KEPENDUDUKAN

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

31

KEPENDUDUKAN

32

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.1.1 :

LUAS DAERAH, JUMLAH PENDUDUK DAN RATA-RATA
KEPADATAN PENDUDUK TAHUN 2009

Luas Daerah
(Km2)
(1)
(2)
01. Cipatujah
244,65
02. Karangnunggal
139,44
03. Cikalong
140,62
04. Pancatengah
199,97
05. Cikatomas
135,14
06. Cibalong
58,35
07. Parungponteng
50,4
08. Bantarkalong
60
09. Bojongasih
38,85
10. Culamega
62,66
11. Bojonggambir
150,37
12. Sodonghilir
99,11
13. Taraju
58,68
14. Salawu
61,02
15. Puspahiang
45,09
16. Tanjungjaya
38,16
17. Sukaraja
46,91
18. Salopa
111,2
19. Jatiwaras
88,99
20. Cineam
79,01
21. Karangjaya
47,86
22. Manonjaya
44,71
23. Gunungtanjung
43,23
24. Singaparna
19,45
25. Sukarame
24,43
26. Mangunreja
26,65
27. Cigalontang
126,26
28. Leuwisari
44,6
29. Sariwangi
40,85
30. Padakembang
40,14
31. Sukaratu
44,4
32. Cisayong
48,33
33. Sukahening
32,09
34. Rajapolah
23,28
35. Jamanis
18
36. Ciawi
45,24
37. Kadipaten
47,38
38. Pagerageung
69,47
39. Sukaresik
17,5
Kab. Tasikmalaya
2.712,49
Tahun 2008
2,712.49
Tahun 2007
2.712.52
Tahun 2006
2.563,35
Tahun 2005
2.563,35
Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Tasikmalaya
Kecamatan

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

Jumlah
Penduduk
(3)
63.497
84.252
62.008
43.207
48.013
31.719
35.519
34.130
21.019
23.786
39.841
65.587
40.497
58.138
33.244
44.469
47.726
47.582
52.093
35.950
13.269
60.952
30.772
64.076
40.432
36.599
69.782
37.037
36.574
33.282
47.344
52.695
29.600
45.076
34.203
60.406
33.770
53.962
35.212
1.727.320
1,707,297
1.686.633
1.668.581
1.645.971

Kepadatan
Per Km2
(4)
260
604
441
216
355
544
705
569
541
380
265
662
690
953
737
1.165
1.017
428
585
455
277
1.363
712
3.294
1.655
1.373
553
830
895
829
1.066
1.090
922
1.936
1.900
1.335
713
777
2.012
637
629
615
651
642

33

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.1.2 : JUMLAH DESA, RUMAHTANGGA, PENDUDUK DAN RATA-RATA
PENDUDUK PER RUMAHTANGGA TAHUN 2009

Kecamatan
1

Rumah
Tangga
15

3
19.872

02. Karangnunggal

14

25.967

03. Cikalong

13

20.661

62.008

3,00

04. Pancatengah

11

14.379

43.207

3,00

05. Cikatomas

9

15.074

48.013

3,19

06. Cibalong

6

11.307

31.719

2,81

07. Parungpoteng

8

12.196

35.519

2,91

08. Bantarkalong

8

11.529

34.130

2,96

09. Bojongasih

6

7.406

21.019

2,84

10. Culamega

5

8.115

23.786

2,93

11. Bojonggambir

10

13.011

39.841

3,06

12. Sodonghilir

12

20.655

65.587

3,18

13. Taraju

9

11.862

40.497

3,41

14. Salawu

12

15.098

58.138

3,85

15. Puspahiang

8

12.490

33.244

2,66

16. Tanjungjaya

7

13.342

44.469

3,33

17. Sukaraja

8

13.998

47.726

3,41

18. Salopa

9

19.097

47.582

2,49

19. Jatiwaras

11

15.415

52.093

3,38

20. Cineam

10

13.127

35.950

2,74

21. Karangjaya

4

5.485

13.269

2,42

22. Manonjaya

12

19.852

60.952

3,07

7

10.542

30.772

2,92

24. Singaparna

10

18.042

64.076

3,55

25. Sukarame

6

11.230

40.432

3,60

26. Mangunreja

6

11.610

36.599

3,15

27. Cigalontang

16

20.237

69.782

3,45

28. Leuwisari

7

11.278

37.037

3,28

29. Sariwangi

8

10.255

36.574

3,57

30. Padakembang

5

9.326

33.282

3,57

31. Sukaratu

8

12.947

47.344

3,66

32. Cisayong

13

17.565

52.695

3,00

33. Sukahening

7

9.656

29.600

3,07

34. Rajapolah

8

13.523

45.076

3,33

35. Jamanis

8

10.030

34.203

3,41

11

16.706

60.406

3,62

6

8.377

33.770

4,03

10

15.280

53.962

3,53

8

9.310

35.212

3,78

Tahun 2008

351
351

535.853
517,649

1.727.320
1,707,297

3,22
3.30

Tahun 2007

351

502.387

1.686.633

3,36

Tahun 2006

351

472.534

1.668.581

3,53

351

470.984

1.645.971

3,54

36. Ciawi
37. Kadipaten
38. Pagerageung
39. Sukaresik
Kab.Tasikmalaya

Tahun 2005
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya

2

Penduduk
Rata2 per
Jumlah
rumahtangga
4
5
63.497
3,20
84.252
3,24

01. Cipatujah

23. Gunungtanjung

34

Desa

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.1.3 : RATA-RATA KEPADATAN PENDUDUK PER KILO METER
PERSEGI TAHUN 2005 S/D 2009
Kecamatan

2005

2006

2007

2008

2009

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Cipatujah

251

253

253

257

260

02. Karangnunggal

589

598

590

597

604

03. Cikalong

427

438

431

436

441

04. Pancatengah

207

210

211

214

216

05. Cikatomas

345

327

347

351

355

06. Cibalong

520

525

531

537

544

07. Parungpoteng

718

727

688

697

705

08. Bantarkalong

547

553

555

562

569

09. Bojongasih

570

579

528

535

541

10. Culamega

394

396

371

375

380

11. Bojonggambir

257

259

259

262

265

12. Sodonghilir

649

652

646

654

662

13. Taraju

695

704

674

682

690

1.107

1.113

930

942

953

15. Puspahiang

953

968

720

729

737

16. Tanjungjaya

1.170

1.181

1.138

1,152

1.165

17. Sukaraja

1.053

1.068

993

1,005

1.017

18. Salopa

415

421

418

423

428

19. Jatiwaras

641

650

572

579

585

20. Cineam

443

447

444

450

455

21. Karangjaya

261

268

271

274

277

22. Manonjaya

1.369

1.396

1.331

1,348

1.363

14. Salawu

23. Gunungtanjung

712

721

695

704

712

24. Singaparna

3.250

3.288

3.216

3,256

3.294

25. Mangunreja

1.443

1.466

1.616

1,636

1.655

26. Sukarame

2.214

2.269

1.341

1,357

1.373

27. Cigalontang

555

566

540

546

553

28. Leuwisari

804

802

811

821

830

29. Sariwangi

852

865

874

885

895

30. Padakembang

1.059

1.066

809

819

829

31. Sukaratu

1.352

1.369

104

1,054

1.066

32. Cisayong

1.031

1.053

1.065

1,078

1.090

33. Sukahening

1.182

1.201

901

912

922

34. Rajapolah

2.770

2.831

1.891

1,914

1.936

35. Jamanis

2.161

2.204

1.855

1,878

1.900

36. Ciawi

1.368

1.382

1.304

1,320

1.335

37. Kadipaten

744

754

696

704

713

38. Pagerageung

817

823

758

768

777

1.925

1.956

1.965

1,989

2.012

642

651

615

629

39. Sukaresik
Kab.Tasikmalaya

637

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

35

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.1.4 : PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN
SEX RATIO TAHUN 2009
Kecamatan

Laki-laki

(1)
(2)
31.644
01. Cipatujah
41.700
02. Karangnunggal
32.098
03. Cikalong
21.764
04. Pancatengah
23.617
05. Cikatomas
16.078
06. Cibalong
18.223
07. Parungponteng
17.174
08. Bantarkalong
10.736
09. Bojongasih
11.782
10. Culamega
19.878
11. Bojonggambir
32.382
12. Sodonghilir
19.749
13. Taraju
29.079
14. Salawu
16.900
15. Puspahiang
21.718
16. Tanjungjaya
22.934
17. Sukaraja
23.379
18. Salopa
25.957
19. Jatiwaras
17.601
20. Cineam
6.552
21. Karangjaya
31.431
22. Manonjaya
15.395
23. Gunungtanjung
31.173
24. Singaparna
20.419
25. Sukarame
18.215
26. Mangunreja
34.604
27. Cigalontang
17.842
28. Leuwisari
17.479
29. Sariwangi
16.034
30. Padakembang
23.728
31. Sukaratu
25.794
32. Cisayong
14.787
33. Sukahening
22.309
34. Rajapolah
16.655
35. Jamanis
29.936
36. Ciawi
16.604
37. Kadipaten
26.924
38. Pagerageung
17.672
39. Sukaresik
857.948
Kab.Tasikmalaya
Tahun 2008
850,842
Tahun 2007
841.377
Tahun 2006
833.018
Tahun 2005
821.898
Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Tasikmalaya

36

Perempuan
(3)
31.853
42.552
29.910
21.442
24.397
15.641
17.296
16.956
10.282
12.004
19.963
33.206
20.749
29.058
16.344
22.751
24.792
24.203
26.136
18.349
6.718
29.521
15.377
32.903
20.013
18.383
35.178
19.194
19.095
17.248
23.616
26.901
14.813
22.766
17.547
30.470
17.165
27.038
17.540
869.372
856,455
845.256
835.563
824.073

Jumlah
(4)
63.497
84.252
62.008
43.207
48.013
31.719
35.519
34.130
21.019
23.786
39.841
65.587
40.497
58.138
33.244
44.469
47.726
47.582
52.093
35.950
13.269
60.952
30.772
64.076
40.432
36.599
69.782
37.037
36.574
33.282
47.344
52.695
29.600
45.076
34.203
60.406
33.770
53.962
35.212
1.727.320
1,707,297
1.686.633
1.668.581
1.645.971

Sex Ratio
(5)
99,34
98,00
107,32
101,50
96,80
102,79
105,36
101,28
104,42
98,15
99,57
97,52
95,18
100,07
103,40
95,46
92,51
96,60
99,32
95,92
97,53
106,47
100,11
94,74
102,03
99,09
98,37
92,96
91,53
92,96
100,47
95,89
99,82
97,99
94,92
98,25
96,73
99,58
100,75
98,69
99.34
99,54
99,77
99,74

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.1.5 : PENDUDUK DAN RATA-RATA PERTUMBUHAN
DARI TAHUN 2008 S/D 2009
Kecamatan

2008

(1)
(2)
01. Cipatujah
62,762
02. Karangnunggal
83,274
03. Cikalong
61,298
04. Pancatengah
42,708
05. Cikatomas
47,455
06. Cibalong
31,353
07. Parungponteng
35,111
08. Bantarkalong
33,736
09. Bojongasih
20,777
10. Culamega
23,510
11. Bojonggambir
39,380
12. Sodonghilir
64,826
13. Taraju
40,026
14. Salawu
57,465
15. Puspahiang
32,861
16. Tanjungjaya
43,951
17. Sukaraja
47,168
18. Salopa
47,029
19. Jatiwaras
51,490
20. Cineam
35,532
21. Karangjaya
13,115
22. Manonjaya
60,253
23. Gunungtanjung
30,416
24. Singaparna
63,329
25. Sukarame
39,965
26. Mangunreja
36,175
27. Cigalontang
68,973
28. Leuwisari
36,604
29. Sariwangi
36,146
30. Padakembang
32,893
31. Sukaratu
46,797
32. Cisayong
52,082
33. Sukahening
29,257
34. Rajapolah
44,552
35. Jamanis
33,804
36. Ciawi
59,705
37. Kadipaten
33,377
38. Pagerageung
53,337
39. Sukaresik
34,805
Kab.Tasikmalaya
1,707,297
Tahun 2007-2007
1.686.633
Tahun 2006-2006
1.668.581
Tahun 2005-2005
1.616.102
1.606.711
Tahun 2003-2004
Sumber :Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

2009
(3)
63.497
84.252
62.008
43.207
48.013
31.719
35.519
34.130
21.019
23.786
39.841
65.587
40.497
58.138
33.244
44.469
47.726
47.582
52.093
35.950
13.269
60.952
30.772
64.076
40.432
36.599
69.782
37.037
36.574
33.282
47.344
52.695
29.600
45.076
34.203
60.406
33.770
53.962
35.212
1.727.32
1,707,2970
1.686.633
1.668581
1.616.102

Pertumbuhan
(4)
1,17
1,17
1,16
1,17
1,18
1,17
1,16
1,17
1,16
1,17
1,17
1,17
1,18
1,17
1,16
1,18
1,18
1,18
1,17
1,18
1,17
1,16
1,17
1,18
1,17
1,17
1,17
1,18
1,19
1,18
1,17
1,18
1,17
1,17
1,18
1,17
1,18
1,17
1,17
1,17
1.23
1,01
1,85
1,01

37

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.1.6. PENDUDUK MENURUT GOLONGAN UMUR DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN TASIKMALAYATAHUN 2009
Golongan Umur

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

0–4

81.148

82.991

164.139

5–9

86.444

95.644

182.088

10 – 14

92.510

98.264

190.774

15 – 19

83.870

84.725

168.595

20 – 24

69.324

67.842

137.166

25 – 29

58.415

62.448

120.864

30 – 34

58.665

64.499

123.164

35 – 39

63.626

62.845

126.471

40 – 44

62.184

58.288

120.472

45 – 49

53.677

49.877

103.553

50 – 54

42.742

39.521

82.263

55 – 59

32.986

30.885

63.871

72.358

71.543

143.900

Jumlah

857.948

869.372

1.727.320

Tahun 2008

850,842

856,455

1,707,297

Tahun 2007

841.377

845.256

1.686.633

Tahun 2006

833.018

835.563

1.668.581

Tahun 2005

824.332

791.770

1.616.102

60+

Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Tasikmalaya

38

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.1.7.. JUMLAH RUMAHTANGGA DAN PENDUDUK MISKIN MENURUT KECAMATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2009

Kecamatan

Jumlah Rumah Tangga

Jumlah Rumah
Tangga Sasaran

Jumlah Penduduk
Miskin

1

2

3

4

01. Cipatujah

19.872

5.443

17.392

02. Karangnunggal

25.967

6.063

19.672

03. Cikalong

20.661

5.816

17.455

04. Pancatengah

14.379

5.315

15.971

05. Cikatomas

15.074

4.898

15.601

06. Cibalong

11.307

2.619

7.347

07. Parungpoteng

12.196

3.778

11.003

08. Bantarkalong

11.529

2.930

8.674

09. Bojongasih

7.406

1.857

5.271

10. Culamega

8.115

2.329

6.827

11. Bojonggambir

13.011

3.093

9.472

12. Sodonghilir

20.655

4.846

15.388

13. Taraju

11.862

2.631

8.983

14. Salawu

15.098

4.783

18.418

15. Puspahiang

12.490

2.338

6.223

16. Tanjungjaya

13.342

2.679

8.929

17. Sukaraja

13.998

3.645

12.427

18. Salopa

19.097

4.090

10.191

19. Jatiwaras

15.415

4.647

15.704

20. Cineam

13.127

2.885

7.901

21. Karangjaya

5.485

1.061

2.567

22. Manonjaya

19.852

3.830

11.759

23. Gunungtanjung

10.542

1.947

5.683

24. Singaparna

18.042

4.290

15.236

25. Sukarame

11.230

3.193

11.496

26. Mangunreja

11.610

1.549

4.883

27. Cigalontang

20.237

4.814

16.600

28. Leuwisari

11.278

2.656

8.722

29. Sariwangi

10.255

2.111

7.528

9.326

2.871

10.245

31. Sukaratu

12.947

2.888

10.561

32. Cisayong

17.565

4.349

13.047

9.656

3.022

9.264

34. Rajapolah

13.523

4.655

15.517

35. Jamanis

10.030

4.042

13.783

36. Ciawi

16.706

6.448

23.314

8.377

3.455

13.928

38. Pagerageung

15.280

5.241

18.508

39. Sukaresik
Kab.Tasikmalaya

9.310

4.169

15.767

535.853

143.276

461.349

517,649

143,276

478,080

143.083

481.579

30. Padakembang

33. Sukahening

37. Kadipaten

Tahun 2008

502.387
Tahun 2007
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya dari hasil PPLS 2008 diolah

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

39

KEPENDUDUKAN

40

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.2.1 :

PENCARI KERJA YANG SUDAH/BELUM DITEMPATKAN
PER BULAN TAHUN 2009

Bulan
1

Sudah ditempatkan
LakiPeremJumlah
laki
puan
2
3
4

Sisa Tahun yg Lalu

Maret

10.975

9.888

20.863

2

2

11.113

9.946

21.059

85

14

99

11.211

10.031

21.242

3

9

12

11.389

10.094

21.483

11.524

10.167

21.691

Januari

Pebruari

Belum ditempatkan
PeremLaki-laki
Jumlah
puan
5
6
7

April

Mei

14

11

25

11.620

10.222

21.842

Juni

27

9

36

11.644

10.160

21.804

Juli

26

7

33

11.837

10.232

22.609

Agustus

43

50

93

12.040

10.391

22.431

September

85

102

187

12.226

10.608

22.834

Oktober

231

244

475

12.284

10.666

22.950

Nopember

264

185

449

12.559

10.793

23.352

Desember

16

4

20

12.672

10.844

23.516

Jumlah

794

637

1.431

12.672

10.844

23.516

Tahun 2008

289

426

715

10.975

9.888

20.863

Tahun 2007

94

344

438

10.803

7.253

18.056

Tahun 2006

157

654

811

11.395

8.640

20.035

Tahun 2005

425

878

1.303

11.695

9.341

21.036

Sumber : Disduknakertrans Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

41

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.2.2 :PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR MENURUT PENDIDIKAN YANG
DITAMATKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2005 S/D 2009

Pendidikan yang ditamatkan
1
SD dan Tidak Tamat SD

Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP)
Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas (SLTA)
Akademi (Sarjana Muda)

Perguruan Tinggi/Universitas

Jenis
Kelamin
2
Laki-laki
Perempun
Jumlah
Laki-laki
Perempun
Jumlah
Laki-laki
Perempun
Jumlah
Laki-laki
Perempun
Jumlah
Laki-laki
Perempun
Jumlah

Jumlah Total

2005

2006

2007

2008

2009

3
80
16
96
302
131
433
3.697
2.653
6.350
771
1.436
2.207
1.333
1.381
2.714

4
65
16
81
496
147
643
1.688
1.169
2.857
222
290
512
302
247
549

5
16
32
148
266
137
403
2.703
1.773
4.476
338
521
859
607
508
1.115

6
77
76
153
191
167
358
4.189
3.323
7.512
191
758
949
1.819
2.088
3.907

7
28
15
43
215
112
327
2.099
1.108
3.207
570
1.241
1.811
750
585
1.335

11.800

4.642

7.001

12.879

13.446

Sumber : Disduknakertrans Kabupaten Tasikmalaya

Tabel 3.2.3 : PENCARI KERJA YANG SUDAH/BELUM DITEMPATKAN
MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN 2009

Pendidikan yang ditamatkan
1

Sudah ditempatkan
LakiPerem
Jumlah
laki
puan
2
3
4

Belum ditempatkan
LakiPerem
Jumlah
laki
Puan
5
6
7

35

20

55

24

2

26

Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP)
Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas (SLTA)

119

31

150

141

69

210

398

91

489

7.684

5.388

13.072

Akademi (Sarjana Muda)

172

418

590

1.340

2.226

3.566

47

77

124

3.483

3.159

6.642

Jumlah

771

637

1.408

12.672

10.844

23.516

Tahun 2008

289

426

715

10.975

9.888

20.863

Tahun 2007

94

344

438

3.936

2.627

6.563

Tahun 2006

78

428

506

6.183

5.617

11.800

Tahun 2005

78

428

506

6.183

5.617

11.800

SD dan Tidak Tamat SD

Perguruan Tinggi/
Universitas

Sumber : Disduknakertrans Kabupaten Tasikmalaya

42

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.2.4 : PENCARI KERJA YANG SUDAH DITEMPATKAN
MENURUT JENIS PENEMPATAN TAHUN 2009
Bulan
1

Pegawai Negeri
Lk
Pr
Jml
2
3
5

Peg.Prsh.Negara
Lk
Pr
Jml
6
5
6

Lk
7

Peg.Swasta
Pr
Jml
7
4

Penghapusan
Lk
Pr
Jml
5
6
7

Januari

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

Pebruari

-

-

-

-

-

-

85

14

99

-

-

-

Maret

-

-

-

3

1

4

-

8

8

-

-

-

April

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mei

-

-

-

-

-

-

14

11

25

75

30

105

Juni

-

-

-

-

-

-

27

9

36

275

275

550

Juli

-

-

-

-

-

-

26

7

33

194

199

393

Agustus

20

30

50

-

-

-

23

20

43

-

-

-

September

45

60

105

25

20

45

15

22

37

-

-

-

Oktober

151

115

266

35

45

80

45

84

129

650

764

1.414

Nopember

84

182

266

20

-

20

160

3

163

-

200

200

Desember

-

-

-

-

-

-

16

4

20

-

-

-

Jumlah

300

387

887

83

66

149

411

184

595

1.194 1.468

2.662

Tahun 2008

130

182

312

6

3

9

153

241

394

5.082 2.884

7.966

Tahun 2007

-

-

-

19

-

19

75

97

172

-

247

247

Tahun 2006

-

-

-

-

-

-

79

226

305

4.528

4.014

8.542

Tahun 2005

58

238

296

-

-

-

20

190

210

2.919

1.913

4.832

Sumber : Disduknakertrans Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

43

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.2.5 : JUMLAH LOWONGAN KERJA YANG TERDAFTAR
DAN SUDAH DIPENUHI TAHUN 2009

Bulan
1

Lowongan yang terdaftar
Perem
Laki-laki
Jumlah
puan
2
3
4

Lowongan yg terpenuhi
Perem
Laki-laki
Jumlah
Puan
5
6
7

Januari

-

-

-

-

2

2

Pebruari

40

7

47

85

14

99

Maret

-

8

8

3

9

12

April

-

-

-

-

-

-

Mei

-

-

-

14

11

25

Juni

27

4

31

27

9

36

Juli

26

7

33

26

7

33

Agustus

43

50

93

43

50

93

September

85

102

187

85

102

187

Oktober

231

244

475

231

244

475

Nopember

264

185

449

164

185

449

Desember

16

4

20

16

4

20

732

611

1.343

794

637

1.431

Tahun 2008

526

509

1.035

289

426

715

Tahun 2007

410

1.050

1.460

94

344

438

Tahun 2006

203

365

568

79

226

305

Tahun 2005

298

362

660

78

428

506

Jumlah

Sumber : Disduknakertrans Kabupaten Tasikmalaya

44

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.2.6. PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KEATAS YANG BEKERJA MENURUT
LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2005– 2009
Lapangan Usaha

2005

2006

2007

2008

2009

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pertanian

318.951

329.846

340.561

3.147

3.254

3.360

3,466

3.572

Industri Pengolahan

72.694

75.177

77.619

80,061

82.507

Listrik, Gas dan Air

522

540

557

31.634

32.715

33.777

34,840

35.904

172.764

178.665

184.469

190,273

196.087

Angkutan

40.717

42.108

43.476

44,844

46.214

Keuangan

4.631

4.789

4.945

5,101

5.256

40.262

41.637

42.990

44.343

45.697

Lainnya

261

271

280

Jumlah :

685.583

709.002

732.034

Pertambangan

Bangunan

Perdagangan

Jasa Kemasyarakatan

351,276

575

289

755.066

362.009

592

298

778.137

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

45

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.2.7 : JUMLAH PENCARI KERJA MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2009

Kecamatan

Laki-laki

Jumlah

Perempuan
3

4

01. Cipatujah

386

243

629

02. Karangnunggal

494

411

905

03. Cikalong

322

280

602

04. Pancatengah

190

132

322

05. Cikatomas

260

195

455

06. Cibalong

407

310

717

07. Parungpoteng

271

174

445

08. Bantarkalong

345

215

560

09. Bojongasih

154

135

289

10. Culamega

149

110

259

11. Bojonggambir

198

126

324

12. Sodonghilir

412

288

700

13. Taraju

160

128

288

14. Salawu

347

250

597

15. Puspahiang

140

161

301

16. Tanjungjaya

192

175

367

17. Sukaraja

245

226

471

18. Salopa

228

257

485

19. Jatiwaras

253

286

539

20. Cineam

305

328

633

21. Karangjaya

148

141

289

22. Manonjaya

778

710

1.488

1

23. Gunungtanjung

2

121

162

283

1.102

894

1.996

25. Sukarame

275

250

525

26. Mangunreja

312

221

533

27. Cigalontang

399

349

748

28. Leuwisari

304

338

642

29. Sariwangi

330

247

577

30. Padakembang

317

332

649

31. Sukaratu

257

221

478

32. Cisayong

653

469

1.122

33. Sukahening

146

149

295

34. Rajapolah

439

396

835

35. Jamanis

233

215

448

36. Ciawi

554

484

1.038

37. Kadipaten

124

106

230

38. Pagerageung

487

432

919

39. Sukaresik
Kab.Tasikmalaya

235

298

533

12.672

10.844

23.516

Tahun 2008

10.975

9.888

20.863

Tahun 2007

10.803

7.253

18.056

Tahun 2006

11.395

8.640

20.035

11.695

9.341

21.036

24. Singaparna

Tahun 2005
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya

46

Jenis Kelamin

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.2.8 : JUMLAH TENAGA KERJA MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2009

Kecamatan

Jenis Kelamin

Jumlah

Laki-laki

Perempuan

2

3

4

01. Cipatujah

12.429

11.941

24.370

02. Karangnunggal

18.063

17.354

35.417

03. Cikalong

19.352

18.595

37.947

9.948

9.558

19.506

13.012

12.502

25.514

06. Cibalong

9.182

8.823

18.005

07. Parungpoteng

6.934

6.664

13.598

08. Bantarkalong

7.093

6.814

13.907

09. Bojongasih

5.937

5.706

11.643

10. Culamega

8.196

7.875

16.071

11. Bojonggambir

7.737

7.435

15.172

15.994

5.368

31.362

1

04. Pancatengah
05. Cikatomas

12. Sodonghilir
13. Taraju

8.451

8.120

16.571

14. Salawu

14.589

14.018

28.607

15. Puspahiang

9.772

9.389

19.161

16. Tanjungjaya

13.610

13.078

26.688

17. Sukaraja

10.442

10.033

20.475

9.976

9.586

19.562

19. Jatiwaras

10.779

10.357

21.136

20. Cineam

17.155

16.483

33.638

21. Karangjaya

3.218

3.192

6.310

22. Manonjaya

10.109

9.713

19.822

18. Salopa

23. Gunungtanjung

4.663

4.482

9.145

24. Singaparna

12.321

11.838

24.159

25. Sukarame

9.586

9.212

18.798

26. Mangunreja

7.648

7.350

14.998

27. Cigalontang

15.688

15.073

30.761

28. Leuwisari

7.374

7.085

14.459

29. Sariwangi

6.712

6.449

13.161

30. Padakembang

6.324

6.076

12.400

31. Sukaratu

15.001

14.414

29.415

32. Cisayong

11.089

10.655

21.744

33. Sukahening

8.887

8.540

17.427

34. Rajapolah

8.846

8.501

17.347

35. Jamanis

9.037

8.683

17.720

36. Ciawi

9.045

8.691

17.736

37. Kadipaten

6.582

6.323

12.905

38. Pagerageung

8.268

7.944

16.212

8.470

8.138

16.608

397.519

381.956

779.475

39. Sukaresik
Kab.Tasikmalaya
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

47

KEPENDUDUKAN

48

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.3.1 : TRASMIGRASI LOKAL (TRANSLOK), TRANSMIGRASI
UMUM LAHAN KERING(TULK) DAN PERKEBUNAN INTI
RAKYAT (PIR) PER KECAMATAN ASAL TAHUN 2009
Kecamatan
1

Translok
Kk
Jiwa
2
3

Trans Umum
Kk
Jiwa
4
5

PIR
Kk
6

Jiwa
7

Jumlah
Kk
Jiwa
8
9

01. Cipatujah

-

-

15

41

-

-

15

41

02. Karangnunggal

-

-

-

-

-

-

-

-

03. Cikalong

-

-

-

-

-

-

-

-

04. Pancatengah

-

-

-

-

-

-

-

-

05. Cikatomas

-

-

10

34

-

-

10

34

06. Cibalong

-

-

-

-

-

-

-

-

07. Parungpoteng

-

-

-

-

-

-

-

-

08. Bantarkalong

-

-

-

-

-

-

-

-

09. Bojongasih

-

-

2

5

-

-

2

5

10. Citamba

-

-

-

-

-

-

-

-

11. Bojonggambir

-

-

17

66

-

-

17

66

12. Sodonghilir

-

-

1

2

-

-

1

2

13. Taraju

-

-

-

-

-

-

-

-

14. Salawu

-

-

-

-

-

-

-

-

15. Puspahiang

-

-

-

-

-

-

-

-

16. Tanjungjaya

-

-

-

-

-

-

-

-

17. Sukaraja

-

-

-

-

-

-

-

-

18. Salopa

-

-

-

-

-

-

-

-

19. Jatiwaras

-

-

-

-

-

-

-

-

20. Cineam

-

-

-

-

-

-

-

-

21. Karangjaya

-

-

-

-

-

-

-

-

22. Manonjaya

-

-

-

-

-

-

-

-

23. Gunungtanjung

-

-

-

-

-

-

-

-

24. Singaparna

-

-

-

-

-

-

-

-

25. Sukarame

-

-

-

-

-

-

-

-

26. Mangunreja

-

-

-

-

-

-

-

-

27. Cigalontang

-

-

-

-

-

-

-

-

28. Leuwisari

-

-

-

-

-

-

-

-

29. Sariwangi

-

-

-

-

-

-

-

-

30. Padakembang

-

-

-

-

-

-

-

-

31. Sukaratu

-

-

-

-

-

-

-

-

32. Cisayong

-

-

-

-

-

-

-

-

33. Sukahening

-

-

-

-

-

-

-

-

34. Rajapolah

-

-

-

-

-

-

-

-

35. Jamanis

-

-

-

-

-

-

-

-

36. Ciawi

-

-

-

-

-

-

-

-

37. Kadipaten

-

-

-

-

-

-

-

-

38. Pagerageung

-

-

-

-

-

-

-

-

39. Sukaresik

-

-

-

-

-

-

-

-

Kab. Tasikmalaya
Sumber : Disduknakertrans Kabupaten Tasikmalaya

45

148

-

-

45

148

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

49

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.3.2 : PENEMPATAN TRASMIGRASI LOKAL (TRANSLOK),
TRANSMIGRASI UMUM LAHAN BASAH (TULB) ATAU KERING (TULK)
DAN PERKEBUNAN INTI RAKYAT (PIR) TAHUN 2000 S/D TAHUN 2009
Propinsi
Penempatan
1

Lokasi
Penempatan
Tanggal
Berangkat
2

KALIMANTAN BARAT

UPT Rantau Panjang
Kab. Ketapang
16-11-2009

KALIMANTAN SELATAN

UPT Cintapuri
Kab. Kayong
18-11-2009

JAMBI

UPT Sungai Gelam
Kab. Muara Jambi
22-12-2009

Jenis
Transmigrasi
3

Umum

Jumlah
Kepala
Keluarga

Jiwa

4

5

10

48

Umum

20

60

Umum

15

40

Jumlah

45

148

Sumber : Disduknakertrans Kabupaten Tasikmalaya

50

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.3.3. : JUMLAH KK DAN JIWA PERJENIS TRANSMIGRASI
DAN PROPINSI PENEMPATAN TAHUN 1997 S/D 2009

Propinsi
1
NANGGROE ACEH
DARUSALAM

SUMATERA UTARA

RIAU

Tahun

Jenis
Transmigrasi

2

3

Jiwa
5

1996/1997

TULK

13

40

1997/1998
1998/1999

Transabangdep
PIR Trnk Dom
Jumlah

10
10
33

40
36
116

1998/1999

TULK

10

34

1996/1997

TULK

13

39

T ransabangdep

10

35

Jumlah

33

108

1996/1997

PIR Kelapa
Hiprida

33

118

1997/1998

PIR Kelapa
Hibrida

24

81

TULB
Jumlah

10
67

45
244

4

10

1998/1999

JAMBI

Jumlah
Kepala
Keluarga
4

2000

PIR / SAWIT

Sumber : Disduknakertrans Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

51

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.3.3. : Lanjutan

Propinsi
1
BENGKULU

Tahun

Jenis
Transmigrasi

2

3

1996/1997
1998/1999

Jiwa

4

5
6
10
16

24
32
56

2000

TULB

3

16

2002

TULB
Jumlah

5
8

17
33

PIR Swit

36

139

TULB

10

35

PIR Sawit

29

103

TULK

6

23

TULB

6

25

1998/1999

TULK

10

49

2006

TULK

5

20

2008

TULK

38

138

Jumlah

140

532

11

30

1996/1997

1997/1998

KALIMATAN TENGAH

Kepala Keluarga

TULK
TULK
Jumlah

SUMATERA SELATAN

KALIMATAN BARAT

Jumlah

1996/1997

TULB PLG
TULB

Sumber : Disduknakertrans Kabupaten Tasikmalaya

52

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.3.3. : Lanjutan

Propinsi
1

Tahun

Jenis
Transmigrasi

2

3

Jumlah
Kepala Keluarga

Jiwa

4

5

KALIMATAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

1997/1998

TUBUN
TULK
TULB PLG
PIR Sawit

33
1
115
10

129
2
425
23

1998/1999

TULB PLG
TULK

10
10

43
44

1999/2000

TULB PLG
TULK
Jumlah

5
4
199

31
17
744

1997/1998

TULK

6

21

TULB

9

40

TULB

6

23

Jumlah

21

84

1997/1998

DESPOT
TULB
TUBUN

10
10
10

38
38
41

1998/1999

TULK

24

96

TULK
Jumlah
TULK

13
67
28

53
266
99

TULK

10

47

2002

KALIMANTAN TIMUR

2003
SULAWESI TENGAH

1996/1997
2004

Sumber : Disduknakertrans Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009

53

KEPENDUDUKAN
Tabel 3.3.3. : Lanjutan

Propinsi

Tahun

Jenis
Transmigrasi

1

3
2006

5
15
53

53
199
20
37
57

1996/1997

TULK

12

38

1997/1998

TULK
Jumlah

10
22

35
73

1996/1997

TULK

30

107

1997/1998

TULK

10

34

2006

TULK

20

82

2008

TULK
Jumlah

73
133

278
501

1997/1998

TULK

36

124

1997/1998

TUBUN

30

105

TULK

75

251

TULK
Jumlah

35
176

127
607

SULAWESI TENGGARA

1998/1999

JAWA BARAT

Jiwa

4

5
10
15

1997/1998

IRIAN JAYA

Kepala Keluarga

Pir Sawit
TULK
Jumlah

SULAWESI SELATAN

MALUKU

TULK
Jumlah

Jumlah

2000

TRANSLOK

4

17

2001

TRANSLOK

200

837

2002

TRANSLOK

150

604

354

1.458

1.337

5.078

Jumlah
Jumlah
Sumber : Disduknakertrans Kabupaten Tasikmalaya

54

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2009