Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan

Media daerah Kluang, Johor

KANDUNGAN FAIL MEJA

Abstrak Maklumat Pegawai Senarai Tugas Falsafah Pendidikan Negara Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Piagam Pelanggan Pusat Sumber Sekolah Visi Pusat Sumber Sekolah Misi Pusat Sumber Sekolah 9. Matlamat Pusat Sumber Sekolah 10. Objektif Pusat Sumber Sekolah 11.Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah 12.Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah 13.Senarai Tugas Jawatan, Tanggungjawab, Kuasa dan Hubungan Kerja Pegawai dengan Pegawai-Pegawai lain. 14.Proses Kerja 15.Carta Aliran Kerja 16.Senarai Semak 17.Peraturan-peraturan Pentadbiran 18.Senarai Undang-Undang Pekeliling 19.Senarai Borang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan

.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media

_________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor.

1.0 Abstrak

Asalamuaikum dan salam sejahtera, Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Pegawai Pelajaran daerah Kluang, Dr. Azman bin Ahmad , Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Pusat Kegiatan Guru daerah Kluang, Jawatankuasa dan Ahli Majlis Guru Perpustakaan dan Media Daerah Kluang yang memberikan komitment seratus peratus dalam usaha mengwujudkan Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ini. Fail Meja amat perlu digunakan olen semua Guru Perpustakaan dan Media di sekolah-sekolah khususnya di daerah Kluang ini, sebagai rujukan untuk pihak melaksanakan tugasan di sekolah. Malah ianya memberikan pengetahuan dan kefa haman yang lebih jelas kepada pengetua , guru besar dan rakan setugas terhadap bidang tugas Guru Perpustakaan dan Media sebenaranya. Oleh yang sedemikian adalah diharapkan Guru Perpustakaan dan Media akan dapat melaksanakan tugasan mereka di sekolah dengan penuh komitment dan mendapat sokongan pada daripada pihak pengurusan sekolah. Usaha murni Pusat Kegiatan Guru daerah Kluang dan Majlis guru Perpustakaan dan Media ini akan menjadi titik tolak ke arah kecemerlangan Pusat Sumber Daerah Kluang. Panduan bidang tugas yang lengkap ini akan membolehkan Guru Perpustakaan dan Media menjalankan tugas mereka secara berfokus dan sistematik. Lebih-lebih lagi kepada Guru Perpustakaan dan Media yang baru dilantik. Sekian, Pusat Sumber Sekolah Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan.

Ismail bin Yon Pengerusi Majlis Guru Perpustakaan dan Media Daerah Kluang.
Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor.

2.0 Maklumat Guru Perpustakaan dan Media( Pusat Sumber Sekolah)________

Nama

:

Jawatan Hakiki

: Guru Perpustakaan dan Media

Gred Jawatan

:

Bahagian/Unit

: Pusat Sumber Sekolah

Tarikh Memegang Jawatan

:

Tarikh Penempatan :

Sekolah

:

Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media

Johor. Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/Guru Besar. Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidika ._________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 8. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 13. 14. Merancang dan mengajar Kemahiran Maklumat antara 6 hingga 8 waktu seminggu. 3. Menjalanan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa. 17.2 Bidang Umum 1.1 Guru Perpustakaan dan Media 1. Merancang dan melaksanakan program kemahiran maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 2. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri. 9. melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah. Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan April dan Oktober setiap tahun. 15.0 Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media Bertanggungjawab kepada Pengetua/Guru Besar. Kakitangan Pusat Sumber Sekolah. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. 11.menyelaras. program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. pengurusan. 4. Merancang. Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor /PKG/ Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah. 12. 16. Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. 10. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk Pusat Sumber Sekolah. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah dan (AJK Kerja PSS). guru dan murid-murid sekolah.melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut : 3. 7. 18. 3. Menyedia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah. Melaksanakan tugas semakan stok inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah. Menjalankan penyelidikan /kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah.Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum dalam merancang. 5. seimbang dan kemaskini. 6. 3.

Fokus 2. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Johor. ii. Meningkatkan pelbagai jenis bahan bacaan diperpustakaan iii.masyarakat dan Negara. rohani.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kea rah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.jumlah penglibatan murid dalam program Nilam dan peningkatan pinjaman buku-buku di perpustakaan. ii. Memupuk budaya cintakan ilmu pengetahuan ii.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Strategi Pelaksanaan: 3.Memupuk murid supaya mempunyai kemahiran dan berketerampilan. Memastikan pelajar menguasai kamahiran ICT. Indikator pencapaian Teras 2 : Membangunkan Modal Insan 1. berakhlak mulia. Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan 2. Mengalakan tabiat membaca pelbagai jenis buku.beketerampilan. Fokus : i. : Peningkatan penggunaan Pusat Sumber dan jumlah pinjaman buku di Pusat Sumber. i. 4. 3. Strategi Pelaksanaan : Memperkasakan Bahasa Kebangsaan : Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penggalakkan Minat Membaca dan penggunaan Pusat Sumber Sekolah. Melaksanakan pembestarian sekolah iii.0 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Pusat Sumber Sekolah Teras 1: Membina Negara Bangsa 1. 5. Indikator 5. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warga Malaysia yang berilmu pengetahuan. Mengiatkan fungsi pusat sumber dan bilik media. : Mengadakan Bulan Membaca dan mengiatkan Program Nilam : Aktiviti dalam bulan membaca. iv. Pelan Tindakan . Pelan tindakan 4. Melengkapkan diri murid dengan pelbagai jenis kemahiran (hard dan soft skill) : i.

iii.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Indikator Pencapaian 6.0 Visi Pusat Sumber Sekolah Contoh : Menjadikan Pusat Sumber Sekolah SMK Jalan Mengkibol. : Peningkatan penggunaan Pusat Sumber Sekolah di kalangan Guru dan Murid sepanjang tahun. 4. Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan . Indikator : i.Kekerapan penggunaan Pusat Sumber Sekolah oleh guru dan murid.idea dan teguran Dalam usaha meningkatkan mutu Pengurusan dan peranannya Sebagai Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan Sekolah 7. 5.Bilangan aktiviti yang menggunakan ICT. Johor. Purata bilangan buku yang dibaca oleh murid setiap bulan.nasihat. ii. Pusat Sumber Cemerlang menjelang 2011 Berkeupayaan membangunkan minda cemerlang melalui kepelbagaian sumber pengajaran dan pembelajaran 8.0 Piagam Pelanggan Pusat Sumber Sekolah (Contoh) Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Mengkibol akan: Memastikan warga sekolah mendapat Peluang untuk menggunakan segala kemudahan Yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah Sentiasa berusaha memenuhi Keperluan pelanggan Pusat Sumber Berdasarkan sumber-sumber sedia ada Dan yang diperuntukan oleh Kementeriaan Pelajaran Malaysia Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber sentiasa bersedia untuk Menerima cadangan.0 Misi Pusat Sumber Sekolah Contoh : Membantu guru-guru dan pelajar-pelajar mencapai kecemerlangan pendidikan dengan menggunakan segala sumber dan teknologi yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah secara berkesan.

cara Penghasilan Bahan Membantu guru-guru menghasilkan bahan Bantu mengajar menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah. 10. Penggunaan Kemudahan Menggalakkan guru-guru dan murid-murid menggunakan pelbagai kemudahan pembelajaran dan tidak bergantung kepada buku teks semata-mata.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Objektif Pusat Sumber Contoh: Kecemerlangan Pendidikan Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran berbantukan sumber yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif di kalangan murid. efektif dan berwawasan Mencapai prestasi antara Pusat Sumber Terbaik Daerah Kluang dan Negeri Johor. . Johor. Kemahiran ICT dan Maklumat Membantu guru-guru dan pelajar-pelajar mempelajari. 9. Pemupukan tabiat Belajar Memupuk tabiat belajar sendiri dan berkumpulan dengan membaca.menggunakan dan mengaplikasi komputer dan internet dalam pengajaran dan pembelajaran mereka.menyelidik. sesuai dengan perkembangan zaman. Mempunyai guru yang berkualiti dan menguasai kemahiran pusat sumber dan berpengetahuan menggunakan pelbagai sumber selari dengan konsep Sekolah Bestari Melahirkan iindividu-individu yang berkembang dalam potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu.0 Matlamat Pusat Sumber (Contoh) Pada tahun 2011 Pusat Sumber Sekolah Menengan Kebangsaan Jalan Mengkibol akan : Mempunyai barisan pengurusan Pusat Sumber Sekolah yang berkemahiran.ulangkaji melalui pencarian maklumat secara sistematik.

Johor. Carta Organisasi Ahli Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah Penasihat Pengetua/Guru besar Pengerusi PK1/GPK1 Naib Pengerusi 1 PK Hem/GPK Hem Naib Pengerusi 2 PK Koko/GPK Koko Naib Pengerusi 3 Penyelia Petang Setiausaha GPM Ketua Bidang/ Ketua Panitia * Pusat Sumber * Bahan Bantu Mengajar * Pusat Akses * Bilik Akses Kendiri * Bank Soalan * Bilik Tayangan * Taman Sumber * Nilam * Ko Kurikulum * Alat Pandang Dengar * Bilik data * Makmal Komputer * Perkembangan Staf * Info Sekolah .Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 11.

