SEKOLAH KEBANGSAAN SETIAWANGSA 54200 KUALA LUMPUR

BADAN PENGAWAS SEKOLAH PERANCANGAN STRATEGIK (2012 – 2014)

PENDAHULUAN Pembangunan disiplin dan sahsiah murid merupakan landasan dan asas ke arah masyarakat berdaya saing untuk mencapai wawasan Negara. Justeru itu, penglibatan pengawas-pengawas sekolah dalam menghasilkan disiplin yang baik di kalangan murid-murid perlu dititikberatkan agar sekolah menjadi titik permulaan disiplin di masa hadapan murid-murid. Penghayatan disiplin yang terurus dan cemerlang menjana insan yang berkebolehan dalam semua bidang.

Matlamat Penglibatan dan pemilihan pengawas secara terancang dapat menjana disiplin yang baik dan tersusun di sekolah. Pengawas-pengawas yang dilatih dan dimahirkan menerusi kaedah-kaedah yang tertentu dapat melahirkan pengawas-pengawas yang berdedikasi, bersahsiah serta bertoleransi dan sentiasa peka terhadap cara-cara mengatasi masalah murid.

emosi. bersahsiah serta bertoleransi 3. . Menyedari hakikat bahawa aktiviti-aktiviti yang sihat dapat membina dan meningkatkan disiplin serta peribadi pengawas. Memastikan individu yang berdisiplin untuk mencapai wawasan negara 7. Memperkembangkan potensi diri pengawas 4.Objektif 1. Melahirkan pengawas-pengawas yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani. Mewujudkan semangat kekitaan dan kesetiaan di kalangan pengawas 5. rohani dan intelek 6. Melahirkan pengawas-pengawas sekolah yang berkebolehan memimpin dan berketrampilan 2. Membentuk pengawas-pengawas yang berdedikasi. Melahirkan pengawas-pengawas sekolah yang berkebolehan memimpin dan berketrampilan 8.

ANALISIS PERSEKITARAN KEKUATAN ( STRENGTH – S ) S1 – Pengemblengan tenaga daripada semua pihak S2 – Program dan aktiviti yang terancang S3 – Keperihatinan warga sekolah tentang pentingnya peranan pengawas di sekolah S4 – Pembangunan disiplin yang bersifat sistematik (menyeluruh) S5 – Keperihatinan warga sekolah terutama guru kelas. guru agama dan moral KELEMAHAN ( WEAKNESS – W ) W1 – Program yang dirancang tidak dilaksanakan dengan berkesan W2 – Sekolah dua sesi .

Contoh gangster T4 – Sikap masyarakat yang mementingkan keputusan akademik dan kebendaan .W3 – Latar belakang keluarga pelajar dari segi sosio budaya dan sosio ekonomi yang pelbagai W4 – Bilangan pelajar terlalu ramai PELUANG ( OPPORTUNITIES – O ) O1 – Sokongan PIBG O2 – Sokongan Agensi Kerajaan dan NGO O3 – Sokongan komuniti setempat O4 – Sokongan yang baik dari pentadbir sekolah O5 – Sokongan PIBG dan komuniti setempat ANCAMAN ( THREATS – T ) T1 – Pengaruh media massa dan rakan sebaya T2 – Ketiadaan sokongan moral dari segelintir ibubapa T3 – Pengaruh negatif dari dalam dan luar sekolah.

“Individulistik” T5 – Ketiadaan sokongan moral dari segelintir ibubapa dan warga sekolah SWOT MATRIKS DALAMAN KEKUATAN S1 – Pengemblengan tenaga daripada semua pihak S2 – Program dan aktiviti yang terancang S3 – Keperihatinan warga sekolah tentang pentingnya disiplin S4 – Pembangunan disiplin yang bersifat sistematik (menyeluruh) S5 – Keperihatinan warga sekolah terutama guru kelas. guru agama dan moral KELEMAHAN W1 – Program yang dirancang tidak dilaksanakan dengan berkesan W2 – Sekolah dua sesi W3 – Latar belakang keluarga pelajar dari segi sosio budaya dan sosio ekonomi yang pelbagai W4 – Bilangan pelajar terlalu ramai W5 – Kurangnya penghayatan pelajar tentang disiplin sekolah LUARAN .

O4 Program Disiplin dijalankan secara sistematik W5. O4 Kursus Disiplin kepada guru-guru disiplin - W1. T1. W4. S5.Taklimat Disiplin kepada pelajar dan ibubapa / penjaga . Contoh gangster T4 – Sikap masyarakat yang mementingkan keputusan akademik dan kebendaan S1. T2 . T4 Taklimat Disiplin kepada ibubapa / penjaga - W3. O1. O5 Taklimat Disiplin kepada ibubapa / penjaga S3. T3 Pemantauan berterusan oleh guru disiplin - W1. W5. S4. O4.Pendedahan kepada ibubapa / penjaga tentang kepentingan disiplin S2. S4. O1 Pendedahan yang berterusan kepada pelajar - ANCAMAN T1 – Pengaruh media massa dan rakan sebaya T2 – Ketiadaan sokongan moral dari segelintir ibubapa T3 – Pengaruh negatif dari dalam luar sekolah. O4 Program Disiplin dijalankan secara sistematik S1.PELUANG O1 – Sokongan PIBG O2 – Sokongan Agensi Kerajaan dan NGO O3 – Sokongan komuniti setempat O4 – Sokongan yang baik dari pentadbir sekolah O5 – Sokongan PIBG dan komuniti setempat - S2. T2 .

Penyelia Petang. AJK Badan Pengawas Sekolah AJK Badan Pengawas 2 Mewujudkan semangat kekitaan dan kesetiaan di kalangan pengawas Melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis Melahirkan pelajar yang berdisiplin untuk mencapai wawasan negara Pengawas tahun 4. 5 dan 6 Semua pengawas sekolah Spot check dijalankan dari masa ke semasa untuk memantau disiplin murid Perjumpaan diadakan untuk memberi ingatan dan dorongan supaya pengawas menjalankan tugas dengan penuh komitmen dan dedikasi Pengawas didedahkan dengan Pemeriksaan mengejut Perjumpaan pengawas pagi dan petang AJK Badan Pengawas dan Disiplin Sekolah AJK Badan Pengawas Sekolah 4 5 Membentuk sahsiah dan Pengawas tahun 4.PELAN STRATEGIK BADAN PENGAWAS SEKOLAH Bil Objektif/ Isu 1 Memperkembangkan potensi diri pelajar Sasaran pencapaian Pengawas yang telah dilantik Kaedah/ Strategi Pelaksanaan Murid-murid yang dicalonkan ditemuduga oleh barisan guru-guru pengawas Pengawas menjalani kursus kepimpinan di bawah bimbingan penceramah terlatih Indikator Perlantikan pengawas Tindakan Guru besar. GPK HEM. 5 dan 6 Kursus kepimpinan pengawas 3 Pengawas tahun 3. 4. . GPK HEM. 5 dan 6 Kursus motivasi Guru besar.

AJK Badan Pengawas Sekolah .peribadi yang mulia aktiviti-aktiviti yang dirancang khas pengawas untuk mereka Penyelia Petang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful