Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan

Media daerah Kluang, Johor

KANDUNGAN FAIL MEJA

Abstrak Maklumat Pegawai Senarai Tugas Falsafah Pendidikan Negara Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Piagam Pelanggan Pusat Sumber Sekolah Visi Pusat Sumber Sekolah Misi Pusat Sumber Sekolah 9. Matlamat Pusat Sumber Sekolah 10. Objektif Pusat Sumber Sekolah 11.Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah 12.Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah 13.Senarai Tugas Jawatan, Tanggungjawab, Kuasa dan Hubungan Kerja Pegawai dengan Pegawai-Pegawai lain. 14.Proses Kerja 15.Carta Aliran Kerja 16.Senarai Semak 17.Peraturan-peraturan Pentadbiran 18.Senarai Undang-Undang Pekeliling 19.Senarai Borang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan

.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media

_________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor.

1.0 Abstrak

Asalamuaikum dan salam sejahtera, Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Pegawai Pelajaran daerah Kluang, Dr. Azman bin Ahmad , Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Pusat Kegiatan Guru daerah Kluang, Jawatankuasa dan Ahli Majlis Guru Perpustakaan dan Media Daerah Kluang yang memberikan komitment seratus peratus dalam usaha mengwujudkan Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ini. Fail Meja amat perlu digunakan olen semua Guru Perpustakaan dan Media di sekolah-sekolah khususnya di daerah Kluang ini, sebagai rujukan untuk pihak melaksanakan tugasan di sekolah. Malah ianya memberikan pengetahuan dan kefa haman yang lebih jelas kepada pengetua , guru besar dan rakan setugas terhadap bidang tugas Guru Perpustakaan dan Media sebenaranya. Oleh yang sedemikian adalah diharapkan Guru Perpustakaan dan Media akan dapat melaksanakan tugasan mereka di sekolah dengan penuh komitment dan mendapat sokongan pada daripada pihak pengurusan sekolah. Usaha murni Pusat Kegiatan Guru daerah Kluang dan Majlis guru Perpustakaan dan Media ini akan menjadi titik tolak ke arah kecemerlangan Pusat Sumber Daerah Kluang. Panduan bidang tugas yang lengkap ini akan membolehkan Guru Perpustakaan dan Media menjalankan tugas mereka secara berfokus dan sistematik. Lebih-lebih lagi kepada Guru Perpustakaan dan Media yang baru dilantik. Sekian, Pusat Sumber Sekolah Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan.

Ismail bin Yon Pengerusi Majlis Guru Perpustakaan dan Media Daerah Kluang.
Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor.

2.0 Maklumat Guru Perpustakaan dan Media( Pusat Sumber Sekolah)________

Nama

:

Jawatan Hakiki

: Guru Perpustakaan dan Media

Gred Jawatan

:

Bahagian/Unit

: Pusat Sumber Sekolah

Tarikh Memegang Jawatan

:

Tarikh Penempatan :

Sekolah

:

Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media

Merancang. program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah dan (AJK Kerja PSS). 2. Merancang dan mengajar Kemahiran Maklumat antara 6 hingga 8 waktu seminggu. Johor. 5. 14. Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor /PKG/ Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. 10. Melaksanakan tugas semakan stok inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah. 16. seimbang dan kemaskini. 3. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah. Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidika .melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut : 3. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri.2 Bidang Umum 1.1 Guru Perpustakaan dan Media 1. 11. Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan April dan Oktober setiap tahun. guru dan murid-murid sekolah. Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 4. 8. pengurusan. Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/Guru Besar. 3. 7. Merancang dan melaksanakan program kemahiran maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.menyelaras. 18. 13. Menjalanan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa. melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah. 17. Kakitangan Pusat Sumber Sekolah. 12. Menyedia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah. 3.Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum dalam merancang._________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 15.0 Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media Bertanggungjawab kepada Pengetua/Guru Besar. 9. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk Pusat Sumber Sekolah. 6. Menjalankan penyelidikan /kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah.

ii. i. Indikator pencapaian Teras 2 : Membangunkan Modal Insan 1. Strategi Pelaksanaan : Memperkasakan Bahasa Kebangsaan : Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penggalakkan Minat Membaca dan penggunaan Pusat Sumber Sekolah. Fokus : i. 4.beketerampilan.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kea rah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Pelan Tindakan . Meningkatkan pelbagai jenis bahan bacaan diperpustakaan iii. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. rohani. Johor. ii. Strategi Pelaksanaan: 3. Melengkapkan diri murid dengan pelbagai jenis kemahiran (hard dan soft skill) : i.0 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Pusat Sumber Sekolah Teras 1: Membina Negara Bangsa 1. Mengiatkan fungsi pusat sumber dan bilik media. Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan 2.emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. 3. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warga Malaysia yang berilmu pengetahuan. Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Melaksanakan pembestarian sekolah iii. Indikator 5. Fokus 2.Memupuk murid supaya mempunyai kemahiran dan berketerampilan. : Peningkatan penggunaan Pusat Sumber dan jumlah pinjaman buku di Pusat Sumber.jumlah penglibatan murid dalam program Nilam dan peningkatan pinjaman buku-buku di perpustakaan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. iv. Memupuk budaya cintakan ilmu pengetahuan ii.masyarakat dan Negara. Memastikan pelajar menguasai kamahiran ICT. Pelan tindakan 4. : Mengadakan Bulan Membaca dan mengiatkan Program Nilam : Aktiviti dalam bulan membaca. Mengalakan tabiat membaca pelbagai jenis buku. 5.

iii. Johor.Bilangan aktiviti yang menggunakan ICT.0 Misi Pusat Sumber Sekolah Contoh : Membantu guru-guru dan pelajar-pelajar mencapai kecemerlangan pendidikan dengan menggunakan segala sumber dan teknologi yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah secara berkesan. Indikator : i.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. : Peningkatan penggunaan Pusat Sumber Sekolah di kalangan Guru dan Murid sepanjang tahun.idea dan teguran Dalam usaha meningkatkan mutu Pengurusan dan peranannya Sebagai Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan Sekolah 7. Indikator Pencapaian 6. Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan . 5.Kekerapan penggunaan Pusat Sumber Sekolah oleh guru dan murid. Purata bilangan buku yang dibaca oleh murid setiap bulan. Pusat Sumber Cemerlang menjelang 2011 Berkeupayaan membangunkan minda cemerlang melalui kepelbagaian sumber pengajaran dan pembelajaran 8.0 Visi Pusat Sumber Sekolah Contoh : Menjadikan Pusat Sumber Sekolah SMK Jalan Mengkibol.nasihat.0 Piagam Pelanggan Pusat Sumber Sekolah (Contoh) Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Mengkibol akan: Memastikan warga sekolah mendapat Peluang untuk menggunakan segala kemudahan Yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah Sentiasa berusaha memenuhi Keperluan pelanggan Pusat Sumber Berdasarkan sumber-sumber sedia ada Dan yang diperuntukan oleh Kementeriaan Pelajaran Malaysia Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber sentiasa bersedia untuk Menerima cadangan. ii. 4.

sesuai dengan perkembangan zaman. Johor. Pemupukan tabiat Belajar Memupuk tabiat belajar sendiri dan berkumpulan dengan membaca.0 Matlamat Pusat Sumber (Contoh) Pada tahun 2011 Pusat Sumber Sekolah Menengan Kebangsaan Jalan Mengkibol akan : Mempunyai barisan pengurusan Pusat Sumber Sekolah yang berkemahiran. Penggunaan Kemudahan Menggalakkan guru-guru dan murid-murid menggunakan pelbagai kemudahan pembelajaran dan tidak bergantung kepada buku teks semata-mata. Objektif Pusat Sumber Contoh: Kecemerlangan Pendidikan Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran berbantukan sumber yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif di kalangan murid.menyelidik. . efektif dan berwawasan Mencapai prestasi antara Pusat Sumber Terbaik Daerah Kluang dan Negeri Johor. cara Penghasilan Bahan Membantu guru-guru menghasilkan bahan Bantu mengajar menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 10.ulangkaji melalui pencarian maklumat secara sistematik.menggunakan dan mengaplikasi komputer dan internet dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Mempunyai guru yang berkualiti dan menguasai kemahiran pusat sumber dan berpengetahuan menggunakan pelbagai sumber selari dengan konsep Sekolah Bestari Melahirkan iindividu-individu yang berkembang dalam potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu. Kemahiran ICT dan Maklumat Membantu guru-guru dan pelajar-pelajar mempelajari. 9.

11.Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor. Carta Organisasi Ahli Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah Penasihat Pengetua/Guru besar Pengerusi PK1/GPK1 Naib Pengerusi 1 PK Hem/GPK Hem Naib Pengerusi 2 PK Koko/GPK Koko Naib Pengerusi 3 Penyelia Petang Setiausaha GPM Ketua Bidang/ Ketua Panitia * Pusat Sumber * Bahan Bantu Mengajar * Pusat Akses * Bilik Akses Kendiri * Bank Soalan * Bilik Tayangan * Taman Sumber * Nilam * Ko Kurikulum * Alat Pandang Dengar * Bilik data * Makmal Komputer * Perkembangan Staf * Info Sekolah .

Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor. 12.Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Ahli Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah Penasihat Pengetua/Guru Besar Pengerusi PK/GPK 1 Naib Pengerusi 1 PK Hem Naib Pengerusi 2 PK Koko Naib Pengerusi 3 Penyelia Petang Setiausaha GPM Perpustakaan BBM/BBB Media Elektronik Makmal Komputer Pusat Akses Nilam Pembantu Perpustakaan Pengawas Pusat Sumber Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan .

Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah dan (AJK Kerja PSS). 2. Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Merancang. 5. 6. 3. Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Johor. Kakitangan Pusat Sumber Sekolah.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. melaksana dan menyelaras program pembangunan . Merancang. Senarai Tugas Jawatan. 7. 4. seimbang dan kemaskini. Unit/Subunit Jawatan : : PUSAT SUMBER SEKOLAH GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA (GPM) Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Penasihat: Pengetua/ Guru Besar Meluluskansemua program dan aktiviti Pusat Sumber Sekolah sepertimana yang telah dibincang dan diluluskan dalam mesyuarat Pengerusi: Penolong Kanan 1 Menyelaras semua aktiviti dan program Pusat Sumber Sekolah N Pengerusi: PK HEM / PK KOKO / PK Petang Bersama menyelaras. 13. Tanggungjawab. memantau dan menyelia perjalanan aktiviti dan program Pusat Sumber Sekolah Ketua Bidang/Guru Kanan Matapelajaran/ Ketua Panitia matapelajaran Menyelaras dan Memastikan aktiviti dan program Pusat Sumber dilaksanakan oleh panitia matapelajaran masing-masing. Kuasa dan Hubungan Kerja Pegawai dengan Pegawai-Pegawai lain. guru dan murid-murid sekolah. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. Merancang dan mengajar Kemahiran Maklumat antara 6 hingga 8 waktu seminggu. Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/Guru Besar. melaksana dan memantau perjalanan Pusat Sumber Sekolah serta memastikan setiap unit melaksanakan program Pusat Sekolah secara bersungguh Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Guru Penolong Kanan Ketua Bidang Penyelaras NILAM Ketua Panitia Guru Kelas Penyelaras Pusat Sumber Penyelaras BBM Penyelaras Makmal Komputer Penyelaras Bahan bantu Mengajar Penyelaras Bilik Media Penyelaras Pusat Akses Penyelaras Bilik Tayangan Penyelaras Bilik PAK Wakil PIBG Kerani Kewangan Pegawai PKG Pegawai BTPNJ 1. Merancang dan melaksanakan program kemahiran maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.

Menjalankan penyelidikan /kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah. 9. 12.staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah. 18. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 8. 14. Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber . pengurusan. Menyedia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah. Melaksanakan tugas semakan stok inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk Pusat Sumber Sekolah. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah. Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor /PKG/ Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah. 10. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri. 15. 17. 16. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah. 11. 13. program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah.

4. menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid . Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan. Menerima arahan tugas daripada Guru Besar. Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan.5 Takwim PSS 5. 2.2 Buku Teks 4. 3. Menalankan tugas-tigas lain yang diarah oleh pihak pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.3 Bahan sumber lain 4. GPK. 0 P r o s e s GK ue rr uj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengajar 1. Memberi. Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4.4 Senarai tugas GPM 4. Melaksanakan tugas-tugas GPM 7.Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan April dan Oktober setiap tahun.1 matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Guru Besar GPK 1 1.3/1999Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran SPI Bil 3/2005Penyelarasan Waktu Mengajar bagi Guru Penyelaras Bestari serta Guru Perpustakaan dan Media Sekolah 1. Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan SPI Bil. Melaksanakan P&P 6. 1. 19.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4.

GPK.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 .4 Senarai tugas GPM 4. Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan. Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4.3 Bahan sumber lain 4.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4.2 Buku Teks 4. C a r t a A l i r a nu rKu e P j a r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 G r e Aktiviti Sub Aktiviti 1 1. Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan. menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid Ta mat TTT Ya .2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengajar matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu Mul a Muka surat ini 1/1 Menerima arahan tugas daripada Guru Besar.5 Takwim PSS Melaksanakan P&P Melaksanakan tugas-tugas GPM Memberi.

GPK.3 Bahan sumber lain 4.4 Senarai tugas GPM 4.5 Takwim PSS 5 Melaksanakan P&P 6 7 Melaksanakan tugas-tugas GPM Memberi. Muka surat ini Catatan 1/1 Tindakan 2 Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan. 4 Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4. Johor 1 . S e n a r a i G e mu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 3 S ur Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 1 1.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4.2 Buku Teks 4.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengajar matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu Aktiviti Menerima arahan tugas daripada Guru Besar. menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid . 3 Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

1 ..4 N o r m aG K reu r jPa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a u
Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Bil. Jenis Kerja
Menerima arahan tugas daripada Guru Besar, GPK. Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan. Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan. Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4.2 Buku Teks 4.3 Bahan sumber lain 4.4 Senarai tugas GPM 4.5 Takwim PSS Melaksanakan P&P Melaksanakan tugas-tugas GPM Memberi, menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid

Masa Yang Diambil (minit)

Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

1. 5 P e r a t u r a n - P e r a t uFr a inl M e nat a d b i r a n P j
1.
2. 3. Segala perancanganhendaklah berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Segala perancangan P&P serta aktiviti atau program PSS hendaklah mengikut jadual kerja yang telah disediakan dan mematuhi tempoh yang ditetapkan. Segala pelaksanaan sesuatu aktiviti atau program P&P dan PSS hendaklah dibincang dalam Panitia matapelajaran atau JK Kerja PSS sebelum mendapat kelulusan Guru Besar Setiap aktiviti P&P dan PSS hendaklah dicatat dalam Buku Rekod Perancangan Harian Guru. Buku Rekod Perancangan Harian hendaklah diserahkan kepadaGuru Besar setiap minggu untuk disemak.

4. 5.

1 . 6 S e n a r a i U n d a n g - U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g
1. SPI Bil 3/1999 –Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
2. Sukatan Pelajaran MataPelajaran 3. Huraian Sukatan Pelajaran Mata Pelajaran 4. SPI 3/2005 Penyelarasan Waktu Mengajar bagu Guru Penyelaras Pusat Sumber dan Media 5. Surat KP ( BTP-PSP) 8810/11/1 (03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan / Media Sekolah ( 6 Julai 2004)

1 . 7 S e n a r a i B o r a n g - b o r a Fn ag i ly M ne gj a d i g u n a k a n a
1. Jadual Waktu Persendirian

2 .2

P r o s e s GK ue rruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan melaksanakan 2.1 dasar dan program tahunan Pusat Sumber Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 2

Muka surat ini

1/1

Undang-Undang / Peraturan

8. Mengenal pasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan. 9. Mengadakan perbincangan dengan Penolong Kanan 1 10. Menyediakan Pelan Operasi 11. Memohon persetujuan Pengetua/Guru Besar 12. Membaiki Pelan Operasi 13. Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/boringborang yang berkaitan termasuk memohon ‘LO’ untuk program berkenaan.

Pengetua/Guru Besar GPK 1

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992 : Panduan Pengurusan kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. S.P.I Bil.9/1983

Pengetua/GB GPM/K.Panitia PT/GPM/PK 1

3. S.P.I Bil.4/1993 4. S.P.I Bil. 13/1998 5. S.P.I Bil. 10/2000

AJKKerja PSS 14. Mesyuarat AJK kerja AJK Kerja Program/PK 1

15. Menjalankan program yang telah dirancang. 16. Mengadakan “ Post mortem” terhadap program yang berkenaan. 17. Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Pengetua/PK/PKG/BTPN GPM

Ya Semak semula Tidak Mengadakan mesyuarat “ Post mortem “. Johor 2 .2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan Melaksanakan Dasar dan Program Tahunan Pusat Sumber Sekolah Mul a Muka surat ini 1/1 Mengenalpasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan Mengadakan perbincangan dengan Penolong Kanan 1 Memohon persetujuan Pengetua/GB Membaiki Pelan Operasi Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ”LO” untuk program berkenaan .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 3C a r t a A l i r a nu rKu e P j a r p u s t a k a a n d a n M e d i a G r e Aktiviti Sub Aktiviti 2 2. Ta mat TTT Menyediakan laporan dan menghantarnya kepada Pengetua/GB/PKG/BTP. . Mesyuarat AJK Kerja/program.

Mengadakan perbincangan dengan PK 1 Membaiki Pelan Operasi.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.4 S e n a r a i G eu mu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S r Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 2. Mesyuarat AJK Kerja /Program Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan. Mengadakan mesyuarat “ Post mortem “. Johor 2.3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan melaksanakan dasar program tahunan pusat sumber sekolah Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 Mengenal pasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan. Menjalankan program yang telah dirancang. Menyediakan laporan dan menghantar kepada Pengetua/GB/PKG 2 3 4 5 6 7 8 .

5 N o r m aG Ku e ur j P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a r a Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Pengetua/PK/PKG/BTPN 1 tahun 1 minggu 1 minggu . Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1 minggu Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Mengenal pasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan. Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. 2 60 minit 60 minit 2 minggu 10 jam 3 minggu 3 4 5 6 7 8 9 Menjalankan program yang telah dirancang. Mengadakan perbincangan dengan Penolong Kanan 1 Memohon persetujuan Pengetua/Guru Besar Membaiki Pelan Operasi Mesyuarat AJK kerja Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/boring-borang yang berkaitan termasuk memohon ‘LO’ untuk program berkenaan. 1. Mengadakan “ Post mortem” terhadap program yang berkenaan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Bil. Johor 2 .

U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g 6. 2 . Surat lantikkan Guru Penyelaras Media. 2 . Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh pentadbiran sekolah. 8 S e n a r a i B o r a n g . 9. 2.P e r a t uFr a inl M e nat a d b i r a n P j 6. 8. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pembangunan Organisasi. 3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 7. 7 S e n a r a i U n d a n g . Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah.b o r a Fn ag i ly M ne gj a d i g u n a k a n a 1. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah. Borang maklumat peserta bengkel/mesyuarat Borang penilaian kursus/bengkel Borang LO . Borang Pendaftaran Peserta kursus/bengkel/mesyuarat. 6 P e r a t u r a n . Johor 2 . 7.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 4.

Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan. Kerani kewangan 9. PK 1/AJK PSS . AJK Kerja PSS 10. 5.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Muka surat ini 1/1 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Pengetua/GB Kerani Kewangan/GPM Undang-Undang / Peraturan Rekod Perolehan Buku 1. Memohon persetujuan Pengetua Dan GB 6. 4. Johor 3 . Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS. 2. Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS. Menganalisis belanjawan 3. GPM GPM AJK kerja PSS 7.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan. 0P r o s e s GK uer ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti 3 3. Laksanakan program. Membaiki perbelanjaan. Mesyuarat AJK Kerja 8. Merancang pecahan perbelanjaan setiap unit.

Johor 3.2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah Mul a Muka surat ini 1/1 Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS Merancang peruntukan pecahan setiap unit Semak semula Memohon persetujuan pengetua /GB Membaiki perbelanjaan anggaran Tidak Ya Mesyuarat AJK Kerja Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ”LO” Melaksanakan program.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan Ta mat TTT .1 C a r t a A l i r a nu rKu e P j a r p u s t a k a a n d a n M e d i a G r e Aktiviti Sub Aktiviti 3 3.

Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS Merancang pecahan perbelanjaan setiap unit.2 S e n a r a i G eu mu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S r Aktiviti Sub Aktiviti 3 3.3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah Aktiviti Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS. Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Laksanakan program. Johor 3. Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan. Memohon persetujuan Pengetua Dan GB Membaiki perbelanjaan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mesyuarat AJK Kerja Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan.

N o r m a GK uer ru j aP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 3 Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Memohon persetujuan Pengetua Dan GB Membaiki perbelanjaan. 1 Jenis Kerja Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS. Laksanakan program. Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS Merancang pecahan perbelanjaan setiap unit. Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan. Masa Yang Diambil (minit) 1 minggu 2 jam Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 3 4 5 6 7 4 jam 1 jam 1 minggu 2 jam 3 minggu 8 9 1 tahun 1 minggu . Bil. Mesyuarat AJK Kerja Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan. Johor 3 . Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah.5/2002. 3 . 3 . Nota minta Borang LO Borang pendaftaran peserta kursus/bengkel/mesyuarat Boring maklumat peserta bengkel/mesyuarat . 3.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.b o r aFn ag i l yMa e jga d i g u n a k a n n 1. Pemberian Bantuan Perkapita untuk Sekolah bertarikh 16 Oktober 2002. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah. 3. Pindaan pertama kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. P e r a t u r a n . bertarikh 10 Febuari 2004. 6S e n a r a i B o r a n g . 4. Pemberian Bantuan Perkapita untuk Sekolah. 13. 11. bertarikh 10 Febuari 2004.P e r a t u Fr aa ni l P ee nj at a d b i r a n 4 M 10. Tambahan pertama kepada surat pekeliling Kewangan Bil. 2.5/2002. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pembangunan Organisasi.5/2002. 5 S e n a r a i U n d a n g . Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pemberian Bantuan Perkapita untuk Sekolah. Johor 3 .U n F a inl gM de aj an P e k e l i l i n g d 1. 12. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Surat Pekeliling Kewangan Bil. 4. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh pentadbiran sekolah.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menentukan peratusan pembelian bahan 5. 0 P r o s e s G e rr jua P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a K u Aktiviti Subaktiviti 4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Membuat analisis koleksi bahan berdasarkan stok 4. seimbang. Buku Panduan Senarai Bahan Bacaan tahunan terbitan BTP Proses Kerja 1. Membuat semakan koleksi bahan berdasarkan stok 3. Johor 4 . GPK T & K 2. Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bacaan PSS (1990). Mengedar borang cadangan kepada ketua-ketua panitia 7. SP Kewangan Bil 5/2002 Pemberian Bantuan Perkapita untuk sekolah (16 Oktober 2002) KPM 2. Menerima arahan tugas daripada Pengetua/Guru Besar. Mengumpul dan menilai permohonan 8. Mengenalpasti keperluan semasa 6. terbitan BTP 3. Membuat keputusan permohonan . dan kemaskini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua / Guru Besar JK Induk JK Kerja Muka surat 1/1 ini Undang-Undang / Peraturan 1.

C a r t a A l i r aGn u Kr ue r Pj ae r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 Aktiviti Sub Aktiviti 4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Johor 4 . seimbang dan kemaskini Muka surat ini Mul a Menerima arahan 1/1 Membuat semakan koleksi Menentukan peratusan pembelian bahan Mengenalpasti keperluan semasa Mengedar borang cadangan Mengumpul borang cadangan Mengumpul permohonan Menilai permohonan Membuat keputusan Tidak diluluskan Lulus Meneruskan proses pembelian Tamat .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 4 . dan kemaskini Muka surat ini Aktiviti Menerima arahan Tindakan Catatan 1/1 Bil 1 2 Membuat semakan koleksi 3 Menentukan peratusan pembelian bahan 4 Mengenalpasti keperluan semasa 5 Mengedar borang cadangan 6 Mengumpul permohonan 7 Menilai permohonan 8 Membuat keputusan . seimbang. S e n a r a i G e mu a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 Sur k Aktiviti Sub Aktiviti 4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif.

Tatacara pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Sekolah.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Othman dan Yusof Khan b loth Khan. Bahagian kewangan.P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. 5. Johor 4 . 6. seimbang dan kemaskini 1. 4 e n a r a i U n d a n g . 4. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan Menggunakan Panduan Tatacara Pengurusan PSS dalam fail Kuasa Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah Merujuk senarai semak koleksi untuk merancang pemerolehan koleksi Merancang berdasarkan peruntukan PCG dan sumber kewangan Merancang mengikut peratusan yang ditetapkan mengikut keperluan (tertakluk kepada perubahan. Danatis Distributors. 3. 3 P e r a t u r a n . seimbang dan kemaskini Bil 1 2 Borang cadangan Ketua panitia / Guru Senarai semak koleksi Borang . 2. KPM Kementerian Pelajaran Malaysia. 4 . Kuala Lumpur. Subang Jaya. seimbang dan kemaskini 1 2 3 4 5 6 Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah. panduan Pengurusan dan Penggunaan PSS. Fail Kuasa Sekolah Dasar Pemilihan dan Panduan pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990) Surat Pekeliling Kewangan Bil 5/2002: Pemberian Bantuan Perkapita Untuk Sekolah (16 Oktober 2002). 7. 1995 4 .U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g S g a Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. 2006 Jamiah Hj.5 S e n a r a i B o r a n g -B o r a n g Y a n g D ig u n a k a n Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif.

P r o s e s G e rr jua P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 0 K u Aktiviti Sub Aktiviti Merancang . GPM / AJK Kerja PSS / Guru GPM /AJK Kerja PSS Guru 7. melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.1 Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat 1/2 ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan 5 arahan Tadbir & Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum 1. Johor 5 . Menerima Pengetua/GB/GPK Kurikulum 2. GPM / Guru 6. Menyediakan edaran atau lembaran kerja kepada murid semasa kelas ganti Menilai pelaksanaan Maklumat Kemahiran 8. Mengenalpasti keperluan program kemahiran maklumat yang diperlukan untuk menyokong P&P Merancang latihan kemahiran maklumat yang diperlukan untuk P&P Melaksanakan kursus dalaman berkaitan kemahiran maklumat bagi guru dan murid Memberi Khidmat Bantu Program Kemahiran Maklumat Menjalankan aktiviti-aktiviti Kemahiran Maklumat untuk GPK Tadbir & Kurikulum / GPM/ KP 3. Muka surat 5.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. GPM / AJK Kerja PSS Buku Panduan Literasi Maklumat Terbitan BTP Surat Siaran BTP 4. GPM . GPM 5.

1 C a r t a A l i r G n rKu e Pr jea r p u s t a k a a n d a n M e d i a au Aktiviti Sub Aktiviti 5 5. Johor 5 .1 Merancang serta melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat Muka surat ini 1/2 Mul a Terima Arahan/ Tempahan. Kenalpasti keperluan Kemahiran Maklumat Rancang latihan Kemahiran Maklumat mengikut takwim Dapatkan kelulusan Tidak diluluskan Semakan semula Kertas Cadangan Diluluskan Jalankan kursus dalaman Beri khidmat bantu Sedia lembaran kerja Menilai keberkesanan Kemahiran Maklumat Ta mat TTT Tamat .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat Muka surat ini Catatan 1/2 5. Johor 5 . N o r m a GK ue r u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 j Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 5 Merancang.1 Aktiviti Mengenalpasti keperluan Kemahiran Maklumat Merancang latihan Kemahiran Maklumat Menjalankan kursus Kemahiran Maklumat dalaman berkaitan Tindakan 2 3 4 5 6 7 Memberi Khidmat Bantu Kemahiran Maklumat secara individu kepada murid-murid di PSS Mengedarkan lembaran kerja Menjalankan aktiviti Kemahiran Maklumat Membuat penilaian .

Pusat Akses 6. Menyediakan /secara manual guru dan murid. Mengenalpasti perkhidmatan PSS yang diperlukan untuk menyokong P&P 3. 3P r o s e s GK ue rruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti Merancang . Membuat analisis penambahbaikan 10. Menyediakan borang soal selidik penambahbaikan 9.2 2/2 dapat menyokong P&P ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan 5 Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum GPM 1. Menyediakan borang tempahan penggunaan BilikMedia /Pusat Akses Kendiri / Pusat Akses Sekolah GPM /AJK Kerja PSS / Penyelaras Bilik Khas Rujuk Pekeliling 8. Menyediakan pengunjung PSS buku rekod GPM GPM 7. perkhidmatan yang GPM 4. Menyediakan diperlukan. Menyediakan buku rekod penggunaan alatan / bahan di PSS. Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang Muka surat 5. Johor 5 . melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. sistem automasi dan kad ahli bagi GPM / Kerani PSS / Pengawas PSS 5. Menerima arahan Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum 2. Menilai mutu perkhidmatan yang disediakan GPM GPM GPM .

2 Merancang serta melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong P&P Mul a Muka surat ini 2/2 Terima Arahan Kenalpasti perkhidmatan PSS yang perlu disediakan Sediakan perkhidmatan yang diperlukan Maklumkan kepada pengguna Menilai penggunaan perkhidmatan yang telah disediakan Rekod / Dokumentasi Ta mat TTT Tamat . 4 a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a C a r a Aktiviti Sub Aktiviti 5 5. Johor 5 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong P&P Aktiviti Menyediakan brosur atau pamplet Menyediakan buku rekod penggunaan bilikbilik khas Menyediakan kad ahli Tindakan Muka surat ini Catatan 2/2 5. Johor 5 . 5 e n a r a i G e mu a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S Sur k Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 5 Merancang.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.2 3 4 5 Menyediakan buku rekod pengguna Menyediakan buku rekod peminjaman / pemulangan buku Menyediakan borang tempahan bilik khas / bahan Menyediakan borang tempahan Bahan Bukan Buku Menyediakan borang soal selidik 6 7 8 .

Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah.8 S e n a r a i B o r a n g -B o r a n g Y a n g D ig u n a F a il M 1.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 4. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah. Johor 5 . 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam . Borang tempahan penggunaan Bilik Media / Pusat Akses Kendiri / Pusat Akses Sekolah Borang soal selidik Borang tempahan Bahan Bukan Buku . 2. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua /Guru Besar.7 S e n a r a i U n d a n g -U n d a n g d a n P e k e lilin g F a 1. 5 . Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh Pengetua / Guru Besar. Buku Panduan Literasi Maklumat – Terbitan BTP Surat Siaran BTP 5 . 6 e r a t u r a n . 2. 3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.P e r a t u rF aa ni l PMGe eu j rtaa d Pb ei rr ap nu s t a k a a n d a P n u 1. 2. 3.

GPM/SU NILAM 10. GPM/SU NILAM 4. Menerima arahan daripada pengetua/GB/GPK T & K 2. Melancarkan Program NILAM 6. Memberi taklimat NILAM 5. GPM/AJK Kerja NILAM 5. GPM/GB/GPKT&K 11.JPNJ/PPP/A25087/01 /(37) 5. SPI Bil 1/2005 . Pelaksanaan Program NILAMJohor. Mesyuarat AJK NILAM 2. GPM/SU NILAM 9. Membuat penilaian 12. Menganalisis Data 9. Mengenalpasti peringkat sekolah 10. Penolong Kanan Pentadbiran/SU NILAM 3. Merancang Majlis Anugerah Program NILAM 11.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.1 GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT Muka surat ini 1/1 Merancang dan mengurus ProgramPembacaan (Program NILAM) dan Pembudayaan ilmu Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1. GPM/SU NILAM/KP 7. Pengetua/GB/SU NILAM 6. GPM/SU NILAM 3. SPI Bil 10/2000 Undang-Undang / Peraturan 1. Menyampaikan Anugerah Program NILAM 12. Mengumpul data Rekod Bacaan 8. Pengetua / Guru Besar/GPKT & K 2. Melaksanakan aktiviti galakan membaca 7. GPK T&K/GPM 8. GPM/SU NILAM 4. 0 P r o s e sG Ku er u j aP e r p u s t a k a a n & M e d i a r Aktiviti Sub Aktiviti 6 6. SPI Bil 12/2001 3. SPI Bil 13/19/98 1. Johor 6 . Merancang aktiviti galakan membaca 4.

1 Galakan membaca dan Literasi Maklumat Merancang Program NILAM dan Pembudayaan ilmu Mul a Semak semula Muka surat ini 1/1 Terima arahan/Sediakan kertas kerja/Dapatkan kelulusan Diluluskan Mesyuarat AJK NILAM Tidak Ya Lantikan AJK NILAM Beri Taklimat NILAM Laksanakan Program NILAM Pantau Aktiviti NILAM Kumpul Borang data NILAM Anugerah NILAM Dokumentasi/Post Mortem Tamat . Johor 6 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 1C a r t a A l i r a nu rKu e P j e r p u s t a k a a n & M e d i a G r a Aktiviti Sub Aktiviti 6 6.

2 S e n a r a i GS ue rm aPk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a u Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 6.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Mesyuarat jawatankuasa NILAM Taklimat NILAM Menyerahkan borang Rekod Bacaan NILAM Pelaksanaan Program NILAM Melaksanakan aktiviti galakan membaca Kumpulkan Data Rekod Bacaan Analisis Data Mengenalpasti pemenang peringkat sekolah Merancang majlis Anugerah Program NILAM Menyampaikan Anugerah Program Nilam Membuat penilaian Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 . Johor 6 .1 Galakan membaca dan Literasi Maklumat Merancang Program NILAM dan Pembudayaan ilmu Aktiviti Menyediakan kertas kerja.

4P e r a t u r a n . Bahagian Teknologi Pendidikan KPM. Johor 6 . 6. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Latihan . 3N o r m a K e P jea r p uu sr tua k a a n d a n M e d i a r G Aktiviti Sub Aktiviti 6 6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 12/2001: Galakan Membaca Di Sekolah – Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri bertarikh 19 November 2001 .U n d Fa an i g Md ea jna P e k e l i l i n g l 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 13/1998: Program Membina Tabiat Membaca bertarikh 2 Mei 1998 2.P e r a t u Fr a inl M e n at a d b i r a n P j 5.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor Menggunakan Panduan Tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua/Guru Besar 1 hari 6.1 Galakan membaca dan Literasi Maklumat Merancang Program NILAm dan Pembudayaan ilmu Masa diambil Muka surat ini 1/1 Bil 1 2 3 4 5 6 7 Jenis Kerja Mengenalpasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan. 7. 8. Menggunakan buku Panduan Program NILAM Konsep dan Panduan Pelaksanaan Di Sekolah . 5 S e n a r a i U n d a n g . Memohon persetujuan pengetua / guru besar Mengadakan perbincangan dengan Guru Penolong Kanan 1 Menyediakan pelan operasi Membaiki pelan operasi Melantik AJK NILAM Mesyuarat AJK NILAM Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 minggu 60 minit 60 minit 1 bulan 1 minggu 1 hari 6 .

