Anda di halaman 1dari 3

A MESA DO PARLAMENTO

O Colectivo para a Educacin Infantil Cerotres de Galicia leva dende finais dos anos 90, impulsando o recoecemento das Escolas Infants de cero a tres anos como centros educativos integrados no sistema de ensino pblico. Coidamos que este obxectivo pode ser acadado ahora co apoio de todolos grupos parlamentarios pois, sen excepcin, manifestan pblicamente o recoecemento dese carcter. tempo xa de que se faga o desenvolvemento lexislativo das leis estatais e autonmicas que, dende hai anos, amparan o feito educativo na vida organizativa e funcional dos centros infants. O Parlamento a institucin que debe conseguir o consenso dos grupos representados na cmara para tal fin. Sabemos que rematar coa inercia de considerar as escolas infants como meras garderas algo que se est a producir lentamente na sociedade galega. O progreso acaece cando a vontade mais forte que os hbitos. As crecentes esixencias das familias galegas para conseguir servizos educativos universais e de calidade para as suas fillas e fillos, implsanos a obter un modelo de atencin infancia focalizado nos dereitos e necesidades da primeira infancia, lonxe do antigo concepto de servicio asistencial baseado nunha carencia social. , xa que logo, o Parlamento a institucin que debe impulsar un enfoque sistmico dos servizos de educacin e coidado da infancia entre o nacemento e a escolaridade obrigatoria procurando o consenso dos diferentes mbitos polticos: a educacin, o traballo, a sade e a poltica social, que non remata aos 3 anos. Non basta co relato dos obxectivos e contidos a acadar ao final dun ciclo educativo. A administracin educativa debe regular e supervisar as tarefas de docencia, direccin, coordinacin e avaliacin, os tempos educativos, os documentos que sustentan e comunican a proposta pedagxica comunidade educativa, as como os rganos de representatividade da escola infantil de primer ciclo.

Namentras o traballo educativo do primer ciclo non est recoecido e regulado ser infravalorado, susceptible de fraude no cumprimento dos requisitos mnimos, e negaraselle s nenas e nenos menores de tres anos o dereito a un centro infantil de calidade, independientemente da situacin laboral ou econmica das suas familias. Que solamente un tramo educativo (dos menores mais dbiles) resolva o problema asistencial de apoio s familias pretender parchear o problema. Por todo iso: 1. Reclamamos da Consellera de Educacin a integracin das EEII 0-3 anos no sistema de ensino galego con tdalas consecuencias organizativas e funcionais.

2. Rexeitamos a intencin da Consellera de Traballo e Benestar de traspasar as escolas infants de primer ciclo a unha futura Axencia Galega de Servicios Sociais.

COLECTIVO CEROTRES info@proyectoeducativoeuropeo.org Tf. 636461962