12. Johor.Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Ahli Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah Penasihat Pengetua/Guru Besar Pengerusi PK/GPK 1 Naib Pengerusi 1 PK Hem Naib Pengerusi 2 PK Koko Naib Pengerusi 3 Penyelia Petang Setiausaha GPM Perpustakaan BBM/BBB Media Elektronik Makmal Komputer Pusat Akses Nilam Pembantu Perpustakaan Pengawas Pusat Sumber Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan .

memantau dan menyelia perjalanan aktiviti dan program Pusat Sumber Sekolah Ketua Bidang/Guru Kanan Matapelajaran/ Ketua Panitia matapelajaran Menyelaras dan Memastikan aktiviti dan program Pusat Sumber dilaksanakan oleh panitia matapelajaran masing-masing. 13. Unit/Subunit Jawatan : : PUSAT SUMBER SEKOLAH GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA (GPM) Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Penasihat: Pengetua/ Guru Besar Meluluskansemua program dan aktiviti Pusat Sumber Sekolah sepertimana yang telah dibincang dan diluluskan dalam mesyuarat Pengerusi: Penolong Kanan 1 Menyelaras semua aktiviti dan program Pusat Sumber Sekolah N Pengerusi: PK HEM / PK KOKO / PK Petang Bersama menyelaras. Merancang dan melaksanakan program kemahiran maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 7. 2. guru dan murid-murid sekolah. Kuasa dan Hubungan Kerja Pegawai dengan Pegawai-Pegawai lain. seimbang dan kemaskini. melaksana dan menyelaras program pembangunan . 4. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. 6. Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Merancang. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah dan (AJK Kerja PSS). Senarai Tugas Jawatan. Johor. Kakitangan Pusat Sumber Sekolah.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 5. Tanggungjawab. 3. Merancang. Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Merancang dan mengajar Kemahiran Maklumat antara 6 hingga 8 waktu seminggu. melaksana dan memantau perjalanan Pusat Sumber Sekolah serta memastikan setiap unit melaksanakan program Pusat Sekolah secara bersungguh Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Guru Penolong Kanan Ketua Bidang Penyelaras NILAM Ketua Panitia Guru Kelas Penyelaras Pusat Sumber Penyelaras BBM Penyelaras Makmal Komputer Penyelaras Bahan bantu Mengajar Penyelaras Bilik Media Penyelaras Pusat Akses Penyelaras Bilik Tayangan Penyelaras Bilik PAK Wakil PIBG Kerani Kewangan Pegawai PKG Pegawai BTPNJ 1. Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/Guru Besar.

Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk Pusat Sumber Sekolah. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 11. program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. 8. Menyedia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah. 12. Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor /PKG/ Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah. 17. 9. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri. 14.staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah. Menjalankan penyelidikan /kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah. 10. 18. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah. 13. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. pengurusan. 15. 16. Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber . Melaksanakan tugas semakan stok inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah.

3.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4. Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan.Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan April dan Oktober setiap tahun. 1. Melaksanakan P&P 6.2 Buku Teks 4. Memberi. Melaksanakan tugas-tugas GPM 7. GPK. Menalankan tugas-tigas lain yang diarah oleh pihak pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.3 Bahan sumber lain 4.3/1999Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran SPI Bil 3/2005Penyelarasan Waktu Mengajar bagi Guru Penyelaras Bestari serta Guru Perpustakaan dan Media Sekolah 1.1 matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Guru Besar GPK 1 1. Menerima arahan tugas daripada Guru Besar. 4. menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid . Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan. 2. Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan SPI Bil. Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4.5 Takwim PSS 5.4 Senarai tugas GPM 4. 19. 0 P r o s e s GK ue rr uj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengajar 1.

1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4. Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan.2 Buku Teks 4. Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengajar matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu Mul a Muka surat ini 1/1 Menerima arahan tugas daripada Guru Besar. C a r t a A l i r a nu rKu e P j a r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 G r e Aktiviti Sub Aktiviti 1 1.3 Bahan sumber lain 4. GPK.5 Takwim PSS Melaksanakan P&P Melaksanakan tugas-tugas GPM Memberi.4 Senarai tugas GPM 4. Johor 1 . menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid Ta mat TTT Ya . Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan.

Muka surat ini Catatan 1/1 Tindakan 2 Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan. 4 Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4. S e n a r a i G e mu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 3 S ur Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 1 1. menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid .4 Senarai tugas GPM 4.3 Bahan sumber lain 4. 3 Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan. GPK.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengajar matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu Aktiviti Menerima arahan tugas daripada Guru Besar.5 Takwim PSS 5 Melaksanakan P&P 6 7 Melaksanakan tugas-tugas GPM Memberi. Johor 1 .1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4.2 Buku Teks 4.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

1 ..4 N o r m aG K reu r jPa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a u
Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Bil. Jenis Kerja
Menerima arahan tugas daripada Guru Besar, GPK. Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan. Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan. Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4.2 Buku Teks 4.3 Bahan sumber lain 4.4 Senarai tugas GPM 4.5 Takwim PSS Melaksanakan P&P Melaksanakan tugas-tugas GPM Memberi, menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid

Masa Yang Diambil (minit)

Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

1. 5 P e r a t u r a n - P e r a t uFr a inl M e nat a d b i r a n P j
1.
2. 3. Segala perancanganhendaklah berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Segala perancangan P&P serta aktiviti atau program PSS hendaklah mengikut jadual kerja yang telah disediakan dan mematuhi tempoh yang ditetapkan. Segala pelaksanaan sesuatu aktiviti atau program P&P dan PSS hendaklah dibincang dalam Panitia matapelajaran atau JK Kerja PSS sebelum mendapat kelulusan Guru Besar Setiap aktiviti P&P dan PSS hendaklah dicatat dalam Buku Rekod Perancangan Harian Guru. Buku Rekod Perancangan Harian hendaklah diserahkan kepadaGuru Besar setiap minggu untuk disemak.

4. 5.

1 . 6 S e n a r a i U n d a n g - U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g
1. SPI Bil 3/1999 –Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
2. Sukatan Pelajaran MataPelajaran 3. Huraian Sukatan Pelajaran Mata Pelajaran 4. SPI 3/2005 Penyelarasan Waktu Mengajar bagu Guru Penyelaras Pusat Sumber dan Media 5. Surat KP ( BTP-PSP) 8810/11/1 (03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan / Media Sekolah ( 6 Julai 2004)

1 . 7 S e n a r a i B o r a n g - b o r a Fn ag i ly M ne gj a d i g u n a k a n a
1. Jadual Waktu Persendirian

2 .2

P r o s e s GK ue rruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan melaksanakan 2.1 dasar dan program tahunan Pusat Sumber Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 2

Muka surat ini

1/1

Undang-Undang / Peraturan

8. Mengenal pasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan. 9. Mengadakan perbincangan dengan Penolong Kanan 1 10. Menyediakan Pelan Operasi 11. Memohon persetujuan Pengetua/Guru Besar 12. Membaiki Pelan Operasi 13. Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/boringborang yang berkaitan termasuk memohon ‘LO’ untuk program berkenaan.

Pengetua/Guru Besar GPK 1

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992 : Panduan Pengurusan kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. S.P.I Bil.9/1983

Pengetua/GB GPM/K.Panitia PT/GPM/PK 1

3. S.P.I Bil.4/1993 4. S.P.I Bil. 13/1998 5. S.P.I Bil. 10/2000

AJKKerja PSS 14. Mesyuarat AJK kerja AJK Kerja Program/PK 1

15. Menjalankan program yang telah dirancang. 16. Mengadakan “ Post mortem” terhadap program yang berkenaan. 17. Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Pengetua/PK/PKG/BTPN GPM

2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan Melaksanakan Dasar dan Program Tahunan Pusat Sumber Sekolah Mul a Muka surat ini 1/1 Mengenalpasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan Mengadakan perbincangan dengan Penolong Kanan 1 Memohon persetujuan Pengetua/GB Membaiki Pelan Operasi Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ”LO” untuk program berkenaan . Johor 2 . Ya Semak semula Tidak Mengadakan mesyuarat “ Post mortem “. 3C a r t a A l i r a nu rKu e P j a r p u s t a k a a n d a n M e d i a G r e Aktiviti Sub Aktiviti 2 2. . Ta mat TTT Menyediakan laporan dan menghantarnya kepada Pengetua/GB/PKG/BTP. Mesyuarat AJK Kerja/program.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

Johor 2. Mesyuarat AJK Kerja /Program Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan. Menyediakan laporan dan menghantar kepada Pengetua/GB/PKG 2 3 4 5 6 7 8 .4 S e n a r a i G eu mu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S r Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 2. Mengadakan perbincangan dengan PK 1 Membaiki Pelan Operasi.3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan melaksanakan dasar program tahunan pusat sumber sekolah Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 Mengenal pasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan. Menjalankan program yang telah dirancang. Mengadakan mesyuarat “ Post mortem “.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

Mengadakan perbincangan dengan Penolong Kanan 1 Memohon persetujuan Pengetua/Guru Besar Membaiki Pelan Operasi Mesyuarat AJK kerja Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/boring-borang yang berkaitan termasuk memohon ‘LO’ untuk program berkenaan. Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. 2 60 minit 60 minit 2 minggu 10 jam 3 minggu 3 4 5 6 7 8 9 Menjalankan program yang telah dirancang. Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Pengetua/PK/PKG/BTPN 1 tahun 1 minggu 1 minggu . Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1 minggu Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Mengenal pasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan. 1.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Bil. 5 N o r m aG Ku e ur j P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a r a Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Mengadakan “ Post mortem” terhadap program yang berkenaan. Johor 2 .

8 S e n a r a i B o r a n g .b o r a Fn ag i ly M ne gj a d i g u n a k a n a 1. 3. 2. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah. 8. Borang Pendaftaran Peserta kursus/bengkel/mesyuarat. 9. 2 . Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Borang maklumat peserta bengkel/mesyuarat Borang penilaian kursus/bengkel Borang LO . Surat lantikkan Guru Penyelaras Media.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 2 . Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pembangunan Organisasi. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah. 6 P e r a t u r a n . Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh pentadbiran sekolah. Johor 2 . 7 S e n a r a i U n d a n g . 7. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 7.U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g 6.P e r a t uFr a inl M e nat a d b i r a n P j 6. 4.

Memohon persetujuan Pengetua Dan GB 6. Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS. Laksanakan program. Membaiki perbelanjaan. Mesyuarat AJK Kerja 8. 2. Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS. Johor 3 . GPM GPM AJK kerja PSS 7. Kerani kewangan 9. PK 1/AJK PSS .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 4. Menganalisis belanjawan 3. Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan. 0P r o s e s GK uer ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti 3 3. 5. AJK Kerja PSS 10.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Muka surat ini 1/1 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Pengetua/GB Kerani Kewangan/GPM Undang-Undang / Peraturan Rekod Perolehan Buku 1. Merancang pecahan perbelanjaan setiap unit. Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan.

2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah Mul a Muka surat ini 1/1 Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS Merancang peruntukan pecahan setiap unit Semak semula Memohon persetujuan pengetua /GB Membaiki perbelanjaan anggaran Tidak Ya Mesyuarat AJK Kerja Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ”LO” Melaksanakan program. Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan Ta mat TTT . Johor 3.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.1 C a r t a A l i r a nu rKu e P j a r p u s t a k a a n d a n M e d i a G r e Aktiviti Sub Aktiviti 3 3.

Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan. Memohon persetujuan Pengetua Dan GB Membaiki perbelanjaan.3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah Aktiviti Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS. Johor 3. Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS Merancang pecahan perbelanjaan setiap unit. Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Laksanakan program.2 S e n a r a i G eu mu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S r Aktiviti Sub Aktiviti 3 3.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mesyuarat AJK Kerja Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan.

Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan. Johor 3 . Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS Merancang pecahan perbelanjaan setiap unit.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. N o r m a GK uer ru j aP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 3 Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Bil. 1 Jenis Kerja Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS. Memohon persetujuan Pengetua Dan GB Membaiki perbelanjaan. Masa Yang Diambil (minit) 1 minggu 2 jam Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 3 4 5 6 7 4 jam 1 jam 1 minggu 2 jam 3 minggu 8 9 1 tahun 1 minggu . Laksanakan program. Mesyuarat AJK Kerja Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan.

Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah. bertarikh 10 Febuari 2004. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh pentadbiran sekolah. 5 S e n a r a i U n d a n g .5/2002. Nota minta Borang LO Borang pendaftaran peserta kursus/bengkel/mesyuarat Boring maklumat peserta bengkel/mesyuarat . 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pembangunan Organisasi. 6S e n a r a i B o r a n g . Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah. Pindaan pertama kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. 3 .U n F a inl gM de aj an P e k e l i l i n g d 1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. bertarikh 10 Febuari 2004.5/2002. Pemberian Bantuan Perkapita untuk Sekolah. 11. 13.b o r aFn ag i l yMa e jga d i g u n a k a n n 1. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Surat Pekeliling Kewangan Bil. Johor 3 . Tambahan pertama kepada surat pekeliling Kewangan Bil.P e r a t u Fr aa ni l P ee nj at a d b i r a n 4 M 10. 12. 2. 4. P e r a t u r a n . 3. 3 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 4. Pemberian Bantuan Perkapita untuk Sekolah. Pemberian Bantuan Perkapita untuk Sekolah bertarikh 16 Oktober 2002.5/2002.

SP Kewangan Bil 5/2002 Pemberian Bantuan Perkapita untuk sekolah (16 Oktober 2002) KPM 2. Mengedar borang cadangan kepada ketua-ketua panitia 7. Buku Panduan Senarai Bahan Bacaan tahunan terbitan BTP Proses Kerja 1. Menerima arahan tugas daripada Pengetua/Guru Besar. 0 P r o s e s G e rr jua P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a K u Aktiviti Subaktiviti 4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Johor 4 . dan kemaskini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua / Guru Besar JK Induk JK Kerja Muka surat 1/1 ini Undang-Undang / Peraturan 1. Mengumpul dan menilai permohonan 8. Mengenalpasti keperluan semasa 6. Menentukan peratusan pembelian bahan 5. Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bacaan PSS (1990). Membuat keputusan permohonan . GPK T & K 2.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Membuat analisis koleksi bahan berdasarkan stok 4. Membuat semakan koleksi bahan berdasarkan stok 3. terbitan BTP 3. seimbang.

seimbang dan kemaskini Muka surat ini Mul a Menerima arahan 1/1 Membuat semakan koleksi Menentukan peratusan pembelian bahan Mengenalpasti keperluan semasa Mengedar borang cadangan Mengumpul borang cadangan Mengumpul permohonan Menilai permohonan Membuat keputusan Tidak diluluskan Lulus Meneruskan proses pembelian Tamat . Johor 4 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. C a r t a A l i r aGn u Kr ue r Pj ae r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 Aktiviti Sub Aktiviti 4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif.

Johor 4 . S e n a r a i G e mu a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 Sur k Aktiviti Sub Aktiviti 4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. seimbang.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. dan kemaskini Muka surat ini Aktiviti Menerima arahan Tindakan Catatan 1/1 Bil 1 2 Membuat semakan koleksi 3 Menentukan peratusan pembelian bahan 4 Mengenalpasti keperluan semasa 5 Mengedar borang cadangan 6 Mengumpul permohonan 7 Menilai permohonan 8 Membuat keputusan .

5. 7. 6. 2. Johor 4 .P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. seimbang dan kemaskini Bil 1 2 Borang cadangan Ketua panitia / Guru Senarai semak koleksi Borang .U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g S g a Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Tatacara pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Sekolah.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. seimbang dan kemaskini 1 2 3 4 5 6 Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah. seimbang dan kemaskini 1. 4 e n a r a i U n d a n g .5 S e n a r a i B o r a n g -B o r a n g Y a n g D ig u n a k a n Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. 4. 4 . panduan Pengurusan dan Penggunaan PSS. Fail Kuasa Sekolah Dasar Pemilihan dan Panduan pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990) Surat Pekeliling Kewangan Bil 5/2002: Pemberian Bantuan Perkapita Untuk Sekolah (16 Oktober 2002). Bahagian kewangan. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan Menggunakan Panduan Tatacara Pengurusan PSS dalam fail Kuasa Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah Merujuk senarai semak koleksi untuk merancang pemerolehan koleksi Merancang berdasarkan peruntukan PCG dan sumber kewangan Merancang mengikut peratusan yang ditetapkan mengikut keperluan (tertakluk kepada perubahan. 3. 3 P e r a t u r a n . Kuala Lumpur. Othman dan Yusof Khan b loth Khan. KPM Kementerian Pelajaran Malaysia. Danatis Distributors. 1995 4 . 2006 Jamiah Hj. Subang Jaya.

Johor 5 . GPM . Muka surat 5. melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan edaran atau lembaran kerja kepada murid semasa kelas ganti Menilai pelaksanaan Maklumat Kemahiran 8. P r o s e s G e rr jua P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 0 K u Aktiviti Sub Aktiviti Merancang . Menerima Pengetua/GB/GPK Kurikulum 2. GPM / AJK Kerja PSS Buku Panduan Literasi Maklumat Terbitan BTP Surat Siaran BTP 4. GPM / Guru 6. Mengenalpasti keperluan program kemahiran maklumat yang diperlukan untuk menyokong P&P Merancang latihan kemahiran maklumat yang diperlukan untuk P&P Melaksanakan kursus dalaman berkaitan kemahiran maklumat bagi guru dan murid Memberi Khidmat Bantu Program Kemahiran Maklumat Menjalankan aktiviti-aktiviti Kemahiran Maklumat untuk GPK Tadbir & Kurikulum / GPM/ KP 3. GPM / AJK Kerja PSS / Guru GPM /AJK Kerja PSS Guru 7.1 Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat 1/2 ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan 5 arahan Tadbir & Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum 1. GPM 5.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

1 Merancang serta melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat Muka surat ini 1/2 Mul a Terima Arahan/ Tempahan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Kenalpasti keperluan Kemahiran Maklumat Rancang latihan Kemahiran Maklumat mengikut takwim Dapatkan kelulusan Tidak diluluskan Semakan semula Kertas Cadangan Diluluskan Jalankan kursus dalaman Beri khidmat bantu Sedia lembaran kerja Menilai keberkesanan Kemahiran Maklumat Ta mat TTT Tamat . 1 C a r t a A l i r G n rKu e Pr jea r p u s t a k a a n d a n M e d i a au Aktiviti Sub Aktiviti 5 5. Johor 5 .

