Anda di halaman 1dari 1

KR!T!

KAN ]URNAL:
(1) CER!TA TENTANC TA]UK, ]!L!D ]URNAL, PENUL!S, TAHUN

(2) KEKUATAN ]URNAL
a muka surat
b bahan rujukan
c struktur jurnal (pendahuluan, isi, penutup)
bersistematik atau tidak
d pembahagian sub2 topik
ikut kronologi atau tidak
e bahasa jurnal (bm, bi, indon)?? boleh difahami atau tidak?
f penggunaan fakta
g kawalan emosi penulis semasa menulis jurnal
beremosi atau tidak??
bias @ adil

(3) KELENAHAN

a objektif penulisan jurnal
b fakta yang disampaikan jelas @ tidak?
sampai atau tidak kpd pembaca?
@ buat pembaca keliru
c ketepatan ejaan konsistan @ tidak?
contoh: uthmaniyyah ( / )=uthmaniyah ( X)
d kesalahan teknikal
bahasa inggeris dicondongkan @ tidak
penggunaaan noktah, koma, seru dan lain2
ayat tergantuung @ tidak
e cara penyampaian fakta
mempengaruhi emosi pembaca atau tidak
pembaca rasa bosan dan tidak berminat
timbul keyakinan @ keraguan
f kesalahan fakta
g perkataan yang tidak lengkap
h perbendaharaan kata
Contoh: walau pun
i bahasa ( rojak atau baku)
bahasa pijaman inggeris
j perenggan seimbang atau tidak

(4) KES!NPULAN buat kesimpulan samada penulis berjaya tulis dengan baik atau tidak