Anda di halaman 1dari 25

Kebaikan Alat Ciptaan Sains Kebaikan Alat Ciptaan Sains (m.s S4) (m.

s S4)
Pada masa ini. Kerja-kerja di dapur menjadi lebih
mudah dengan adanya alat-alat ciptaan sains.
Misalnya, dengan menggunakan mesin pengisar, kita
dapat mengisarkan cili dengan mudah dan cepat.
Selain itu, masa kita juga tidak terbuang
kerana mesin ini dapat melumatkan cili dengan
cepat. Di samping itu, kita juga dapat memasak
makanan dengan cepat dengan menggunakan
ketuhar gelombang mikro. Untuk membakar roti
dengan mudah dan cepat pula, kita menggunakan
alat pembakar roti.
Kesemua alat ini memudahkan kita melakukan
kerja-kerja di dapur. Dengan menggunakan alat-alat
tersebut, kita dapat menjimatkan masa dan tenaga.
PENC!SAR PENC!SAR
KETUHAR CELONBANC N!KRO KETUHAR CELONBANC N!KRO
ALAT PENBAKAR ROT! ALAT PENBAKAR ROT!
AWAB SOALAN AWAB SOALAN
.Senaraikan alat .Senaraikan alatalat ciptaan sains alat ciptaan sains
lain yang dapat memudahkan lain yang dapat memudahkan
kerja kerjakerja di rumah. kerja di rumah.
. Apakah kebaikan alat ciptaan sains . Apakah kebaikan alat ciptaan sains
yang dinyatakan dalam teks? yang dinyatakan dalam teks?
. Alat ciptaan sains tersebut . Alat ciptaan sains tersebut
membantu dan memudahkan membantu dan memudahkan
kerja harian kita. kerja harian kita.
Kosa Kata Kosa Kata
dapur
menjadi
mudah
ciptaan
Misalnya
mesin pengisar
mengisarkan
terbuang
melumatkan
ketuhar gelombang mikro
membakar
menjimatkan masa
tenaga
/
))/
4!
1

I+!

)|
^}
''
"

Komputer
Alat kawalan 1auh
Mesin Basuh
Kalkulator
Telefon Bimbit
. . Apakah yang kita gunakan Apakah yang kita gunakan
untuk _______________? untuk _______________?
. . Kita menggunakan mesin Kita menggunakan mesin
pengisar untuk pengisar untuk melumatkan cili melumatkan cili. .
. Nengapakah alat . Nengapakah alatalat tersebut alat tersebut
_______________? _______________?
. Alat . Alatalat tersebut alat tersebut dicipta dicipta untuk untuk
memudahkan kerja kita. memudahkan kerja kita.
. Apakah kebaikan ___________? . Apakah kebaikan ___________?
. . Alat ciptaan sains Alat ciptaan sains dapat dapat
mempercepat kerja mempercepat kerjakerja di kerja di
dapur. dapur.
4. Bagaimanakah kita dapat 4. Bagaimanakah kita dapat
_______________? _______________?
4. Dengan menggunakan ketuhar 4. Dengan menggunakan ketuhar
gelombang mikro, kita dapat gelombang mikro, kita dapat
memasak makanan dengan memasak makanan dengan
cepat cepat. .
S. Berapa jeniskah ____________? S. Berapa jeniskah ____________?
S. Tiga jenis S. Tiga jenis alat ciptaan sains alat ciptaan sains
dinyatakan dalam teks dinyatakan dalam teks. .
. Apakah alat . Apakah alatalat lain ________? alat lain ________?
. Alat . Alatalat lain alat lain yang dapat yang dapat
digunakan untuk mempercepat digunakan untuk mempercepat
kerja kerjakerja kerja ialah mesin pencuci ialah mesin pencuci
dan mesin pengira. dan mesin pengira.
. . Apakah yang kita gunakan Apakah yang kita gunakan
untuk untuk melumatkan cili melumatkan cili? ?
. Nengapakah alat . Nengapakah alatalat tersebut alat tersebut
dicipta? dicipta?
. Apakah kebaikan . Apakah kebaikan Alat ciptaan Alat ciptaan
sains sains ? ?
4. Bagaimanakah kita dapat 4. Bagaimanakah kita dapat
memasak makanan dengan cepat memasak makanan dengan cepat? ?
S. Berapa jeniskah S. Berapa jeniskah alat ciptaan sains alat ciptaan sains
dinyatakan dalam teks dinyatakan dalam teks? ?
. Apakah alat . Apakah alatalat lain alat lain yang dapat yang dapat
digunakan untuk mempercepat digunakan untuk mempercepat
kerja kerjakerja kerja ? ?

Anda mungkin juga menyukai