1 Aktiviti Mengenalpasti keperluan Kemahiran Maklumat Merancang latihan Kemahiran Maklumat Menjalankan kursus Kemahiran Maklumat dalaman berkaitan Tindakan 2 3 4 5 6 7 Memberi Khidmat Bantu Kemahiran Maklumat secara individu kepada murid-murid di PSS Mengedarkan lembaran kerja Menjalankan aktiviti Kemahiran Maklumat Membuat penilaian .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat Muka surat ini Catatan 1/2 5. N o r m a GK ue r u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 j Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 5 Merancang. Johor 5 .

melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan /secara manual guru dan murid. Menerima arahan Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum 2. Menyediakan diperlukan. Pusat Akses 6. Menyediakan borang soal selidik penambahbaikan 9. Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang Muka surat 5. Mengenalpasti perkhidmatan PSS yang diperlukan untuk menyokong P&P 3.2 2/2 dapat menyokong P&P ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan 5 Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum GPM 1. Menyediakan borang tempahan penggunaan BilikMedia /Pusat Akses Kendiri / Pusat Akses Sekolah GPM /AJK Kerja PSS / Penyelaras Bilik Khas Rujuk Pekeliling 8. Menyediakan buku rekod penggunaan alatan / bahan di PSS. sistem automasi dan kad ahli bagi GPM / Kerani PSS / Pengawas PSS 5. Johor 5 . 3P r o s e s GK ue rruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti Merancang . Menyediakan pengunjung PSS buku rekod GPM GPM 7. Membuat analisis penambahbaikan 10.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. perkhidmatan yang GPM 4. Menilai mutu perkhidmatan yang disediakan GPM GPM GPM .

4 a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a C a r a Aktiviti Sub Aktiviti 5 5.2 Merancang serta melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong P&P Mul a Muka surat ini 2/2 Terima Arahan Kenalpasti perkhidmatan PSS yang perlu disediakan Sediakan perkhidmatan yang diperlukan Maklumkan kepada pengguna Menilai penggunaan perkhidmatan yang telah disediakan Rekod / Dokumentasi Ta mat TTT Tamat .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 5 .

5 e n a r a i G e mu a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S Sur k Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 5 Merancang.2 3 4 5 Menyediakan buku rekod pengguna Menyediakan buku rekod peminjaman / pemulangan buku Menyediakan borang tempahan bilik khas / bahan Menyediakan borang tempahan Bahan Bukan Buku Menyediakan borang soal selidik 6 7 8 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong P&P Aktiviti Menyediakan brosur atau pamplet Menyediakan buku rekod penggunaan bilikbilik khas Menyediakan kad ahli Tindakan Muka surat ini Catatan 2/2 5. Johor 5 .

3.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.8 S e n a r a i B o r a n g -B o r a n g Y a n g D ig u n a F a il M 1. 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam . 6 e r a t u r a n . Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh Pengetua / Guru Besar. 4. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.P e r a t u rF aa ni l PMGe eu j rtaa d Pb ei rr ap nu s t a k a a n d a P n u 1. Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua /Guru Besar. 2. 5 . Johor 5 .7 S e n a r a i U n d a n g -U n d a n g d a n P e k e lilin g F a 1. Buku Panduan Literasi Maklumat – Terbitan BTP Surat Siaran BTP 5 . 3. 2. Borang tempahan penggunaan Bilik Media / Pusat Akses Kendiri / Pusat Akses Sekolah Borang soal selidik Borang tempahan Bahan Bukan Buku . Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah. 2.

GPM/AJK Kerja NILAM 5. Pelaksanaan Program NILAMJohor. Mengumpul data Rekod Bacaan 8. Melaksanakan aktiviti galakan membaca 7. GPM/SU NILAM 4. GPM/SU NILAM 9. GPM/SU NILAM 10. SPI Bil 1/2005 . GPM/SU NILAM 3.JPNJ/PPP/A25087/01 /(37) 5. GPM/SU NILAM/KP 7. GPM/GB/GPKT&K 11. Johor 6 . SPI Bil 13/19/98 1. GPK T&K/GPM 8. 0 P r o s e sG Ku er u j aP e r p u s t a k a a n & M e d i a r Aktiviti Sub Aktiviti 6 6. Pengetua / Guru Besar/GPKT & K 2. Melancarkan Program NILAM 6. Menerima arahan daripada pengetua/GB/GPK T & K 2. Mesyuarat AJK NILAM 2. Memberi taklimat NILAM 5. Mengenalpasti peringkat sekolah 10. SPI Bil 10/2000 Undang-Undang / Peraturan 1.1 GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT Muka surat ini 1/1 Merancang dan mengurus ProgramPembacaan (Program NILAM) dan Pembudayaan ilmu Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1. Membuat penilaian 12.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menganalisis Data 9. GPM/SU NILAM 4. Penolong Kanan Pentadbiran/SU NILAM 3. Pengetua/GB/SU NILAM 6. Merancang Majlis Anugerah Program NILAM 11. Merancang aktiviti galakan membaca 4. Menyampaikan Anugerah Program NILAM 12. SPI Bil 12/2001 3.

1C a r t a A l i r a nu rKu e P j e r p u s t a k a a n & M e d i a G r a Aktiviti Sub Aktiviti 6 6.1 Galakan membaca dan Literasi Maklumat Merancang Program NILAM dan Pembudayaan ilmu Mul a Semak semula Muka surat ini 1/1 Terima arahan/Sediakan kertas kerja/Dapatkan kelulusan Diluluskan Mesyuarat AJK NILAM Tidak Ya Lantikan AJK NILAM Beri Taklimat NILAM Laksanakan Program NILAM Pantau Aktiviti NILAM Kumpul Borang data NILAM Anugerah NILAM Dokumentasi/Post Mortem Tamat . Johor 6 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

2 S e n a r a i GS ue rm aPk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a u Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 6. Mesyuarat jawatankuasa NILAM Taklimat NILAM Menyerahkan borang Rekod Bacaan NILAM Pelaksanaan Program NILAM Melaksanakan aktiviti galakan membaca Kumpulkan Data Rekod Bacaan Analisis Data Mengenalpasti pemenang peringkat sekolah Merancang majlis Anugerah Program NILAM Menyampaikan Anugerah Program Nilam Membuat penilaian Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 . Johor 6 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.1 Galakan membaca dan Literasi Maklumat Merancang Program NILAM dan Pembudayaan ilmu Aktiviti Menyediakan kertas kerja.

3N o r m a K e P jea r p uu sr tua k a a n d a n M e d i a r G Aktiviti Sub Aktiviti 6 6. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor Menggunakan Panduan Tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua/Guru Besar 1 hari 6.P e r a t u Fr a inl M e n at a d b i r a n P j 5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 12/2001: Galakan Membaca Di Sekolah – Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri bertarikh 19 November 2001 . Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Latihan . Memohon persetujuan pengetua / guru besar Mengadakan perbincangan dengan Guru Penolong Kanan 1 Menyediakan pelan operasi Membaiki pelan operasi Melantik AJK NILAM Mesyuarat AJK NILAM Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 minggu 60 minit 60 minit 1 bulan 1 minggu 1 hari 6 .1 Galakan membaca dan Literasi Maklumat Merancang Program NILAm dan Pembudayaan ilmu Masa diambil Muka surat ini 1/1 Bil 1 2 3 4 5 6 7 Jenis Kerja Mengenalpasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan. 6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 13/1998: Program Membina Tabiat Membaca bertarikh 2 Mei 1998 2. Johor 6 . 8. Menggunakan buku Panduan Program NILAM Konsep dan Panduan Pelaksanaan Di Sekolah .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.U n d Fa an i g Md ea jna P e k e l i l i n g l 1. 5 S e n a r a i U n d a n g . 4P e r a t u r a n . Bahagian Teknologi Pendidikan KPM. 7.

Mengurus pelaksanaan kursus/latihan 6. Mengedarkan borang penilaian kursus Pengetua / GB/ PK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8 Tahun 1999 Pengetua / GB/ PK GPM / Ketua Panitia GPM . i) ii) 7 . Mendapat kelulusan Pengetua / GB/ GPK Tadbir & Kurikulum 5. 3. 6.10/2000: Tahun Pusat Sumber Sekolah ( PSS ) 2000 Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mengenalpasti staf yang memerlukan latihan. 0P r o s e s GKu er ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a ________________________________________ Merancang.1/2005: Memantapkan Budaya Membaca di kalangan murid Sekolah bertarikh 12 Mei 2005 4. Johor 6 . Rekod Bacaan Tahap 1 dan Tahap 2 Borang Data Program NILAM : Individu Kelas 4. Membuat kertas cadangan melaksanakan kursus/latihan 4. Rekod Pencapaian Program NILAM Rekod Bacaan Bulanan Rekod Analisis Jumlah Bacaan Murid mengikut Pengkelasan 3. melaksana dan meyelaras Program Aktiviti 7 Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka Sub Aktiviti 1/1 surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk / Peraturan 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2005 PK / Ketua Panitia GPM Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 S e n a r a i B o r a n g .3. Menerima arahan merancang daripada Pengetua/GPK Tadbir & Kurikulum. 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.B o rF aa ni lg MY eaj n g D i g u n a a 2. 5. Pelaksanaan Program NILAM di Negeri Johor JPNJ/PPP/A25087/01/(37) 5.

melaksana dan meyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Sub Aktiviti Terima arahan Merancang latihan yang diperlukan Membuat kertas cadangan Dapatkan kelulusan Tidak diluluskan Diluluskan Semakan semula Kertas Cadangan Dapatkan peruntukan kewangan Tempah segala keperluan latihan Urus pengendalian latihan bersama fasilitator Pantau kehadiran dan menyediakan sijil Kumpul borang penilaian dan . Menyediakan sijil penyertaan 8. Membuat dokumentasi GPM GPM 7.1 C a r t a A l i r a Gn uKr u r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e j Aktiviti 7 Mul a Merancang.7.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 2S e n a r a i SGe umr ua kP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 12. Johor 7 . Mendapat kelulusan daripada Pengetua/GB/PK Mengurus latihan bersama fasilitator Memastikan borang kehadiran peserta diisi setipa sesi latihan Menyediakan sijil penyertaan latihan kepada peserta Membuat penilaian dan dokumentasi Tindakan Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 . Mendapat pengesahan peruntukan kewangan untuk melaksanakan latihan. Merancang latihan yang diperlukan. melaksana dan meyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka surat 1/1 ini Aktiviti Menerima arahan merancang daripada Pengetua/GB/PK Mengenal pasti staf yang memerlukan latihan.dokumentasi Tamat.7 Merancang.

.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua / Guru Besar. 3P e r a t u r a n . 8 Tahun 1999 7 . Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.U nF da ai l n Mg e/ ja e k e l i l i n g P 1. Borang penilaian kursus. 3. Borang kehadiran peserta. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah.B oDr agnu gn a k a n S g i 1. 2. Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 3. 2. 5 e n a r a i B o r aYn ag n.p e r a t u r a n i lP M ne tj a d b i r a n Fa e 1. 4. Johor 7 . 7 . 4S e n a r a i U n d a n g . Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh Pengetua / Guru Besar. . 2. 3/2005 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.

2.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menilai keberkesanan promosi Pengetua/GB/PK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Mengenalpasti saluran promosi 5. Mesyuarat AJK kerja PSS.3/2005 Aktiviti 8 PK / GPM PK / GPM GPM GPM GPM GPM . 0P r o s e s GKu er ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a ________________________________________ Merancang dan mengurus Program Promosi PSS Muka Sub Aktiviti 1/1 surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk / Peraturan 1. 4. Melaksana aktiviti promosi PSS 7. 3. Menyedia saluran promosi PSS 6. Merancang dan menyediakan takwim. Menerima arahan merancang daripada Pengetua/GPK Tadbir & Kurikulum. Johor 8 .

. Johor 8.1 C a r t a A l i r a Gn uKr u r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e j Aktiviti Sub Aktiviti 8 Mul a Merancang dan mengurus Program Promosi PSS Muka surat ini 1/1 Terima arahan Sediakan Takwim Program Promosi PSS Dapatkan kelulusan Tidak diluluskan Diluluskan Semakan semula Kertas Cadangan Sebarkan Takwim Program Promosi PSS Kenalpasti pihak yang terlibat. Pelaksanaan aktiviti Dokumentasi / Post – mortem Tamat.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

2S e n a r a i G eu mr ua kP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 8 Aktiviti Merancang dan menyediakan takwim Mengadakan Mesyuarat AJK Kerja PSS Menyediakan brosur / pamplet tentang kemudahan & perkhidmatan PSS Mengenalpasti saluran promosi PSS Menyediakan saluran promosi PSS Melaksanakan aktiviti promosi PSS Penilaian / Dokumentasi Merancang dan mengurus Program Promosi PSS Tindakan Muka surat ini Catatan 4 5 6 7 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 8 .

Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua / Guru Besar. 3. 2.U n Fd aa inl g /e P e k e l i l i n g M ja 1. 3/2005 8 . 3P e r a t u r a n . 4S e n a r a i U n d a n g . 8 . 5 e n a r a i B o r aYn ag n. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah. Johor 8 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh Pengetua / Guru Besar. Borang penilaian. Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah. . 4.B oDr agnu gn a k a n S g i 1. 2.p e r a t u r a n i lP M ne tj a d b i r a n Fa e 1.

Mempromosi bahan sumber (bahan cetak dan bukan cetak). Menerima arahan daripada Pengetua/PK Pengetua / GB/ GPK/Ketua Bidang/Ketua Panitia/JK Kurikulum Penyelaras Bilik Khas Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990)BTP. Johor 9 . Muka Sub Aktiviti 1/1 surat ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan Aktiviti 9 1. bilik media. 7. Menyedia dan mempamerkan jadual tempahan penggunaan.Memberi kursus dalaman bila perlu. Rujuk Fail Kuasa m/s 77 Rujuk Unit Media BTPN . 10. Menyediakan Manual Penggunaan bagi setiap alatan di bilik-bilik khas. Surat KP (BTPPSP) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan Media Sekolah (6 Julai 2004)BTP 2. Memberi khidmat Bantu. pusat akses sekolah dan semua bilik khas dalam mmesyuarat JKS. 3. Menyediakan borang tempahan dan buku penggunaan bilik-bilik khas untuk P & P. 0P r o s e s G e rr jua P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a K u ________________________________________ Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.Menyedia buku laporan kerosakan dan penyelenggaraan bagi setiap bilik khas. 5. 6.Mengedar borang statistic penggunaan alat/bahan sumber media setiap tahun. Penyelaras Jadual Waktu 4. Menyenarai bahan sumber (bahan cetak dan bukan cetak) yang ada di perpustakaan. AJK BBM 9. 8.

Muka surat ini Mul a 1/1 Terima arahan Senarai bahan Promosi bahan Sedia borang tempahan Pamer jadual waktu yang telah disediakan Tidak Sedia khidmat Bantu/ perkembangan staff jika perlu Pastikan manual penggunaan dipamerkan dan diikuti dengan betul diterima.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 9. Ya Rekod borang statistik Lapor kerosakan dan tindakan penyelenggaraan Ta mat TTT .1 C a r t a A l i r a Gn uKr u r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e j Aktiviti Sub Aktiviti 9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. pusat akses sekolah dan semua bilik khas dalam mesyuarat JKS Mempromosi bahan sumber ( bahan cetak dan bukan cetak ) Menyedia borang tempahan dan buku penggunaan bilik-bilik khas untuk P&P Menyedia dan mempamerkan jadual tempahan penggunaan Menyedia manual penggunaan bagi setiap alatan di bilik-bilik khas Memberi khidmat bantu Memeri kursus dalamaan bila perlu Menyedia dan mengedar borang statistik penggunaan alat/bahan sumber media setiap bulan Menyediakan buku laporan kerosakan dan penyelenggaraan bagi setiap bilik khas. Johor 9 . Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 Aktiviti Menerima arahan Pengetua / GB/GPK T&K Menyenaraai bahan sumber ( bahan cetak dan bukan cetak ) yang ada di perpustakaaan. S e n a r a i S eumr a k P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 G u Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. bilik media . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .

.

5. Johor 9 . Mengunakan penetapan polisi dan dasaar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau berlisan. Surat KP ( BTP. 6. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa. Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS ( 1990 ) BTP 6.PSP ) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media ( 6 Julai 2004 ) BTP .U n d F a igl M ae nja P e k e l i l i n g S an d 4. Rujuk rekod ringkasan mengajar di bahagian depan ( peraturan ) Menggunakan buku huraian sukatan pelajaran bagi setiap mata pelajaran. 2. 9 . Menggunakan buku panduan pengurusan sekolah yang ditetapkan oleh sekolah 4. 3 e n a r a i U n d a n g . 5.p e r a t u r a n i lP M ne tj a d b i r a n P Fa e 1. 2 e r a t u r a n . 3.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

Johor 1 0 . 2. 3. Mengambil tindakan. 4. . Berhubung dan bekerjasama dengan pihak yang berkenaan. Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar.1 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / / Peraturan Dirujuk Pengetua / Guru Besar/KPM/BTPN/ JPNJ/PPD/PKG/ Agensi Luar Program NILAM: Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) BTP Standard Kualiti: Penyediaan minit mesyuarat (2002) BTP Surat KP(BTPPSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas guru perpustakaan dan media sekolah (6 Julai 2004) BTP SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002) 1. 5. Meminit surat-surat di dalam fail.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mendapatkan surat edaran agensi luar daripada pihak pentadbiran.P0 r o s e s GK u r ju P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e a Aktiviti Sub Aktiviti BERHUBUNG DAN BEKERJASAMA DENGAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 10 NEGERI/JPNJ/PKG/PERPUSTAKAAN AWAM UNTUK MENINGKATKAN DAN PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 10.

.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mendapatkan Surat Edaran daripaada agensi luar daripada pihak pentadbiran. Johor Aktiviti 10 BERHUBUNG DAN BEKERJASAMA DENGAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI/JPNJ/PKG/PERPUSTAKAAN AWAM UNTUK MENINGKATKAN DAN PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Sub Aktiviti 10. C a r t a A l i r a n u Kr u r jPa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 G e Mul a Menerima arahan Pengetua / Guru Besar. Tidak Ya Simpan dan minit ke dalam fail Ta mat TTT .1 10 . Mengambil tindakan Semak semula Berhubung dan berbincang dengan pentadbir dan pihak yang berkenaan jika timbul masalah..

. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak pentadbiran sekolah . Mendapatkan Surat Edaran daripaada agensi luar daripada pihak pentadbiran.1 0 . Menggunakan Buku Panduan Pengurusan Sekolah yang ditetapkan oleh pentadbiran sekolah. 2S e n a r a i G u m u a k e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Ser P Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 10 BERHUBUNG DAN BEKERJASAMA DENGAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI/JPNJ/PKG/PERPUSTAKAAN AWAM UNTUK MENINGKATKAN DAN PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Aktiviti Menerima arahan Pengetua / Guru Besar.1 3 4 5 1 0 . Simpan dan minit ke dalam fail Tindakan Catatan 10. Mengambil tindakan Berhubung dan berbincang dengan pentadbir dan pihak yang berkenaan jika timbul masalah.P e r a t u Faani l PM e en j aa d b i r a n r t 1. 2. 3 P e r a t u r a n .

5. Johor 4. Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 1/1992: Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Pentadbiran Awam. 8. 2. 5. 1 0 . Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan Bacaan PSS (1990) BTPN Surat KP(BTP dan PSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTPN Program NILAM : Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) BTPN. 6. Standard Kualiti: Penyediaan Minit Mesyuarat (2002) BTPN SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002) 4. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 7. 4 S e n a r a i U n d a n g .B o r a F g i lY M ne gj a D i g u n a k a n na a -tia d a - . Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS Menggunakan Buku Senarai Bahan Bacaan Keluaran BTPN Menggunapakai surat siaran keluaran BTPN 1 0 .S5 e n a r a i B o r a n g .3. 6. 3.U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g 1.

Me Ketua Panitia milih bahan-bahan PSS yang bersesuaian dengan PnP 3.1 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / / Peraturan Dirujuk 11 Pengetua / Guru Besar Guru Penolong Kanan Kurikulum Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan bacaan PSS (1990) BTPN 1. ngisi borang pesanan Me 4. rekod dalam buku stok 7.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Me Me . 6. Me nyemak dan memeriksa bahanbahan yang diterima. Me nerima bahan-bahan yang dibeli. Me nerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar/ Guru Penolong Kanan Pentadbiran dan kurikulum. Johor 1 1 . njalankan proses teknik. 5. 2.P0 r o s e s K eu rrj u P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a G a Aktiviti Sub Aktiviti MENYELIA DAN MENGURUS BAHAN-BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 11.

C a r t a A l i r G nu K ue r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 a r j Mul a Menerima arahan Pengetua / Guru Besar. Isi borang pesanan Dapatkan kelulusan Pengetua/ Guru Besar Diluluskan Terima bahan-bahan yang dibeli Ya Tidak Diluluskan Pemilihan Semula Menyemak dan memeriksa bahan-bahan Merekod dalam buku stok . Johor Aktiviti Sub Aktiviti 11 11.1 MENYELIA DAN MENGURUS BAHAN-BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka program Pusat Sumber Sekolah surat ini 1/1 11 . Pilih bahan-bahan PSS.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

2S e n a r a i G u m u a k e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Ser P Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 4 11 11.Proses Teknik Ta mat TTT 1 1 . Memilih bahan-bahan PSS. Mengisi borang pesanan Dapatkan kelulusan Pengetua/ Guru Besar Terima bahan-bahan yang dibeli Menyemak dan memeriksa bahanbahan Merekod dalam buku stok Proses Teknik Tindakan Catatan 1/1 5 6 7 8 .1 MENYELIA DAN MENGURUS BAHAN-BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka program Pusat Sumber Sekolah surat ini Aktiviti Menerima arahan Pengetua / Guru Besar.

B o r a F g i lY M ne gj a D i g u n a k a n na a 1. dan fail kuasa PSS. Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah. 2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak pentadbiran sekolah 3. 2. takwim sekolah. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan seperti buku panduan guru .P e r a t u Faani l PM e en j aa d b i r a n r t 1. 1 1 . 3 P e r a t u r a n . Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan Bacaan PSS (1990) BTPN. Borang Pesanan / Nota Minta 2.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. KEW PA 3 .U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g 1. 4 S e n a r a i U n d a n g . KEW PA 2 4. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. Buku Stok Bahan-Bahan PSS 3. Johor 1 1 . 1 1 . 5 S e n a r a i B o r a n g .

Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 12.5.1 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk 12 . Johor 1 2 . J 300/ Kad Petak Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.P0 r o s e s K e Pr jea r p uusr tua k a a n d a n M e d i a G Aktiviti Sub Aktiviti MENYELIA DAN MENGEDAR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK/ KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH.

1. Memprbanyakkan minit. menyimpan dalam fail . 7.Mencatat minit Pengetua / Guru Besar/ Pihak pentadbir sekolah Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan bacaan PSS (1990) BTPN Program NILAM: Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) BTP Standart Kualiti: Penyediaan minit mesyuarat (2002) BTP Surat KP(BTP-PSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas guru perpustakaan dan media sekolah (6 Julai 2004) BTP SPI Bil 10/2000 SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002) 3. 2. Mengedar kepada ahli (rujuk pekeliling minit mesyuarat) 8. Menyiapkan minit mesyuarat AJK induk PSS 4. menghantar draf untuk semakan AJK Kerja PSS 5. mendapatkan pengesahan pengetua/Guru GPK T&K Besar 6. Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar.

C a r t a A l i r G nu K ue r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 a r j Mula Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mengedar kepada ahli (rujuk pekeliling minit mesyuarat) Menyimpan dalam fail Ta mat TTT . Mencatat minit Semak semula Menyiapkan minit mesyuarat Menghantar draf untuk semakan Mendapatkan pengesahan pengetua/Guru Besar Ya Tidak Memperbanyakkan minit.1 12 . Johor Aktiviti 12 MENYELIA DAN MENGEDAR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK/ KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH. Meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Sub Aktiviti 12.

2S e n a r a i G u m u a k e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Ser P Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 12 12. Mencatat minit Menyiapkan minit mesyuarat Menghantar draf untuk semakan Mendapatkan pengesahan pengetua/Guru Besar Memperbanyakkan minit.1 MENYELIA DAN MENGEDAR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK/ KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH. Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Aktiviti Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar. Mengedar kepada ahli (rujuk pekeliling minit mesyuarat) Menyimpan dalam fail Tindakan Catatan .1 2 .

4. 4 S e n a r a i U n d a n g . 7. BTPN. Menggunakan Buku Panduan Pengurusan Sekolah yang ditetapkan oleh pentadbiran sekolah. 3. 5. 2. 2 Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak pentadbiran sekolah 3.U n dFa ani lg Md ea jna P e k e l i l i n g 1. 5. Johor 1 2 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Standard Kualiti: Penyediaan Minit Mesyuarat (2002) BTPN SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan Bacaan PSS (1990) BTPN Surat KP(BTP dan PSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTPN Program NILAM : Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) . 8. 1/1992: Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Pentadbiran Awam. Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS Menggunapakai surat siaran keluaran BTPN 1 2 . 6.P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n 1. 3 P e r a t u r a n . Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. 4.

5 S e n a r a i B o r a n g . Johor 1 2 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.B o r a F a i lY Ma n jga D i g u n a k a n ng e -tiada- 1 3 .P0 r o s e s K e rej a p Gu u rt a k a a n d a n M e d i a P r s u Aktiviti Sub Aktiviti 13 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan .

16. 13/1998: Program Tabiat Membaca. Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Guru Penolong Kanan I Guru Besar/Pengetua 1. GKMP/Ketua Panitia GKMP/Ketua Panitia 19. Menjalankan program yang telah dirancang.13. Mengawal selia perjalanan program. GKMP/Ketua Panitia GKMP/Ketua Panitia Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Menyediakan borang pemantauan. Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program. GKMP/Ketua Panitia GKMP/Ketua Panitia . Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Guru Besar/Pengetua. Penyimpanan dokumen. 9. 20. 14. 15. Menilai keberkesanan program. Mengadakan “ Post mortem “ terhadap program yang berkenaan. bertarikh 22 Mei 1998. 17. 18.

Penambahbaikan Program Menilai keberkesanan program.0 Mul a Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan.terhadap program yang berkenaan. Menjalankan program yang telah dirancang. Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program.C a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a a a a n d a n M e d i 1 a r a k Aktiviti Sub Aktiviti 13. Johor 1 3 . Mengadakan “ Post mortem “. . Menyedia dan menghantar laporan kepada Pengetua/ PKG. Mengawal selia perjalanan program.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menyediakan borang pemantauan. Ta mat TTT Penyimpanan dokumen.

Tindakan 13. Johor 1 3 . Menyedia dan menghantar laporan kepada Pengetua/ PKG Penyimpanan dokumen. Menyediakan borang pemantauan.0 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini Catatan 1/1 2 3 Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program. Menjalankan program yang telah dirancang.S2 e n a r a i S e Pme ar p uGs ut ar u a a n d a n M e d i a k k Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 Aktiviti Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Mengawal selia perjalanan program.terhadap program yang berkenaan. Menilai keberkesanan program. Mengadakan “ Post mortem “. 4 5 6 7 8 9 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

Mengadakan “ Post mortem “ terhadap program yang berkenaan. 4 1 minggu 5 1 minggu 6 2 hari 1 minggu 7 8 1 minggu 9 1 hari . Menilai keberkesanan program. 3 N o r m a P ee rrpj au s t u rk ua a n d a n M e d i a K G a Aktiviti Sub Aktiviti 13.0 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 (Jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Menjalankan program yang telah dirancang. Mengawal selia perjalanan program.) Bil Jenis Kerja Masa Diambil 1 hari 1 minggu 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 2 3 Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Menyediakan borang pemantauan. Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program. Johor 1 3 . Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Guru Besar/Pengetua.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Penyimpanan dokumen.

10. Johor 1 3 . Format Laporan Aktiviti. bertarikh 19 November 2001. . Borang Penilaian Aktiviti.U n d a n g d a n P e k e l i l i n g 1.B o r a n g Y a n g D i g u n a k a n . 1 3 . Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor.P e r a t u r a n P e n t a d b i r a n 9. 8. 9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Borang Pemantauan Aktiviti. 1 3 . Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Latihan. 10. bertarikh 22 Mei 1998. 11. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. 2. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Latihan. 7. 12/2001: Gerakan Membaca Di Sekolah-Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri. 13/1998: Program Membina Tabiat Membaca. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4P e r a t u r a n . 5S e n a r a i U n d a n g . Borang Maklumat. 6S e n a r a i B o r a n g . 12.

134) KEW.Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua /Guru Besar PK Pentadbiran dan Kurikulum 14 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan PSS Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan 2. Penyimpanan dokumen 7. Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori 4. Johor 1 4 . Menjalankan pelupusan ( jika perlu ) 5.134) KEW.Mengenal pasti peralatan yang diterima PK Pentadbiran dan Kurikulum Pembantu Tadbir Kewangan / GPM GPM J300(KEW.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mempamerkan salinan stok dan inventori peralatan sekolah di papan kenyataan GPM Pejabat GPM . PA 2 3. PA 2 J300(KEW. Menyedia laporan semakan stok dan inventori peralatan 6.PA 3 KEW.PA 3 KEW. 0P r o s e sG Ku er u j aP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a r Aktiviti Sub Aktiviti Proses Kerja 1.

Menyediakan borang KEW PA dan Borang J.C a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 a r a Aktiviti Sub Aktiviti 14 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan PSS Muka surat ini 1/1 Mula Terima arahan kerja daripada Pengetua / Guru Besar / PK P &K Mengenal pasti peralatan yang diterima Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori Pelupusan ( jika Menyediakan laporan semakan stok dan inventori peralatan Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Taklimat umum kepada semua guru AJK PSS dan Bilik-bilik Khas Melaksanakan tugas Semakan oleh PK P & K dan PT Kewangan Mempamerkan salinan stok dan inventori di papan kenyataan di PSS dan Bilik-bilik Khas Penyimpanan dokumen oleh PT Kewangan / Pejabat Tamat . Johor 1 4 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

Johor 1 4 .0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan PSS Aktiviti Mengenal pasti peralatan yang diterima .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 2 S e n a r a iG Su er m aP ke r p u s t a k a a n d a n M e d i a u Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 14. Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 2 Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori Menyediakan laporan semakan stok dan inventori peralatan Menjalankan pelupusan ( jika perlu ) Menyedia dan menghantar laporan kepada Pengetua Penyimpanan dokumen Mempamerkan salinan stok dan inventori peralatan sekolah di papan kenyataan 3 4 5 6 7 .

N o r m a GK ue r ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 3 (Jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 4 .) Bil Jenis Kerja Masa Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Mengenal diterima pasti peralatan yang 2 1 minggu 3 Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori Menjalankan pelupusan ( jika perlu ) Menyedia laporan semakan stok dan inventori peralatan Penyimpanan dokumen Mempamerkan salinan stok dan inventori peralatan sekolah di papan kenyataan 2 minggu 4 5 Sepanjang tahun 1 minggu 6 7 Sepanjang tahun Sepanjang tahun .

menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. 12.U n d a n gl M ae nj a P e k e l i l i n g Fai d 1. 4. Johor 1 4 . Borang yang diedarkan kepada AJK Kerja hendaklah diserahkan kepada GPM dua minggu selepas borang diedarkan. 3. Menjalankan semakan stok peralatan dan inventori dua kali setahun. 4P e r a t u r a n .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah. 13. Rujuk Pekeliling Perolehan Stok 1 4 . 2. Borang J 300 Borang KEW PA 2 Borang KEW PA 3 .P e r a t u Fr a inl M e n at a d b i r a n P j 1. 1 4 . 5. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah.B o r a Fn ag i l YMa en jga D i g u n a k a n 11. 6S e n a r a i B o r a n g . 5S e n a r a i U n d a n g .

Membuat analisis borang permohonan keahlian 9.Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua /Guru Besar PK Pentadbiran dan Kurikulum 15. Mengenal pasti saluran promosi PK Pentadbiran dan Kurikulum Surat siaran dan peraturan keahlian setiap perpustakaan Instrumen analisis GPM dan AJK Kerja 4.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menyediakan borang kriteria pemilihan ahli perpustakaan 6. Merancang aktiviti promosi keahlian Persatuan Perpustakaan / PS Negeri bersama AJK Kerja 3. Mengedarkan keahlian 7. Johor 1 5 . 2 P r o s G su rKue P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e r a Aktiviti Sub Aktiviti Proses Kerja 3. Mengumpulkan keahlian borang permohonan borang permohonan 8. Menyediakan saluran promosi 5. Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan .0 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan 2.

.

Terima arahan kerja daripada Pengetua / Guru Besar / PK P Mesyuarat dengan AJK Induk dan AJK PSS &K Merancang aktiviti promosi keahlian Taklimat umum kepada semua guru AJK PSS dan Pengawas PSS dan pelajar Melaksanakan promosi Mengenal pasti saluran promosi Menyediakan borang kriteria pemilihan Mengedarkan borang permohonan keahlian Mengumpulkan borang permohonan keahlian Mengedarkan borang Membuat analisis borang permohonan keahlian permohonan keahlian Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan Mengumpulkan borang permohonan keahlian Membuat analisis borang permohonan keahlian Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan Menyediakan borang kriteria pemilihan Tamat .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 5 .C a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 0 a r a Aktiviti Sub Aktiviti 15 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat 1/1 ini Mula Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan.

Johor 1 5 . 1 S e n a r a i GS u rmu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 15 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat 1/1 ini Aktiviti Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Merancang aktiviti promosi keahlian Persatuan Perpustakaan / PS Negeri bersama AJK Kerja Mengenal pasti saluran promosi Tindakan Catatan 2 3 4 5 Menyediakan saluran promosi Menyediakan borang kriteria pemilihan ahli perpustakaan Mengedarkan borang permohonan keahlian Mengumpulkan borang permohonan keahlian Membuat keahlian analisis borang permohonan 6 7 8 9 Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

1 5 .N o r m a GK ue r u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 j
Aktiviti Sub Aktiviti 15 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat 1/1 ini

(Jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.) Bil Jenis Kerja Masa Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1

Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Merancang aktiviti promosi keahlian Persatuan Perpustakaan / PS Negeri bersama AJK Kerja Mengenal pasti saluran promosi Menyediakan saluran promosi Menyediakan borang pemilihan ahli perpustakaan Mengedarkan keahlian borang kriteria

2

1 minggu

3 4 5

1 minggu 1 minggu 1 minggu

6

permohonan

1 hari

7 8 9

Mengumpulkan borang permohonan keahlian Membuat analisis permohonan keahlian borang

1 minggu 1 minggu 1 hari

Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

1 5 . 3P e r a t u r a n - P e r a t u Fr a inl M e n at a d b i r a n P j
1. 2. 3. 4. 5. 6. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. Promosi hendaklah dibuat pada awal tahun Aktiviti yang dijalankan hendaklah mendapat persetujuan daripada Guru Besar / Pengetua Merekod nama murid yang menjadi ahli persatuan perpustakaan yang dijalankan di sekolah

1 5 . 4S e n a r a i U n d a n g - U n d a n gl M ae nj a P e k e l i l i n g Fai d
1. Mengikut syarat-syarat yang dikeluarkan oleh setiap perpustakaan.

1 5 . 5S e n a r a i B o r a n g - B o r a Fn ag i l YMa en jga D i g u n a k a n
14.
15. Borang Keahlian Instrument analisis

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

16.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media

Mengenalpasti masalah / kelemahan perkhidmatan PSS. Mengumpulkan instrumen. 6. Instrumen 5. Mengedarkan instrumen. Mencadang penambahbaikan. 4. 8. GPK TADBIR & KURIKULUM GPM AJK Kerja GPM 7. 2. Menyediakan instrumen kajian tindakan. Menganalisiskan intrumen. 3. GPM AJK Kerja GPM AJK Kerja GPM Instrumen Pengetua/Guru Besar/GPK TADBIR & KURIKULUM . Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir dan Kurikulum. Menerima rekod penggunaan perkhidmatan PSS.Aktiviti Menjalankan Penyelidikan / Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Sub Muka surat 1/1 Aktiviti ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk 16 1.

Johor 1 6 C1 a r t a A l i r a nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. G r a Aktiviti Subaktiviti 16 Mul a Menjalankan Penyelidikan/Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Menyemak rekod Menyediakan instrumen Mengedarkan instrumen Mengumpul instrumen Menganalisis instumen Mengenalpasti masalah/kelemahan Mencadangkan penambahbaikan Tam atTT T .

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 4. 5.1 6 S2 e n a r a i GS u rmu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a . e Aktiviti Subaktiviti 16 Menjalankan Penyelidikan Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Bil 1. Johor . Aktiviti Menyemak rekod penggunaan perkhidmatan PSS Mengumpul maklumat yang diperlukan Mengedarkan borang kaji selidik Menganalisa borang kaji selidik Membuat penilaian Tindakan Catatan 2. 3.

Membuat penilaian 1 Hari . Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1. Bil. Menganalisa borang kaji selidik 2 Jam 5. Menyemak rekod penggunaan perkhidmatan PSS Mengumpul maklumat yang diperlukan Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 Hari 2. Mengedarkan borang kaji selidik 2 Jam 4. 2 Jam 3.1 6 N3 o r m a GK ue rPrujea r p u s t a k a a n d a n M e d i a .

U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g . Borang soal selidik . an e 1.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 3. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah.P e r a t u r F a i lP m ne tj a d b i r a n . menyediakan panduan untuk menjalankan penyelidikan/kajian tindakan. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari masa ke semasa oleh pihak sekolah. 2. a 1. 1 6 S5 e n a r a i U n d a n g .B o rF aa ni lg MY eaj n g D i g u n a . Johor 1 6 P4 e r a t u r a n . g a Tiada 1 6 S6 e n a r a i B o r a n g .

Pengurusan. 12. Mencadang penambahbaikan. Analisis Pelaksanaan Pembangunan. Mengumpul data serta dokumentasi daripada setiausaha program.17. Membuat analisis dan laporan untuk setiap program serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir dan Kurikulum untuk menyediakan laporan serta analisis yang berkaitan. 14.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media Menyediakan Laporan. 10. Menghantar analisis dan laporan untuk disemak. 11. 13. Pengetua/Guru Besar/GPK TADBIR & KURIKULUM GPM Guru Penyelaras Program Standard Q : Penyediaan Minit Mesyuarat (2002). BTP . Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah. Program dan KAtiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah Sub Muka surat 1/1 Aktiviti ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk Aktiviti 17 9.

Analisis Pelaksanaan Pembangunan. G r Aktiviti 17 Menyediakan Laporan. Program dan KAtiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah Mul a Muka surat ini 1/1 Subaktiviti - Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Kumpul dan dapatkan data-data serta dokumentasi Buat analisis dan laporan Hantar analisis dan laporan untuk semakan GPK Tadbir & Kurikulum Tidak Lulus Lulus Penambahbaikan Sediakan analisis dan laporan lengkap Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah. Pengurusan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 7 C1 a r t a A l i r a nu rKu e Mj ae d i a d a n P e r p u s t a k a a n . Tam atTT T .

Johor 1 7 S2 e n a r a i G e m u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a . Menyediakan analisis dan laporan lengkap.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mengumpul dan mendapatkan data-data serta dokumentasi daripada penyelaras program. 5. Membuat analisis dan laporan seperti yang dikehendaki. Menghantar analisis dan laporan untuk semakan oleh GPK Tadbir & Kurikulum. 6. Pengurusan. Analisis Pelaksanaan Pembangunan. Tindakan Catatan 2. 3. Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah. Program dan KAtiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Subaktiviti - Bil 1. Sur k Aktiviti 17 Menyediakan Laporan. . Aktiviti Menerima arahan Pengetua/Guru Besar untuk menyediakan laporan dan analisis. 4.

1 Hari 6. 1 jam 1 7 P4 e r a t u r a n . Menghantar analisis dan laporan untuk semakan oleh GPK Tadbir & Kurikulum. Menerima arahan Pengetua/Guru Besar untuk menyediakan laporan dan analisis. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1. Johor 1 7 N3 o r m a K e M j a dGi au rGu u r u P e r p u s t a k a a n d a n M e . 2 Jam 4. Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 Jam 2. Menyediakan analisis dan laporan lengkap. 2 Jam 5.U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g . 1 7 S5 e n a r a i U n d a n g . Mengumpul dan mendapatkan datadata serta dokumentasi daripada penyelaras program. r e Bil. 1 Hari 3. Menggunakan format penulisan laporan yang ditetapkan oleh BTPN dan pihak sekolah. Membuat analisis dan laporan seperti yang dikehendaki. 1. Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah.P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n . g a .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

B o r F a igl M a nag D i g u n a . an Yej Tiada . Johor 1 7 S6 e n a r a i B o r a n g . BTP. Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Standard Q : Penyediaan Minit Mesyuarat (2002).1.

Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah Khasnya Laporan PSS dan Aktiviti 18 NILAM kepada BTP Melalui PKG dan BTPN Pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun Sub Muka surat 1/1 Aktiviti ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk 15. Memastikan segala data dan laporan adalah lengkap sebelum dihantar. Pengetua/Guru Besar GPK TADBIR & KURIKULUM Bahagian Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru 18. Menghantar segala data dan laporan melalui pihak sekolah ke PKG. 16.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media . Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir dan Kurikulum untuk menghantar data dan laporan program PSS ke agensi-agensi yang berkenaan. 17.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 8 C1 a r t a A l i r a nu rKu e Mj ae d i a d a n P e r p u s t a k a a n . G r Aktiviti 18 Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah Khasnya Laporan PSS dan NILAM kepada BTP Melalui PKG dan BTPN Pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun Muka surat ini 1/1 Subaktiviti Mul a Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Pastikan segala data dan laporan yang berkenaan. Hantar data dan laporan yang dikehendaki ke PKG Tam atTT T .

Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 Jam 2. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1. Sur k Aktiviti 18 Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah Khasnya Laporan PSS dan NILAM kepada BTP Melalui PKG dan BTPN Pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun Muka surat ini 1/1 Subaktiviti - Bil 1. Johor 1 8 S2 e n a r a i G e m u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a . Pastikan segala data dan laporan yang berkenaan telah di siapkan dan lengkap oleh Penyelaras NILAM dengan menggunakan system E-NILAM 3 Hari . Pastikan segala data dan laporan yang berkenaan Telah di siapkan oleh Penyelaras Nilam menggunakan system E. Aktiviti Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Tindakan Catatan 2. Hantar data dan laporan yang dikehendaki ke PKG 1 8 N3 o r m a K e M j a dGi au rGu u r u P e r p u s t a k a a n d a n M e .Nilam 3. r e Bil.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

2. Hantar data dan laporan yang dikehendaki ke PKG 3 Jam Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 2. Borang/ disket yang diberikan oleh BTP untuk dilengkapkan. Surat Iringan ( Cover Letter ) . g a Tiada 1 5 .g oD r iag nu gn a F a i l M e j a 1 B 1. BTP menetapkan semua laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM dihantar pada bulan April dan Oktober setiap tahun.3. S 8e n a r a i B o r aYn ag n.U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g .P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n . 1 8 S5 e n a r a i U n d a n g . Johor 1 8 P4 e r a t u r a n .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful