Anda di halaman 1dari 8

Konsep mengajar sebagai profesion Konsep profesion - Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang

mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu, bersikap jujur, dedikasi, berakauntabiliti dan bermoral tinggi, mempunyai autonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. ciri-ciri sebagai seorang profesion 1) Adanya keterampilan yang berdasarkan konsep2 dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam 2) Mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu sesuai dengan pekerjaan atau bidang profesionnya 3) Sentiasa meningkatkan pengeahuan dalam profesion yang diceburi 4) Peka dengan keperluan masyarakat 5) Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku murid 6) Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang pelajaran 7) Mempunyai sikap yang baik thdp murid dan rakan sejawat 8) Mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar Kod etika dan akauntabiliti keguruan Konsep etika - Satu panduan dan tatacara yang menentukan kualiti moral, bidang tugas dan nilai (Kamus Dewan) - Nilai-nilai etika 1. Perkhidmatan yang cepat dan bersopan santun 2. Kebolehpercayaan yang tinggi 3. Mengutamakan keselesaan dan keselamatan pengguna 4. Menepati masa dan ketepatan fakta 5. Pengeluaran barangan mengutamakan kualiti Kod etika keguruan Malaysia 1) Guru tidaklah harus berT/L begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai thdp profesion perguruan 2) Guru tidaklah harus berT/L begitu rupa yg blh membawa kpd jatuhnya maruah diri & kehilangan amanah berhbg dgn kewangan 3) Dlm semua hbgn dan tugas, guru hendaklah menjlnkannya dgn jujur 4) Akauntabiliti utama guru ialah thdp muridnya. Kepentingan murid mengatasi semua keptgn lain spt keptgn masy, persatuan dan persendirian 5) Guru haruslah menumpukan perhatian & memberi pengajaran kpd setiap muridnya tidak kira bangsa dan agama atau kepercayaan 6) Guru haruslah bertugas sbg pengganti ibu bapa dlm usaha membtk T/L murid ke arah matlamat yg diterima masy. 7) Guru haruslah mddk & mengambil tindakan scr adil thdp semua murid tidak kira bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama, kepercayaan politik, tmp asal,

keturunan, daya intelek dll. 8) Guru haruslah mengesan, menerima perbezaan individu dlm klgn muridnya & mbimbing mrk memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani, intelek, daya cipta dan rohani. 9) Guru harus menghormati hak setiap murid spy maklumat sulit mengenai diri murid tdk diberitahu kpd orang atau agensi yg tdk berkenaan 10) Guru tidaklah harus bT/L thdp muridnya begitu rupa yg blh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan 11) Guru tidaklah harus mengajar sesuatu yang blh merosakkan keptgn murid, masy dan negara. 12) Guru haruslah menanamkan sikap yg baik thdp semua muridnya spy mereka pt berkembang mjadi warga ng yg taat setia & berguna 13) Guru tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yg blh mengurangkan keyakinan diri murid dan ibubapa thdpnya 14) Guru haruslah berT/L begitu rupa spy menjadi contoh baik/role model kepada muridnya 15) Guru tidak harus menerima apa2 bayaran drpd muridnya utk pelajaran atau pengajaran yg dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran yang disahkan 16) Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya utk kerja tuisyen atau pengajaran sendiri 17) Guru tidaklah harus memaksa kepercayaan, keagamaan, politik persendirian thdp murid 18) Guru tidaklah harus meminta atau menerima hadiah drpd ibu bapa atau ahli masy dlm menjalankan tugas profesionalnya 19) Guru tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru lain 20) Guru haruslah menggunakan cara yg sah shj (iaitu berdasarkan kecekapan) utk tujuan kenaikan pangkat utk mendapatkan pekerjaan 21) Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya dgn cara membesar-besarkan nama untuk mendapatkan sesuatu pangkat dlm profesion perguruan. - Kepentingan kod etika perguruan Malaysia 1. Menyediakan garis panduan bagaimana guru harus bertingkah laku 2. Menyatakan tanggungjawab guru 3. Kod etika yang berbeza di setiap negara membolehkan penilaian terhadap keunikan etika dilakukan 4. Menggambarkan kecemerlangan profesion Akauntabiliti keguruan - Satu sifat yg jujur iaitu apabila diberi amanah mestilah bertgjwb kpd pegawai atasan terdekat dan lebih utama kpd diri sendiri. Integriti guru - Pelan Integriti nasional (PIN) memfokuskan penanaman dan pemupukan budaya etika dan integriti dlm klgn semua lapisan masy Malaysia Sasaran PIN 1. Mengurangkan gejala rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa scr berkesan 2. Meningkatkan kecekpan dlm sistem penyampaian perkhidmatan awam dan mengatasi karena birokrasi

3. Meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan 4. Memantapkan institusi keluarga 5. Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masy Isu-isu etika guru Kesantunan guru - Kesanunan berpakaian - Kesantunan tingkah laku - Kesantunan berbahasa Model Prinsip Kerjasama (PK_ Grice (1975) 1) Kuantiti (sempurna): Memberi maklumat yang cukup dan memastikan maklumat tidak melebihi daripada sepatutnya 2) Kualiti (betul): Tidak menyebut sesuatu yang difikirkan akan tidak betul dan tidak menyebut sesuatu yang tidak cukup dalil atau bukti 3) Kesinambungan: Bahan mempunyai kesinambungan atau kesinambungan 4) Cara Penyampaian (Jelas semungkin): elakkan kesamaran dan terlalu ringkas, laksanakannya secara teratur. Model Kesantunan Lakoff (1978) 1) Jangan memaksa 2) Berikan Perhatian 3) Jadikan pendengar selesa Prinsip Kesantunan Leech (1983) 1) Santun/berhemah: Meminimumkan kos dan memaksimumkan faedah kpd orang lain 2) Budiman: Meminimumkan faedah atau manfaat memaksimumkan kos ke atas diri sendiri 3) Sokongan/berkenan: Meminimumkan cacian dan memaksimumkan pujian thdp orang lain 4) Merendah diri/ kerendahan hati: Meminimumkan pujian memaksimumkan cacian thdp orang lain 5) Persetujuan: Meminimumkan perbalahan, memaksimumkan persetujuan atr diri dgn orang lain 6) Simpati: Memaksimumkan simpati atr diri dgn orang lain. Dalam prinsip santun/berhemah, Leech (1995) membahagikan fungsi komunikasi kpd 4: 1. Persaingan: Matlamat perhubungan adalah bbtk persaingan dgn matlamat sosial spt memerintah, mendesak, merayu 2. Beramah tamah: Matlamat perhubungan sama dgn matlamat sosial spt mempelawa, menyapa, mengucapkan terima kasih 3. Kolaboratif: Matlamat perhubungan tidak peka thdp matlamat sosial: spt menyatakan dan mengumumkan 4. Berkonflik: Matlamat phbgn berkonflik dgn matlamat sosial spt mengancam atau menuduh Kepedulian Guru - Caring, Understanding, Trusting, Accepting, Patience, Positive Thinking,

Listening, Empathy, Assertive. Penampilan Guru Aspek penampilan guru - Penampilan sifat rohani - Penampilan sifat2 akhlak - Penampilan sifat2 mental - Penampilan sifat kejiwaan - Penampilan sifat fizikal Faktor penampilan guru - Pendidikan, pengalaman dan persekitaran

Peringkat perkembangan guru Trotter berpendapat memerlukan pengalaman bertahun-tahun untuk berganjak ke peringkat mahir dan hanya sebahagian yang akan sampai ke peringkat pakar. Guru Permulaan (Novice) - Mencapai penguasaan dalam bidang yg diceburi - Berusaha mempelajari fakta2 yg spesifik scr objektif & menguasai konsep asas & peraturan asas - Belajar & berusaha mbtk suatu pandangan menyeluruh utk memahami pengertian mjd seorang guru - Menyesuai diri dgn budaya sekolah - Berterusan mengumpul dan menambah pengetahuan bbtk fakta, mengenali dan membetulkan fakta yg sblm ini tidak difahami - Berusaha menambah maklumat berkaitan dgn proses p&p, memantapkan pengetahuan ttg peristilahan, prinsip dan konsep-konsep yg berkaitan dgn profesion - Pendedahan kpd situasi sbnr sek - Mpyi semangat yg tinggi utk mempraktikkan apa yang tlh dipelajari scr teori - Guru mentor yg berpengalaman dan positif blh membantu guru novis cekap mengharungi peringkat ini dgn jayanya. Guru Cekap (Competent) - Memiliki sijil/ ijazah dlm bidang keguruan utk memenuhi keperluan kelayakan yg ditetapkan - Mengenali lbh byk prinsip & konsep di luar konteks & elemen2 dgn merjuk kpd situasi khusus - Guru mampu memahami prinsip dan konsep pembelajaran dlm pelbagai situasi dan juga situasi yg khusus - Pada penghujung peringkat ini, guru mula memiliki kemampuan utk menyelesaikan masalah p&p yg dihadapi Guru Berkesan (Effective)

Mengutamakan tgjwb thdp ilmu, kebajikan dan keselamatan muridnya Mempunyai budi pekerti (cth sopan) Sentiasa memelihara kemuliaan profesion (cth: strategi pengajaran) Memberi fokus kpd pemerolehan dan keterampilan di samping keperluan menerapkan nilai2 murni dlm kalangan murid sekolah - Memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan dlm kalangan murid (menta/ moral) - Pandai menyesuaikan diri & elakkan drpd tdk suka bergaul dgn rakan sejawat Ciri ciri keberkesanan - Pengajaran yg terancang (kualiti guru, pengajarna baik, persediaan, perancangan, penyampaian, penilaian, refleksi guru. - Pemerolehan ilmu (kesediaan murid, tahap kefahaman, perubahan T/L, Boleh selesaikan masalh, keputusan P&P yg cemerlang, mencapai obj P&P Guru Mahir (Expert) - Celek malah mahir menggunakan komputer - Mahir dlm komunikasi (cara bertutur, penggunaan bahasa lisan, penulisan, penggunaan alat2 tertentu - Mahir membtk suasana pembelajaran sosial yg positif spy bilik darjah menjadi tpt bljr yg kondusif - Mahir menggunakan kebijaksanaan komunikasi serta pendekatan penyayang dgn menghadiahkan senyuman - Mahir membentuk progra2 yg bertujuan membangunkan murid Guru Pakar (Master) - Juga dikenali guru cemerlang - Boleh mema dan menangani maklumat yang byk & pelbagai serta masih dpt mempamerkan gaya pengajaran yg lancar - Dianggap sbg jurucakap/ org berautoriti dlm profesionnya - Terlibat sepenuhnya dlm pengurusan kurikulum Ciri-ciri berkualiti guru pakar - Peribadi (sahsiah terpuji; berketerampilan; berpegang teguh kpd etika perguruan dan etika perkhidmatan; peka& prihatin thdp keperluan murid; menjadi role model kpd warga pendidik. Peranan guru sekolah Pengamal ilmu dan kemahiran Pembimbing Pengamal reflektif Penyelidik Agen sosial Agen perubahan Pengganti ibu bapa Pembentuk T/L Pengurus Pembelajaran

Kepimpinan guru Konsep kepemimpinan - Seni atau proses yg mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka spy mereka rela bergiat dan berusaha ke arah pencapaian matlamat organisasi Gaya kepimpinan 1. Autokratik - Pemimpin membuat semua keputusan - Pengikut mesti mematuhi arahan - Semangat kerjasama pengikut yang lemah kerana hanya mengikut arahan - Pengikut tidak kreatif serta tidak berinisiatif - Sesuai dgn organisasi yang menghadapi krisis, mpyi pekerja baru yang tidak bermotivasi 2. Instruksional - Penyeliaan pembangunan staf utk perkembangan kurikulum - Berfokuskan kepada menggerakkan guru ke arah pemikira yang kreatif dan kritis dan sentiasa bersikap positif dan inovatif - Pemimpin sekolah yg mengambil tahu thdp P&P guru dan murid serta perkembangannya akan sentiasa membina suasana & iklim pembelajaran yang kondusif 3. Demokratik - Lebih bersikap terbuka - Guru besar berkongsi kuasa dnegan guru dan mereka boleh mengambil bhgn bersama membuat keputusan - Mementingkan kepentingan bersama dan bukannya kepentingan sendiri - Meningkatkan iklim yg kondusif dan membangkitkan rasa puas hati org yg dipimpin 4. Kontigensi - Guru besar menyesuaikan gaya kepimpinannya mengikut keadaan atau keperluan yag wujud. - Guru yang menggunakan gaya ini dapat melihat keadaan dan keperluan para murid ketika menghadapi situasi yang memerlukannya bertindak dan membuat keputusan 5. Laissez faire - Memberi kebebasan sepenuhnya kpd orang2 bawahan utk bertindak atau membuat keputusan. - Melihat pengikut sudah matang, tahu mana yang baik dan buruk. - Terlalu liberal seolah2 tiada pemimpin 6. Islamik - Kepimpinan yg berdasarkan Al Quran, Al Sunnah dan Syura. - Semua rakyat atau pekerja wajib taat kpd pemimpin dgn mematuhi arahan pemimpin - Amanah (tugas2 pengurusan) diterima perlu ditadbir, diputuskan melalui musyawarah. Teori Kepimpinan Guru

1. Teori X dan Y (McGregor 1960) - Teori X ialah Pendekatan Carrot and Stick - Mengandaikan bhw pekerja semula jadinya malas dan akan mengelak drpd bekerja kecuali dipaksa - Pekerja tdk mpyi cita2 dan tdk mahu memikul akauntabiliti, tdk mpy motivasi - Hanya bekerja kerana diransang oleh keperluan psikologi dan keselamatan 2. Teori Perhubungan Manusia/ Teori Perlakuan - Perhubungan manusia boleh mempengaruhi kelakuan dan perlakuan atr keduaduanya. - Perlakuan pemimpin terutamanya blh mpengaruhi kepuasan hati org bawahannya. - Dua corak perlakuan pemimpin yang disukai 1. Task orientation (penekanan dan perhatian thdp tugas) 2. Human relations orientation (penekanan dan perhatian thdp hbgn baik) - Pemimpin yang memberi perhatian berat kepada tugas dan orang bawahannya akan membawa kejayaan kpd organisasinya. 3. Teori kepimpinan Mengikut Situasi - Fred Fiedlier tlh mencadangkan satu model kontegensi kepimpinan yg efektif - Hbgn atr gaya kepimpinan dgn suasana situasi yg menyenangkan - Kesesuai ini bgantung kpd 3 dimensi 1. Hbgn atr pemimpin & pekerja berdasarkan kpd percaya dan hormat2 2. Darjah struktur tugas, iaitu sejauh mana tugas itu didefinisikan dgn jelas atau kabur 3. Kedudukan dan kuasa pemimpin yg didapati melalui autoriti formal, sama ada pemimpin/ individu blh mempertimbangkan utk memberi ganjaran, dendaan, menilai atau menaikkan pangkat kakitangan. - Situasi menyenangkan akan diperoleh jika ketiga2 dimensi positif Struktur organisasi pendidikan Struktur Organisasi KPM secara ringkasnya adalah seperti berikut:

Perkembangan profesionalisme guru; Pembelajaran sepanjang hajat Pelan Pembelajaran Peribadi Budaya Menyelidik Budaya Musyawarah/ berbincang Pembelajaran Auntentik (hands-on) Akses maklumat pelbagai sumber Budaya Membaca Budaya berfikir/reflektif (penulisan jurnal/portfolio Budaya Kolaborasi dan Koperatif Latihan dalam perkhidmatan