Rekod Pencapaian Program NILAM Rekod Bacaan Bulanan Rekod Analisis Jumlah Bacaan Murid mengikut Pengkelasan 3.8 Tahun 1999 Pengetua / GB/ PK GPM / Ketua Panitia GPM . 2. Pelaksanaan Program NILAM di Negeri Johor JPNJ/PPP/A25087/01/(37) 5.1/2005: Memantapkan Budaya Membaca di kalangan murid Sekolah bertarikh 12 Mei 2005 4. i) ii) 7 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. melaksana dan meyelaras Program Aktiviti 7 Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka Sub Aktiviti 1/1 surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk / Peraturan 1. Mengenalpasti staf yang memerlukan latihan. Rekod Bacaan Tahap 1 dan Tahap 2 Borang Data Program NILAM : Individu Kelas 4. 0P r o s e s GKu er ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a ________________________________________ Merancang. Menerima arahan merancang daripada Pengetua/GPK Tadbir & Kurikulum.B o rF aa ni lg MY eaj n g D i g u n a a 2. Membuat kertas cadangan melaksanakan kursus/latihan 4.10/2000: Tahun Pusat Sumber Sekolah ( PSS ) 2000 Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 6 S e n a r a i B o r a n g . Mengurus pelaksanaan kursus/latihan 6.3/2005 PK / Ketua Panitia GPM Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5.3. 6. 3. Johor 6 . Mengedarkan borang penilaian kursus Pengetua / GB/ PK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Mendapat kelulusan Pengetua / GB/ GPK Tadbir & Kurikulum 5.

7. Menyediakan sijil penyertaan 8. melaksana dan meyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Sub Aktiviti Terima arahan Merancang latihan yang diperlukan Membuat kertas cadangan Dapatkan kelulusan Tidak diluluskan Diluluskan Semakan semula Kertas Cadangan Dapatkan peruntukan kewangan Tempah segala keperluan latihan Urus pengendalian latihan bersama fasilitator Pantau kehadiran dan menyediakan sijil Kumpul borang penilaian dan . Membuat dokumentasi GPM GPM 7.1 C a r t a A l i r a Gn uKr u r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e j Aktiviti 7 Mul a Merancang.

dokumentasi Tamat. 2S e n a r a i SGe umr ua kP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 12. Mendapat pengesahan peruntukan kewangan untuk melaksanakan latihan. Johor 7 . melaksana dan meyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka surat 1/1 ini Aktiviti Menerima arahan merancang daripada Pengetua/GB/PK Mengenal pasti staf yang memerlukan latihan. Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.7 Merancang. Merancang latihan yang diperlukan. Mendapat kelulusan daripada Pengetua/GB/PK Mengurus latihan bersama fasilitator Memastikan borang kehadiran peserta diisi setipa sesi latihan Menyediakan sijil penyertaan latihan kepada peserta Membuat penilaian dan dokumentasi Tindakan Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 .

.

Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah.p e r a t u r a n i lP M ne tj a d b i r a n Fa e 1. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua / Guru Besar. 2. 3P e r a t u r a n . 2. Johor 7 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 3. 5 e n a r a i B o r aYn ag n. Borang penilaian kursus.B oDr agnu gn a k a n S g i 1. 7 . Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2. Borang kehadiran peserta. . 3. 4. 8 Tahun 1999 7 .U nF da ai l n Mg e/ ja e k e l i l i n g P 1. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh Pengetua / Guru Besar. 4S e n a r a i U n d a n g . 3/2005 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.

Menilai keberkesanan promosi Pengetua/GB/PK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 0P r o s e s GKu er ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a ________________________________________ Merancang dan mengurus Program Promosi PSS Muka Sub Aktiviti 1/1 surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk / Peraturan 1. Mesyuarat AJK kerja PSS. Melaksana aktiviti promosi PSS 7. 4. 2. Johor 8 . Merancang dan menyediakan takwim. Menerima arahan merancang daripada Pengetua/GPK Tadbir & Kurikulum. 3. Mengenalpasti saluran promosi 5.3/2005 Aktiviti 8 PK / GPM PK / GPM GPM GPM GPM GPM . Menyedia saluran promosi PSS 6.

.1 C a r t a A l i r a Gn uKr u r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e j Aktiviti Sub Aktiviti 8 Mul a Merancang dan mengurus Program Promosi PSS Muka surat ini 1/1 Terima arahan Sediakan Takwim Program Promosi PSS Dapatkan kelulusan Tidak diluluskan Diluluskan Semakan semula Kertas Cadangan Sebarkan Takwim Program Promosi PSS Kenalpasti pihak yang terlibat. Pelaksanaan aktiviti Dokumentasi / Post – mortem Tamat. Johor 8.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

Johor 8 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 2S e n a r a i G eu mr ua kP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 8 Aktiviti Merancang dan menyediakan takwim Mengadakan Mesyuarat AJK Kerja PSS Menyediakan brosur / pamplet tentang kemudahan & perkhidmatan PSS Mengenalpasti saluran promosi PSS Menyediakan saluran promosi PSS Melaksanakan aktiviti promosi PSS Penilaian / Dokumentasi Merancang dan mengurus Program Promosi PSS Tindakan Muka surat ini Catatan 4 5 6 7 .

U n Fd aa inl g /e P e k e l i l i n g M ja 1. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah. Johor 8 . 5 e n a r a i B o r aYn ag n. 3. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua / Guru Besar. 8 . 4. 3P e r a t u r a n . Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah.p e r a t u r a n i lP M ne tj a d b i r a n Fa e 1. 2. 2. Borang penilaian. . 3/2005 8 . Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh Pengetua / Guru Besar. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.B oDr agnu gn a k a n S g i 1.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 4S e n a r a i U n d a n g .

Menyediakan borang tempahan dan buku penggunaan bilik-bilik khas untuk P & P. 10. 3. Menerima arahan daripada Pengetua/PK Pengetua / GB/ GPK/Ketua Bidang/Ketua Panitia/JK Kurikulum Penyelaras Bilik Khas Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990)BTP. pusat akses sekolah dan semua bilik khas dalam mmesyuarat JKS. 0P r o s e s G e rr jua P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a K u ________________________________________ Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 5. Menyedia dan mempamerkan jadual tempahan penggunaan. Johor 9 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Penyelaras Jadual Waktu 4. 6. bilik media. Memberi khidmat Bantu. Menyenarai bahan sumber (bahan cetak dan bukan cetak) yang ada di perpustakaan. Rujuk Fail Kuasa m/s 77 Rujuk Unit Media BTPN . Mempromosi bahan sumber (bahan cetak dan bukan cetak). 8.Memberi kursus dalaman bila perlu. Muka Sub Aktiviti 1/1 surat ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan Aktiviti 9 1. AJK BBM 9.Menyedia buku laporan kerosakan dan penyelenggaraan bagi setiap bilik khas.Mengedar borang statistic penggunaan alat/bahan sumber media setiap tahun. Surat KP (BTPPSP) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan Media Sekolah (6 Julai 2004)BTP 2. Menyediakan Manual Penggunaan bagi setiap alatan di bilik-bilik khas. 7.

1 C a r t a A l i r a Gn uKr u r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e j Aktiviti Sub Aktiviti 9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. Johor 9. Muka surat ini Mul a 1/1 Terima arahan Senarai bahan Promosi bahan Sedia borang tempahan Pamer jadual waktu yang telah disediakan Tidak Sedia khidmat Bantu/ perkembangan staff jika perlu Pastikan manual penggunaan dipamerkan dan diikuti dengan betul diterima.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Ya Rekod borang statistik Lapor kerosakan dan tindakan penyelenggaraan Ta mat TTT .

S e n a r a i S eumr a k P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 G u Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media _________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . bilik media . pusat akses sekolah dan semua bilik khas dalam mesyuarat JKS Mempromosi bahan sumber ( bahan cetak dan bukan cetak ) Menyedia borang tempahan dan buku penggunaan bilik-bilik khas untuk P&P Menyedia dan mempamerkan jadual tempahan penggunaan Menyedia manual penggunaan bagi setiap alatan di bilik-bilik khas Memberi khidmat bantu Memeri kursus dalamaan bila perlu Menyedia dan mengedar borang statistik penggunaan alat/bahan sumber media setiap bulan Menyediakan buku laporan kerosakan dan penyelenggaraan bagi setiap bilik khas. Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 Aktiviti Menerima arahan Pengetua / GB/GPK T&K Menyenaraai bahan sumber ( bahan cetak dan bukan cetak ) yang ada di perpustakaaan. Johor 9 .

.

6. 2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa. Johor 9 . 5. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS ( 1990 ) BTP 6. 5.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.PSP ) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media ( 6 Julai 2004 ) BTP . Surat KP ( BTP. Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS. 3. Mengunakan penetapan polisi dan dasaar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau berlisan.U n d F a igl M ae nja P e k e l i l i n g S an d 4. Rujuk rekod ringkasan mengajar di bahagian depan ( peraturan ) Menggunakan buku huraian sukatan pelajaran bagi setiap mata pelajaran. 3 e n a r a i U n d a n g . 2 e r a t u r a n .p e r a t u r a n i lP M ne tj a d b i r a n P Fa e 1. Menggunakan buku panduan pengurusan sekolah yang ditetapkan oleh sekolah 4. 9 .

5.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Meminit surat-surat di dalam fail. 2. 3. .1 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / / Peraturan Dirujuk Pengetua / Guru Besar/KPM/BTPN/ JPNJ/PPD/PKG/ Agensi Luar Program NILAM: Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) BTP Standard Kualiti: Penyediaan minit mesyuarat (2002) BTP Surat KP(BTPPSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas guru perpustakaan dan media sekolah (6 Julai 2004) BTP SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002) 1. Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar. Mengambil tindakan. 4. Johor 1 0 . Mendapatkan surat edaran agensi luar daripada pihak pentadbiran. Berhubung dan bekerjasama dengan pihak yang berkenaan.P0 r o s e s GK u r ju P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e a Aktiviti Sub Aktiviti BERHUBUNG DAN BEKERJASAMA DENGAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 10 NEGERI/JPNJ/PKG/PERPUSTAKAAN AWAM UNTUK MENINGKATKAN DAN PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 10.

.

Tidak Ya Simpan dan minit ke dalam fail Ta mat TTT .. Johor Aktiviti 10 BERHUBUNG DAN BEKERJASAMA DENGAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI/JPNJ/PKG/PERPUSTAKAAN AWAM UNTUK MENINGKATKAN DAN PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Sub Aktiviti 10. Mendapatkan Surat Edaran daripaada agensi luar daripada pihak pentadbiran.1 10 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. C a r t a A l i r a n u Kr u r jPa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 G e Mul a Menerima arahan Pengetua / Guru Besar. Mengambil tindakan Semak semula Berhubung dan berbincang dengan pentadbir dan pihak yang berkenaan jika timbul masalah.

Mengambil tindakan Berhubung dan berbincang dengan pentadbir dan pihak yang berkenaan jika timbul masalah. 2S e n a r a i G u m u a k e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Ser P Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 10 BERHUBUNG DAN BEKERJASAMA DENGAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI/JPNJ/PKG/PERPUSTAKAAN AWAM UNTUK MENINGKATKAN DAN PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Aktiviti Menerima arahan Pengetua / Guru Besar.. 3 P e r a t u r a n .1 3 4 5 1 0 . Mendapatkan Surat Edaran daripaada agensi luar daripada pihak pentadbiran.P e r a t u Faani l PM e en j aa d b i r a n r t 1.1 0 . Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak pentadbiran sekolah . Menggunakan Buku Panduan Pengurusan Sekolah yang ditetapkan oleh pentadbiran sekolah. Simpan dan minit ke dalam fail Tindakan Catatan 10. 2.

S5 e n a r a i B o r a n g . 6. 4 S e n a r a i U n d a n g .U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g 1. 3.3. 7. 8. 1/1992: Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Pentadbiran Awam. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 0 . Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS Menggunakan Buku Senarai Bahan Bacaan Keluaran BTPN Menggunapakai surat siaran keluaran BTPN 1 0 . Standard Kualiti: Penyediaan Minit Mesyuarat (2002) BTPN SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002) 4. 5. 6. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. Johor 4. 2. 5. Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.B o r a F g i lY M ne gj a D i g u n a k a n na a -tia d a - . Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan Bacaan PSS (1990) BTPN Surat KP(BTP dan PSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTPN Program NILAM : Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) BTPN.

njalankan proses teknik. Me nerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar/ Guru Penolong Kanan Pentadbiran dan kurikulum.P0 r o s e s K eu rrj u P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a G a Aktiviti Sub Aktiviti MENYELIA DAN MENGURUS BAHAN-BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 11. ngisi borang pesanan Me 4. 6. Johor 1 1 . Me Ketua Panitia milih bahan-bahan PSS yang bersesuaian dengan PnP 3. Me nyemak dan memeriksa bahanbahan yang diterima.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.1 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / / Peraturan Dirujuk 11 Pengetua / Guru Besar Guru Penolong Kanan Kurikulum Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan bacaan PSS (1990) BTPN 1. 5. 2. Me nerima bahan-bahan yang dibeli. rekod dalam buku stok 7. Me Me .

C a r t a A l i r G nu K ue r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 a r j Mul a Menerima arahan Pengetua / Guru Besar.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Pilih bahan-bahan PSS.1 MENYELIA DAN MENGURUS BAHAN-BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka program Pusat Sumber Sekolah surat ini 1/1 11 . Isi borang pesanan Dapatkan kelulusan Pengetua/ Guru Besar Diluluskan Terima bahan-bahan yang dibeli Ya Tidak Diluluskan Pemilihan Semula Menyemak dan memeriksa bahan-bahan Merekod dalam buku stok . Johor Aktiviti Sub Aktiviti 11 11.

Proses Teknik Ta mat TTT 1 1 .1 MENYELIA DAN MENGURUS BAHAN-BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka program Pusat Sumber Sekolah surat ini Aktiviti Menerima arahan Pengetua / Guru Besar. Mengisi borang pesanan Dapatkan kelulusan Pengetua/ Guru Besar Terima bahan-bahan yang dibeli Menyemak dan memeriksa bahanbahan Merekod dalam buku stok Proses Teknik Tindakan Catatan 1/1 5 6 7 8 . Memilih bahan-bahan PSS. 2S e n a r a i G u m u a k e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Ser P Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 4 11 11.

5 S e n a r a i B o r a n g . Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak pentadbiran sekolah 3. 1 1 .P e r a t u Faani l PM e en j aa d b i r a n r t 1. takwim sekolah. Borang Pesanan / Nota Minta 2. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. dan fail kuasa PSS. 3 P e r a t u r a n .U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g 1. 2. KEW PA 3 . 4 S e n a r a i U n d a n g . KEW PA 2 4. Buku Stok Bahan-Bahan PSS 3. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan seperti buku panduan guru . 2. 1 1 .B o r a F g i lY M ne gj a D i g u n a k a n na a 1. Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan Bacaan PSS (1990) BTPN. Johor 1 1 .

1 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk 12 . Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 12.P0 r o s e s K e Pr jea r p uusr tua k a a n d a n M e d i a G Aktiviti Sub Aktiviti MENYELIA DAN MENGEDAR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK/ KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH. J 300/ Kad Petak Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 2 .5.

2.Mencatat minit Pengetua / Guru Besar/ Pihak pentadbir sekolah Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan bacaan PSS (1990) BTPN Program NILAM: Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) BTP Standart Kualiti: Penyediaan minit mesyuarat (2002) BTP Surat KP(BTP-PSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas guru perpustakaan dan media sekolah (6 Julai 2004) BTP SPI Bil 10/2000 SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002) 3.1. Mengedar kepada ahli (rujuk pekeliling minit mesyuarat) 8. menyimpan dalam fail . 7. Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar. Menyiapkan minit mesyuarat AJK induk PSS 4. Memprbanyakkan minit. mendapatkan pengesahan pengetua/Guru GPK T&K Besar 6. menghantar draf untuk semakan AJK Kerja PSS 5.

Johor Aktiviti 12 MENYELIA DAN MENGEDAR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK/ KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH. Mengedar kepada ahli (rujuk pekeliling minit mesyuarat) Menyimpan dalam fail Ta mat TTT . Meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Sub Aktiviti 12.1 12 . C a r t a A l i r G nu K ue r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 a r j Mula Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar. Mencatat minit Semak semula Menyiapkan minit mesyuarat Menghantar draf untuk semakan Mendapatkan pengesahan pengetua/Guru Besar Ya Tidak Memperbanyakkan minit.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

1 2 . Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Aktiviti Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar. 2S e n a r a i G u m u a k e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Ser P Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 12 12. Mencatat minit Menyiapkan minit mesyuarat Menghantar draf untuk semakan Mendapatkan pengesahan pengetua/Guru Besar Memperbanyakkan minit.1 MENYELIA DAN MENGEDAR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK/ KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH. Mengedar kepada ahli (rujuk pekeliling minit mesyuarat) Menyimpan dalam fail Tindakan Catatan .

BTPN. Standard Kualiti: Penyediaan Minit Mesyuarat (2002) BTPN SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 5. 3 P e r a t u r a n . Menggunakan Buku Panduan Pengurusan Sekolah yang ditetapkan oleh pentadbiran sekolah. 2. 4. 4 S e n a r a i U n d a n g . 4. 6. Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan Bacaan PSS (1990) BTPN Surat KP(BTP dan PSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTPN Program NILAM : Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) . 5.P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n 1.U n dFa ani lg Md ea jna P e k e l i l i n g 1. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. 8. 2 Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak pentadbiran sekolah 3. Johor 1 2 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS Menggunapakai surat siaran keluaran BTPN 1 2 . 3. 1/1992: Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Pentadbiran Awam. 7.

B o r a F a i lY Ma n jga D i g u n a k a n ng e -tiada- 1 3 . Johor 1 2 . 5 S e n a r a i B o r a n g .P0 r o s e s K e rej a p Gu u rt a k a a n d a n M e d i a P r s u Aktiviti Sub Aktiviti 13 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program. 15. GKMP/Ketua Panitia GKMP/Ketua Panitia . 13/1998: Program Tabiat Membaca. 20. Menilai keberkesanan program. 18. GKMP/Ketua Panitia GKMP/Ketua Panitia Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Menyediakan borang pemantauan. GKMP/Ketua Panitia GKMP/Ketua Panitia 19. Penyimpanan dokumen. Mengadakan “ Post mortem “ terhadap program yang berkenaan. Guru Penolong Kanan I Guru Besar/Pengetua 1. Menjalankan program yang telah dirancang. bertarikh 22 Mei 1998. Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. 16. 14.13. Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Guru Besar/Pengetua. Mengawal selia perjalanan program. 9. 17.

Penambahbaikan Program Menilai keberkesanan program. Menyedia dan menghantar laporan kepada Pengetua/ PKG. Johor 1 3 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Ta mat TTT Penyimpanan dokumen. Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program. Mengadakan “ Post mortem “. . Mengawal selia perjalanan program. Menyediakan borang pemantauan.terhadap program yang berkenaan.C a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a a a a n d a n M e d i 1 a r a k Aktiviti Sub Aktiviti 13.0 Mul a Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Menjalankan program yang telah dirancang.

Menjalankan program yang telah dirancang. Tindakan 13.0 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini Catatan 1/1 2 3 Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program. Menyedia dan menghantar laporan kepada Pengetua/ PKG Penyimpanan dokumen. Mengawal selia perjalanan program.terhadap program yang berkenaan. Mengadakan “ Post mortem “. Johor 1 3 .S2 e n a r a i S e Pme ar p uGs ut ar u a a n d a n M e d i a k k Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 Aktiviti Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 4 5 6 7 8 9 . Menyediakan borang pemantauan. Menilai keberkesanan program.

0 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 (Jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Johor 1 3 . 3 N o r m a P ee rrpj au s t u rk ua a n d a n M e d i a K G a Aktiviti Sub Aktiviti 13. Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Guru Besar/Pengetua. Menyediakan borang pemantauan. Menilai keberkesanan program. Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program. 4 1 minggu 5 1 minggu 6 2 hari 1 minggu 7 8 1 minggu 9 1 hari . Menjalankan program yang telah dirancang. Mengadakan “ Post mortem “ terhadap program yang berkenaan. Mengawal selia perjalanan program. Penyimpanan dokumen.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.) Bil Jenis Kerja Masa Diambil 1 hari 1 minggu 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 2 3 Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan.

11. bertarikh 19 November 2001. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. 1 3 . Format Laporan Aktiviti. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Latihan. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. 9.P e r a t u r a n P e n t a d b i r a n 9. 8. 10. . Borang Pemantauan Aktiviti. 5S e n a r a i U n d a n g . 2. Johor 1 3 . 13/1998: Program Membina Tabiat Membaca. bertarikh 22 Mei 1998. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 4P e r a t u r a n . 10. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Borang Maklumat. 7. Borang Penilaian Aktiviti. 12/2001: Gerakan Membaca Di Sekolah-Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri.U n d a n g d a n P e k e l i l i n g 1. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Latihan. 6S e n a r a i B o r a n g . 1 3 .B o r a n g Y a n g D i g u n a k a n . 12.

Menyedia laporan semakan stok dan inventori peralatan 6. Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori 4. Mempamerkan salinan stok dan inventori peralatan sekolah di papan kenyataan GPM Pejabat GPM .PA 3 KEW. PA 2 J300(KEW.Mengenal pasti peralatan yang diterima PK Pentadbiran dan Kurikulum Pembantu Tadbir Kewangan / GPM GPM J300(KEW. Johor 1 4 .134) KEW.134) KEW. Penyimpanan dokumen 7.Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua /Guru Besar PK Pentadbiran dan Kurikulum 14 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan PSS Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan 2.PA 3 KEW.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 0P r o s e sG Ku er u j aP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a r Aktiviti Sub Aktiviti Proses Kerja 1. PA 2 3. Menjalankan pelupusan ( jika perlu ) 5.

C a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 a r a Aktiviti Sub Aktiviti 14 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan PSS Muka surat ini 1/1 Mula Terima arahan kerja daripada Pengetua / Guru Besar / PK P &K Mengenal pasti peralatan yang diterima Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori Pelupusan ( jika Menyediakan laporan semakan stok dan inventori peralatan Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Johor 1 4 .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Taklimat umum kepada semua guru AJK PSS dan Bilik-bilik Khas Melaksanakan tugas Semakan oleh PK P & K dan PT Kewangan Mempamerkan salinan stok dan inventori di papan kenyataan di PSS dan Bilik-bilik Khas Penyimpanan dokumen oleh PT Kewangan / Pejabat Tamat . Menyediakan borang KEW PA dan Borang J.

2 S e n a r a iG Su er m aP ke r p u s t a k a a n d a n M e d i a u Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 14.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 4 .0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan PSS Aktiviti Mengenal pasti peralatan yang diterima . Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1 2 Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori Menyediakan laporan semakan stok dan inventori peralatan Menjalankan pelupusan ( jika perlu ) Menyedia dan menghantar laporan kepada Pengetua Penyimpanan dokumen Mempamerkan salinan stok dan inventori peralatan sekolah di papan kenyataan 3 4 5 6 7 .

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 4 .N o r m a GK ue r ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 3 (Jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.) Bil Jenis Kerja Masa Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Mengenal diterima pasti peralatan yang 2 1 minggu 3 Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori Menjalankan pelupusan ( jika perlu ) Menyedia laporan semakan stok dan inventori peralatan Penyimpanan dokumen Mempamerkan salinan stok dan inventori peralatan sekolah di papan kenyataan 2 minggu 4 5 Sepanjang tahun 1 minggu 6 7 Sepanjang tahun Sepanjang tahun .

6S e n a r a i B o r a n g . 4P e r a t u r a n . 5S e n a r a i U n d a n g . Borang yang diedarkan kepada AJK Kerja hendaklah diserahkan kepada GPM dua minggu selepas borang diedarkan. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.B o r a Fn ag i l YMa en jga D i g u n a k a n 11. 13. 4. 12. Borang J 300 Borang KEW PA 2 Borang KEW PA 3 . menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. Johor 1 4 . 1 4 . Menjalankan semakan stok peralatan dan inventori dua kali setahun. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah.U n d a n gl M ae nj a P e k e l i l i n g Fai d 1. 3.P e r a t u Fr a inl M e n at a d b i r a n P j 1. Rujuk Pekeliling Perolehan Stok 1 4 . 5. 2.

Menyediakan borang kriteria pemilihan ahli perpustakaan 6. Mengenal pasti saluran promosi PK Pentadbiran dan Kurikulum Surat siaran dan peraturan keahlian setiap perpustakaan Instrumen analisis GPM dan AJK Kerja 4.0 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan 2.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Menyediakan saluran promosi 5. Mengedarkan keahlian 7. Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan . 2 P r o s G su rKue P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e r a Aktiviti Sub Aktiviti Proses Kerja 3. Membuat analisis borang permohonan keahlian 9. Merancang aktiviti promosi keahlian Persatuan Perpustakaan / PS Negeri bersama AJK Kerja 3.Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua /Guru Besar PK Pentadbiran dan Kurikulum 15. Mengumpulkan keahlian borang permohonan borang permohonan 8. Johor 1 5 .

.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Terima arahan kerja daripada Pengetua / Guru Besar / PK P Mesyuarat dengan AJK Induk dan AJK PSS &K Merancang aktiviti promosi keahlian Taklimat umum kepada semua guru AJK PSS dan Pengawas PSS dan pelajar Melaksanakan promosi Mengenal pasti saluran promosi Menyediakan borang kriteria pemilihan Mengedarkan borang permohonan keahlian Mengumpulkan borang permohonan keahlian Mengedarkan borang Membuat analisis borang permohonan keahlian permohonan keahlian Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan Mengumpulkan borang permohonan keahlian Membuat analisis borang permohonan keahlian Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan Menyediakan borang kriteria pemilihan Tamat .C a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 0 a r a Aktiviti Sub Aktiviti 15 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat 1/1 ini Mula Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Johor 1 5 .

1 S e n a r a i GS u rmu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 15 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat 1/1 ini Aktiviti Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Merancang aktiviti promosi keahlian Persatuan Perpustakaan / PS Negeri bersama AJK Kerja Mengenal pasti saluran promosi Tindakan Catatan 2 3 4 5 Menyediakan saluran promosi Menyediakan borang kriteria pemilihan ahli perpustakaan Mengedarkan borang permohonan keahlian Mengumpulkan borang permohonan keahlian Membuat keahlian analisis borang permohonan 6 7 8 9 Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 5 .

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

1 5 .N o r m a GK ue r u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 j
Aktiviti Sub Aktiviti 15 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat 1/1 ini

(Jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.) Bil Jenis Kerja Masa Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1

Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Merancang aktiviti promosi keahlian Persatuan Perpustakaan / PS Negeri bersama AJK Kerja Mengenal pasti saluran promosi Menyediakan saluran promosi Menyediakan borang pemilihan ahli perpustakaan Mengedarkan keahlian borang kriteria

2

1 minggu

3 4 5

1 minggu 1 minggu 1 minggu

6

permohonan

1 hari

7 8 9

Mengumpulkan borang permohonan keahlian Membuat analisis permohonan keahlian borang

1 minggu 1 minggu 1 hari

Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

1 5 . 3P e r a t u r a n - P e r a t u Fr a inl M e n at a d b i r a n P j
1. 2. 3. 4. 5. 6. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. Promosi hendaklah dibuat pada awal tahun Aktiviti yang dijalankan hendaklah mendapat persetujuan daripada Guru Besar / Pengetua Merekod nama murid yang menjadi ahli persatuan perpustakaan yang dijalankan di sekolah

1 5 . 4S e n a r a i U n d a n g - U n d a n gl M ae nj a P e k e l i l i n g Fai d
1. Mengikut syarat-syarat yang dikeluarkan oleh setiap perpustakaan.

1 5 . 5S e n a r a i B o r a n g - B o r a Fn ag i l YMa en jga D i g u n a k a n
14.
15. Borang Keahlian Instrument analisis

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang, Johor

16.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media

4. 3. Menganalisiskan intrumen. GPK TADBIR & KURIKULUM GPM AJK Kerja GPM 7. Mengenalpasti masalah / kelemahan perkhidmatan PSS. Mengedarkan instrumen. 2. Menyediakan instrumen kajian tindakan. Menerima rekod penggunaan perkhidmatan PSS. Instrumen 5. Mencadang penambahbaikan. Mengumpulkan instrumen.Aktiviti Menjalankan Penyelidikan / Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Sub Muka surat 1/1 Aktiviti ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk 16 1. GPM AJK Kerja GPM AJK Kerja GPM Instrumen Pengetua/Guru Besar/GPK TADBIR & KURIKULUM . Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir dan Kurikulum. 6. 8.

G r a Aktiviti Subaktiviti 16 Mul a Menjalankan Penyelidikan/Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Menyemak rekod Menyediakan instrumen Mengedarkan instrumen Mengumpul instrumen Menganalisis instumen Mengenalpasti masalah/kelemahan Mencadangkan penambahbaikan Tam atTT T . Johor 1 6 C1 a r t a A l i r a nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

4. Aktiviti Menyemak rekod penggunaan perkhidmatan PSS Mengumpul maklumat yang diperlukan Mengedarkan borang kaji selidik Menganalisa borang kaji selidik Membuat penilaian Tindakan Catatan 2. e Aktiviti Subaktiviti 16 Menjalankan Penyelidikan Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Bil 1. Johor .1 6 S2 e n a r a i GS u rmu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a . 3. 5. Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang.

Bil. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1. Menganalisa borang kaji selidik 2 Jam 5. Mengedarkan borang kaji selidik 2 Jam 4. 2 Jam 3. Membuat penilaian 1 Hari . Menyemak rekod penggunaan perkhidmatan PSS Mengumpul maklumat yang diperlukan Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 Hari 2.1 6 N3 o r m a GK ue rPrujea r p u s t a k a a n d a n M e d i a .

3. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah.P e r a t u r F a i lP m ne tj a d b i r a n . Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari masa ke semasa oleh pihak sekolah.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. a 1. 4. g a Tiada 1 6 S6 e n a r a i B o r a n g . Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah.B o rF aa ni lg MY eaj n g D i g u n a . 2. menyediakan panduan untuk menjalankan penyelidikan/kajian tindakan.U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g . Johor 1 6 P4 e r a t u r a n . 1 6 S5 e n a r a i U n d a n g . Borang soal selidik . an e 1.

10. Mengumpul data serta dokumentasi daripada setiausaha program. Menghantar analisis dan laporan untuk disemak. 14. Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir dan Kurikulum untuk menyediakan laporan serta analisis yang berkaitan.17. Pengetua/Guru Besar/GPK TADBIR & KURIKULUM GPM Guru Penyelaras Program Standard Q : Penyediaan Minit Mesyuarat (2002). 11. 12. Mencadang penambahbaikan. Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah. Membuat analisis dan laporan untuk setiap program serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. Pengurusan. Analisis Pelaksanaan Pembangunan.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media Menyediakan Laporan. Program dan KAtiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah Sub Muka surat 1/1 Aktiviti ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk Aktiviti 17 9. BTP . 13.

Johor 1 7 C1 a r t a A l i r a nu rKu e Mj ae d i a d a n P e r p u s t a k a a n . Analisis Pelaksanaan Pembangunan. Pengurusan. Tam atTT T .Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Program dan KAtiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah Mul a Muka surat ini 1/1 Subaktiviti - Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Kumpul dan dapatkan data-data serta dokumentasi Buat analisis dan laporan Hantar analisis dan laporan untuk semakan GPK Tadbir & Kurikulum Tidak Lulus Lulus Penambahbaikan Sediakan analisis dan laporan lengkap Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah. G r Aktiviti 17 Menyediakan Laporan.

Sur k Aktiviti 17 Menyediakan Laporan. Aktiviti Menerima arahan Pengetua/Guru Besar untuk menyediakan laporan dan analisis. Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah. Johor 1 7 S2 e n a r a i G e m u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a . 3. Program dan KAtiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Subaktiviti - Bil 1. Membuat analisis dan laporan seperti yang dikehendaki. . 5. Menghantar analisis dan laporan untuk semakan oleh GPK Tadbir & Kurikulum. Pengurusan. Menyediakan analisis dan laporan lengkap. 4. 6.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Tindakan Catatan 2. Analisis Pelaksanaan Pembangunan. Mengumpul dan mendapatkan data-data serta dokumentasi daripada penyelaras program.

1 Hari 6. 1 Hari 3. 2 Jam 5. Menggunakan format penulisan laporan yang ditetapkan oleh BTPN dan pihak sekolah. 1 jam 1 7 P4 e r a t u r a n . 1. Mengumpul dan mendapatkan datadata serta dokumentasi daripada penyelaras program. Membuat analisis dan laporan seperti yang dikehendaki. Menghantar analisis dan laporan untuk semakan oleh GPK Tadbir & Kurikulum. Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah. g a . Menerima arahan Pengetua/Guru Besar untuk menyediakan laporan dan analisis. 1 7 S5 e n a r a i U n d a n g . Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1.P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n . Johor 1 7 N3 o r m a K e M j a dGi au rGu u r u P e r p u s t a k a a n d a n M e . Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 Jam 2.U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g . 2 Jam 4. Menyediakan analisis dan laporan lengkap.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. r e Bil.

Standard Q : Penyediaan Minit Mesyuarat (2002). Johor 1 7 S6 e n a r a i B o r a n g .1.B o r F a igl M a nag D i g u n a . Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. BTP. an Yej Tiada .

Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah Khasnya Laporan PSS dan Aktiviti 18 NILAM kepada BTP Melalui PKG dan BTPN Pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun Sub Muka surat 1/1 Aktiviti ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk 15.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media . 17. 16. Pengetua/Guru Besar GPK TADBIR & KURIKULUM Bahagian Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru 18. Memastikan segala data dan laporan adalah lengkap sebelum dihantar. Menghantar segala data dan laporan melalui pihak sekolah ke PKG. Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir dan Kurikulum untuk menghantar data dan laporan program PSS ke agensi-agensi yang berkenaan.

G r Aktiviti 18 Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah Khasnya Laporan PSS dan NILAM kepada BTP Melalui PKG dan BTPN Pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun Muka surat ini 1/1 Subaktiviti Mul a Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Pastikan segala data dan laporan yang berkenaan.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Johor 1 8 C1 a r t a A l i r a nu rKu e Mj ae d i a d a n P e r p u s t a k a a n . Hantar data dan laporan yang dikehendaki ke PKG Tam atTT T .

Sur k Aktiviti 18 Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah Khasnya Laporan PSS dan NILAM kepada BTP Melalui PKG dan BTPN Pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun Muka surat ini 1/1 Subaktiviti - Bil 1. Hantar data dan laporan yang dikehendaki ke PKG 1 8 N3 o r m a K e M j a dGi au rGu u r u P e r p u s t a k a a n d a n M e . Pastikan segala data dan laporan yang berkenaan Telah di siapkan oleh Penyelaras Nilam menggunakan system E.Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. Aktiviti Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Tindakan Catatan 2. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1. Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 Jam 2. Pastikan segala data dan laporan yang berkenaan telah di siapkan dan lengkap oleh Penyelaras NILAM dengan menggunakan system E-NILAM 3 Hari . r e Bil. Johor 1 8 S2 e n a r a i G e m u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a .Nilam 3.

2.P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n .U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g .g oD r iag nu gn a F a i l M e j a 1 B 1. Hantar data dan laporan yang dikehendaki ke PKG 3 Jam Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media ___________________________________________________________________________________________________________ _________________ Pusat Kegiatan Guru & Majlis Guru Perpustakaan dan Media daerah Kluang. 2. S 8e n a r a i B o r aYn ag n. BTP menetapkan semua laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM dihantar pada bulan April dan Oktober setiap tahun. Surat Iringan ( Cover Letter ) . 1 8 S5 e n a r a i U n d a n g . Johor 1 8 P4 e r a t u r a n . g a Tiada 1 5 . Borang/ disket yang diberikan oleh BTP untuk dilengkapkan.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful