SEKOLAH KEBANGSAAN SETIAWANGSA 54200 KUALA LUMPUR

BADAN PENGAWAS SEKOLAH PERANCANGAN STRATEGIK (2012 – 2014)

PENDAHULUAN Pembangunan disiplin dan sahsiah murid merupakan landasan dan asas ke arah masyarakat berdaya saing untuk mencapai wawasan Negara. Justeru itu, penglibatan pengawas-pengawas sekolah dalam menghasilkan disiplin yang baik di kalangan murid-murid perlu dititikberatkan agar sekolah menjadi titik permulaan disiplin di masa hadapan murid-murid. Penghayatan disiplin yang terurus dan cemerlang menjana insan yang berkebolehan dalam semua bidang.

Matlamat Penglibatan dan pemilihan pengawas secara terancang dapat menjana disiplin yang baik dan tersusun di sekolah. Pengawas-pengawas yang dilatih dan dimahirkan menerusi kaedah-kaedah yang tertentu dapat melahirkan pengawas-pengawas yang berdedikasi, bersahsiah serta bertoleransi dan sentiasa peka terhadap cara-cara mengatasi masalah murid.

Melahirkan pengawas-pengawas sekolah yang berkebolehan memimpin dan berketrampilan 2. Memastikan individu yang berdisiplin untuk mencapai wawasan negara 7.Objektif 1. Melahirkan pengawas-pengawas yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani. Memperkembangkan potensi diri pengawas 4. Melahirkan pengawas-pengawas sekolah yang berkebolehan memimpin dan berketrampilan 8. bersahsiah serta bertoleransi 3. Mewujudkan semangat kekitaan dan kesetiaan di kalangan pengawas 5. Menyedari hakikat bahawa aktiviti-aktiviti yang sihat dapat membina dan meningkatkan disiplin serta peribadi pengawas. rohani dan intelek 6. emosi. Membentuk pengawas-pengawas yang berdedikasi. .

guru agama dan moral KELEMAHAN ( WEAKNESS – W ) W1 – Program yang dirancang tidak dilaksanakan dengan berkesan W2 – Sekolah dua sesi .ANALISIS PERSEKITARAN KEKUATAN ( STRENGTH – S ) S1 – Pengemblengan tenaga daripada semua pihak S2 – Program dan aktiviti yang terancang S3 – Keperihatinan warga sekolah tentang pentingnya peranan pengawas di sekolah S4 – Pembangunan disiplin yang bersifat sistematik (menyeluruh) S5 – Keperihatinan warga sekolah terutama guru kelas.

Contoh gangster T4 – Sikap masyarakat yang mementingkan keputusan akademik dan kebendaan .W3 – Latar belakang keluarga pelajar dari segi sosio budaya dan sosio ekonomi yang pelbagai W4 – Bilangan pelajar terlalu ramai PELUANG ( OPPORTUNITIES – O ) O1 – Sokongan PIBG O2 – Sokongan Agensi Kerajaan dan NGO O3 – Sokongan komuniti setempat O4 – Sokongan yang baik dari pentadbir sekolah O5 – Sokongan PIBG dan komuniti setempat ANCAMAN ( THREATS – T ) T1 – Pengaruh media massa dan rakan sebaya T2 – Ketiadaan sokongan moral dari segelintir ibubapa T3 – Pengaruh negatif dari dalam dan luar sekolah.

“Individulistik” T5 – Ketiadaan sokongan moral dari segelintir ibubapa dan warga sekolah SWOT MATRIKS DALAMAN KEKUATAN S1 – Pengemblengan tenaga daripada semua pihak S2 – Program dan aktiviti yang terancang S3 – Keperihatinan warga sekolah tentang pentingnya disiplin S4 – Pembangunan disiplin yang bersifat sistematik (menyeluruh) S5 – Keperihatinan warga sekolah terutama guru kelas. guru agama dan moral KELEMAHAN W1 – Program yang dirancang tidak dilaksanakan dengan berkesan W2 – Sekolah dua sesi W3 – Latar belakang keluarga pelajar dari segi sosio budaya dan sosio ekonomi yang pelbagai W4 – Bilangan pelajar terlalu ramai W5 – Kurangnya penghayatan pelajar tentang disiplin sekolah LUARAN .

O5 Taklimat Disiplin kepada ibubapa / penjaga S3. T2 . O4 Program Disiplin dijalankan secara sistematik S1. O4. W4. S4. T1. S4. O1.Pendedahan kepada ibubapa / penjaga tentang kepentingan disiplin S2.Taklimat Disiplin kepada pelajar dan ibubapa / penjaga . T3 Pemantauan berterusan oleh guru disiplin - W1. T4 Taklimat Disiplin kepada ibubapa / penjaga - W3. O4 Kursus Disiplin kepada guru-guru disiplin - W1. W5. O1 Pendedahan yang berterusan kepada pelajar - ANCAMAN T1 – Pengaruh media massa dan rakan sebaya T2 – Ketiadaan sokongan moral dari segelintir ibubapa T3 – Pengaruh negatif dari dalam luar sekolah. O4 Program Disiplin dijalankan secara sistematik W5.PELUANG O1 – Sokongan PIBG O2 – Sokongan Agensi Kerajaan dan NGO O3 – Sokongan komuniti setempat O4 – Sokongan yang baik dari pentadbir sekolah O5 – Sokongan PIBG dan komuniti setempat - S2. T2 . S5. Contoh gangster T4 – Sikap masyarakat yang mementingkan keputusan akademik dan kebendaan S1.

GPK HEM. 5 dan 6 Kursus kepimpinan pengawas 3 Pengawas tahun 3.PELAN STRATEGIK BADAN PENGAWAS SEKOLAH Bil Objektif/ Isu 1 Memperkembangkan potensi diri pelajar Sasaran pencapaian Pengawas yang telah dilantik Kaedah/ Strategi Pelaksanaan Murid-murid yang dicalonkan ditemuduga oleh barisan guru-guru pengawas Pengawas menjalani kursus kepimpinan di bawah bimbingan penceramah terlatih Indikator Perlantikan pengawas Tindakan Guru besar. . AJK Badan Pengawas Sekolah AJK Badan Pengawas 2 Mewujudkan semangat kekitaan dan kesetiaan di kalangan pengawas Melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis Melahirkan pelajar yang berdisiplin untuk mencapai wawasan negara Pengawas tahun 4. 4. GPK HEM. 5 dan 6 Kursus motivasi Guru besar. 5 dan 6 Semua pengawas sekolah Spot check dijalankan dari masa ke semasa untuk memantau disiplin murid Perjumpaan diadakan untuk memberi ingatan dan dorongan supaya pengawas menjalankan tugas dengan penuh komitmen dan dedikasi Pengawas didedahkan dengan Pemeriksaan mengejut Perjumpaan pengawas pagi dan petang AJK Badan Pengawas dan Disiplin Sekolah AJK Badan Pengawas Sekolah 4 5 Membentuk sahsiah dan Pengawas tahun 4. Penyelia Petang.

AJK Badan Pengawas Sekolah .peribadi yang mulia aktiviti-aktiviti yang dirancang khas pengawas untuk mereka Penyelia Petang.