Anda di halaman 1dari 58

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

KULLIYYAH KREATIF MULTIMEDIA

KOLEJ UNIVERSITI INSANIAH

LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

DISEDIAKAN OLEH: NAMA NO. PENDAFTARAN PROGRAM NAMA SYARIKAT : : : : SITI SAKINAH BINTI SALLEH M082009027 DIPLOMA OF DIGITAL VIDEO URUSETIA PENERANGAN KERAJAAN NEGERI KEDAH, WISMA DARUL AMAN 01 FEB 2011 APRIL 2011

TEMPOH LATIHAN :

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

DEDIKASI Dedikasi ditujukan khas buat ayahanda, bonda serta keluarga yang sentiasa memberikan semangat dan dorongan. Kolej Universiti Insaniah [ Kampus Sungai Petani ]. Tidak dilupakan, kakitangan-kakitangan Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah, Wisma Darul Aman [UPKNK] yang sentiasa membantu saya mempelajari ilmu baru. Buat rakan-rakan seperjuangan yang telah banyak membantu dan berkongsi ilmu.

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Picture

PROFIL PELAJAR NAMA NO KAD PENGENALAN NO KAD MATRIK NO TELEFON E-MAIL KURSUS TAHUN TEMPAT PENGAJIAN : SITI SAKINAH BINTI SALLEH : : M082009027 : : : DIPLOMA DIGITAL VIDEO : 2009/2010 : KOLEJ UNIVERSITI INSANIAH [KAMPUS SUNGAI PETANI] TARIKH LATIHAN INDUSTRI TEMPAT LATIHAN INDUSTRI : FEB 2011 APRIL 2011 : URUSETIA PENERANGAN KERAJAAN NEGERI KEDAH, WISMA DARUL AMAN

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

PENGAKUAN

Saya membuat pengakuan bahawa laporan ini adalah sepenuhnya hak milik saya melainkan mana-mana ayat tertentu sahaja. Semua maklumat di dalam laporan ini berpandukan rujukan. Jika saya ditangkap kerana disyaki telah melakukan penipuan dan peniruan, tindakan disiplin akan diambil.

08 MEI 2011 _____________________ Tarikh

___________________________ SITI SAKINAH BINTI SALLEH Nama Pelajar & Tandatangan

M082009027 ______________________ Nombor Matrik Pelajar

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

PENGHARGAAN

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyanyang, Tuhan sekelian alam. Segala puji bagi yang berhak iaitu Allah S.W.T serta selawat buat junjungan Nabi Muhammad S.W.T, keluarga, dan sekalian para sahabat baginda serta kaum muslimin dan muslimat.Syukur kehadratnya, saya telah dapat menyiapkan tugasan latihan industri dengan jayannya. Segulung penghargaan saya tujukan kepada pihak Fakulti Kreatif Multimedia Kolej Universiti Insaniah [Kampus Sungai Petani] yang telah memberi peluang untuk menimba ilmu dan pengalaman akan dunia industri sebelum saya melangkah keluar sebagai graduan Insaniah. Diucapkan ribuan terima kasih juga kepada pihak Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah [UPKNK] yang sudi menerima dan telah mencurah ilmu kepada saya selama 2 bulan disana sebagai pelajar latihan industri. Tidak dilupakan juga kepada penyelia saya sepanjang proses latihan industri En. Zulkifli Bin Yahya.Turut serta dalam mencurah ilmu kepada saya ialah En.Azman Ahmad, En. Mhod Zaki Mustafa, Pn. Amelia Hashim, Pn. Hafizoh Md Arit, Pn. Siti Zaleha Abd Rahim, Pn. Nik Nurul Nadzirah Zabari, En. Fakhrulzaman Hj jamil, serta rakan latihan industri yang lain. Insyaallah dengan ilmu serta pengalaman yang dicurahkan akan saya manfaatkan

dengan sebaiknya. Tidak dilupakan, ucapan terima kasih saya tujukan kepada ahli keluarga yang tersayang dimana turut serta memberi sokongan yang tidak berbelah bagi dan sentiasa mendoakan kejayaaan saya selama ini. Ucapan terima kasih juga buat mereka yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam menjayakan latihan praktikal ini. TERIMA KASIH

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

ISI KANDUNGAN TAJUK MUKA SURAT i ii iii iv v vi

DEDIKASI PROFIL PELAJAR PENGAKUAN PENILAIAN DAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI PENGHARGAAN ISI KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 1.1 OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI 1.2 LATAR BELAKANG SYARIKAT 1.2.1 PROFIL KORPORAT 1.2.1.1 CARTA ORGANISASI 1.2.1.2 LOGO 1.2.1.3 MAKLUMAT UNTUK DIHUBUNGI 1.2.2 VMO SYARIKAT 1.2.2.1 VISI 1.2.2.2 MISI 1.2.2.3 OBJEKTIF 2.0 PROJEK 2.1 LAPORAN AKTIVITI 2.1.1 OBJEKTIF LAPORAN 2.1.2 PROJEK SEMASA [MINGGUAN] 2.1.3 ALIRAN PROJEK 2.1.4 HURAIAN PROJEK 2.1.5 MASALAH DAN CABARAN 2.1.6 PENYELESAIAN MASALAH 3.0 HASIL DARI LATIHAN INDUSTRI 3.1 ANALISIS DAN PENGALAMAN BERKERJA 3.2 KOMEN DAN CADANGAN 4.0 KESIMPULAN 5.0 LAMPIRAN 5.1 SCAN 5.2 FOTOGRAFI 5.3 PAPARAN SKRIN 6.0 RUJUKAN

1 2 3 4 5

6 7 11 15 17 18 19

21

22 28 38 50

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

1.0

PENGENALAN KEPADA LATIHAN INDUSTRI Latihan industri diwajibkan kepada semua pelajar diploma [semester 5] Fakulti Kreatif

Multimedia Kolej Universiti Insaniah [Kampus Sungai Petani]. Setiap pelajar diwajibkan lulus pada latihan industri ini bagi mendapatkan penganugerahan diploma di dalam bidang yang diambil. Tempoh yang telah ditetapkan oelh pihak kolej adalah selama 2 bulan. Tujuan utama latihan industri ini adalah memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar tentang era sebenar dunia pekerjaan agar dapat bersiap sedia dari segi fizikal dan mental untuk bekerja setelah tamat pengajian nanti.Maka itu, saya telah mengemukan permohonan kepada beberapa syarikat perfileman, production house juga jabatan kerajaan yang ada kaitan dengan bidang yang saya ambil.Alhamdulilah, pihak Wisma Darul Aman, telah menerima saya untuk menjalani latihan industri di bahagian Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah.Semua maklumat berkaitan dengan Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah dan pengalaman saya telah saya muatkan sepenuhnya di dalam laporan latihan industri ini. 1.1 OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI Latihan industri adalah salah satu syarat bagi setiap mahasiswa mahupun mahasiswi sebelum layak untuk menerima penganugerahan diploma dari pihak Kolej Universiti Insaniah [Kampus Sungai Petani]. Objektif utama latihan industri ialah memberi pengalaman kepada pelajar akan dunia pekerjaan sebelum menamatkan pengajian kelak. Antara objektif-objektif penting latihan industri ini adalah : i. Mendedahkan pelajar kepada persekitaran dan suasana kerja dalam bidang masingmasing. ii. Mengaplikasikan pengalaman yang diperolehi daripada latihan industri untuk pembelajaran pelajar seterusnya di Insaniah. iii. iv. Melatih pelajar berinteraksi dan berkomunikasi secara berkesan di suasana di tempat kerja. Mengamalkan nilai etika dan peraturan kerja yang baik.

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

v.

Mewujudkan hubungan Kolej Universiti Insaniah dengan pihak industri Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah, Wisma Darul Aman

1.2 1.2.1

LATAR BELAKANG SYARIKAT PROFIL SYARIKAT Wisma Darul Aman merupakan pusat dan nadi pentadbiran yang baru bagi negeri Kedah

Darul Aman setelah berpindah daripada Wisma Negeri.Ia telah memulakan operasinya pada 1 April 1993 yang telah dirasmikan oleh KDYMM Tuanku ALHAJ ABDUL HALIM MUADZAM SHAH IBNI ALMAHRUM SULTAN BADLISHAH pada 15 April 1993. Banggunan ini terdiri daripada 4 blok pejabat kerajaan berangkai yang menempatkan beberapa jabatan di dalam pentadbiran kerajaan negeri termasuklah pejabat Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah [UPKNK]. Walaubagaimanapun, pejabat Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah ini sebenarnya baru berusia empat tahun setelah dirasmikan pada Mei 2008.Tertubuh atas nasihat dan cadangan Menteri Besar Kedah disebabkan oleh Jabatan Penerangan Radio Televisyen Malaysia (RTM) yang tidak mahu bekerjasama lagi dengan kerajaan negeri untuk menyampaikan maklumat yang benar kepada rakyat mengenai program kerajaan negeri.

1.2.1.1

CARTA ORGANISASI

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

1.2.1.2 LOGO

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Anak Bulan

: Anak bulan sabit yang berwarna hijau membawa tanda negeri Kedah ini beragama Islam.

Perisai

: Perisai yang berwarna kuning merujuk kepada Sultan Negeri Kedah Darul Aman bertindak sebagai pelindung dan penjaga rakyat negeri kedah.

Padi

: Padi membawa maksud negeri Kedah makmur dalam hal kehidupan jua sebagai komoditi pertanian utama.

Warna Merah

: Ia adalah warna tradisional negeri Kedah dari turun menurun yang melambangkan kemewahan.

1.2.1.3 ALAMAT UNTUK DIHUBUNGI Alamat : Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah, Aras 1, Blok A, Wisma Darul Aman, 05503 Alor Star, Kedah. [sila rujuk rajah 5.3.1] No Taliphone No Fax Laman Sesawang : 04-7744740 : 04-7744741 : http://www.wartakedah.net [sila rujuk rajah 5.3.2] http://www.amantv.net/ [sila rujuk rajah 5.3.3] 1.2.2 VMO SYARIKAT

10

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

1.2.2.1 VISI Memastikan seluruh rakyat mendapat maklumat yang tepat berhubung dasar dan program kerajaan Negeri Kedah

1.2.2.2 MISI 1. Memastikan maklumat sampai kepada rakyat dengan segera melalui media elektronik dan cetak. 2. Menjelaskan isu yang menjadi keraguan rakyat mengenai Kerajaan Negeri Kedah dengan pantas. 3. Menggunakan setiap potensi dalam rangkaian Kerajaan Negeri Kedah untuk menyebarkan maklumat. 1.2.2.3 OBJEKTIF 1. 2. Menguruskan dan menyebarkan maklumat rasmi Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Menyampaikan maklumat tentang agenda pentadbiran dan pembangunan Kerajaan Negeri untuk liputan media massa. 3. 4. Menimbang serta meluluskan bahan promosi dan masej Kerajaan Negeri Kedah. Merancang dan melaksanakan program-program yang ditentukan oleh pihak Kerajaan Negeri Kedah. 5. Menilai dan bertindak dalam keberkesanan program dan strategi penyebaran maklumat yang akan dan telah dijalankan.

2.0 2.1 2.1.1

PROJEK LAPORAN AKTIVITI OBJEKTIF LAPORAN

11

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Setiap pelajar yang mengambil latihan industri diwajibkan menulis laporan harian dan juga laporan industri.Laporan harian hendaklah diisi oleh pelajar menggunakan borang yang telah disediakan pihak Insaniah (sila rujuk rajah 5.3.4).Dalam penyediaan buku ini, para pelajar mestilah mematuhi sepenuhnya garis panduan yang telah di sediakan oleh pihak Kolej Universiti Insaniah, dan boleh ditolak jika tidak mematuhi piawaian yang telah ditetapkan. Tujuan penyediaan buku ini adalah untuk : Mendokumentasikan aktiviti-aktiviti sepanjang latihan industri. Menjadikan bahan bukti pelajar kepada latihan industri yang telah diikuti. Mematuhi sukatan pembelajaran untuk pelajar diploma. Sebagai rujukan.

Sesuatu kerja yang cemerlang tidak memberi makna jika tidak dilaporkan dalam sebuah laporan yang baik.Oleh yang demikian, penulisan laporan memerlukan kepada pemerhatian yang khusus dari seorang pelajar.Piawai yang telah ditetapkan melatih pelajar agar berupaya mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan keatas setiap pelajar.

2.1.2

PROJEK SEMASA [MINGGUAN] Sepanjang berada di tempat latihan industri saya, Hamidah Binti Saad [pelajar Insaniah]

dan Fazliana Omar [pelajar UMS] telah ditugaskan dibawah unit Multimedia di Urusetia Penerangan

12

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Kerajaan Negeri yang dikelola oleh En Zulkifli Yahya dan En. Mhod Zaki Mustafa [sila rujuk rajah 5.3.5]. Berikut merupakan bidang tugas yang telah saya lakukan : Minggu 1 [01-02/02/2011] Mendaftarkan diri dan menjalani proses salam kenal bersama staff di Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah. Mengisi sisipan Warta Darul Aman ke dalam sampul surat untuk diagihkan kepada masjid seluruh negeri Kedah. Menghadiri mesyuarat bersama ketua bahagian Korporat En Rizal untuk penghasian majalah Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah [SUK]. Membentangkan cadangan mashead majalah SUK kepada Puan Amelia Hashim [sila rujuk Rajah 5.3.6]. Minggu 2 [06-10/02/2011] Mengedit rakaman Video yang bertajuk Penjelasan Penerangan Bajet 2011 Negeri Kedah [sila rujuk Rajah 5.3.7]. Menghadiri mesyuarat bersama staff berkaitan Sambuatan 3 Tahun Kedah Sejahtera Membuat storyboard untuk animasi logo Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera dan membentangkan kepada penyelia [sila rujuk rajah 5.3.8 & 5.3.9]. Minggu 3 [13-17/02/2011] Mengaplikasikan idea animasi logo Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera dengan menggunakn softwere Adobe Flash, Adobe Illustrator & Adobe Photoshop dan membentangkan kepada penyelia. Tugasan siap dan diserahkan kepada penyelia. Menerima tugasan membuat banner untuk Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera.

Minggu 4 [20-24/02/2011] Membuat salinan fotokopi borang tempahan tapak gerai untuk Sambutan 3 tahun Kedah Sejahtera.

13

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Menyiapkan tugasan banner untuk Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera. Mengisi cover cd Sinar Sejahtera ke dalam bekas cd. Menampal tanda arah ke tempat Sakretariat Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera. Membuat sedikit perubahan pada animasi logo 3 Tahun Kedah Sejahtera dan menyerahkannya kepada penyelia.

Minggu 5 [27/02 03/03/2011] Membuat salinan fotokopi borang tempahan tapak gerai untuk Sambutan 3 tahun Kedah Sejahtera. Menyiapkan tugasan banner untuk Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera. Membuat salinan fotokopi borang pertandingan larian semperna Sambutan 3 tahun Kedah Sejahtera. Menghadiri mesyuarat berkaitan Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera. Membuat agihan kad jemputan ke Majlis Perasmian Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera[sila rujuk rajah 5.1.6]. Menyerahkan salinan banner kepada penyelia [sila rujuk rajah 5.3.11].

Minggu 6 [06-12/03/2011] Menerima tugasan membuat animasi untuk pelancaran buku jingga. Membuat agihan kad jemputan dan baju batik untuk VVIP ke Majlis Perasmian Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera. Menerima borang penyertaan larian semperna Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera. Mengenalpasti bahagian tapak yang belum membuat bayaran sepenuhnya dengan menalifon pihak yang membuat tempahan. Membuat baik pulih banner pameran untuk Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera. Menghantar surat jemputan kepada pihak media untuk menghadiri majlis Sidang Media semperna sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera melaului fax. Membaik pulih buku cenderamata Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera.

14

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Mengisi beg cenderamata dengan buku cenderamata dan Warta Darul Aman sebanyak 1000 unit dan edarkan kepada pengunjung Karnival Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera.

Mengambil gambar akan acara yang berlangsung semperna Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera.

Membuat tinjauan ke tapak gerai bagi memastikan keselamatan serta keperluan yang telah disediakan berfungsi sepenuhnya. [sila rujuk rajah 5.2.2.1]

Minggu 7 [13-17/03/2011] Mengedar risalah Warta Darul Aman kepada pengunjung Karnival Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera. Mendapatkan pendapat dari pengunjung Karnival Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera yang hadir. Mengambil gambar acara yang berlangsung semperna Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera [sila rujuk rajah 5.2.2.3].

Minggu 7 [13-17/03/2011] Membuat tinjauan ke tapak gerai bagi memastikan keselamatan serta keperluan yang telah disediakan berfungsi sepenuhnya. Membuat liputan siaran langsung majlis penutup Karnival Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera [sila rujuk rajah 5.2.2.4]. Mengisi sisipan warta Darul Aman ke dalam sampul surat untuk diagihkan kepada masjid seluruh negeri Kedah. Menghadiri mesyuarat postmoterm Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera.

Minggu 8 [20-24/03/2011] Mengisi sisipan warta Darul Aman ke dalam sampul surat untuk diagihkan kepada masjid seluruh negeri Kedah.

15

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Menglabelkan tape rakaman. Mengemaskini data Majlis Ketua Kampung [MKK]. Membuat rakaman sidang media bersama Ustaz Azizan [Menteri Besar Kedah] [sila rujuk rajah 5.3.7].

Menghadiri bengkel menyelenggara Audio. Menghantar pesanan ke jabatan kewangan di Blok E.

Minggu 9 [27-31/03/2011] Menjaga dan menyelnggara tapak pameran Urusetia Penerangan di Karnival 3 Tahun Kedah Sejahtera di daerah Guar Chempedak. Membuat persiapan audio untuk ceramah penutup pada sebelah malamnya. Menyiapkan cover buku Surat Untuk Ana [sila rujuk rajah 5.3.13]. Mengemaskini data Majlis Ketua Kampung [MKK]. Mendengar talk daripada Pn. Hafizoh Md Arit. Mengumpul gambar untuk dimuatkan di dalam buku Perlaksanaan dan Pencapaian Kedah Sejahtera. Minggu 10 [04/04/2011] Mengumpul gambar untuk dimuatkan di dalam buku Perlaksanaan dan Pencapaian Kedah Sejahtera. 2.1.3 Menghadiri Sidang Dun.

ALIRAN PROJEK Semasa berada di Urusetia Peneragan Kerajaan Negeri Kedah [UPKNK] tugasan yang telah

diberikan kepada saya tidaklah sepenuhnya dari arahan penyelia saya iaitu En.Zulkifli Bin Yahya dan En.Mohd Zaki Bin Mustafa.Ini berikutan kakitangan yang sedia ada belum mencukupi untuk melakukan sesuatu tugasan.Alhamdulilah segala kudrat yang ada, tugasan yang diberikan telah dapat saya laksanakan dengan jayanya. Berikut antara senarai tugas yang telah diberikan kepada saya:

16

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

1.

Masthead majalah Membuat sedikit perubahan, tugasan dihantar kepada Pn. Amelia Hashim

Menerima arahan daripada En Rizal [bahagian Koperat]

Proses Mencari Idea. Menggunakan softwere Adobe Illustrator

Membentangkan Idea kepada Pn. Amelia Hashim

[Sila rujuk rajah 5.3.6]

2.

Edit video

Menerima tugasan mengedit vedio rakaman arahan En Azman Ahmad

Memulakan tugas dengan menggunakan softwere Adobe Premier Pro

Tugasan siap dan dihantar kepada En Azman Ahmad

[Sila rujuk rajah 5.3.7] 3. Animasi logo Memulakan tugasan dengan menggunakan softwere Adobe Flash Cs4, Adobe Illustrator Cs4, Adobe Photoshop Cs4.

Menerima tugasan dari En Mohd Zaki Mustafa untuk membuat animation logo 3 tahun Kedah Sejahtera

Membentangkan kepada penyelia

Idea diterima

[Sila rujuk rajah 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10] 4. Banner

17

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Menerima tugasan dari En Zulkifli Yahya melalui En Azman Ahmad

Memulakan proses tugasan menggunakan softwere Adobe Illustrator Cs4 dan Adobe Photoshop Cs4

Membentangkan kepada penyelia

Tugasan diterima

[Sila rujuk rajah 5.3.11] 5. Persedian Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera

[Sila rujuk rajah 5.2.1, 5.2.2]

6.

Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera

18

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Tinjauan tapak gerai

Memastikan peniaga mendapat segala keperluan perniagaan

Mengedarkan risalah Warta Darul Aman kepada pengunjung Menjaga both Mengedarkan cd Kedah Sejatera kepada pengunjung pameran UPKNK

Mengambil gambar

Mengambil photo acara yang berlangsung semperna Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera

Liputan siaran langsung

Liputan majlis penutup 3 Tahun Kedah Sejahtera

[Sila rujuk rajah 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.4] 7. Animasi logo Buku Jingga

Menerima tugasan membuat animation untuk Buku Jingga [Pakatan Rakyat] daripanda En Azman Ahmad

Menjalankan proses tugasan menggunakan page flip

Tugasan siap dan dihantar kepada En. Azman Ahmad

[Sila rujuk rajah 5.3.12] 8. Rakaman sidang media

19

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Arahan En. Zaki Mustafa

Merakam sidang media Menteri Besar Kedah bersama para wartawan

[Sila rujuk rajah 5.3.13]

9.

Muka depan buku

Menerima tugasan dari Pn. Amelia Hashim

Memulakn proses menyiapkan tugasan menggunakan Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop

Tugasan siap dan dihantar kepada Pn. Amelia Hashim

[Sila rujuk rajah 5.3.14]

10.

Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera [Guar Chempedak]

Menerima arahan daripada En Zulkifli Yahya

Menjaga, dan menyelnggara both pameran UPKNK

Membuat persedian audio untuk majlis penutup pada sebelah malamnnya

20

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

2.1.4

HURAIAN PROJEK Huraian projek adalah penerangan secara terperinci bagi tusan yang telah dilakukan oleh

saya. Berikut merupakan huraian projek saya berdasarkan apa yang tercatat dibahagian aliran projek : 1.

Masthead majalah

Saya telah menerima arahan daripada En Rizal dari bahagian Korparat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman untuk membuat masthead bagi majalah keluaran Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Mesyuarat dihadiri oleh saya, Hamidah Saad, Puan Amilia Hashim dan En Rizal.Tugasan telah disiapkan menggunakan sofwere Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop.Tugasan diserahkan kepada Pn. Amelia Hashim. 2. Edit video Menerima tugasan dari En.Azman Ahmad untuk mengedit rakaman video tentang Penjelasan Bajet 2011 Negeri Kedah yang diadakan di Taman Seri Tanjung, Sg. Layar, Sungai Petani Kedah pada 01/02/2011.Menyiapkan tugasan mengunakan

softwere Adobe Premier Cs4 dan Adobe


En Azman Ahmad.

Photoshop.Tugasan siap dan diserahkan kepada 3. Animasi logo

Telah menerima tugasan ini dari En.Mohd Zaki Mustafa untuk membuat animasi bergerak bagi logo 3 Tahun Kedah Sejahtera. Logo tersebut akan dimuatkan didalam laman sesawang serta cd keluaran khas semperna Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera. Menggunakan aplikasi Adobe Flash Cs4, Adobe Illustrator Cs4, Adobe Photoshop Cs4. Tugasan siap dan diserahkan kepada En. Mohd Zaki Mustafa. 4. Banner Tugasan membuat banner ini diterima daripada En.Zulkifli Yahya menerusi En. Azman Ahmad. Banner ini bertujuan memaparkan info terbaru tentang negeri Kedah Darul Aman.Menjadi bahan pameran di both Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah sebagai bahan penyebaran maklumat yang benar kepada pengunjung both UPKNK tentang kerjaan negeri

21

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Kedah.Menggunakan aplikasi Adobe Illustrator Cs4 dan Adobe Photoshop Cs4. Tugasan siap dan disershkan kepada En. Azman Ahmad. 5. Persedian Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera Saya bersama-sama staf dan pelajar praktikal telah bertungkus-lumus untuk menjayakan Karnival Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera.Antara tugasan yang telah saya buat ialah menerima tempahan untuk membuka tapak gerai, menerima borang larian Kedah Sejahtera, membuat agihan kad jemputan dan baju batik kepada VVIP. Tugasan ini mengajar diri saya akan proses penyediaan untuk melancarkan sesebuah program yang dianjurkan. Selain itu, saya dapat menguji kemahiran komunikasi dan sifat keyakinan dalam saya iaitu bagaimana melayan karenah pelanggan di dalam dunia pekerjaan melalui slogan Customer always right .

6. Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera Karnival sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera telah berlangsung selama 5 hari iaitu bemula 10/0314/03/2011.Di sini saya telah ditugaskan untuk meninjau tapak gerai yang sedia ada, menjaga tapak pameran Urusetia Penerangan, mengambil gambar, serta membuat liputan siaran langsung.Menerima tugasan dari En. Mussodak Ahmad, Yahya. 7. Animasi logo Buku Jingga Menerima tugasan dari En. Azman Ahmad. Tujuan tugasan ini adalah untuk majlis pelancaran Buku Jingga iaitu buku yang terkandung tapak pameran parti Pakatan Rakyat. Membuat tugasan menggunakan aplikasi page flip. Tugasan siap dan diserahkan kepada En Azman Ahmad. En. Azman Ahmad, dan En. Zulkifli

8. Rakaman sidang media

22

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Menjalankan tugas bersama Hamidah Saad dan penyelia saya En.Mohd Zaki Mustafa membuat rakaman sidang media bersama Menteri Besar Kedah. Rakaman bertujuan untuk memberitahu akan perancangan kerajaan Negeri Kedah untuk kesejahteraan rakyatnya. Menggunakan kamera video Sony HXR-NX5P dibawah pengawasan En. Zaki Mustafa. Tugasan siap. 9. Muka depan buku Tugasan ini diterima dari Pn. Amelia Hashim untuk membuat design muka depan buku yang bertajuk Surat Untuk Ana. Menggunakan softwere Adobe Photoshop dan Adobe

Illustrator.Tugasan siap dan diserahkan kepada Pn. Amelia Hashim. 10. Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera [Guar Chempedak] Menerima arahan daripada En.Zulkifli Yahya untuk bertugas di tapak pameran Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah di karnival Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera.Saya telah bertugas menjaga both dan menyelenggara tapak pameran berikutan hari yang saya bertugas merupakan hari terakhir carnival tersebut [27/03/2011]. Pada sebelah petang, saya membantu memasang audio untuk majlis Forum Perdana yang akan digunakan pada malam itu.

2.1.5

MASALAH DAN CABARAN Alhamdulilah syukur ke hadrat Illahi, selama menjalani latihan industri di Urusetia

Penerangan Kerajaan Negeri Kedah [UPKNK] Wisma Darul Aman, tidaklah banyak masalah dan cabaran yang timbul. Antara kesulitan yang saya alami sewaktu menjalankan tugasan adalah seperti berikut : 1. Tiada kemudahan komputer untuk pelajar latihan industri. Hal ini terjadi sewaktu komputer peribadi saya mempunyai masaalah dan pada masa yang sama, saya perlu menyiapkan beberapa tugasan yang diberikan oleh mereka. 2. Keselamatan. Pihak latihan industri masih tidak memahami akan keselamatan yang perlu diberi penekanan kepada pelajar latihan industri. Masalah ini timbul apabila saya bersama pelajar latihan industri yang lain dikehendaki menjalani aktiviti luar pejabat tanpa pengawasan penyelia mahupun pekerja di UPKNK.

23

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

3. Tiada staff yang benar-benar ditugaskan untuk mendidik pelajar latihan industri.

2.1.6

PENYELESAIAN MASAALAH

Kesulitan yang dialami saya telah tangani dengan cara berikut : 1. Bagi memastikan segala tugasan yang diberikan dapat disiapkan, saya telah meminjam komputer riba kawan saya [Hamidah Saad]. 2. Meminjam kereta keluarga untuk ke tempat bertugas (Guar Chempedak). Turut serta seorang pekerja di UPKNK. 3. Untuk memastikan tugasan yang telah diberikan siap sepenuhnya saya telah membuat rujukan melalui sumber internet dan rakan-rakan seperjuangan.

3.0

HASIL DARI LATIHAN INDUSTRI

Berikut merupakan hasil yang diperolehi dari latihan industri : 1. Mendapat ilmu asas mengenai audio. 2. Mendapat ilmu cara berkomunikasi.

24

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

3. Mendapat ilmu pengetahuan tambahan tentang fotografi. 4. Mempelajari cara-cara persediaan untuk sesuatu majlis siaran langsung. 5. Meningkatkan prestasi diri dalam penggunaan aplikasi Adobe. 3.1 ANALISI DAN PENGALAMAN

Berikut merupakan ilmu dan pengalaman yang saya perolehi sepanjang sesi Latihan Industri di Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah, Wisma Darul Aman [UPKNK]. 1. Pengalaman sebenar dalam disiplin berkerja. 2. Menyelami karenah pelanggan di erena pekerjaan. 3. Menyelami corak etika bekerja sebagai kakitangan kerajaan. 4. Belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dan peraturan UPKNK. 5. Bekerja dengan lebih pantas dan cepat. 3.2 CADANGAN DAN KOMEN Sepanjang tempoh masa latihan industri, banyak pengalaman yang saya tempuh ada yang membawa pengalaman pahit dan juga manis. Disini, saya kemukakan beberapa cadangan dan berharap dapat dipertimbangakan oleh pihak yang bertanggungjawab : 1. Kolej Universiti Insaniah [ Kampus sungai Petani ] Pertama, saya mengharap agar pihak Fakulti Multimedia Kreatif Kolej Universiti Insaniah dapat memanjangkan tempoh latihan industri ini untuk pelajar yang akan dating. Ini kerana tempoh dua bulan adalah suatu tempoh masa yang singkat. Kedua, saya berharap buku harian yang diberikan kepada pelajar latihan industri sebelum mereka menjalani latihan industri dibukukan agar ia nampak lebih formal. Ketiga, diharap selepas ini, pihak fakulti yang bertanggungjawab dalam memberi penerangan tentang format laporan latihan industri lebih peka. Ia dapat memudahkan pelajar latihan industriindustri mengumpul data yang sepatutnya untuk dimuatkan dalam buku laporan latihan industri mereka.

25

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Keempat, diharap pihak kolej dapat menyediakan sedikit elaun untuk pelajar latihan industri agar mereka tidaklah bergantung harap hanya pada wang pinjaman PTPTN.

Kelima, saya ingin cadangkan kepada pihak kolej sekiranaya ingin menghantar pelajar latihan industri ke tempat terbabit agar mengambil pelajar kursus Diploma Multimedia Kreatif.

Keenam, saya ingin mencadangkan agar latihan industri ini diadakan pada akhirakhir semester. Ini kerana kebanyakan pelajar ada yang ditawarkan untuk bekerja terus ditempat latihan tersebut, tetapi terpaksa menolaknya oleh kerana perlu menyambung lagi pelajaran mereka bagi melengkapkan salibus diploma.

2. Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah Pertama, diharap pihak Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri [UPKNK] memberi tugas yang sesuai mengikut bidang kursus pelajar praktikal. Kedua, diharap agar kakitangan UPKNK sentiasa memberi tunjuuk ajar kepada pelajar praktikal.

4.0

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat saya buat disini, menjalani latihan industri di Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah [UPKNK] merupakan suatu tempoh masa yang penting dan bermakna pada diri saya. Alhamdulilah sepanjang tempoh tersebut, saya dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di kolej juga dapat menimba ilmu baru di Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah

26

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

[UPKNK]. Secara terus-terang tempoh yang diberikan oleh pihak kolej kepada saya adalah singkat masanya untuk saya menimba ilmu lebih di UPKNK. Insyaallah, latihan industri akan menjadi satu terminal permulaan yang memberi asas kuat dan pengalaman penting untuk saya bergerak maju kehadapan.

5.0 5.1

LAMPIRAN SCAN

27

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Rajah : 5.1.1 Surat tawaran manjalani latihan industri

28

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Rajah 5.1.2 : Sijil tamat latihan industri

29

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Rajah 5.1.3 : Kenyataan kedatangan latihan indsutri bulan Febuari 2011

30

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Rajah 5.1.4 : Kenyataan kedatangan latihan indsutri bulan Mac 2011

31

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Rajah 5.1.5 : Sijil penghargaan

32

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Rajah 5.1.6 : Contoh kad jemputan majlis Sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera

33

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

5.2 5.2.1

FOTOGRAFI PERSEDIAN SAMBUTAN 3 TAHUN KEDAH SEJAHTERA

Rajah 5.2.1.1 : Suasana pejabat Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah, Wisma Darul Aman.

Rajah 5.2.1.2 dan rajah 5.2.1.2 : Membaiki kesilapan pada cetakan buku cenderamata sambutan 3 Tahun Kedah Sejahtera

34

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

5.2.2 5.2.2.1

KARNIVAL SAMBUTAN 3 TAHUN KEDAH SEJAHTERA TUGASAN MENINJAU TAPAK GERAI

5.2.2.2

TUGASAN MENJAGA TAPAK PAMERAN UPKNK

35

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

36

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

5.2.2.3

MENGAMBIL GAMBAR AKTIVITI

37

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

38

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

39

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

40

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

41

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

42

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

5.2.2.4

LIPUTAN SIARAN LANGSUNG

43

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

5.3

PAPARAN SKRIN

Rajah 5.3.1 : Peta Lokasi Pejabat Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah, Wisma Darul Aman

Rajah 5.3.2 : Laman sesawang http://www.wartakedah.net

44

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Rajah 5.3.3 : Laman sesawang http://www.amantv.net/

45

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Rajah 5.3.4 : Buku Log Harian Latihan Industri

46

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Rajah 5.3.5 : Kedudukan saya di Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah [UPKNK]

47

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Rajah 5.3.6 : Cadangan mashead majalah SUK

48

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Rajah 5.3.7 : Paparan screen tugasan mengedit video rakaman

Rajah 5.3.8 : Jalan cerita kerja animasi logo 1

49

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Rajah 5.3.9 : Jalan cerita kerja animasi logo 2

Rajah 5.3.10 : Paparan skrin tugasan animasi logo

50

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Rajah 5.3.10 : Paparan skrin tugasan animasi logo

51

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Rajah 5.3.11 : Paparan skrin hasil tugasan banner

52

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Rajah 5.3.11 : Paparan skrin hasil tugasan banner

53

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Rajah 5.3.12 : Paparan skrin hasil tugasan animasi pelancaran buku jingga

Rajah 5.3.13 : Paparan skrin tugasan rakaman sidang media

54

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

Rajah 5.3.13 : Paparan skrin tugasan rakaman sidang media

Rajah 5.3.14 : Paparan skrin hasil tugasan design muka depan buku

55

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

6.0 6.1 1.

RUJUKAN PENSYARAH CikMarni Suhaela Zulkifli Pengarah Pusat Penyelidikan Kreatif Dan Inovatif, Kolej Universiti Insaniah [Kampus Sungai Petani], No. 2 Persiaran Cempaka, Bandar Amanjaya, 08000 Sg Petani, Kedah.

2.

Pn. Faizah Mohd Wakil Pengarah Pusat Penyelidikan Kreatif Dan Inovatif, Kolej Universiti Insaniah [Kampus Sungai Petani], No. 2 Persiaran Cempaka, Bandar Amanjaya, 08000 Sg Petani, Kedah.

3.

Pn.Ann Nur Aimi Ainun Musir Pensyarah Digital Video, Kolej Universiti Insaniah [Kampus Sungai Petani], No. 2 Persiaran Cempaka, Bandar Amanjaya, 08000 Sg Petani, Kedah.

4.

En.Zafarimi Amirul Pensyarah Kreatif Multimedia, Kolej Universiti Insaniah [Kampus Sungai Petani], No. 2 Persiaran Cempaka, Bandar Amanjaya, 08000 Sg Petani, Kedah.

56

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

6.2 1.

PENYELIA LATIHAN INDUSTRI En. Zulkifli Bin Yahya Pengarah Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah Aras 1, Blok A, Wisma Darul Aman, 05503 Alor Star, Kedah.

2.

En.Mohd Zaki Bin Mustafa Penolong Pengarah Unit IT Dan Multimedia, Aras 1, Blok A, Wisma Darul Aman, 05503 Alor Star, Kedah.

3.

En.Azman Bin Ahmad Wartawan Multimedia, Aras 1, Blok A, Wisma Darul Aman, 05503 Alor Star, Kedah.

6.3 1. 2. 3. 4. 5.

LAMAN SESAWANG http://www.wartakedah.net http://www.amantv.net http://google.com.my http://translategoogle.com http://wikipedia.com

57

SITI SAKINAH BINTI SALLEH DIPLOMA DIGITAL VIDEO

TAMAT
Sekian

58