a k a n a
1. Jadual Waktu Persendirian

2 .2

P r o s e s GK ue rruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan melaksanakan 2.1 dasar dan program tahunan Pusat Sumber Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 2

Muka surat ini

1/1

Undang-Undang / Peraturan

8. Mengenal pasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan. 9. Mengadakan perbincangan dengan Penolong Kanan 1 10. Menyediakan Pelan Operasi 11. Memohon persetujuan Pengetua/Guru Besar 12. Membaiki Pelan Operasi 13. Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/boringborang yang berkaitan termasuk memohon ‘LO’ untuk program berkenaan.

Pengetua/Guru Besar GPK 1

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992 : Panduan Pengurusan kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. S.P.I Bil.9/1983

Pengetua/GB GPM/K.Panitia PT/GPM/PK 1

3. S.P.I Bil.4/1993 4. S.P.I Bil. 13/1998 5. S.P.I Bil. 10/2000

AJKKerja PSS 14. Mesyuarat AJK kerja AJK Kerja Program/PK 1

15. Menjalankan program yang telah dirancang. 16. Mengadakan “ Post mortem” terhadap program yang berkenaan. 17. Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Pengetua/PK/PKG/BTPN GPM

Ta mat TTT Menyediakan laporan dan menghantarnya kepada Pengetua/GB/PKG/BTP. Mesyuarat AJK Kerja/program. 3C a r t a A l i r a nu rKu e P j a r p u s t a k a a n d a n M e d i a G r e Aktiviti Sub Aktiviti 2 2. Johor 2 . Ya Semak semula Tidak Mengadakan mesyuarat “ Post mortem “.2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan Melaksanakan Dasar dan Program Tahunan Pusat Sumber Sekolah Mul a Muka surat ini 1/1 Mengenalpasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan Mengadakan perbincangan dengan Penolong Kanan 1 Memohon persetujuan Pengetua/GB Membaiki Pelan Operasi Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ”LO” untuk program berkenaan . .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

Johor 2.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.4 S e n a r a i G eu mu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S r Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 2. Menyediakan laporan dan menghantar kepada Pengetua/GB/PKG 2 3 4 5 6 7 8 . Mengadakan perbincangan dengan PK 1 Membaiki Pelan Operasi.3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan melaksanakan dasar program tahunan pusat sumber sekolah Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 Mengenal pasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan. Mesyuarat AJK Kerja /Program Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan. Menjalankan program yang telah dirancang. Mengadakan mesyuarat “ Post mortem “.

Bil. Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Mengadakan perbincangan dengan Penolong Kanan 1 Memohon persetujuan Pengetua/Guru Besar Membaiki Pelan Operasi Mesyuarat AJK kerja Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/boring-borang yang berkaitan termasuk memohon ‘LO’ untuk program berkenaan. 1. 5 N o r m aG Ku e ur j P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a r a Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 2 . 2 60 minit 60 minit 2 minggu 10 jam 3 minggu 3 4 5 6 7 8 9 Menjalankan program yang telah dirancang. Mengadakan “ Post mortem” terhadap program yang berkenaan. Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Pengetua/PK/PKG/BTPN 1 tahun 1 minggu 1 minggu . Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1 minggu Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Mengenal pasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan.

Johor 2 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Borang Pendaftaran Peserta kursus/bengkel/mesyuarat. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah. 3. Borang maklumat peserta bengkel/mesyuarat Borang penilaian kursus/bengkel Borang LO . 7.b o r a Fn ag i ly M ne gj a d i g u n a k a n a 1. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah. 7 S e n a r a i U n d a n g . 9. 8 S e n a r a i B o r a n g . 6 P e r a t u r a n . 4. 2 . 2. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh pentadbiran sekolah. 2 . 8.U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g 6. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pembangunan Organisasi. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 7.P e r a t uFr a inl M e nat a d b i r a n P j 6. Surat lantikkan Guru Penyelaras Media.

PK 1/AJK PSS . Johor 3 . 2. Memohon persetujuan Pengetua Dan GB 6. Mesyuarat AJK Kerja 8. 0P r o s e s GK uer ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti 3 3. Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan. Laksanakan program. Menganalisis belanjawan 3. Merancang pecahan perbelanjaan setiap unit. 4.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Muka surat ini 1/1 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Pengetua/GB Kerani Kewangan/GPM Undang-Undang / Peraturan Rekod Perolehan Buku 1. Kerani kewangan 9. 5. Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS. Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan. AJK Kerja PSS 10. GPM GPM AJK kerja PSS 7. Membaiki perbelanjaan.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 3.1 C a r t a A l i r a nu rKu e P j a r p u s t a k a a n d a n M e d i a G r e Aktiviti Sub Aktiviti 3 3.2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah Mul a Muka surat ini 1/1 Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS Merancang peruntukan pecahan setiap unit Semak semula Memohon persetujuan pengetua /GB Membaiki perbelanjaan anggaran Tidak Ya Mesyuarat AJK Kerja Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ”LO” Melaksanakan program. Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan Ta mat TTT .

Mesyuarat AJK Kerja Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan. Laksanakan program. Memohon persetujuan Pengetua Dan GB Membaiki perbelanjaan. Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan.2 S e n a r a i G eu mu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S r Aktiviti Sub Aktiviti 3 3. Johor 3. Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS Merancang pecahan perbelanjaan setiap unit.3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah Aktiviti Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan. 1 Jenis Kerja Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS. N o r m a GK uer ru j aP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 3 Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Mesyuarat AJK Kerja Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan. Bil. Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Masa Yang Diambil (minit) 1 minggu 2 jam Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 3 4 5 6 7 4 jam 1 jam 1 minggu 2 jam 3 minggu 8 9 1 tahun 1 minggu . Memohon persetujuan Pengetua Dan GB Membaiki perbelanjaan. Johor 3 . Laksanakan program. Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS Merancang pecahan perbelanjaan setiap unit.

3.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 12. Johor 3 . Pemberian Bantuan Perkapita untuk Sekolah bertarikh 16 Oktober 2002. bertarikh 10 Febuari 2004.5/2002. 5 S e n a r a i U n d a n g . Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh pentadbiran sekolah. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah. 4.5/2002.b o r aFn ag i l yMa e jga d i g u n a k a n n 1. Surat Pekeliling Kewangan Bil. 3 .5/2002.P e r a t u Fr aa ni l P ee nj at a d b i r a n 4 M 10. 11. 3. 3 .U n F a inl gM de aj an P e k e l i l i n g d 1. Pemberian Bantuan Perkapita untuk Sekolah. 6S e n a r a i B o r a n g . 4. Pindaan pertama kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. P e r a t u r a n . bertarikh 10 Febuari 2004. Nota minta Borang LO Borang pendaftaran peserta kursus/bengkel/mesyuarat Boring maklumat peserta bengkel/mesyuarat . 13. Tambahan pertama kepada surat pekeliling Kewangan Bil. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Pemberian Bantuan Perkapita untuk Sekolah. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pembangunan Organisasi. 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah.

Menerima arahan tugas daripada Pengetua/Guru Besar. Membuat analisis koleksi bahan berdasarkan stok 4. Buku Panduan Senarai Bahan Bacaan tahunan terbitan BTP Proses Kerja 1. Menentukan peratusan pembelian bahan 5. Membuat semakan koleksi bahan berdasarkan stok 3.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 0 P r o s e s G e rr jua P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a K u Aktiviti Subaktiviti 4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Mengedar borang cadangan kepada ketua-ketua panitia 7. SP Kewangan Bil 5/2002 Pemberian Bantuan Perkapita untuk sekolah (16 Oktober 2002) KPM 2. Mengumpul dan menilai permohonan 8. Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bacaan PSS (1990). GPK T & K 2. Mengenalpasti keperluan semasa 6. dan kemaskini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua / Guru Besar JK Induk JK Kerja Muka surat 1/1 ini Undang-Undang / Peraturan 1. terbitan BTP 3. Membuat keputusan permohonan . Johor 4 . seimbang.

seimbang dan kemaskini Muka surat ini Mul a Menerima arahan 1/1 Membuat semakan koleksi Menentukan peratusan pembelian bahan Mengenalpasti keperluan semasa Mengedar borang cadangan Mengumpul borang cadangan Mengumpul permohonan Menilai permohonan Membuat keputusan Tidak diluluskan Lulus Meneruskan proses pembelian Tamat . Johor 4 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. C a r t a A l i r aGn u Kr ue r Pj ae r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 Aktiviti Sub Aktiviti 4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif.

S e n a r a i G e mu a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 Sur k Aktiviti Sub Aktiviti 4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Johor 4 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. seimbang. dan kemaskini Muka surat ini Aktiviti Menerima arahan Tindakan Catatan 1/1 Bil 1 2 Membuat semakan koleksi 3 Menentukan peratusan pembelian bahan 4 Mengenalpasti keperluan semasa 5 Mengedar borang cadangan 6 Mengumpul permohonan 7 Menilai permohonan 8 Membuat keputusan .

Othman dan Yusof Khan b loth Khan. seimbang dan kemaskini 1 2 3 4 5 6 Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah. Bahagian kewangan. seimbang dan kemaskini 1. seimbang dan kemaskini Bil 1 2 Borang cadangan Ketua panitia / Guru Senarai semak koleksi Borang .U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g S g a Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. 7. 2006 Jamiah Hj. panduan Pengurusan dan Penggunaan PSS. Fail Kuasa Sekolah Dasar Pemilihan dan Panduan pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990) Surat Pekeliling Kewangan Bil 5/2002: Pemberian Bantuan Perkapita Untuk Sekolah (16 Oktober 2002). Kuala Lumpur. Subang Jaya. 4. 4 . Tatacara pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Sekolah. 2. Danatis Distributors.P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. 5. 1995 4 . 6. Johor 4 . 3. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan Menggunakan Panduan Tatacara Pengurusan PSS dalam fail Kuasa Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah Merujuk senarai semak koleksi untuk merancang pemerolehan koleksi Merancang berdasarkan peruntukan PCG dan sumber kewangan Merancang mengikut peratusan yang ditetapkan mengikut keperluan (tertakluk kepada perubahan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 3 P e r a t u r a n .5 S e n a r a i B o r a n g -B o r a n g Y a n g D ig u n a k a n Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. 4 e n a r a i U n d a n g . KPM Kementerian Pelajaran Malaysia.

GPM .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mengenalpasti keperluan program kemahiran maklumat yang diperlukan untuk menyokong P&P Merancang latihan kemahiran maklumat yang diperlukan untuk P&P Melaksanakan kursus dalaman berkaitan kemahiran maklumat bagi guru dan murid Memberi Khidmat Bantu Program Kemahiran Maklumat Menjalankan aktiviti-aktiviti Kemahiran Maklumat untuk GPK Tadbir & Kurikulum / GPM/ KP 3. Menyediakan edaran atau lembaran kerja kepada murid semasa kelas ganti Menilai pelaksanaan Maklumat Kemahiran 8. GPM / Guru 6. Johor 5 . GPM / AJK Kerja PSS Buku Panduan Literasi Maklumat Terbitan BTP Surat Siaran BTP 4. GPM 5. Menerima Pengetua/GB/GPK Kurikulum 2. melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. GPM / AJK Kerja PSS / Guru GPM /AJK Kerja PSS Guru 7. P r o s e s G e rr jua P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 0 K u Aktiviti Sub Aktiviti Merancang . Muka surat 5.1 Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat 1/2 ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan 5 arahan Tadbir & Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum 1.

Kenalpasti keperluan Kemahiran Maklumat Rancang latihan Kemahiran Maklumat mengikut takwim Dapatkan kelulusan Tidak diluluskan Semakan semula Kertas Cadangan Diluluskan Jalankan kursus dalaman Beri khidmat bantu Sedia lembaran kerja Menilai keberkesanan Kemahiran Maklumat Ta mat TTT Tamat .1 Merancang serta melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat Muka surat ini 1/2 Mul a Terima Arahan/ Tempahan. 1 C a r t a A l i r G n rKu e Pr jea r p u s t a k a a n d a n M e d i a au Aktiviti Sub Aktiviti 5 5. Johor 5 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

N o r m a GK ue r u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 j Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 5 Merancang.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 5 .1 Aktiviti Mengenalpasti keperluan Kemahiran Maklumat Merancang latihan Kemahiran Maklumat Menjalankan kursus Kemahiran Maklumat dalaman berkaitan Tindakan 2 3 4 5 6 7 Memberi Khidmat Bantu Kemahiran Maklumat secara individu kepada murid-murid di PSS Mengedarkan lembaran kerja Menjalankan aktiviti Kemahiran Maklumat Membuat penilaian . melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat Muka surat ini Catatan 1/2 5.

perkhidmatan yang GPM 4. Membuat analisis penambahbaikan 10. Menyediakan diperlukan. Johor 5 . Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang Muka surat 5.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mengenalpasti perkhidmatan PSS yang diperlukan untuk menyokong P&P 3. Pusat Akses 6. 3P r o s e s GK ue rruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti Merancang . Menerima arahan Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum 2. Menyediakan borang tempahan penggunaan BilikMedia /Pusat Akses Kendiri / Pusat Akses Sekolah GPM /AJK Kerja PSS / Penyelaras Bilik Khas Rujuk Pekeliling 8. melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan buku rekod penggunaan alatan / bahan di PSS.2 2/2 dapat menyokong P&P ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan 5 Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum GPM 1. Menyediakan borang soal selidik penambahbaikan 9. Menilai mutu perkhidmatan yang disediakan GPM GPM GPM . Menyediakan /secara manual guru dan murid. Menyediakan pengunjung PSS buku rekod GPM GPM 7. sistem automasi dan kad ahli bagi GPM / Kerani PSS / Pengawas PSS 5.

2 Merancang serta melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong P&P Mul a Muka surat ini 2/2 Terima Arahan Kenalpasti perkhidmatan PSS yang perlu disediakan Sediakan perkhidmatan yang diperlukan Maklumkan kepada pengguna Menilai penggunaan perkhidmatan yang telah disediakan Rekod / Dokumentasi Ta mat TTT Tamat . Johor 5 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 4 a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a C a r a Aktiviti Sub Aktiviti 5 5.

5 e n a r a i G e mu a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S Sur k Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 5 Merancang.2 3 4 5 Menyediakan buku rekod pengguna Menyediakan buku rekod peminjaman / pemulangan buku Menyediakan borang tempahan bilik khas / bahan Menyediakan borang tempahan Bahan Bukan Buku Menyediakan borang soal selidik 6 7 8 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 5 . melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong P&P Aktiviti Menyediakan brosur atau pamplet Menyediakan buku rekod penggunaan bilikbilik khas Menyediakan kad ahli Tindakan Muka surat ini Catatan 2/2 5.

3. 2. 4. Buku Panduan Literasi Maklumat – Terbitan BTP Surat Siaran BTP 5 . Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam . 6 e r a t u r a n . Johor 5 . Borang tempahan penggunaan Bilik Media / Pusat Akses Kendiri / Pusat Akses Sekolah Borang soal selidik Borang tempahan Bahan Bukan Buku . 2. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah. 5 .P e r a t u rF aa ni l PMGe eu j rtaa d Pb ei rr ap nu s t a k a a n d a P n u 1.7 S e n a r a i U n d a n g -U n d a n g d a n P e k e lilin g F a 1. 2. 3. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua /Guru Besar. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh Pengetua / Guru Besar.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.8 S e n a r a i B o r a n g -B o r a n g Y a n g D ig u n a F a il M 1.

Merancang Majlis Anugerah Program NILAM 11. Pengetua/GB/SU NILAM 6. 0 P r o s e sG Ku er u j aP e r p u s t a k a a n & M e d i a r Aktiviti Sub Aktiviti 6 6.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. GPM/SU NILAM 10. GPM/SU NILAM 4. GPM/SU NILAM 9. GPM/AJK Kerja NILAM 5. SPI Bil 10/2000 Undang-Undang / Peraturan 1. Membuat penilaian 12. Mesyuarat AJK NILAM 2. Mengumpul data Rekod Bacaan 8.1 GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT Muka surat ini 1/1 Merancang dan mengurus ProgramPembacaan (Program NILAM) dan Pembudayaan ilmu Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1. SPI Bil 13/19/98 1. Menerima arahan daripada pengetua/GB/GPK T & K 2.JPNJ/PPP/A25087/01 /(37) 5. GPM/SU NILAM 3. Pengetua / Guru Besar/GPKT & K 2. Menganalisis Data 9. SPI Bil 12/2001 3. Melaksanakan aktiviti galakan membaca 7. Merancang aktiviti galakan membaca 4. GPM/SU NILAM 4. Pelaksanaan Program NILAMJohor. Johor 6 . Penolong Kanan Pentadbiran/SU NILAM 3. Melancarkan Program NILAM 6. GPM/SU NILAM/KP 7. Memberi taklimat NILAM 5. GPM/GB/GPKT&K 11. SPI Bil 1/2005 . Menyampaikan Anugerah Program NILAM 12. Mengenalpasti peringkat sekolah 10. GPK T&K/GPM 8.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 1C a r t a A l i r a nu rKu e P j e r p u s t a k a a n & M e d i a G r a Aktiviti Sub Aktiviti 6 6. Johor 6 .1 Galakan membaca dan Literasi Maklumat Merancang Program NILAM dan Pembudayaan ilmu Mul a Semak semula Muka surat ini 1/1 Terima arahan/Sediakan kertas kerja/Dapatkan kelulusan Diluluskan Mesyuarat AJK NILAM Tidak Ya Lantikan AJK NILAM Beri Taklimat NILAM Laksanakan Program NILAM Pantau Aktiviti NILAM Kumpul Borang data NILAM Anugerah NILAM Dokumentasi/Post Mortem Tamat .

2 S e n a r a i GS ue rm aPk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a u Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 6. Mesyuarat jawatankuasa NILAM Taklimat NILAM Menyerahkan borang Rekod Bacaan NILAM Pelaksanaan Program NILAM Melaksanakan aktiviti galakan membaca Kumpulkan Data Rekod Bacaan Analisis Data Mengenalpasti pemenang peringkat sekolah Merancang majlis Anugerah Program NILAM Menyampaikan Anugerah Program Nilam Membuat penilaian Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 . Johor 6 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.1 Galakan membaca dan Literasi Maklumat Merancang Program NILAM dan Pembudayaan ilmu Aktiviti Menyediakan kertas kerja.

5 S e n a r a i U n d a n g . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 12/2001: Galakan Membaca Di Sekolah – Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri bertarikh 19 November 2001 . Menggunakan buku Panduan Program NILAM Konsep dan Panduan Pelaksanaan Di Sekolah . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 13/1998: Program Membina Tabiat Membaca bertarikh 2 Mei 1998 2. Bahagian Teknologi Pendidikan KPM. Johor 6 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 6.U n d Fa an i g Md ea jna P e k e l i l i n g l 1. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor Menggunakan Panduan Tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua/Guru Besar 1 hari 6. 7. 4P e r a t u r a n .P e r a t u Fr a inl M e n at a d b i r a n P j 5. 8. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Latihan . Memohon persetujuan pengetua / guru besar Mengadakan perbincangan dengan Guru Penolong Kanan 1 Menyediakan pelan operasi Membaiki pelan operasi Melantik AJK NILAM Mesyuarat AJK NILAM Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 minggu 60 minit 60 minit 1 bulan 1 minggu 1 hari 6 . 3N o r m a K e P jea r p uu sr tua k a a n d a n M e d i a r G Aktiviti Sub Aktiviti 6 6.1 Galakan membaca dan Literasi Maklumat Merancang Program NILAm dan Pembudayaan ilmu Masa diambil Muka surat ini 1/1 Bil 1 2 3 4 5 6 7 Jenis Kerja Mengenalpasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan.

2. melaksana dan meyelaras Program Aktiviti 7 Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka Sub Aktiviti 1/1 surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk / Peraturan 1. Menerima arahan merancang daripada Pengetua/GPK Tadbir & Kurikulum.1/2005: Memantapkan Budaya Membaca di kalangan murid Sekolah bertarikh 12 Mei 2005 4. Mengurus pelaksanaan kursus/latihan 6. Rekod Pencapaian Program NILAM Rekod Bacaan Bulanan Rekod Analisis Jumlah Bacaan Murid mengikut Pengkelasan 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3. 6 S e n a r a i B o r a n g . Rekod Bacaan Tahap 1 dan Tahap 2 Borang Data Program NILAM : Individu Kelas 4. 5.B o rF aa ni lg MY eaj n g D i g u n a a 2.8 Tahun 1999 Pengetua / GB/ PK GPM / Ketua Panitia GPM . 6. Mengenalpasti staf yang memerlukan latihan. Johor 6 . 0P r o s e s GKu er ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a ________________________________________ Merancang. Pelaksanaan Program NILAM di Negeri Johor JPNJ/PPP/A25087/01/(37) 5. 3. Mengedarkan borang penilaian kursus Pengetua / GB/ PK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2000: Tahun Pusat Sumber Sekolah ( PSS ) 2000 Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Membuat kertas cadangan melaksanakan kursus/latihan 4. i) ii) 7 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Mendapat kelulusan Pengetua / GB/ GPK Tadbir & Kurikulum 5.3/2005 PK / Ketua Panitia GPM Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.

1 C a r t a A l i r a Gn uKr u r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e j Aktiviti 7 Mul a Merancang. melaksana dan meyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Sub Aktiviti Terima arahan Merancang latihan yang diperlukan Membuat kertas cadangan Dapatkan kelulusan Tidak diluluskan Diluluskan Semakan semula Kertas Cadangan Dapatkan peruntukan kewangan Tempah segala keperluan latihan Urus pengendalian latihan bersama fasilitator Pantau kehadiran dan menyediakan sijil Kumpul borang penilaian dan . Menyediakan sijil penyertaan 8. Membuat dokumentasi GPM GPM 7.7.

7 Merancang. Mendapat kelulusan daripada Pengetua/GB/PK Mengurus latihan bersama fasilitator Memastikan borang kehadiran peserta diisi setipa sesi latihan Menyediakan sijil penyertaan latihan kepada peserta Membuat penilaian dan dokumentasi Tindakan Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 . 2S e n a r a i SGe umr ua kP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 12. melaksana dan meyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka surat 1/1 ini Aktiviti Menerima arahan merancang daripada Pengetua/GB/PK Mengenal pasti staf yang memerlukan latihan. Johor 7 . Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mendapat pengesahan peruntukan kewangan untuk melaksanakan latihan. Merancang latihan yang diperlukan.dokumentasi Tamat.

.

5 e n a r a i B o r aYn ag n. Borang kehadiran peserta. 3/2005 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh Pengetua / Guru Besar.U nF da ai l n Mg e/ ja e k e l i l i n g P 1. 8 Tahun 1999 7 . 2. 3P e r a t u r a n .B oDr agnu gn a k a n S g i 1.p e r a t u r a n i lP M ne tj a d b i r a n Fa e 1. Johor 7 . Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua / Guru Besar. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah. Borang penilaian kursus. 2. Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 3. 4S e n a r a i U n d a n g . 7 . 3. .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4.

Menilai keberkesanan promosi Pengetua/GB/PK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menyedia saluran promosi PSS 6. 4. Merancang dan menyediakan takwim. 2. Melaksana aktiviti promosi PSS 7. Mengenalpasti saluran promosi 5. Menerima arahan merancang daripada Pengetua/GPK Tadbir & Kurikulum.3/2005 Aktiviti 8 PK / GPM PK / GPM GPM GPM GPM GPM . 0P r o s e s GKu er ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a ________________________________________ Merancang dan mengurus Program Promosi PSS Muka Sub Aktiviti 1/1 surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk / Peraturan 1. Mesyuarat AJK kerja PSS. Johor 8 .

. Johor 8.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.1 C a r t a A l i r a Gn uKr u r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e j Aktiviti Sub Aktiviti 8 Mul a Merancang dan mengurus Program Promosi PSS Muka surat ini 1/1 Terima arahan Sediakan Takwim Program Promosi PSS Dapatkan kelulusan Tidak diluluskan Diluluskan Semakan semula Kertas Cadangan Sebarkan Takwim Program Promosi PSS Kenalpasti pihak yang terlibat. Pelaksanaan aktiviti Dokumentasi / Post – mortem Tamat.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 8 . 2S e n a r a i G eu mr ua kP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 8 Aktiviti Merancang dan menyediakan takwim Mengadakan Mesyuarat AJK Kerja PSS Menyediakan brosur / pamplet tentang kemudahan & perkhidmatan PSS Mengenalpasti saluran promosi PSS Menyediakan saluran promosi PSS Melaksanakan aktiviti promosi PSS Penilaian / Dokumentasi Merancang dan mengurus Program Promosi PSS Tindakan Muka surat ini Catatan 4 5 6 7 .

. 3P e r a t u r a n .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 3/2005 8 . 8 .B oDr agnu gn a k a n S g i 1. Johor 8 . 3. 5 e n a r a i B o r aYn ag n. Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah.p e r a t u r a n i lP M ne tj a d b i r a n Fa e 1. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua / Guru Besar. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh Pengetua / Guru Besar. 4S e n a r a i U n d a n g . 4. Borang penilaian. 2.U n Fd aa inl g /e P e k e l i l i n g M ja 1.

5.Mengedar borang statistic penggunaan alat/bahan sumber media setiap tahun. Johor 9 . Menerima arahan daripada Pengetua/PK Pengetua / GB/ GPK/Ketua Bidang/Ketua Panitia/JK Kurikulum Penyelaras Bilik Khas Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990)BTP. Muka Sub Aktiviti 1/1 surat ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan Aktiviti 9 1. Menyedia dan mempamerkan jadual tempahan penggunaan. Menyenarai bahan sumber (bahan cetak dan bukan cetak) yang ada di perpustakaan. 10. 3. bilik media. Mempromosi bahan sumber (bahan cetak dan bukan cetak). 6.Memberi kursus dalaman bila perlu. 0P r o s e s G e rr jua P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a K u ________________________________________ Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. AJK BBM 9. Rujuk Fail Kuasa m/s 77 Rujuk Unit Media BTPN . Memberi khidmat Bantu. Menyediakan Manual Penggunaan bagi setiap alatan di bilik-bilik khas. 7.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Surat KP (BTPPSP) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan Media Sekolah (6 Julai 2004)BTP 2. 8. pusat akses sekolah dan semua bilik khas dalam mmesyuarat JKS.Menyedia buku laporan kerosakan dan penyelenggaraan bagi setiap bilik khas. Menyediakan borang tempahan dan buku penggunaan bilik-bilik khas untuk P & P. Penyelaras Jadual Waktu 4.

Ya Rekod borang statistik Lapor kerosakan dan tindakan penyelenggaraan Ta mat TTT .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Muka surat ini Mul a 1/1 Terima arahan Senarai bahan Promosi bahan Sedia borang tempahan Pamer jadual waktu yang telah disediakan Tidak Sedia khidmat Bantu/ perkembangan staff jika perlu Pastikan manual penggunaan dipamerkan dan diikuti dengan betul diterima.1 C a r t a A l i r a Gn uKr u r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e j Aktiviti Sub Aktiviti 9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. Johor 9.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Johor 9 . bilik media . pusat akses sekolah dan semua bilik khas dalam mesyuarat JKS Mempromosi bahan sumber ( bahan cetak dan bukan cetak ) Menyedia borang tempahan dan buku penggunaan bilik-bilik khas untuk P&P Menyedia dan mempamerkan jadual tempahan penggunaan Menyedia manual penggunaan bagi setiap alatan di bilik-bilik khas Memberi khidmat bantu Memeri kursus dalamaan bila perlu Menyedia dan mengedar borang statistik penggunaan alat/bahan sumber media setiap bulan Menyediakan buku laporan kerosakan dan penyelenggaraan bagi setiap bilik khas. Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 Aktiviti Menerima arahan Pengetua / GB/GPK T&K Menyenaraai bahan sumber ( bahan cetak dan bukan cetak ) yang ada di perpustakaaan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. S e n a r a i S eumr a k P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 G u Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.

.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.p e r a t u r a n i lP M ne tj a d b i r a n P Fa e 1. 5. Surat KP ( BTP. 2 e r a t u r a n . Rujuk rekod ringkasan mengajar di bahagian depan ( peraturan ) Menggunakan buku huraian sukatan pelajaran bagi setiap mata pelajaran.PSP ) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media ( 6 Julai 2004 ) BTP . Menggunakan buku panduan pengurusan sekolah yang ditetapkan oleh sekolah 4. Mengunakan penetapan polisi dan dasaar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau berlisan. 5.U n d F a igl M ae nja P e k e l i l i n g S an d 4. 3. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa. 2. 6. Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS. 9 . Johor 9 . 3 e n a r a i U n d a n g . Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS ( 1990 ) BTP 6.

. Meminit surat-surat di dalam fail. 5.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar. Johor 1 0 .1 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / / Peraturan Dirujuk Pengetua / Guru Besar/KPM/BTPN/ JPNJ/PPD/PKG/ Agensi Luar Program NILAM: Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) BTP Standard Kualiti: Penyediaan minit mesyuarat (2002) BTP Surat KP(BTPPSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas guru perpustakaan dan media sekolah (6 Julai 2004) BTP SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002) 1.P0 r o s e s GK u r ju P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e a Aktiviti Sub Aktiviti BERHUBUNG DAN BEKERJASAMA DENGAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 10 NEGERI/JPNJ/PKG/PERPUSTAKAAN AWAM UNTUK MENINGKATKAN DAN PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 10. 2. Berhubung dan bekerjasama dengan pihak yang berkenaan. 4. Mendapatkan surat edaran agensi luar daripada pihak pentadbiran. 3. Mengambil tindakan.

.

. Mendapatkan Surat Edaran daripaada agensi luar daripada pihak pentadbiran.1 10 . C a r t a A l i r a n u Kr u r jPa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 G e Mul a Menerima arahan Pengetua / Guru Besar. Mengambil tindakan Semak semula Berhubung dan berbincang dengan pentadbir dan pihak yang berkenaan jika timbul masalah. Tidak Ya Simpan dan minit ke dalam fail Ta mat TTT . Johor Aktiviti 10 BERHUBUNG DAN BEKERJASAMA DENGAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI/JPNJ/PKG/PERPUSTAKAAN AWAM UNTUK MENINGKATKAN DAN PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Sub Aktiviti 10.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

Mendapatkan Surat Edaran daripaada agensi luar daripada pihak pentadbiran.1 0 . 2S e n a r a i G u m u a k e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Ser P Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 10 BERHUBUNG DAN BEKERJASAMA DENGAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI/JPNJ/PKG/PERPUSTAKAAN AWAM UNTUK MENINGKATKAN DAN PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Aktiviti Menerima arahan Pengetua / Guru Besar. 2.. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak pentadbiran sekolah .P e r a t u Faani l PM e en j aa d b i r a n r t 1.1 3 4 5 1 0 . Mengambil tindakan Berhubung dan berbincang dengan pentadbir dan pihak yang berkenaan jika timbul masalah. Menggunakan Buku Panduan Pengurusan Sekolah yang ditetapkan oleh pentadbiran sekolah. Simpan dan minit ke dalam fail Tindakan Catatan 10. 3 P e r a t u r a n .

3. 1/1992: Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Pentadbiran Awam. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 7.S5 e n a r a i B o r a n g . Standard Kualiti: Penyediaan Minit Mesyuarat (2002) BTPN SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002) 4. 5. 4 S e n a r a i U n d a n g . Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan Bacaan PSS (1990) BTPN Surat KP(BTP dan PSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTPN Program NILAM : Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) BTPN. 5.3. 6. 6. Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.B o r a F g i lY M ne gj a D i g u n a k a n na a -tia d a - .U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g 1. 1 0 . Johor 4. 8. 2. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS Menggunakan Buku Senarai Bahan Bacaan Keluaran BTPN Menggunapakai surat siaran keluaran BTPN 1 0 .

Me nerima bahan-bahan yang dibeli. Johor 1 1 . 6. Me nyemak dan memeriksa bahanbahan yang diterima. rekod dalam buku stok 7.1 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / / Peraturan Dirujuk 11 Pengetua / Guru Besar Guru Penolong Kanan Kurikulum Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan bacaan PSS (1990) BTPN 1. Me Me . njalankan proses teknik. Me nerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar/ Guru Penolong Kanan Pentadbiran dan kurikulum. 2. Me Ketua Panitia milih bahan-bahan PSS yang bersesuaian dengan PnP 3.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 5. ngisi borang pesanan Me 4.P0 r o s e s K eu rrj u P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a G a Aktiviti Sub Aktiviti MENYELIA DAN MENGURUS BAHAN-BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 11.

Pilih bahan-bahan PSS.1 MENYELIA DAN MENGURUS BAHAN-BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka program Pusat Sumber Sekolah surat ini 1/1 11 . Johor Aktiviti Sub Aktiviti 11 11. Isi borang pesanan Dapatkan kelulusan Pengetua/ Guru Besar Diluluskan Terima bahan-bahan yang dibeli Ya Tidak Diluluskan Pemilihan Semula Menyemak dan memeriksa bahan-bahan Merekod dalam buku stok .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. C a r t a A l i r G nu K ue r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 a r j Mul a Menerima arahan Pengetua / Guru Besar.

1 MENYELIA DAN MENGURUS BAHAN-BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka program Pusat Sumber Sekolah surat ini Aktiviti Menerima arahan Pengetua / Guru Besar. Mengisi borang pesanan Dapatkan kelulusan Pengetua/ Guru Besar Terima bahan-bahan yang dibeli Menyemak dan memeriksa bahanbahan Merekod dalam buku stok Proses Teknik Tindakan Catatan 1/1 5 6 7 8 . 2S e n a r a i G u m u a k e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Ser P Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 4 11 11.Proses Teknik Ta mat TTT 1 1 . Memilih bahan-bahan PSS.

Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. 2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak pentadbiran sekolah 3. Borang Pesanan / Nota Minta 2. Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan Bacaan PSS (1990) BTPN. 2. Buku Stok Bahan-Bahan PSS 3. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan seperti buku panduan guru . KEW PA 2 4. dan fail kuasa PSS. 5 S e n a r a i B o r a n g . 1 1 . Johor 1 1 . 1 1 . KEW PA 3 .U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g 1.P e r a t u Faani l PM e en j aa d b i r a n r t 1.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah. 4 S e n a r a i U n d a n g . takwim sekolah. 3 P e r a t u r a n .B o r a F g i lY M ne gj a D i g u n a k a n na a 1.

Johor 1 2 .P0 r o s e s K e Pr jea r p uusr tua k a a n d a n M e d i a G Aktiviti Sub Aktiviti MENYELIA DAN MENGEDAR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK/ KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH. Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 12.1 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk 12 .5. J 300/ Kad Petak Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

mendapatkan pengesahan pengetua/Guru GPK T&K Besar 6. Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar. 2.1. menyimpan dalam fail . menghantar draf untuk semakan AJK Kerja PSS 5. 7. Menyiapkan minit mesyuarat AJK induk PSS 4.Mencatat minit Pengetua / Guru Besar/ Pihak pentadbir sekolah Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan bacaan PSS (1990) BTPN Program NILAM: Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) BTP Standart Kualiti: Penyediaan minit mesyuarat (2002) BTP Surat KP(BTP-PSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas guru perpustakaan dan media sekolah (6 Julai 2004) BTP SPI Bil 10/2000 SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002) 3. Memprbanyakkan minit. Mengedar kepada ahli (rujuk pekeliling minit mesyuarat) 8.

Meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Sub Aktiviti 12.1 12 . Mencatat minit Semak semula Menyiapkan minit mesyuarat Menghantar draf untuk semakan Mendapatkan pengesahan pengetua/Guru Besar Ya Tidak Memperbanyakkan minit. Mengedar kepada ahli (rujuk pekeliling minit mesyuarat) Menyimpan dalam fail Ta mat TTT .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. C a r t a A l i r G nu K ue r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 a r j Mula Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar. Johor Aktiviti 12 MENYELIA DAN MENGEDAR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK/ KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH.

1 2 . Mengedar kepada ahli (rujuk pekeliling minit mesyuarat) Menyimpan dalam fail Tindakan Catatan .1 MENYELIA DAN MENGEDAR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK/ KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH. Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Aktiviti Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar. 2S e n a r a i G u m u a k e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Ser P Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 12 12. Mencatat minit Menyiapkan minit mesyuarat Menghantar draf untuk semakan Mendapatkan pengesahan pengetua/Guru Besar Memperbanyakkan minit.

2 Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak pentadbiran sekolah 3. 7.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n 1. 6. 5.U n dFa ani lg Md ea jna P e k e l i l i n g 1. 3. 4 S e n a r a i U n d a n g . BTPN. 8. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. 3 P e r a t u r a n . Johor 1 2 . Standard Kualiti: Penyediaan Minit Mesyuarat (2002) BTPN SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4. 5. 1/1992: Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Pentadbiran Awam. 4. 2. Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan Bacaan PSS (1990) BTPN Surat KP(BTP dan PSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTPN Program NILAM : Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) . Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS Menggunapakai surat siaran keluaran BTPN 1 2 . Menggunakan Buku Panduan Pengurusan Sekolah yang ditetapkan oleh pentadbiran sekolah.

Johor 1 2 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.B o r a F a i lY Ma n jga D i g u n a k a n ng e -tiada- 1 3 .P0 r o s e s K e rej a p Gu u rt a k a a n d a n M e d i a P r s u Aktiviti Sub Aktiviti 13 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan . 5 S e n a r a i B o r a n g .

9.13. 17. Menyediakan borang pemantauan. 20. GKMP/Ketua Panitia GKMP/Ketua Panitia . Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Guru Penolong Kanan I Guru Besar/Pengetua 1. 13/1998: Program Tabiat Membaca. Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program. Mengadakan “ Post mortem “ terhadap program yang berkenaan. GKMP/Ketua Panitia GKMP/Ketua Panitia 19. Menjalankan program yang telah dirancang. 18. 14. bertarikh 22 Mei 1998. Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Guru Besar/Pengetua. Penyimpanan dokumen. 16. Menilai keberkesanan program. GKMP/Ketua Panitia GKMP/Ketua Panitia Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 15. Mengawal selia perjalanan program.

Menyediakan borang pemantauan. Menjalankan program yang telah dirancang. Ta mat TTT Penyimpanan dokumen. Menyedia dan menghantar laporan kepada Pengetua/ PKG.terhadap program yang berkenaan. Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program. Mengawal selia perjalanan program.C a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a a a a n d a n M e d i 1 a r a k Aktiviti Sub Aktiviti 13. Johor 1 3 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. . Penambahbaikan Program Menilai keberkesanan program.0 Mul a Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Mengadakan “ Post mortem “.

Menjalankan program yang telah dirancang.0 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini Catatan 1/1 2 3 Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program. 4 5 6 7 8 9 .S2 e n a r a i S e Pme ar p uGs ut ar u a a n d a n M e d i a k k Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 Aktiviti Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Menyediakan borang pemantauan.terhadap program yang berkenaan. Mengadakan “ Post mortem “. Johor 1 3 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Tindakan 13. Menilai keberkesanan program. Menyedia dan menghantar laporan kepada Pengetua/ PKG Penyimpanan dokumen. Mengawal selia perjalanan program.

3 N o r m a P ee rrpj au s t u rk ua a n d a n M e d i a K G a Aktiviti Sub Aktiviti 13.) Bil Jenis Kerja Masa Diambil 1 hari 1 minggu 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 2 3 Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Menilai keberkesanan program. Menyediakan borang pemantauan. Penyimpanan dokumen. Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Guru Besar/Pengetua. Johor 1 3 . Mengadakan “ Post mortem “ terhadap program yang berkenaan. Mengawal selia perjalanan program. Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program.0 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 (Jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Menjalankan program yang telah dirancang. 4 1 minggu 5 1 minggu 6 2 hari 1 minggu 7 8 1 minggu 9 1 hari .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

11. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Latihan. 10. bertarikh 19 November 2001. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Borang Penilaian Aktiviti.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 3 .B o r a n g Y a n g D i g u n a k a n . 10. 1 3 . Borang Maklumat. 8. 13/1998: Program Membina Tabiat Membaca. bertarikh 22 Mei 1998. 5S e n a r a i U n d a n g . Format Laporan Aktiviti. Borang Pemantauan Aktiviti. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. . 12. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Latihan. 7. 9.P e r a t u r a n P e n t a d b i r a n 9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6S e n a r a i B o r a n g . 12/2001: Gerakan Membaca Di Sekolah-Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri. 1 3 .U n d a n g d a n P e k e l i l i n g 1. 4P e r a t u r a n . 2. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor.

134) KEW. 0P r o s e sG Ku er u j aP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a r Aktiviti Sub Aktiviti Proses Kerja 1.Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua /Guru Besar PK Pentadbiran dan Kurikulum 14 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan PSS Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan 2.134) KEW.PA 3 KEW.PA 3 KEW. Johor 1 4 . Menyedia laporan semakan stok dan inventori peralatan 6. PA 2 3. PA 2 J300(KEW.Mengenal pasti peralatan yang diterima PK Pentadbiran dan Kurikulum Pembantu Tadbir Kewangan / GPM GPM J300(KEW. Penyimpanan dokumen 7. Mempamerkan salinan stok dan inventori peralatan sekolah di papan kenyataan GPM Pejabat GPM .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori 4. Menjalankan pelupusan ( jika perlu ) 5.

Menyediakan borang KEW PA dan Borang J. Taklimat umum kepada semua guru AJK PSS dan Bilik-bilik Khas Melaksanakan tugas Semakan oleh PK P & K dan PT Kewangan Mempamerkan salinan stok dan inventori di papan kenyataan di PSS dan Bilik-bilik Khas Penyimpanan dokumen oleh PT Kewangan / Pejabat Tamat .C a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 a r a Aktiviti Sub Aktiviti 14 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan PSS Muka surat ini 1/1 Mula Terima arahan kerja daripada Pengetua / Guru Besar / PK P &K Mengenal pasti peralatan yang diterima Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori Pelupusan ( jika Menyediakan laporan semakan stok dan inventori peralatan Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 4 .

2 S e n a r a iG Su er m aP ke r p u s t a k a a n d a n M e d i a u Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 14. Johor 1 4 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan PSS Aktiviti Mengenal pasti peralatan yang diterima . Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 2 Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori Menyediakan laporan semakan stok dan inventori peralatan Menjalankan pelupusan ( jika perlu ) Menyedia dan menghantar laporan kepada Pengetua Penyimpanan dokumen Mempamerkan salinan stok dan inventori peralatan sekolah di papan kenyataan 3 4 5 6 7 .

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.N o r m a GK ue r ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 3 (Jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.) Bil Jenis Kerja Masa Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Mengenal diterima pasti peralatan yang 2 1 minggu 3 Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori Menjalankan pelupusan ( jika perlu ) Menyedia laporan semakan stok dan inventori peralatan Penyimpanan dokumen Mempamerkan salinan stok dan inventori peralatan sekolah di papan kenyataan 2 minggu 4 5 Sepanjang tahun 1 minggu 6 7 Sepanjang tahun Sepanjang tahun . Johor 1 4 .

6S e n a r a i B o r a n g .B o r a Fn ag i l YMa en jga D i g u n a k a n 11. Borang yang diedarkan kepada AJK Kerja hendaklah diserahkan kepada GPM dua minggu selepas borang diedarkan.U n d a n gl M ae nj a P e k e l i l i n g Fai d 1. 3. 5. Johor 1 4 . menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. Menjalankan semakan stok peralatan dan inventori dua kali setahun. 4. 13. 4P e r a t u r a n . 12. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah. 5S e n a r a i U n d a n g . 2. Rujuk Pekeliling Perolehan Stok 1 4 . 1 4 . Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Borang J 300 Borang KEW PA 2 Borang KEW PA 3 .P e r a t u Fr a inl M e n at a d b i r a n P j 1.

Johor 1 5 . Menyediakan saluran promosi 5. Mengumpulkan keahlian borang permohonan borang permohonan 8. Membuat analisis borang permohonan keahlian 9. Menyediakan borang kriteria pemilihan ahli perpustakaan 6. Mengenal pasti saluran promosi PK Pentadbiran dan Kurikulum Surat siaran dan peraturan keahlian setiap perpustakaan Instrumen analisis GPM dan AJK Kerja 4. Mengedarkan keahlian 7. Merancang aktiviti promosi keahlian Persatuan Perpustakaan / PS Negeri bersama AJK Kerja 3. 2 P r o s G su rKue P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e r a Aktiviti Sub Aktiviti Proses Kerja 3.0 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan 2.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua /Guru Besar PK Pentadbiran dan Kurikulum 15. Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan .

.

Terima arahan kerja daripada Pengetua / Guru Besar / PK P Mesyuarat dengan AJK Induk dan AJK PSS &K Merancang aktiviti promosi keahlian Taklimat umum kepada semua guru AJK PSS dan Pengawas PSS dan pelajar Melaksanakan promosi Mengenal pasti saluran promosi Menyediakan borang kriteria pemilihan Mengedarkan borang permohonan keahlian Mengumpulkan borang permohonan keahlian Mengedarkan borang Membuat analisis borang permohonan keahlian permohonan keahlian Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan Mengumpulkan borang permohonan keahlian Membuat analisis borang permohonan keahlian Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan Menyediakan borang kriteria pemilihan Tamat .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 5 .C a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 0 a r a Aktiviti Sub Aktiviti 15 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat 1/1 ini Mula Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan.

1 S e n a r a i GS u rmu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 15 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat 1/1 ini Aktiviti Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Merancang aktiviti promosi keahlian Persatuan Perpustakaan / PS Negeri bersama AJK Kerja Mengenal pasti saluran promosi Tindakan Catatan 2 3 4 5 Menyediakan saluran promosi Menyediakan borang kriteria pemilihan ahli perpustakaan Mengedarkan borang permohonan keahlian Mengumpulkan borang permohonan keahlian Membuat keahlian analisis borang permohonan 6 7 8 9 Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 5 .

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

1 5 .N o r m a GK ue r u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 j
Aktiviti Sub Aktiviti 15 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat 1/1 ini

(Jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.) Bil Jenis Kerja Masa Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1

Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Merancang aktiviti promosi keahlian Persatuan Perpustakaan / PS Negeri bersama AJK Kerja Mengenal pasti saluran promosi Menyediakan saluran promosi Menyediakan borang pemilihan ahli perpustakaan Mengedarkan keahlian borang kriteria

2

1 minggu

3 4 5

1 minggu 1 minggu 1 minggu

6

permohonan

1 hari

7 8 9

Mengumpulkan borang permohonan keahlian Membuat analisis permohonan keahlian borang

1 minggu 1 minggu 1 hari

Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

1 5 . 3P e r a t u r a n - P e r a t u Fr a inl M e n at a d b i r a n P j
1. 2. 3. 4. 5. 6. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. Promosi hendaklah dibuat pada awal tahun Aktiviti yang dijalankan hendaklah mendapat persetujuan daripada Guru Besar / Pengetua Merekod nama murid yang menjadi ahli persatuan perpustakaan yang dijalankan di sekolah

1 5 . 4S e n a r a i U n d a n g - U n d a n gl M ae nj a P e k e l i l i n g Fai d
1. Mengikut syarat-syarat yang dikeluarkan oleh setiap perpustakaan.

1 5 . 5S e n a r a i B o r a n g - B o r a Fn ag i l YMa en jga D i g u n a k a n
14.
15. Borang Keahlian Instrument analisis

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

16.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media

Mengenalpasti masalah / kelemahan perkhidmatan PSS. GPM AJK Kerja GPM AJK Kerja GPM Instrumen Pengetua/Guru Besar/GPK TADBIR & KURIKULUM . Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir dan Kurikulum. 6. 3. Mengumpulkan instrumen. Menganalisiskan intrumen.Aktiviti Menjalankan Penyelidikan / Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Sub Muka surat 1/1 Aktiviti ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk 16 1. 2. Mencadang penambahbaikan. Menerima rekod penggunaan perkhidmatan PSS. 8. GPK TADBIR & KURIKULUM GPM AJK Kerja GPM 7. Instrumen 5. Mengedarkan instrumen. Menyediakan instrumen kajian tindakan. 4.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 6 C1 a r t a A l i r a nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a . G r a Aktiviti Subaktiviti 16 Mul a Menjalankan Penyelidikan/Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Menyemak rekod Menyediakan instrumen Mengedarkan instrumen Mengumpul instrumen Menganalisis instumen Mengenalpasti masalah/kelemahan Mencadangkan penambahbaikan Tam atTT T .

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. e Aktiviti Subaktiviti 16 Menjalankan Penyelidikan Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Bil 1.1 6 S2 e n a r a i GS u rmu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a . Johor . 4. Aktiviti Menyemak rekod penggunaan perkhidmatan PSS Mengumpul maklumat yang diperlukan Mengedarkan borang kaji selidik Menganalisa borang kaji selidik Membuat penilaian Tindakan Catatan 2. 3. 5.

Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1. Menyemak rekod penggunaan perkhidmatan PSS Mengumpul maklumat yang diperlukan Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 Hari 2.1 6 N3 o r m a GK ue rPrujea r p u s t a k a a n d a n M e d i a . Bil. Menganalisa borang kaji selidik 2 Jam 5. Membuat penilaian 1 Hari . 2 Jam 3. Mengedarkan borang kaji selidik 2 Jam 4.

P e r a t u r F a i lP m ne tj a d b i r a n . 3. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 4. menyediakan panduan untuk menjalankan penyelidikan/kajian tindakan. Johor 1 6 P4 e r a t u r a n .B o rF aa ni lg MY eaj n g D i g u n a . 2.U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g . Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 1 6 S5 e n a r a i U n d a n g . a 1. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari masa ke semasa oleh pihak sekolah. an e 1. g a Tiada 1 6 S6 e n a r a i B o r a n g . Borang soal selidik .

Mengumpul data serta dokumentasi daripada setiausaha program. Pengurusan. Mencadang penambahbaikan. 11. 10. Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir dan Kurikulum untuk menyediakan laporan serta analisis yang berkaitan. 14. BTP . Pengetua/Guru Besar/GPK TADBIR & KURIKULUM GPM Guru Penyelaras Program Standard Q : Penyediaan Minit Mesyuarat (2002).17. Menghantar analisis dan laporan untuk disemak. Membuat analisis dan laporan untuk setiap program serta kewangan Pusat Sumber Sekolah.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media Menyediakan Laporan. Analisis Pelaksanaan Pembangunan. 13. Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah. 12. Program dan KAtiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah Sub Muka surat 1/1 Aktiviti ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk Aktiviti 17 9.

Tam atTT T . Analisis Pelaksanaan Pembangunan. Johor 1 7 C1 a r t a A l i r a nu rKu e Mj ae d i a d a n P e r p u s t a k a a n . Pengurusan. Program dan KAtiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah Mul a Muka surat ini 1/1 Subaktiviti - Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Kumpul dan dapatkan data-data serta dokumentasi Buat analisis dan laporan Hantar analisis dan laporan untuk semakan GPK Tadbir & Kurikulum Tidak Lulus Lulus Penambahbaikan Sediakan analisis dan laporan lengkap Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. G r Aktiviti 17 Menyediakan Laporan.

. 3. Johor 1 7 S2 e n a r a i G e m u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a . 4. Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah. Program dan KAtiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Subaktiviti - Bil 1. Membuat analisis dan laporan seperti yang dikehendaki.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 5. 6. Menghantar analisis dan laporan untuk semakan oleh GPK Tadbir & Kurikulum. Mengumpul dan mendapatkan data-data serta dokumentasi daripada penyelaras program. Tindakan Catatan 2. Menyediakan analisis dan laporan lengkap. Sur k Aktiviti 17 Menyediakan Laporan. Aktiviti Menerima arahan Pengetua/Guru Besar untuk menyediakan laporan dan analisis. Analisis Pelaksanaan Pembangunan. Pengurusan.

Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 Jam 2. 1 7 S5 e n a r a i U n d a n g . 2 Jam 4. g a . Menggunakan format penulisan laporan yang ditetapkan oleh BTPN dan pihak sekolah.U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g . 1 Hari 6. 2 Jam 5.P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n . Menerima arahan Pengetua/Guru Besar untuk menyediakan laporan dan analisis. Mengumpul dan mendapatkan datadata serta dokumentasi daripada penyelaras program. Menghantar analisis dan laporan untuk semakan oleh GPK Tadbir & Kurikulum.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 1 Hari 3. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1. Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah. 1. Johor 1 7 N3 o r m a K e M j a dGi au rGu u r u P e r p u s t a k a a n d a n M e . Menyediakan analisis dan laporan lengkap. 1 jam 1 7 P4 e r a t u r a n . r e Bil. Membuat analisis dan laporan seperti yang dikehendaki.

1. an Yej Tiada .B o r F a igl M a nag D i g u n a . Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. BTP. Johor 1 7 S6 e n a r a i B o r a n g . Standard Q : Penyediaan Minit Mesyuarat (2002).

Pengetua/Guru Besar GPK TADBIR & KURIKULUM Bahagian Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru 18. 16.Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah Khasnya Laporan PSS dan Aktiviti 18 NILAM kepada BTP Melalui PKG dan BTPN Pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun Sub Muka surat 1/1 Aktiviti ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk 15. 17. Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir dan Kurikulum untuk menghantar data dan laporan program PSS ke agensi-agensi yang berkenaan.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media . Memastikan segala data dan laporan adalah lengkap sebelum dihantar. Menghantar segala data dan laporan melalui pihak sekolah ke PKG.

Hantar data dan laporan yang dikehendaki ke PKG Tam atTT T . G r Aktiviti 18 Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah Khasnya Laporan PSS dan NILAM kepada BTP Melalui PKG dan BTPN Pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun Muka surat ini 1/1 Subaktiviti Mul a Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Pastikan segala data dan laporan yang berkenaan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 8 C1 a r t a A l i r a nu rKu e Mj ae d i a d a n P e r p u s t a k a a n .

Aktiviti Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Tindakan Catatan 2.Nilam 3. Johor 1 8 S2 e n a r a i G e m u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a . Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1. Pastikan segala data dan laporan yang berkenaan telah di siapkan dan lengkap oleh Penyelaras NILAM dengan menggunakan system E-NILAM 3 Hari . Pastikan segala data dan laporan yang berkenaan Telah di siapkan oleh Penyelaras Nilam menggunakan system E.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Sur k Aktiviti 18 Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah Khasnya Laporan PSS dan NILAM kepada BTP Melalui PKG dan BTPN Pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun Muka surat ini 1/1 Subaktiviti - Bil 1. r e Bil. Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 Jam 2. Hantar data dan laporan yang dikehendaki ke PKG 1 8 N3 o r m a K e M j a dGi au rGu u r u P e r p u s t a k a a n d a n M e .

3. Hantar data dan laporan yang dikehendaki ke PKG 3 Jam Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 2. S 8e n a r a i B o r aYn ag n. Surat Iringan ( Cover Letter ) . g a Tiada 1 5 .P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n .g oD r iag nu gn a F a i l M e j a 1 B 1. BTP menetapkan semua laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM dihantar pada bulan April dan Oktober setiap tahun. 1 8 S5 e n a r a i U n d a n g . Borang/ disket yang diberikan oleh BTP untuk dilengkapkan.U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g . 2. Johor 1 8 P4 e r a t u r a n .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful