Anda di halaman 1dari 4

Teknik

Kaedah

LANGKAH PENGAJARAN :
PERMULAAN / MEMANASKAN BADAN
Pengajaran Tidak Langsung

Teknik ini berpusatkan pelajar.
Murid melibatkan diri sepenuhnya
dalam aktiviti memanaskan badan
ini.
Kaedah Koperatif
1. Murid belajar secara aktif dan bukan
hanya bergantung kepada guru.
2. Murid tidak terlalu bergantung kepada
guru untuk menyelesaikan masalah.
3. Ahli harus menguasai dan
mengamalkan kemahiran sosial
seperti ikut giliran,memberi
galakan,mendengar,memberi
pertolongan,memberi penjelasan
untuk membolehkan kumpulan
berfungsi dengan efektif.

Aktiviti
O Regangan
O Kelonggaran sendi

Teknik

Kaedah

LANGKAH PENGAJARAN :
PERKEMBANGAN
Teknik Tunjuk Cara

Ciri-ciri teknik ini ialah;
O Pembelajaran melalui pemerhatian
danpendengaran.
O Pelajar cuba membuat dan meniru
pergerakanyang dilihat walaupun
berlaku kesilapan.
O Guru perlu melakukan tunjuk cara
seberapa baikyang mungkin untuk
dicontohi oleh pelajar.
O Gantikan dengan pelajar yang
berkebolehansebagai ganti.

Kaedah Ansur Maju

O Dari mudah ke susah.
Langkah 1 Servis bawah
Langkah 2 - Membuat hantaran servis ke
gelanggang lawan yang telah ditandakan
dengan skital

Aktiviti
O Langkah 1 Servis bawah
O Langkah 2 - Membuat hantaran
servis ke gelanggang lawan yang
telah ditandakan dengan skital

Teknik

Kaedah

Teknik Konstruktivis

O Murid mengaplikasikan pengetahuan
melakukan servis bawah yang dipelajari
dalam sesi pengajaran dalam permainan
'Sasaran Tepat'

Teknik Latih Tubi

O Murid turut melakukan latihan bagi
memeperkukuhkan kemahiran melakukan
servis bawah yang dipelajari.


Kaedah Koperatif
Unsur- unsur pembelajaran koperatif ialah
1. Murid terlibat dalam memberi penerangan kepada
rakan. murid bekerja sebagai satu kumpulan
untuk menyelesaikan satu masalah.
2. Murid belajar secara aktif dan bukan hanya
bergantung kepada guru.
3. Murid tidak terlalu bergantung kepada guru untuk
menyelesaikan masalah sewaktu melakukan
hantaran bola ke gelanggang sebelah.
4. Ahli harus menguasai dan mengamalkan
kemahiran sosial seperti ikut giliran,memberi
galakan,mendengar,memberi
pertolongan,memberi penjelasan untuk
membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif.

LANGKAH PENGAJARAN :
KEMUNCAK
Aktiviti
Permainan kecil
Permainan sasaran tepat

Teknik

Kaedah

Teknik Modelling

Murid mengikut pergerakan guru
Kaedah Demonstrasi

Murid melihat pergerakan guru dan
menirunya.

Kaedah Soal JawabGuru bertanya kepada murid
O Apakah yang telah di pelajari pada hari
ini?
O Mengapakah berat badan perlu
dipindahkan ke hadapan semasa hendak
melakukan servis?
O Tunjuk semula pergerakan kaki dalam
melakukan servis tersebut

LANGKAH PENGAJARAN :
PENUTUP
Aktiviti
Pengenduran otot
Sesi soal jawab/ refleksi